31 Temmuz 2013 Çarşamba

Filibeli Mehmet Efendi Türbesi / AMASYA –Gümüşhacıköy –Ayakkabıcılar Arastası

Türbenin Yeri: Filibeli Mehmet Efendi Türbesi, Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi merkezindeki Ekin Pazarı’nda bulunan Ayakkabıcılar Arastası içindeki kahvehanededir.

Filibeli Mehmet Efendi Kimdir: Filibeli Mehmet Efendinin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Türbe bir kahvehanenin içindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbeye uykusuz ve yaramaz çocuklar uslansın diye getirilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / www.gumushacikoylu.net

Taylan Köken

30 Temmuz 2013 Salı

Hacı Nazır Baba Türbesi / AMASYA –Gümüşhacıköy –Büyük Hamam Yanı

Türbenin Yeri: Hacı Nazır Baba Türbesi, Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi merkezinde bulunan Büyük Hamamın karşısındadır.
Hacı Nazır Baba Türbesi
Hacı Nazır Baba Kimdir: Hacı Nadir Baba da denmektedir. Uzun yıllar Gümüşhacıköy’de yaşamış, gerçek adı Hacı Ahmet Çelebi’dir. Sadrazam torunudur. Gümüş Beldesi sınırları içinde bulunan gümüş madeninin işletmesinde nazır (müdür) olarak 1494 yılında görev yapmıştır. 

Türbenin Durumu: Türbenin Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. Türbe girişi Taç Kapıyı andırmaktadır. Moloz ve kiremit kullanılarak dönemin mimarisine uygun imal edilmiştir. Türbe içinde Hacı Nazır Babanın sandukası bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Gümüşhacıköyü'nün manevi lideri olan Hacı Nazır Baba hayır duası için, değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Türbede mum adağı yapılmaktadır.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / www.gumushacikoylu.net / www.panoramio.com / www.huzuradogru.tv

Taylan Köken

29 Temmuz 2013 Pazartesi

Kurt Baba Türbesi / AMASYA –Gümüşhacıköy –Keçi Köyü

Türbenin Yeri: Kurt Baba Türbesi, Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Keçi Köyünde Emir Köyü yolundadır.

Kurt Baba Kimdir: Alevi/Türkmen vatandaşlarımızın saygı duyduğu ve ziyaret ettiği Kurt Baba’nın kim olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Horasan erenlerinden olduğu düşünülmektedir. Keçi Köyü halkının manevi lideridir.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık, özensiz bir mezardan oluşmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Türbe Keçi ve Emir köylüleri tarafından ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Sert bir kış günü avcılar kurtları sıkıştırır. Avcılardan kaçan kurtların izi Kurt Baba’nın evinin önüne kadar gelmektedir. Kapıda avcıları karşılayan Kurt Baba’nın bakışlarından utanan avcılar orayı terk eder. Kurt Baba ne zaman kurtlara seslense ormandan kurtlar evinin kapısına kadar gelirmiş.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.gumushacikoylu.net

Taylan Köken

28 Temmuz 2013 Pazar

Kötekli Dede Türbesi / AMASYA –Gümüşhacıköy –İmirler Köyü

Türbenin Yeri: Kötekli Dede Türbesi Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi İmirler Köyündedir.
Kötekli Dede Türbesi
Kötekli Dede Kimdir: Kötekli Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.
Kötekli Dede Sandukası
Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden yapılmış olup, dikdörtgen formunda, çatısı kiremitlidir. Sanduka üzerinde tedavi amaçlı kullanılan geyik boynuzu bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Çevre köylerden gelenler tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.facebook.com

Taylan Köken

27 Temmuz 2013 Cumartesi

Ali Pir Civan Türbesi / AMASYA –Gümüşhacıköy –Sarayözü Köyü

Türbenin Yeri: Ali Pir Civan Türbesi, Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Sarayözü Köyündedir.
Ali Pir Civan Türbesi
Ali Pir Civan Kimdir: Ali Bir Civan, Pir Ali Bir Civan olarak da anılan Ali Pir Civan Alevi vatandaşlarımızın saygı duyduğu bir velidir. Türkmen Kızılbaş Pirlerinden olarak bilinmektedir. Osmanlı Celali İsyanlarında kız kardeşiyle birlikte Gümüşhacıköy’de idam edilmişlerdir. Horasan erendir ve İmam Rıza soyundandır. Alevi pirlerinden Şah Mahmut Veli’nin dört oğlundan en küçüğüdür. Şah Mahmut Veli, Keçeci Baba ile akrabadır. Birkaç yıldır Ali Pir Civan adına şenlikler düzenlenmektedir.     

Türbenin Durumu: Türbe 1902 yılında yapılmıştır. Türbenin sandukası 8 mt boyundadır. Pir Ali Civan’ın ayak ucunda kız kardeşi de medfun olduğu düşünülmektedir ve bu yüzden türbesi uzundur. Türbe paravanla ikiye ayrılmış olup, sanduka yanındaki bölüm mescit olarak kullanılmaktadır. Sanduka baş tarafı oturan insan figüründedir ve sanduka üzerinde dilek defteri bulunmaktadır.  

