31 Mart 2014 Pazartesi

Çam Dede Türbesi / AMASYA –Merkez- Tatar Köyü

Türbenin Yeri: Çam Dede Türbesi, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Tatar Köyünün yaslandığı tepenin yamacında köyü egemen konumdadır.
Çam Dede Türbesi
Çam Dede Kimdir: Çam Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin etrafı düzenlenerek piknik alanı haline getirilmiştir. Türbe yanından su çıkmaktadır. 

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Dilekleri gerçekleşenler kurbanlarını burada kesip yemek yapar ve dağıtırlar. Kurban eti geri götürülmez. Ayrıca türbe etrafındaki ağaçlar kutsal kabul edildiğinden kesilmez.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011.

Taylan Köken

30 Mart 2014 Pazar

On İki İmam Kuyusu Ziyareti / AMASYA –Merkez- Sarıalan Köyü

Ziyaretin Yeri: On İki İmam Kuyusu Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Sarıalan Köyünün üst mahallesindedir.

On İki İmam Kuyusu Nedir: Alevi köyü olan Sarıalan Köyünün üst mahallesinde bulunan kuyunun suyu şifalı ve kutsal olarak nitelenmekte, ziyaret edilmektedir. Bu kuyu ziyaretinde uygulamalar ocaklılar tarafından yapılmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için de ziyaret edilen kuyu, özellikle vücutta çıkan değişik deri hastalıkları için ziyaret edilmektedir. Kuyuyu işleten ocaklılar, kuyu suyu ile ovarak, sürerek dertlere derman olmaktadırlar.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011.

Taylan Köken

29 Mart 2014 Cumartesi

Davut Dede Yatırı / AMASYA –Merkez- Sarıalan Köyü

Yatırın Yeri: Davut Dede Yatırı, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Sarıalan Köyünün üst mahallesindedir.

Davut Dede Kimdir: Davut Dede ve ona yakın olan aileler, Horasan’dan göçüp önce Tokat’ın Turhal İlçesi Meğil (Erenler) Köyüne buradan da Yavuz Sultan Selim Döneminde Sarıalan Köyüne gelmişlerdir. Davut Dede’nin atının durduğu yerde köy kurulmuştur. Davut Dede’nin Hacı Bektaş-ı Veli’nin soyu ile alakalı olduğuna inanılmaktadır.  

Türbenin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011 / www.amasyasarialankoyu.com

Taylan Köken

28 Mart 2014 Cuma

Özfındıklı Evliyaları / AMASYA –Merkez- Özfındıklı Köyü

Evliyaların Yeri: Özfındıklı Evliyaları, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Özfındıklı Köyüne dağılmış durumdadır.

Özfındıklı Evliyaları Kimdir: Özfındıklı Köyünde bulunan evliyaların kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Köyde dört evliya türbesi bulunmaktadır. Bunlar Kurdo Dede, Karasu Dede, Kıran Evliyası ve İsimsiz Evliya türbesinden oluşmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

27 Mart 2014 Perşembe

Siğilli Evliya / AMASYA –Merkez- Küçükızılca Köyü

Ziyaretin Yeri: Siğilli Evliya, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Küçükkızılca Köyündedir.

Siğilli Evliya Kimdir: Seyyid Vakkas olarak da anılmaktadır. Hakkında başka herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmekte, kurban adağında bulunulmaktadır. Siğil hastalığından muzdarip olanlar şifa aramaktadır. Fakat sürekli gidenlerin, felç olacağına inanılmaktadır. Evliyanın kendisine bağladığına inanılmaktadır.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

26 Mart 2014 Çarşamba

Kayrak Evliyaları / AMASYA –Merkez- Kayrak Köyü

Ziyaretin Yeri: Kayrak Evliyaları, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Kayrak Köyündedir.

Kayrak Kimdir: Kayrak Köyündeki ziyaretler evliya olarak anılmaktadır. Kayaya, Pelit Ağacına ziyaret yapılmaktadır. İsim yoktur. 

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Çocuğu olmayanlar ziyarete giderler kurban adağında bulunurlar. Burada da “Çocuk Satma” uygulaması yapılmaktadır. Bahar aylarında ekinlerin bereketli olması için kurban adağı yapılmaktadır.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

25 Mart 2014 Salı

Karagüleç Evliyası / AMASYA –Merkez-Kızseki Köyü

Ziyaretin Yeri: Karagüleç Evliyası, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Kızseki Köyünün üst mahallesindedir.

