28 Şubat 2013 Perşembe

Mehmed Emin Efendi Türbesi / AĞRI –Doğubayazıt –Yukarı Doğubayazıt

Mehmed Emin Efendi Türbesinin Yeri: Ağrı İli Doğubayazıt İlçesinde Yukarı Doğubayazıt’ta aile kabristanlığında türbesi vardır.  
Mehmed Emin Efendi Türbesi
Mehmed Emin Efendi Kimdir: Doğu Anadolu’nun meşhur evliya kişilerindendir. Babası Seyyid Abdülaziz’dir. 1854 yılında Yukarı Doğubayazıt’ta doğdu, 1914 yılında aynı yerde vefat etti. Zamanının büyük kısmını evinde geçirirmiş. Niye çıkmadığını soranlara “Herkes patates soğandan bahsediyor. Allah-u Teâlâ’dan bahseden yok” dermiş. Seyyid Abdülhakim Doğubayazıt’a her geldiğinde kendisini ziyaret edermiş. Kitapları, malları ve hayvanları  Rus işgali sırasında Ermeniler tarafından talan edilmiştir.         

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır. Basit ve özensiz bir türbedir. Türbede devşirme malzemeler bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler ve hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Geceleri parmakları arasından sızan ışıkla kitaplarını okurmuş. Hiç uyumazmış.

Kaynakça: Evliyalar Ansiklopedisi – Türkiye Gazetesi -Cilt.8 -1992 / www.spatyom.com 

Taylan Köken

27 Şubat 2013 Çarşamba

İbrahim Arvasi Türbesi / AĞRI –Doğubayazıt –Yukarı Doğubayazıt

İbrahim Arvasi Türbesinin Yeri: Ağrı İli Doğubayazıt İlçesinde Yukarı Doğubayazıt’ta türbesi vardır.  
İbrahim Arvasi Türbesi
İbrahim Arvasi Kimdir: Arvasi ailesinin varislerinden olan İbrahim Arvasi, Seyyid Fehim-i Arvasi’nin anne tarafından dedesidir. Veli ve âlim bir zattır. Diplomatlık da yapmıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde Osmanlı-İran arasında görüşmelerde ülkemizi hakkıyla temsil etmiştir. 1832 yılında Doğubayazıt’ta vefat etmiştir.       

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır. Basit bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler ve istekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Evliyalar Ansiklopedisi – Türkiye Gazetesi -Cilt.7 -1992 / www.spatyom.com. 

Taylan Köken

26 Şubat 2013 Salı

Abdürrahim Arvasi Türbesi / AĞRI –Doğubayazıt –Ahmed Hâni Kabristanlığı

Abdürrahim Arvasi Türbesinin Yeri: Ağrı İli Doğubayazıt İlçesinde bulunan Ahmed Hâni kabristanlığında türbesi vardır.

Abdürrahim Arvasi Türbesi
Abdürrahim Arvasi Kimdir: Seyyid Abdullah Arvasi’nin oğludur. Osmanlı Döneminde Anadolu’da yetişen velilerdendir. Hz. Hüseyin’in soyundandır. Doğumu tarihi bilinmiyor. Ölümü 1786 yılındadır. Babasının Arvas Köyündeki (Van-Doğanyayla) medresede eğitim gördü. Akli ve nakli ilimlerde önemli bir âlim olmuştur.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır. Özensiz bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler ve istekler ziyaret edilen türbe özellikle sırt ağrıları için ziyaret edilmektedir. Sırt ağrılarında şikayet edenler türbeye gelip sırtlarını mezar taşına sürterek şifa bulmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Arvasi bir sohbet meclisinde Mevlana’nın Mesnevi’sinden beyitler okumaktadır. Sohbette bulunan ve İran’dan gelen mollalar Mesnevi’yi küçüksemek için bildikleri halde Arvasi’ye sorarlar: “Ne okuyorsun?” diye. Arvasi “Mesnevi okuyorum” der. Bunun üzerine mollalar “Meşnevi okumaya değmez” derler. Bunun üzerine sinirlenen Arvasi Mesnevi’den rastgele bir bölüm açar ve “oku” der mollaya. İranlı molla şu beyti okur:
Mesnevi ra meşnevi mehan / Ey sek-i gürgin bed kerdei
Bu beytin anlamı şöyledir: Mesneviyi meşnevi okuma, ey uyuz köpek kötü bir iş yaptın…
Mollalar utanmışlardır. Arvasi’nin kerametine inanmışlardır. Sonra defalarca okumalarına rağmen Mesnevi’de böyle bir beyite rast gelmemişlerdir. 