Ziyaret Nedeni: Ali Pir Civan Amasya Adak yerleri içinde en çok ziyaret edilen türbelerdendir. Amasya dışında Ankara’dan dahi türbeyi ziyarete gelenler vardır.
Türbe ziyaretine gelenler mescit kısmında iki rekat namaz kıldıktan sonra, türbe etrafında dualar ederek dolaşırlar. Duaların ardından dilekler dilek defterine yazılır ve mum yakılır.
Türbe siğil tedavisi için türbe yanındaki incir ağacından koparılan dala siğil sayısı kadar düğüm atılır. Ağrı ve sızılar için türbede bulunan geyik boynuzuyla ovularak tedavi uygulanır. Çocuğu olmayan kadınlara Amasya’da uygulanan “Satma Ritüeli” bu türbede de uygulanır. Öksürük için, ince hastalık için gelenler türbe ziyaretinden sonra türbe dışında bulunan Dede Pınarı suyundan içerler. Adaklar çoğunlukla kurban adağıdır ve türbede kesilerek yenilir. Ayrıca mum adağı, türbeye eşya getirme ve helva dağıtma gibi uygulamalarda görülmektedir.    

Menkıbeler: 1-) 10 sene önce türbeye her sabah bir geyik düzenli olarak gelmektedir. Geyik türbe içinde bir-iki saat kalıp kaybolurmuş. Bu geyiği gören bir avcı geyiği vurur. Geyik birkaç damla kan bırakarak ortadan kaybolur. Avcı ve atı aynı gün bir kayadan düşerek paramparça olmuştur.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / Harun Yıldız –Amasya Yöresi Örneğinde Alevi/Bektaşi Kültüründe İnanç Merkezleri / www.imirler.com

Taylan Köken

26 Temmuz 2013 Cuma

İmir Dede Türbesi / AMASYA –Gümüşhacıköy –İmirler Köyü

Türbenin Yeri: İmir Dede Türbesi Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi İmirler Köyündedir.

İmir Dede Kimdir: İmir Baba olarak da anılan İmir Dede Alevi zümresindendir. Niyaz Baba’nın vefatından sonra Cüneyit Baba, ardından da İmir Dede posta oturur. Hakkında başka bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: İmirler Köyünün isim babası olan İmar Dede Alevi vatandaşlarımız tarafından değişik dilekler için sık olarak ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) İmir Dede türbesinin bulunduğu tepe yanından geçen sellere rağmen heyelana uğramaz ve ayakta kalmayı becerir. Bu durumu İmir Dedeye bağlamaktadırlar.
2-) İmir Dede devletin Cem törenlerine yapmış olduğu baskın zamanlarında askerlerin ve komutanın köye girişini engeller.
3-) Köye gelen yolun yapılırken bir mühendis İmir Dede mezarını kaldırmak ister ve ertesi sabah kalmış olduğu otelin odasında ölü bulunur.

Kaynakça: www.imirler.com

Taylan Köken

25 Temmuz 2013 Perşembe

Niyaz Baba Türbesi / AMASYA –Gümüşhacıköy –Gümüş Beldesi –İmirler Köyü

Türbenin Yeri: Niyaz Baba Türbesi Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Gümüş Beldesine 17km uzaklıktaki İnegöl Dağındadır. İnegöl Dağı İmirler Köyü sınırlarındadır.
Niyaz Baba Türbesi
İnegöl Dağları
Niyaz Baba Kimdir: Ahmet Halil Niyaz Baba olara da anılan Niyazi Baba Alevi zümresindendir. Buraya yakın konumdaki yaylacılar Niyaz Baba’nın Horasan’dan gelen bir veli olduğu ve bölgedeki yaylada çobanlık yaptığını söylemektedirler. Merzifon’da medfun olan Piri Baba ve Çorum’da medfun olan Koyun Baba’yla kardeş oldukları söylenmektedir. Burada yapılan kazıda ele geçen balta ve kılıcın Niyaz Baba’ya ait olduğu söylenmektedir. Eserler Amasya Müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca Niyaz Baba’nın Babai İsyanı (1240) sırasında doğduğu söylenmektedir. Olaylar esnasında Eliya Hatun tarafından kaçırılan küçük Niyaz, Rıza-i Sadık Baba tarafından mezarının bulunduğu bölgeye getirilir. Rıza-i Sadık Baba Niyaz Babayı Astroloji, Eczacılık ve gizli ilimler konusunda yetiştirir. İlmi Eretna Beyliği tarafından duyulmuş ve taktir edilmiştir. 2004 yılından beri İmirler Köyü Niyaz Baba Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından temmuz ayında şenlikler düzenlenmektedir.    
Deliktaş
Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden iki odalı olarak inşa edilmiştir. Odalardan birinde Niyaz Baba’nın sandukası vardır. Diğer odaysa namaz kılmak içindir. Türbenin yakınında bir delik taş bulunmaktadır. Buraya gelen ziyaretçiler delik taşın içinden geçmektedir. Türbedar türbede kalmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle yağmur duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Köylüler yağmur duası için yanlarına bir kurban alarak sabah erkenden türbeyi ziyaret ederler. Türbe yanındaki kaya yanında kurban kesilir, köyün büyüğü “dede” önderliğinde dualar edilir. Kesilen kurbanın kanından bir kısım yanlarında götürülerek tarlalara serpilir.
Yine özellikle Hıdrellez günü toplu ziyaretler yapılmaktadır. Türbe ziyaretine gelenler etraftaki ağaçları, sandukayı öperler. Tokat ili ve çevresinden gelenler türbeye sürünerek girerler ve etrafında üç kez dönerler. Çorum ilinden gelenler ise türbe etrafını yedi kez dönerler.
Genellikle büyük dilekler için kurban adağında bulunulur. Türbe önündeki kayaya bez ve iplerin bağlanması ise sağlıkla ilgili dilekler içindir. 