Karagüleç Kimdir: Karagüleç Evliyası yatır olarak adlandırılmakta ziyaret edilmektedir. Hakkında ve kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Ziyarette namaz kılınmakta, kurban adağında bulunulmaktadır.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

24 Mart 2014 Pazartesi

İsimsiz Türbe-VII / AMASYA –Merkez- Orta Köy

Ziyaretin Yeri: Evliya Türbesi, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Orta Köyüne yakın olan gölün kıyısındadır.

Evliya Kimdir: Orta Köylülerin evliyadan bir kişi olarak nitelediği ve sık ziyaret ettiği isimsiz türbede kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Orta Köylüler Evliya’yı, Yağmur Duası için, ekinleri doğal felaketlerden korunsun diye bahar aylarında toplu olarak ziyaret etmektedir. Köyün içinde toplanan erkekler namaz kılıp toplu dua okurlar ve sonra evliyanın başına giderek burada da dua okurlar, sonra kurbanlarını keserler.  

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

22 Mart 2014 Cumartesi

Hacı Dede Türbesi / AMASYA –Merkez-Orta Köy

Ziyaretin Yeri: Hacı Dede Türbesi, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Orta Köyün içindedir.

Hacı Dede Kimdir: Orta Köylülerin evliyadan bir kişi olarak nitelediği Hacı Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

19 Mart 2014 Çarşamba

Dedelik Yatırı / AMASYA –Merkez- Değirmendere Köyü

Ziyaretin Yeri: Dedelik Yatırı, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Değirmendere Köyü girişindedir.

Dedelik Kimdir: Değirmendere Köylülerinin ziyaret ettiği bu yatırda kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. 

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Çocuğu olmayanlar türbeyi ziyaret eder ve Amasya’da sık rastladığımız “Çocuk Satma” ritüeli bu yatırda da uygulanmaktadır. Bahar aylarında ise “Yağmur Duası”na çıkılır, Kuran okunur, kurban kesilir ve yapılan yemekler köyde toplu olarak yenilir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

17 Mart 2014 Pazartesi

Çamdibi Ziyareti / AMASYA –Merkez- Çiğdemlik Köyü

Ziyaretin Yeri: Çamdibi Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Çiğdemlik Köyündedir.

Çamdibi Nedir: Türklerin ağaca bağlı inanç uygulamalarını gerçekleştirdiği bir ziyarettir. Ağacın “Kalû beladan beri” orada olduğuna inanılmaktadır. Çamdibi yanında çıkan suyun şifalı olduğuna inanılır. 

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Özellikle hayırlı kısmet için gelip ziyaret ederler, namaz kılarlar ve mum adağında bulunurlar. Gençler askere giderken ziyaret ederler. Çamdibi’ne bereket için bozuk para atılır, etrafına kuşlar yesin diye yem atılır. Vücutta çıkan yaralar iyileşsin diye Çadibi yanından getirilen suyla evde yıkanılır.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

16 Mart 2014 Pazar

İskender Bey Türbesi / AMASYA –Merkez-Üçler Mahallesi

Türbenin Yeri: İskender Bey Türbesi, Amasya İli merkezindeki Üçler Mahallesi mezarlığındadır.

İskender Bey Kimdir: İskender Bey hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Babası dönemin Sancak Beylerinden olan Kutlu Beyzade Muhittin Çelebi de türbede medfundur. Türbede ayrıca İskender Bey oğlu Muhittin Mehmet Çelebi medfundur. Türbeyi yaptıran İskender Bey olduğundan bu adla anılmaktadır. Muhittin Mehmet Çelebi ise türbenin vakfiyesini 1443 yıllında tanzim etmiştir.

Türbenin Durumu: Türbe kagir ve küçük olarak inşa edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Fuat Er –XV ve XVI. Yüzyılda Amasya -2009 / Adnan Gürbüz –XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı -1993

Taylan Köken

15 Mart 2014 Cumartesi

Abdal İshak Türbesi / AMASYA –Merkez-Gökmedrese Mahallesi

Türbenin Yeri: Abdal İshak Türbesi, Amasya İli merkezindeki Gökmedrese Mahallesinde Torumtay Türbesinin yakın bir bahçededir.

Abdal İshak Kimdir: Ebu İshak Çelebi olarak da anılan şahsın vakfiyesi düzenlenmiştir.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır ve içinde Kutlu Paşa’nın da mezarı bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Fuat Er –XV ve XVI. Yüzyılda Amasya -2009

Taylan Köken

14 Mart 2014 Cuma

Oruç Bey Türbesi / AMASYA –Merkez-Hızırpaşa Mahallesi

Türbenin Yeri: Oruç Bey Türbesi, Amasya İli merkezindeki Hızırpaşa Mahallesinde Hızırpaşa Camisindedir.
Hızır Paşa Cami
Oruç Bey Kimdir: Hoca Oruç Bey olarak da anılan Oruç Bey, Hızır Paşanın torunudur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Türbe Oruç Bey’in genç yaşta ölmesi üzerine Hızır Paşa tarafından 1465 yılında inşa edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Adnan Gürbüz –XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı -1993