Kaynakça: Evliyalar Ansiklopedisi –Cilt.2 -Türkiye Gazetesi -1992 / www.yasamkadin.com

Taylan Köken

25 Şubat 2013 Pazartesi

Ahmed-i Hani Türbesi / AĞRI –Doğubayazıt –Ahmed Hâni Kabristanlığı

Ahmed-i Hani Türbesinin Yeri: Ağrı İli Doğubayazıt İlçesinde İshakpaşa Sarayının üst kısmında bulunan kendi adındaki mezarlıkta türbesi vardır.  
Hani Baba Türbesinin Girişi
Hani Baba Türbe ve Camii
Ahmed-i Hani Kimdir: Hani Baba ve Molla Ahmed olarak da anılan Ahmed-i Hani 1651 yılında Hakkari’nin Han Köyünde doğmuş olduğundan veya Hani aşiretinden olduğundan dolayı Hani lakabıyla anılmıştır. Babasının adı İlyas’tır. 14 yaşında yazarlığa başlamış ve sevilen sayılan bir âlim olmuştur. Bağdat, Musul’dan sonra Doğubayazıt’a gelip buradaki medresede müderrislik ve İshakpaşa Sarayında kâtiplik yapmıştır. Eserlerini Kürtçe yazmıştır. En meşhur eseri Mem ü Zin’dir. Memozin; Emir Zeynettin’in güzel kızları Zin ve Sti’nin, Mem ve Tajdin’e olan aşklarının anlatıldığı şiir şeklinde yazılmış destandır. 1707 yılında vefat etmiştir.
Diğer eserleri: Akâid-i Molla Ahmed, Siheben, Şekarat-ı Mevt ve Mevlüt’tür.    

Türbenin Durumu: Türbe İshakpaşa Sarayının arkasında, camiye bitişiktir. Cami ve türbe yöresel kesme taşlardan inşa edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler ve istekler için yoğun olarak ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Ahmed-i Hani görüştüğü kişilerle konuşmadan önce içinden geçenleri bilirmiş.

2-) Hani Baba öleceği zaman, hocası Rüstem’e “Ölünce beni yıkayıp, bırakın” der. Ölünce Hani yıkanır ve cesedi camide bırakılır. Ertesi sabah geldiklerinde cesedin mezara defnedildiği görülür.

3-) Başka bir rivayete göre Hani Baba “Bir gün, caminin kıble duvarında çatlak görürseniz şehri terk edin” der. Bir süre sonra dediği yerde çatlak oluşur ve 6 ay sonra da Ruslar şehri istila eder.   

Kaynakça: Evliyalar Ansiklopedisi – Türkiye Gazetesi -Cilt.6 -1992 / Nihat Aytürk-Bayram Altan –Türkiye’de Dini Ziyaret Yerleri –Altanoğlu -1992.