Menkıbeler: 1-) Niyaz Baba Merzifon’da ayakkabıcılık yapan kardeşi Piri Baba’nın ziyaretine gider. Bir mendilin içine de süt koyar. Kardeşini ziyaret edince mendili duvar asar. O arada dükkanı ziyarete gelen bir bayan müşterinin topuğuna bakınca, mendil içindeki süt akmaya ve keramet bozulmaya başlar. Bunun üzerine kardeşi Piri Baba “Niyaz! Dağın başında ermek kolay, gel de ak topuklara, ak gerdana bakıp da görmeden erenlerden ol” demiş. Bu durumdan çok utanan Niyaz Baba “Bana ne ak topuktan, ak gerdandan. Bana İnegöl dağlarında otlayan ak koyunlar, ak kuzular gerek” diyerek yola koyulmuş.
2-) Niyaz Baba’nın zaman zaman ziyaret ettiği bir köydeki vatandaşlar Niyaz Baba’ya oyun oynayınca, Baba kızar ve bir beddua okur. Bu bedduadan sonra köylüler fakirleşir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.imirler.com

Taylan Köken

24 Temmuz 2013 Çarşamba

Sinan Paşa Türbesi / AMASYA –Taşova –Uluköy Beldesi

Türbenin Yeri: Sinan Paşa Türbesi, Amasya İli Taşova İlçesi Uluköy Kasabasındadır.
Sinan Paşa Hamamı
Sinan Paşa Kimdir: Mühimme Defterlerinde 1558 yılında Sinan Paşa’ya gönderilen emir dikkat çekicidir. Bölgede yaşayan medrese öğrencilerinin isyanlarının Osmanlı Merkezi tarafından bastırılması istenmektedir. Uluköy’de günümüzde restore edilen hamam kalıntıları Sinan Paşa’ya aittir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Uluköy Kasaba halkı tarafından hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.tasova.gov.tr

Taylan Köken

23 Temmuz 2013 Salı

Mıcık Dede Türbesi / AMASYA –Taşova –Uluköy Beldesi

Türbenin Yeri: Mıcık Dede Türbesi, Amasya İli Taşova İlçesi Uluköy Kasabasındadır.

Mıcık Dede Kimdir: Mıcık Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Uluköy Kasaba halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.tasova.gov.tr

Taylan Köken

21 Temmuz 2013 Pazar

Seyyid Nureddin Alparslan Türbesi / AMASYA –Taşova –Alparslan Beldesi

Türbenin Yeri: Seyyid Nureddin Alparslan Türbesi, Amasya İli Taşova İlçesi Alparslan Kasabasındadır.
Seyyid Nureddin Alparslan Türbesi
Seyyid Nureddin Alparslan Kimdir: Seyyid Nureddin Alparslan er Rufai olarak anılan veli Rufai tarikatının bölgedeki önemli temsilcilerindendir. Taşova Şeyhli köyündeki Şeyh Mehmed Abdal’ın kardeşi olduğu söylenmektedir.
Seyyid Nureddin Alparslan Türbesi
Türbenin Durumu: Türbe zaviye sandığımız günümüzde yarı yıkık durumdaki binanın yanındadır. Bu haliyle de restore edilmiştir. 13.yüzyıl Selçuklu Dönemi eseri olarak bilinmektedir. 

Ziyaret Nedeni: Alparslan Kasabasının isim babası olan bu veli kasabalılar tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.tasova.gov.tr

Taylan Köken

20 Temmuz 2013 Cumartesi

Şeyh Mehmed Abdal Türbesi / AMASYA –Taşova –Şeyhli Köyü

Türbenin Yeri: Şeyh Mehmed Abdal Türbesi, Amasya İli Taşova İlçesi Şeyhli Köyündedir.
Şeyh Mehmed Abdal Türbesi
Şeyh Mehmed Abdal Kimdir: Şeyh Mehmed Abdal türbesindeki yazıya göre bölgeye Horasan’dan gelmiş ve Mevlevidir. Bu tabelaya rağmen Alpaslan Kasabasında medfun bulunan Seyyid Nureddin Alparslan er Rufai’nin kardeşi olduğu da söylenmektedir. Zaman için ayrı mezheplere intisap etmiş olabilirler.

Türbenin Durumu: Türbe mimari özelliği olmayan üstü kapalı, basit bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Şeyhli Köyü halkı tarafından ziyaret edilen Şeyh Mehmed Abdal Türbesi etrafında ilginç uygulamalar görülmektedir. Mezarlıkta kadın ve erkekler ayrı yerlere gömülmektedir. Mayıs ayında Hıdrellez günü türbe ziyaret edilir, iki rekat namz kılan ziyaretçiler, türbede adaklarını keserek toplu olarak yerler. Türbe etrafında tavuk beslenmez, kadınlar yüksek sesle konuşmaz, davul zurna çalınmaz, eğlence tertip edilmez. Ufak tefek her türlü istek için ziyaret edilen türbede adaklar 6 Mayıs Hıdrellez günü gerçekleştirilir. Adağın illa türbede kesilmesi gerekmez. Yalnız kesilen adak eti kesen tarafından alınmadan tamamen fakirlere dağıtılır.