Taylan Köken

13 Mart 2014 Perşembe

Cumudar Türbesi / AMASYA –Merkez-Dere Mahallesi

Türbenin Yeri: Cumudar Türbesi, Amasya İli merkezindeki Dere Mahallesinde Burmalı Minare Camisinin bitişiğindedir.
Cumudar Türbesi
Cumudar Kimdir: Şehzade Cumudar İlhanlıların Anadolu hakimiyetinde Amasya’da nazırlık yapmıştır. Mumyası Amasya Müzesindedir.

Türbenin Durumu: Türbe sekizgen köşeli kesme taştan inşa edilmiş kümbet biçimindedir. Türbede bugün camiyi yaptıran Selçuklu Sultanı II.Gıyasettin Keyhüsrev’in veziri Necmettin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf medfundur. Cami 1242 yılında türbeye bitişik inşa edilmiştir. 

Ziyaret Nedeni: Türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Amasya Şehir Rehberi –Amasya Valiliği

Taylan Köken

12 Mart 2014 Çarşamba

Seyyid Mir Hamza Nigari Türbesi / AMASYA –Merkez-Şamlar Mahallesi

Türbenin Yeri: Seyyid Mir Hamza Nigari Türbesi, Amasya İli merkezindeki Şamlar Mahallesindeki Şirvanlı Camisindedir.
Şirvanlı Cami
Şirvanlı Cami
Seyyid Mir Hamza Nigari Kimdir: Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinde bulunan Cicimli Köyünde doğmuştur. Rus baskısı sebebiyle Amasya’ya gelip İsmail Şiraceddin Şirvani’nin müridi olur. Daha sonra icazetini alıp, Azerbaycan ve Osmanlı topraklarında irşad görevini yerine getiren önemli bir şairdir. Nakşibendiye tarikatının Halidiye Koluna mensuptur. Türkiye ve Azerbaycan’da Türkçe divanı ile bilinmekte ve hakkında araştırmalar yapılmıştır.
Özellikle Karapapak Türkleri arasında çok sevilmekte ve sayılmaktadır. Gazel ve kasideleri dilden dile söylenerek bugün dahi canlılığını sürdürmektedir. 
Hamza Nigari Türbesi
Hamza Nigari Sandukası
Türbenin Durumu: Türbe cami içerisindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Yard.Doç.Dr. Parvana Bayram –Azerbaycan ve Türkiye’de Yayımlanan Seyyid Nigari Divanları Hakkında -2012 / www.amasya-abdulhalim.blogspot.com.tr

Taylan Köken

11 Mart 2014 Salı

Yel Evliyası Yatırı / AMASYA –Merkez-Bağlıca Köyü

Türbenin Yeri: Yel Evliyası Yatırı, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Bağlıca Köyünün içindedir.

Yel Evliya Kimdir: Köyiçi Evliyası olarak da anılan yatırda kimin medfun olduğu bilinmemektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbeyi özellikle Yel hastalığından rahatsız olanlar, bacaklarında ağrı olanlar şifa için ziyaret etmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

10 Mart 2014 Pazartesi

Bayram Kayası Ziyareti / AMASYA –Merkez-Bağlıca Köyü

Ziyaretin Yeri: Bayram Kayası Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Bağlıca Köyünün yakınındadır.

Bayram Kayası Nedir: Bayram Kayasında bir evliyanın medfun olduğuna inanılmaktadır. 

Ziyaretin Durumu: Ziyaret bir ev büyüklüğünde kayadır. Kayanın yanında bir zamanlar suyu çok berrak bir kaynak varmış.

Ziyaret Nedeni: Ziyarete genellikle çocuğu olmayan kadınlar gitmektedir. Kurban adağında, mum adağında bulunulur, dualarla dilekler adanır. Yaramaz çocukların uslanması için atleti kayaya götürülüp serilir, bir gün sonra çocuğa giydirilir. Değişik dilekler için de ziyaret edilmektedir.   

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

9 Mart 2014 Pazar

Hodulca Baba Ziyareti / AMASYA –Merkez-Böke Köyü

Ziyaretin Yeri: Hodulca Baba Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Böke Köyündedir.

Hodulca Baba Kimdir: Hodul Mehmet gerçek ismidir. Hodul Baba olarak da anılan zatın hakkında başka bir bilgi yoktur. 