Taylan Köken

24 Şubat 2013 Pazar

Nuhlu Ziyareti / ADANA –Karaisalı –Nuhlu Köyü

Ziyaretin Yeri: Adana İli Karaisalı İlçesi Nuhlu Köyünün girişinde türbesi vardır.
Nuhlu Ziyareti
Nuhlu Kimdir: Nuhlu Ziyaretinde kimin yattığı konusunda veya bir velinin medfun olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin üstü açıktır. Ziyaretin olduğu tepenin yola bakan eteğinde bir çeşme bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.panoramio.com

Taylan Köken

22 Şubat 2013 Cuma

Şeyh Hasan Türbesi / ADANA –Seyhan –Bey Mahallesi

Şeyh Hasan Türbesinin Yeri: Adana ili Seyhan ilçesi Bey Mahallesinde türbesi vardır.

Şeyh Hasan Kimdir: Şeyh Hasan’ın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yerel halk tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Taylan Köken

21 Şubat 2013 Perşembe

Çomak Dede Türbesi / ADANA –Kozan –Merkez

Türbenin Yeri: Adana İli Kozan İlçesi merkezine yakın bir tepenin eteklerinde türbesi vardır.
Çomak Dede Türbesinin Eski Hali
Çomak Dede Türbesinin Yeni Hali
Çomak Dede Kimdir: Kozan’ın manevi liderlerinden biri olarak kabul edilen Çomak Dede’nin kim olduğu konusunda başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır. Çomak Dede türbesi 2006 yılında Kozan Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ile birlikte restore edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Özellikle yağmur duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Kübra Küçükerdem– www.kozanbaris.com / Resim: www.kozan.bel.tr

Taylan Köken

20 Şubat 2013 Çarşamba

Hasan Esad Bağdadi Türbesi / ADANA –Kozan –Kozan Kalesi Yanı

Türbenin Yeri: Adana İli Kozan İlçesi Kozan Kalesi eteklerinde türbesi vardır.
Hasan Esad Bağdadi Türbesi
Hasan Esad Bağdadi Türbesi
Hasan Esad Bağdadi Kimdir: Hz. Mevlana sülalesinden olan Hasan Esad Bağdadi Kozan Kalesinin fethi esnasında atı ile birlikte düşerek şehit olmuştur. Büyük bir alim olarak bilinmektedir.

Türbenin Durumu: Tek bir odadan oluşan türbe, betonarme bir yapıdır. Sanduka türbenin ortasındadır. Hasan Esad Bağdadi türbesi 2006 yılında Kozan Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ile birlikte restore edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Kübra Küçükerdem– www.kozanbaris.com / Resim: www.kozan.bel.tr

Taylan Köken

19 Şubat 2013 Salı

Hacet Dede Türbesi / ADANA –Feke –Mansurlu Köyü

Türbenin Yeri: Adana İli Feke İlçesi Mansurlu Köyünde türbesi vardır.
Hacet Dede Türbesi
Hacet Dede Türbesi
Hacet Dede Kimdir: Hacet Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur. Yerel evliyalardan olan Hacet Dede’nin isminin veliyi ziyarete gelenlerin dileklerinin olmasından dolayı Hacet olarak adlandırıldığını düşünmekteyiz.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır. Yerel taşlardan başucu taşı vardır.

Ziyaret Nedeni: Yerel evliyalardan olan Hacet Dede değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

18 Şubat 2013 Pazartesi

Karahan Yatırı / ADANA –Çukurova – Karahan Köyü

Karahan Türbesinin Yeri: Türbe Adana ili Çukuova İlçesi Karahan Köyünün yakınında bir tepenin eteğindedir.
Karahan Yatırı
Karahan Yatırı Kimdir: Karahan Köyü Dede Karkın Ocağına bağlı bir Türkmen Köyüdür. Kafkasya’dan göç etmişlerdir. Yatırın kim olduğu konusunda elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe üzeri kapalı, betonarme imal edilmiş herhangi bir mimari özelliği olmayan basit bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Karahan Köyü halkının Bektaşi-Türkmen adetlerine göre yaşadığını biliyoruz. Bu ziyaret de bu adetlere göre ziyaret edildiğini tahmin ediyoruz.