Menkıbeler: 1-) Köyde Şeyh Mehmed Abdal’ın vasiyetine rağmen bir düğünde türbe yanında eğlence tertip edilmiş. Düğünden sonra düğün sahiplerin evlerine koca taşlar yürümüş. Köylülerde bir daha bunu yapmamaya tövbe etmişler.
2-) Köyün yakınından geçen Zaptiye komutanı ve askerlerini, onların atlarını azıcık yemek ve samanla doyurmayı kerametiyle becermiştir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.tasova.gov.tr

Taylan Köken

19 Temmuz 2013 Cuma

Seyyid Vakkas Türbesi / AMASYA –Taşova –Akınoğlu Beldesi

Türbenin Yeri: Seyyid Vakkas Türbesi Amasya İli Taşova İlçesi Akınoğlu Kasabasının mezarlığındadır.
Seyyid Vakkas Türbesi
Seyyid Vakkas Kimdir: Seyyid Vakkas aslen Ürdün’lü olduğu söylenmektedir. 1245 yıllarında bölgeye gelip yerleşmiş ve kendi zaviyesini kurarak burada ilim, irfan yaymıştır. 1265 yıllarında vefat ederek burada defnedilmiştir. Seyyid Vakkas adına son üç yıldır anma toplantısı düzenlenmektedir.
Seyyid Vakkas Türbesi
Türbenin Durumu: Türbe mezar şeklinde olup üzeri açıktır. Türbede ayrıca iki kişinin daha mezarı vardır, bunların kimler olduğu bilinmiyor.  Yalnızca sağ yanında yatan merhumenin Seyyid Vakkas’ın eşi olduğu söylenmektedir. Mezarında bir sütun parçası baş taşı olarak kullanılmıştır. Türbe bir duvarla çevrilmiştir ve bir kapısı vardır. Mezarlar arasında ufak bir namazgah da mevcuttur.
Seyyid Vakkas Mezarı
Ziyaret Nedeni: Akınoğlu Kasabası için kutsal kabul edilen Seyyid Vakkas sık sık hayır duası için ziyaret edilir. Ayrıca mayıs ayının ilk haftasında yağmur duası için ziyaret edilerek toplu namaz kılınır, koç, keçi kurban edilerek burada toplu olarak yemekler yenilir.

Menkıbeler: 1-) Seyyid Vakkas’nın mezarını soyan hırsızların etrafı duvarla örülür ve bu duvarı bir türlü aşamazlar. Aldıklarını geri bırakıp, tövbe eden hırsızlar duvarın yok olduğunu görünce oradan kaçarak uzaklaşmışlar.
2-) Seyyid Vakkas’ın mezarı bir türbe ile örtülmek istenmiş. Türbe bitince herkesin göz önünde yıkılıvermiş. Bunun üzerine Seyyid Vakkas üstünde türbe istemiyor denmiş ve bir daha yapılmamıştır.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.tekder.org   


Taylan Köken

18 Temmuz 2013 Perşembe

Geydoğan Baba Türbesi / AMASYA –Taşova –Geydoğan Köyü

Türbenin Yeri: Geydoğan Baba Türbesi, Amasya İli Taşova İlçesi Geydoğan Köyüne yakın bir tepe üzerindedir.
Geydoğan Baba Türbesi
Geydoğan Kimdir: Geydoğan Baba ismini Doğan Bey’den almaktadır. Gey Farsça “Bey/Büyüklük” anlamında olduğundan Geydoğan olarak anılmaktadır. Türbede bulunan diğer zatın Seyyid Ramazan olduğu söylenmektedir. Seyyid Ramazan Selçuklu Döneminde Horasan’dan bölgeye gelmiş, Rumlarla savaşan bir komutandır. Doğan Bey de onun yardımcısıdır. Seyyid Ramazan burada şehit düşünce Doğan Bey türbesini yaptırır ve köyü kurar. Kendisi de vefat edince vasiyeti üzerine Seyyid Ramazan’ın yanına gömülür.
Türbe Sandukaları
Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden yapılmıştır. İçinde iki sanduka bulunmaktadır. Türbe etrafı çam ağaçlarıyla kaplanmıştır.

Ziyaret Nedeni: Geydoğan Babaya Amasya ve çevre illerden, Taşova’dan yoğun olarak ziyaretçi gelmektedir. Özellikle çocuğu olmayanlar, İsilik, Romatizma ve Sedef Hastalığına yakalananlar şifa bulmak için ziyaret eder.
Bu adak yerinde ilginç uygulamalar yapılmaktadır. Türbe bahçesinde bulunan Sakız Ağacının etrafında çocuğu olmayan kadınlar boynuna ip bağlanarak 7 kez dolaştırılır. Türbedar ile yapılan konuşmaya “Satma” denilir. Gündoğan başında dua okuyup, iki rekat namaz kılarlar ve adak adarlar. Çocukları olunca gelip adağını kesip etlerini fakirlere dağıtırlar. Sonra köye inip çocuklarına isim vermek için bir köylü çevirirler ve çocuklarına o köylünün adını verirler. Bu ilginç uygulamanın ayrıntılarını Rahime Özdoğan’nın tezinde okuyabilirsiniz.
Hastalıklar için ziyaret edenler ise türbe başında dua okuyup namaz kılarlar. Sonra türbe toprağından yanlarında götürüp suyla karıştırıp içerler. İyileştikleri taktirde adak olarak namaz kılarlar veya oruç tutarlar.     
Menkıbeler: 1-) Yedi yıl çocuğu olmayan kadının burayı ziyaretinden sonra çocuğu olduğu rivayet edilir.

Kaynakça: Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.tr.wikipedia.org / www.tasova.gov.tr 

Taylan Köken

17 Temmuz 2013 Çarşamba

Fedai Baba Türbesi / AMASYA –Amasya –Yassıçal Beldesi

Türbenin Yeri: Fedai Baba Türbesi Amasya İlinin merkez Amasya İlçesi Yassıçal Beldesindedir.
Fedai Baba Türbesi
Fedai Baba Kimdir: Ergonaş Baba ailesinden olduğu söylenmektedir. 1855 yılında Yassıçal’da doğar. Asıl adı Hüseyin’dir. Babası Konaş oğlu İsmail, annesi Zehra Bacı’dır. Eğitimini tamamladıktan sonra babası ölünce yazın çiftçilik yapıp, kışın da köy kasaba dolaşarak seyahat edermiş. 1940 yılında vefat etmiştir. Şiirleri Abdullah Çelebi tarafından 1991 yılında “Amasya’lı Fedai Baba Divanı” adı altında toplanmıştır.