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yağmur duası için ziyaret edilmektedir. Dualarla birlikte kurban adağı kesilmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

8 Mart 2014 Cumartesi

Sancak Baba Ziyareti / AMASYA –Merkez- Böke Köyü

Ziyaretin Yeri: Sancak Baba Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Böke Köyünün çıkışındadır.

Sancak Baba Kimdir: Sancak Kaldıran olarak da anılan Sancak Baba hakkında başka bir bilgi yoktur. 

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için yılda iki kez bahar ve güz aylarında ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

7 Mart 2014 Cuma

Mehman Dede Ziyareti / AMASYA –Merkez-Böke Köyü

Ziyaretin Yeri: Mehman Dede Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Böke Köyündedir.

Mehman Dede Kimdir: Mehman Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. 

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için yılda iki kez bahar ve güz aylarında ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

6 Mart 2014 Perşembe

Musa Dede Ziyareti / AMASYA –Merkez -Böke Köyü

Ziyaretin Yeri: Musa Dede Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Böke Köyündedir.

Musa Dede Kimdir: Musa Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. 

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin yanında bir kaynak bulunmaktadır. Bu su günümüzde köye getirilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için yılda iki kez bahar ve güz aylarında ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

5 Mart 2014 Çarşamba

Hıdır Baba Ziyareti / AMASYA –Merkez -Böke Köyü

Ziyaretin Yeri: Hıdır Baba Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Böke Köyündedir.

Hıdır Baba Kimdir: Hıdır Dede olarak da anılan zatın hakkında başka bir bilgi yoktur. 

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için yılda iki kez bahar ve güz aylarında ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

4 Mart 2014 Salı

Perdeli Ziyareti / AMASYA –Merkez-Bulduklu Köyü

Ziyaretin Yeri: Perdeli Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Bulduklu Köyündedir.

Perdeli Nedir: Perdeli taşa dönüşen bir gelindir. Bulduklular bu kayaya Erenler de demektedir. Ermeni mezaliminde bir gelini kovalarlar. Gelin yakalanmamak için Allaha dua eder düşmanın eline düşmeden kayaya dönüşür. Başka bir rivayete göre ise kuş olmuş ve kuş olurken saçı kalmış diye rivayet edilir.
Başka bir rivayet ise Perdeli’nin karşısını Erenler olarak adlandırmaktadır. Burada ağaçlara dokunulmaz. Buradan odun getirilirse fırtına kopacağı söylenmektedir.     

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Çocuğu olmayanlar, ağrısı olanlar ziyaret etmektedir. Erkek çocuğu olan evladına Eren adını koymaktadır.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

3 Mart 2014 Pazartesi

Dilek Evliyası / AMASYA –Merkez-Çiğdemlik Köyü

Ziyaretin Yeri: Dilek Evliyası ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Çiğdemlik Köyündedir.

Dilek Evliyası Kimdir: Özellikle çocuğu olmayanlar tarafından ziyaret edilen ve orada evliya olduğuna inanılan bir ziyarettir.

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin yanında uygulama yapılan bir su kaynağı vardır.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Özellikle çocuğu olmayanlar gelip ziyaret ederler ve suya bıçak bırakırlar. Suyun içindeki bıçak kısa zamanda paslanırsa kurban adağı keserler. Genellikle tepsi içinde mumlar ile gelinip mum adağı adanır. Evde poğaça hazırlanıp evliyanın yanında dağıtılır.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

2 Mart 2014 Pazar

Dilek Taşı Ziyareti / AMASYA –Merkez-Çiğdemlik Köyü

Ziyaretin Yeri: Dilek Taşı Ziyareti, Amasya İli Merkez İlçesi Amasya’ya bağlı Çiğdemlik Köyündedir.

Dilek Taşı Nedir: Köye yakın bir tepede siyah sivri bir kaya ziyaret edilmektedir. Türklerin taşa olan bağlılıklarına ritüeller uygulanır.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Özellikle çocuğu olmayanlar gelip ziyaret ederler, taşın etrafında dualarla dönerler, namaz kılarlar ve mum adağında bulunurlar.

Kaynakça: Ebru Silahşör –Amasya Merkez Ağzı -2011

Taylan Köken

1 Mart 2014 Cumartesi

Yemişen Mehmet Dede Türbesi / AMASYA –Hamamözü –Yemişen Köyü

Türbenin Yeri: Yemişen Mehmet Dede Türbesi, Amasya İli Hamamözü İlçesi Yemişen Köyü Dedeçamı mevkisindedir.
Dedeçamı Etkinlikleri
Yemişen Mehmet Dede Kimdir: Dedeçamı olarak da anılan Mehmed Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden inşa edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Yemişen Köyü Derneği tarafından son yıllarda türbe yanında düzenlenen etkinliklerle ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.facebook.com

Taylan Köken