Kaynakça: Ali Hikmet Altınkaya Facebook Sayfası

Taylan Köken

17 Şubat 2013 Pazar

Mansur Dede Türbesi / ADANA –Ceyhan –Akdam Köyü

Türbenin Yeri: Adana İli Ceyhan İlçesi Akdam Köyünde türbesi vardır.

Mansur Dede Kimdir: Kozan İlçesinde bulunan Tılan Ocağının kurucusu Mansur Dede olarak bilinmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

16 Şubat 2013 Cumartesi

Kazankaya Ziyareti / ADANA –Ceyhan –Kurtkulağı Beldesi

Ziyaretin Yeri: Adana İli Ceyhan İlçesi Kurtkulağı Beldesine yakın bir tepede ziyareti vardır.
Kazankaya Ziyareti
Kazankaya Kimdir: Kurtkulağı Beldesine yakın olan bir tepede muhtemelen gözetleme kulesi olarak kullanılan eski kalıntılar çevresindeki kaya mezarlarının zaman içinde ziyaret yeri olarak kullanılmasıdır.
Kazankaya Ziyareti
Kazankaya Ziyareti
Türbenin Durumu: Çeşme etrafında herhangi bir türbe bulunmamaktadır.

Ziyaret Nedeni: Kazankaya yeri günümüzde mesire ve ziyaretgah olarak kullanılmaktadır. Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Yöre halkından bir çok kişi Kazankaya Mevkiinde özellikle sabah namazı vaktinde Aksakallı bir dedenin burada namaza durduğunu gördüklerini söylemektedirler.

Taylan Köken

15 Şubat 2013 Cuma

Çınar Dede Ziyareti / ADANA –Ceyhan –Kurtkulağı Beldesi

Ziyaretin Yeri: Adana İli Ceyhan İlçesi Kurtkulağı Beldesinde ziyareti vardır.
Çınar Dede Ziyareti
Çınar Dede Ziyareti
Çınar Dede Kimdir: Kurtkulağı Beldesinin girişinde bulunan ve sonradan yıkılan Çınar Ağacından adını alan eski çeşmenin zamanla ziyaret yeri olarak kullanılmasıdır.

Türbenin Durumu: Çeşme etrafında herhangi bir türbe bulunmamaktadır.

Ziyaret Nedeni: Çınar Dede etrafındaki ağaçlara dilek amacıyla çaput bağlanmaktadır.

Kaynakça: Fevzi Saçlı – www.ceyhanlilar.com / www.panoramio.com

Taylan Köken

14 Şubat 2013 Perşembe

Narlı Dede Türbesi / ADANA –Ceyhan –Doruk Beldesi

Türbenin Yeri: Adana İli Ceyhan İlçesi Doruk Beldesinde türbesi vardır.

Narlı Dede Kimdir: Durhasan Köyünde bulunan Durhasan Dede’nin kardeşlerinden biri olarak bilinmektedir. Durhasan Dede ile birlikte Horasan’dan bölgeye gelmişlerdir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Arap Dede gibi Doruk Kasabasında medfun olan bu veliyi yöre halkı değişik dilekleri için ziyaret etmektedir.

Menkıbeler: 1-) Narlı Dede kardeşi Durhasan Dede ile birlikte avluda buluşup sabahlara kadar sohbet ederlermiş.

Kaynakça: Kutlu Özen- Adana Yöresinde Üç Adak Yeri

Taylan Köken

13 Şubat 2013 Çarşamba

Hz. Hıdır Ziyareti-IV / ADANA –Seyhan –Hadırlı Köyü

Hz. Hıdır Ziyaretinin Yeri: Adana ili Seyhan İlçesi Hadırlı Köyünde köye çok yakın makamı vardır.