Türbenin Durumu: Türbe kare planlı çatısı kiremitli ve iki kat olarak yapılmış sade bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından genellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.    

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / www.yassical.bel.tr

Taylan Köken

16 Temmuz 2013 Salı

Ergüneş Baba Türbesi / AMASYA –Taşova –Uluköy Beldesi

Türbenin Yeri: Ergüneş Baba Türbesi, Amasya İli Taşova İlçesi Uluköy Beldesinin kuzeydoğu yamacında yer alır.
Ergüneş Baba Mezarı
Ergüneş Baba Kimdir: Ergonaş Baba, Seyyid Bali Ergonaş ve Ergubaş Baba olarak da anılan velinin kim olduğu, Alevi veya Sünni inancını temsil ettiği bir çok araştırmacıya göre tartışma konusu olmuştur. Bu madde de elde ettiğimiz tüm bilgileri özetleyerek vermeye çalışacağız.
Ergüneş Baba Horasan’dan bölgeye gelmiş olan bir alperendir. Dört oğlu bir kızı vardır. 12 İmam soyundandır. En büyük oğlu Seyyid Mehmet Ordu ili, Ünye İlçesi Alan Köyünde medfundur. İkinci oğlu Seyyid Mustafa Amasya merkez ilçesine bağlı Yassıçal Kasabasında medfundur. Bu velimizi Erkonaş maddesinde incelemiştik. Üçüncü oğlu Amasya’nın Uygur Köyünde medfundur. En küçük oğlu Seyyid Ali ve kızı Fatma Amasya’nın Sarımeşe köyünde medfundur.
Mescit
Türbenin Durumu: Ergüneş Baba mezarı 4x2,2mt ölçülerinde 60cm yüksekliğinde devşirme malzemeyle çevrelenmiş üstü açık bir mezardır. Mezara yakın yine devşirme taşlardan yapılmış açık namazgah bulunmaktadır. Mezarın güneybatısında kesme taş ve tuğladan, kare planlı, çatısı tonozlu küçük bir mescit bulunmaktadır. Türbenin olduğu yer 1991 yılında SİT alanı olarak tescillenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Samsun Ladik’ten, Asarcık İlçesinden ve çevre köylerden yoğun olarak ziyaret edilen Ergüneş Baba’ya özellikle ağrılı hastalar, felçli hastalar ve deli, yaramaz çocuklar uslansın diye getirilir.
Ağrısı olan hastalar türbe başında dualar okurlar ve elbiselerinden yırttıkları bir parçayı mezarın başında bulunan zeytin ağacına bağlarlar. İyileşenler gelip tavuk, horoz keserek adağını tamamlarlar. Felçli hastalarda aynı uygulamayı yaparlar fakat yatırın yanında bulunan namazgahta iki rekat namaz kılar. Yaramaz çocuklar ise zeytin ağacına bağlanır. Üç kez annesi, üç kez de bağlanan çocuk okunan duayı tekrar eder. Bu uygulamada adak kesilmez.

Menkıbeler: 1-) Ergüneş Baba mısır tarlasında bir ekine bile zarar vermeden namazını kılarak veliliğini kanıtlamıştır.
2-) Ergüneş Baba yöreye yerleşince burada yaşayan Rumlar Kelkit ile Yeşilırmak’ın birleştiği yeri taşlar koyarak kapatırlar. Amaçları taşları kaldırınca aşağıda bulunan Türk Köylerinin seller içinde kalarak yok olmasıdır. Bu durumu Türkler Ergüneş Baba’ya bildirince setin oraya gelen alperen kılıcıyla bendi yıkar. Rumlar tekrar yapmaya gelince karşılarına dikilir ve şöyle seslenir: “Müslüman olan olur, olmayanın canını alırım” der ve öylede yapar.
3-) Yine ondan keramet bekleyen Sonusa (Uluköy) Köyü halkına kerametini göstermek için belinden kılıcını çıkarır ve bölgenin en büyük kayasına kılıcını vurur. Kayanın içinden bir mescit çıkacaktır.      

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.yassical.bel.tr / Amasya Kültür Envanteri-2007.

Taylan Köken

15 Temmuz 2013 Pazartesi

Erkonaş Baba Türbesi / AMASYA –Amasya –Yassıçal Beldesi

Türbenin Yeri: Erkonaş Baba Türbesi Amasya İlinin merkez Amasya İlçesi Yassıçal Beldesindedir.
Erkonaş Baba Türbesi
Erkonaş Baba Kimdir: Ergonaş Baba, Ergüneş Baba olarak da anılan zatın aslında Ergonaş Baba’nın oğlu olan Seyyid Mustafa olduğu söylenmektedir. Baba olan Ergüneş Baba’nın türbesi ise Taşova İlçesi Uluköy Beldesinde medfun olduğu söylenmektedir. Fakat bu bilginin doğru olmadığını da söyleyenler vardır. Genel kanı türbede yatanın Erkonaş(Ergüneş) oğlu Seyyid Mustafa olduğu ve sağlığında felçli hastaları iyileştiren hekimlik bilgisine sahip bir veli olduğu söylenmektedir. Seyyid Mustafa 1300-1400 yılları arasında kasabaya gelip burada bulunan birçok Rum’un Müslüman olmasını sağlamıştır.  
Erkonaş Baba Alevi zümresi tarafından sahiplenilmesine rağmen onun Sünni olduğunu söyleyenler ve sahiplenenler vardır.
Erkonaş Baba’nın soyu oniki imama dayanmaktadır. Horasan erenlerinden olduğu söylenmektedir. Ergüneş Baba’nın dört oğlundan biridir. Ergüneş Baba’nın bir de kızı bulunmaktadır. Detaylı bilgiyi Ergüneş Baba maddesinde aktaracağım.
Erkonaş Baba Sandukası
Türbenin Durumu: Türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir görevli tahsis edilerek sürekli temiz ve bakımlı tutulmaktadır. Türbe yanında yatmak için oda, kurban kesim yeri, mutfak, yemek yenilen yerler ve Cemevi bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Erkonaş Baba Hıdrellez, Nevruz ve Aşure günlerinde yoğun olarak ziyaret edilmektedir. Genellikle felçli hastalar türbeyi ziyaret ederler ve sabah kadar türbede kalırlar. Daha sonra iyileşenler türbeye gelip adaklarını kesip dağıtırlar. Ayrıca mum ve helva adağı nadir de olsa görülmektedir.   

Menkıbeler: 1-) Erkonaş Baba’nın ilk ikamet yeri Sarımeşe Köyündeymiş. Köylüler Ergonaş Baba’yı burada barındırmamışlar. O da “En zengininiz yedi sene sefa sürsün” diyerek köyden ayrılmış. Bu olaydan yedi yıl sonra köyde kıtlık olmuş. Halen zengin olanlar en fazla yedi yıl sonra tekrar iflas ettikleri görülmektedir.
2-) Bir çok felçli hastayı iyileştirme hikayeleri vardır. Buradan geçen bir birliğin askerlerini ufacık kazanda yaptığı yemekle doyurduğu için adı Er-Kon-Aş Baba olmuştur.   

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.yassical.bel.tr

Taylan Köken

11 Temmuz 2013 Perşembe

Kuş Baba Türbesi / AMASYA –Taşova –Şahinler Köyü

Türbenin Yeri: Kuş Baba Türbesi Amasya İli Taşova İlçesi Şahinler Köyündedir.

Kuş Baba Kimdir: Kuş Şeyhi olarak da anılan Kuş Baba’nın medfun olduğu Şahinler Köyünün eski adı Kuşuf Köyü olarak geçmektedir. Kuş Babanın Horasan erenlerinden olduğu kabul edilir. Burada yapmış olduğu çarpışmalarda Ermeniler tarafından öldürülmüştür. Hakkında başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden 1964 yılında köylüler tarafından yapılmıştır. Bakımlı ve temiz bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Şahinler Köyü halkı tarafından kutsal kabul edilen Kuş Baba özel günlerde bu köy halkı tarafından ziyaret edilir. Genellikle yağmur duası ve doğal afetlerden korunmak için ziyaret edilir. Yağmur duası için adak olarak koç kurbanı kesilir ve toplu olarak yenir. Afetlerden korunmak için sadece dualar okunur. Ayrıca sebepsiz yere ağlayan çocuklar buraya getirilir ve annesi dualar okuyarak çocuğun sakinleşmesini diler.

Menkıbeler: 1-) Horasan’dan Şahinler Köyüne gelen Kuş Baba buradaki Ermeniler tarafından öldürülür. Vasiyeti üzerine buraya gömülür. Köyün Ermenileri iki-üç yıl için feci şekilde ölürler. Cesetlerini dahi vahşi hayvanlar parçalayarak yok eder.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006.

Taylan Köken

10 Temmuz 2013 Çarşamba

Çamlı Evliya Türbesi-I / AMASYA –Taşova –Elmakırı Köyü

Türbenin Yeri: Çamlı Evliya Türbesi Amasya İli Taşova İlçesi Elmakırı Köyüne 2km uzaklıktaki bir tepenin yamacındadır.

Çamlı Evliya Kimdir: Çamlı Evliya ismini türbe etrafında bulunan iki çam ve ardıç ağaçlarından almaktadır. Çamlı Evliya’nın Horasan’dan gelen erenlerden biri olduğu, bölgede Türklüğün ve İslâm’ın yayılması için mücadele ettiği söylenmektedir.  

Türbenin Durumu: Mezarın üzeri eskiden açıkmış. Köylüler tarafından betonarmeden yeni türbe ile üzeri kapanmıştır. Türbede iki adet mezar bulunmaktadır. Mezarın boyutu 5mt’dir. 

Ziyaret Nedeni: Elmakırı Köyünün manevi lideri olarak kabul edilen Çamlı Evliya özellikle dini günlerde yoğun olmak üzere, her zaman ziyaret edilmektedir. Nisan ayının ilk haftasında yağmur duası için ziyaret edilir. Huysuzluk yapan çocuklar, kulak rahatsızlığı olanlar türbeye getirilir. Elbiselerinden bir parça türbeye bağlanır. Genellikle namaz ve oruç adağında bulunulur. İsteyen kurbanlık da adar. Derdi çözülen adağını adar ve çaputunu geri söker.     

Menkıbeler: 1-) Çamlı Evliya türbesinin etrafındaki ağaçlar kutsal kabul edilir ve kesilmesi halinde kesenlerin başlarına değişik belalar açıldığına dair söylenceler anlatılmaktadır.

Kaynakça: Abdühalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006

Taylan Köken

9 Temmuz 2013 Salı

Çal Baba Türbesi / AMASYA –Taşova –Boğalı Yaylaları

Türbenin Yeri: Çal Baba Türbesi Amasya İli Taşova İlçesi ile Tokat-Erbaa sınırında bulunan Boğalı Yaylalarındadır.

Çal Baba Kimdir: Çal Baba oğluyla birlikte Haçlı Ordularına karşı savaşmış ve burada şehit düşmüştür. Battal Gazi’nin evlatlarından olduğu rivayet edilir. Çal Baba’nın Dağ Kültü ile alakalı bir yatır olduğunu düşünmekteyiz.

Türbenin Durumu: Mezarın üzeri açıktır. Taştan çevrilmiş bir türbedir. 5x2mt boyundadır. Mezarın büyüklüğünden dolayı oğlu ile birlikte medfun olduğu söylenmektedir.

Ziyaret Nedeni: Yaylaya gelen yayla halkı tarafında mevsimin bereketli geçmesi için öncelikle ziyaret edilir. Koyunlar, kuzular kurttan korunsun diye türbeye adak olarak bir koyun bırakılır. Türbe başında dualar okunur, giderken de adak adanır. 

Menkıbeler: 1-) Çal Baba ve oğlunun kılıç şakırtıları dönem dönem dağlarda yankılanmaktadır. Çal Baba adı oğlunun çarpışmalar esnasında “Çal Baba, çal kılıcını sağa sola” diye bağırması üzerine bu adı almıştır.
2-) Kıbrıs Savaşında türbe yerinden yok olmuş, savaş bitiminde yerine gelmiştir. Bu yüzden Çal Baba ve oğlunun Kıbrıs'a savaşa gittiğine inanılmaktadır.
3-) Türbeye gelip burada define arayan definecilerin felç geçirdiği, kör olduğu rivayet edilir.   

Kaynakça: Abdühalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006

Taylan Köken

7 Temmuz 2013 Pazar

Beşir Efendi Türbesi / AMASYA –Taşova –İdris Torun Mahallesi

Türbenin Yeri: Beşir Efendi Türbesi Amasya İli Taşova İlçesi İdris Torun Mahallesinde bulunan mezarlık içindedir.
Beşir Efendi Türbesi
Beşir Efendi Kimdir: Beşir Hoca olarak da anılan Beşir Efendi, 1905 yılında Dağıstan’da doğmuştur. Zengin bir aileden olmasına rağmen 12 yaşında rüyasında görmüş olduğu bir velinin peşine düşerek Türkiye’ye gelir. Tokat İli, Erbaa İlçesi, Zeyrel Köyünde bulunan Şeyh Beyrullah Efendi’nin dergahına intisap edip, Ali Osman Efendi tarafından eğitimi tamamlanır. Yedi yıl dergahta hizmet ettikten sonra, iki yıl inzivaya çekilerek eğitimini tamamlar. 1975 yılında Hac vazifesinden sonra vefat eder.   
Beşir Efendi Türbesi
Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden inşa edilmiştir. Kare planlı türbenin bir büyük oda ve önünde iki küçük odadan oluşmuştur. Odaların üzerinde kubbeler bulunmaktadır. Odalardan biri mescit şeklinde düzenlenmiştir. Türbede Beşir Efendi’nin sandukası haricinde eşi Pembe Hatun’a ait olduğu düşünülen başka bir sanduka daha bulunmaktadır.
Türbenin İçi
Ziyaret Nedeni: Beşir Efendi Türbesi Taşova’nın Manevi Kalesi olarak adlandırılmaktadır. Bu ilçeye gelenler, mezarlığı ziyaret edenler önce bu türbeye gelip dua ve kuran okurlar, mescit kısmında namaz kılarlar. İlkokula başlayan çocuklar zihin açıklığı için türbeye getirilir ve dualar okunur. Bu esnada çocukların başları yarım saat kadar sandukaya dayandırılır.

Menkıbeler: 1-) Şeyh Beytullah Efendi Türkiye’ye kaçan Beşir Efendi’ye yolda görünür ve dergahının yerin tarif eder. Beytullah Efendi Beşir Efendi gelmeden onun geleceğini yardımcısına haber verir ve vefat eder.
2-) Gemibükü Köyüne yapmış olduğu ziyaretten dönerken Yeşilırmak’ın köye zarar vermemesi için yatağını kaydırdığı söylenmektedir.
3-) Tekkesinin yakınında bulunan Seyyid İbrahim Hazretlerinin mezarını ziyaret ederek onunla sohbet ettiği söylenmektedir.   

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006 / www.flickr.com

Taylan Köken

6 Temmuz 2013 Cumartesi

Yunus Emre Türbesi / AKSARAY –Ortaköy –Reşadiye Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Ortaköy İlçesi Sarıkaraman Kasabasının 4km yakınında bulunan ziyaret tepesinde türbesi vardır. Türbenin yeri bugün Reşadiye köyü sınırlarındadır.
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Kimdir: Anadolu’nun ve Türklerin en önemli tasavvuf ulularından olan Yunus Emre’nin bir çok kasabamızda mezarı ve makamı bulunmaktadır.
Aksaray’daki Yunus Emre türbesinden hemen hemen hiçbir araştırmacı hiç bahsetmemiştir. Oysa Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesinde anılan Yunus Emre menakıbında doğum yeri olarak geçen Sivrihisar Sarıköy yalnız Eskişehir’de yoktur. Aksaray’da da Sivrihisar ve onun kuzeyinde Sarıköy bugünkü adıyla Sarıkaman Köyü (Kasabası) yer almaktadır.
Türbede yatan şahsın kemikleri toplanmış ve yapılan incelemelerde bu şahısta Çömelme Hastalığı tespit edilmiştir.  
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi
Türbenin Durumu: Türbe bugün yenilenmiştir. Eski türbenin önü açık 12m2 civarındadır. Bu türbe yıkılmış ve günümüzdeki türbe yapılmıştır. Türbeye yakın yerde Çile Damı denilen Yunus Emre Çilehanesi bulunmaktadır.
Çilehane
Çilehane
Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için yoğun olarak ziyaret edilmektedir. Eskiden türbe yanında bulunan çitlenbik ağacına çaput bağlanırmış. Türbe yağmur duası için de ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Türbeyi ziyarete gelenlere veya çevrede çalışanlara Yunus Emre isim vererek bir çok örnekte görünmüştür.

Kaynakça: Yrd.DoçDr. Doğan Kaya –Yunus Emre’nin Aksaray Ortaköy’deki Mezarı Üzerine Düşünceler

Taylan Köken

5 Temmuz 2013 Cuma

Taptuk Emre Türbesi / AKSARAY –Merkez –Taptık Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray İlçesi Taptık Köyünde türbesi vardır.
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Kimdir: Anadolu’nun ve Türklerin en önemli tasavvuf ulularından olan Yunus Emre’nin hocasıdır. Hacı Bektaş-ı Veli kapısına gelen Yunus Emre’yi ona yönlendirir. Velayetnamede adı çok az geçmektedir. Horasan erenidir. 1210-1215 yıllarında doğduğu sanılmaktadır.   
Yurdumuzun bir çok yerinde Yunus Emre mezarı gibi Taptuk Emre türbesi de bulunmaktadır. İsmail Hakkı Konyalı’nın önemli eseri Aksaray Tarihinde burada yatan şahsın Derviş Tapduk veya Saltukzade Derviş Tapduk olduğunu söylemektedir. 

Türbenin Durumu: Türbe Taptık Köyündeki caminin minberinin karşısında yatmaktadır. Cami girişinde çapı 2,5mt olan üstü düz taş Tapduk Emre’nin müritleriyle beraber yemek yediği Yemek Taşıdır. Burada ayrıca şifa dağıtan Tapduk Emre’nin ağaçtan yapılma Şifa Tokmağı da bulunmaktadır. Türbenin üstü açıktır ve mezar pencereli yüksek bir duvarla çevrilmiştir.  

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için yoğun olarak ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Yrd.DoçDr. Doğan Kaya –Yunus Emre’nin Aksaray Ortaköy’deki Mezarı Üzerine Düşünceler / www.panoramio.com

Taylan Köken

4 Temmuz 2013 Perşembe

Koçpınar Türbesi / AKSARAY –Merkez –Koçpınar Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray İlçesine bağlı Koçpınar Köyü Yassıviran mevkiinde bulunan tarihi mezarlığın içinde türbesi vardır.
Koçpınar Türbesi
Koçpınar Kimdir: Mezarlığın içinde bulunan türbede iki mezar bulunmaktadır. Bu türbede kimlerin medfun olduğu bilinmemektedir.
Koçpınar Türbesinin İçi
Koçpınar Türbesinin İçi
Türbenin Durumu: Türbenin yöresel taşlardan inşa edilmiştir. Özensizdir. Üstü kapalıdır. Türbede iki kişinin mezarı vardır.  

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası için ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

3 Temmuz 2013 Çarşamba

Turhasan Türbesi / AKSARAY –Aksaray –Taşpınar Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray İlçesi Taşpınar Kasabasında türbesi vardır.

Turhasan Kimdir: Durhasan olarak da bilinen veli Hasan Dağına ismini veren zattır.

Türbenin Durumu: Türbe kısmen ayakta kalsa da cami ve zaviye bir hayli harap durumdadır. Yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine aittir ve bu yapımız da restorasyonunu beklemektedir.  

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından değişik dilekler ve hayır duası için ziyaret edilmektedir. Özellikle Hıdrellez zamanında çevre köylülerin yoğun katılımıyla türbe etrafında dualar okunmakta ve yemekler yenmektedir.

Kaynakça: Aksaray Kültür Envanteri-2009

Taylan Köken

2 Temmuz 2013 Salı

Feriştah Hatun Türbesi / AKSARAY –Merkez –Şifahane Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde bulunan Şifahane Mahallesinde türbesi vardır.

Feriştah Hatun Kimdir: Feriştah Hatun’un kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.  

Türbenin Durumu: Türbe Aksaray taşından inşa edilmiştir. Kare planlıdır. Çokgen kenarlı ve kurşun kaplamalı bir kubbesi vardır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Aksaray Kültür Envanteri-2009

Taylan Köken

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Seyit Battal Gazi Türbesi / AKSARAY –Aksaray –Kalebalta Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray İlçesi Kalebalta Köyünde bulunan kalenin mezarlığında türbesi vardır.

Seyit Battal Gazi Kimdir: Seyit Battal Gazi kolonizatör dervişlerin Anadolu’daki en önemli temsilcilerindendir biridir. İsmail Hakkı Konyalı ise Aksaray Tarihi isimli kitabında bu şahsın kale dizdarı olan bir komutan olabileceğini belirtmiştir.

Türbenin Durumu: Türbe kesme taştan kare planlı olarak inşa edilmiştir. Türbe çatısı düz ahşap örtüden imal edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından değişik dilekler ve hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Aksaray Kültür Envanteri-2009

Taylan Köken