Hz. Hıdır Kimdir: Hz. Hızır olarak da bilinen Hz. Hıdır, Musa peygamber döneminde yaşamış bir veli veya bir peygamber olarak bilinmektedir. Kuran’da ismi açıkça geçmeyen ama “kullarımızdan bir kul” olarak belirtilen kişin Hz. Hıdır olduğu söylenmektedir. Hz. Hıdır zamanında yaşadığı kurak yerin yemyeşil olması sebebi ile 6 mayıs günü İlyas peygamber ile buluşmasının simgesi olan Hıdırellez Günü bahar bayramının başlangıcı olarak kutlanır.
Darda olanların yardımına koşması ile bilinen Hz. Hıdır’ın Türkiye’de birçok makamı vardır. Hızır gibi yetişmek deyimi, bu inançtan gelir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yerel halk tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

12 Şubat 2013 Salı

Gökkuyu Ziyaretleri / ADANA –Çukurova – Gökkuyu Mah.

Gökkuyu Ziyaretlerinin Yeri: Ziyaret Adana ili Çukurova İlçesi Gökkuyu Mahallesinde iki tane ziyaret yeri vardır.


Gökkuyu Yatırları Kimlerdir: Yöre halkı tarafından ziyaret edilen yatırların kim olduğu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.


Taylan Köken

11 Şubat 2013 Pazartesi

Molla Ali Türbesi / ADANA –Karaisalı –Kızıldağ Yaylası Yolu

Türbenin Yeri: Adana İli Karaisalı İlçesi sınırlarında olan Kızıldağ Yaylasına gelmeden önce kuş uçuşu 5km kala Molla Ali Gediğinde türbesi vardır.
Molla Ali Türbesi
Molla Ali Kimdir: Molla Ali’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe ağaçlar arasında üstü açık bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Molla Ali değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.panoramio.com    

Taylan Köken

10 Şubat 2013 Pazar

Hasan Dağı Ziyareti / ADANA –Karaisalı –Hasan Dağı

Ziyaretin Yeri: Adana İli Karaisalı İlçesinin yanında bulunan Hasan Dağının eteklerinde bulunan bir mağaranın ziyaret olarak düzenlenmiştir.
Hasan Dağı Ziyareti
Hasan Dağı Ziyareti Kimdir: Türklerin dağ kültü ile alakalı bir ziyarettir. Küçük bir mağaranın önü düzenlenmiştir. İçinde kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.
Hasan Dağı Ziyareti
Türbenin Durumu: Türbe küçük bir mağaradır. Girişi yerel kayalardan elde edilen malzemelerle düzenlenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Hasan Dağı ziyareti değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.panoramio.com    

Taylan Köken

9 Şubat 2013 Cumartesi

Kartal Çimeği Ziyareti / ADANA –Karaisalı – Etekli Köyü

Kartal Çimeği Ziyaretinin Yeri: Ziyaret Adana ili Karaisalı İlçesi Etekli Köyü Sarıbuket Yaylasının güneybatı tarafında çıkan kaynak yeridir.
Sarıbuket Yaylası
Sarıbuket Yaylası
Kartal Çimeği Nedir: Yerel halkın ziyaret ettiği suyu çok soğuk olan bir kaynaktır. Kartalların bu suda yıkandığı görüldüğünden bu ad verilmiştir.  

Ziyaret Nedeni: Yerel halk tarafında özellikle Cuma günleri ziyaret edilen kaynaktaki suyun şifalı olduğuna inanılmakta ve bu soğuk suda yıkanılarak sızı, romatizma gibi hastalıkların iyi olacağına inanılmaktadır.


Taylan Köken

8 Şubat 2013 Cuma

Peygamber Taşı / ADANA –Karaisalı –Yerköprü

Efsanenin Geçtiği Yer: Adana ili Karaisalı İlçesi Çakıt Vadisinde Yerköprü Şelalesinin olduğu yer. Bugün Adanalıların mesire yeridir.
Peygamber Taşı
Peygamber Taşı Efsanesi Nedir: Çakıt Akarsuyu Yerköprü denilen yerde bir havuz oluşturarak kayalıkların arasında batar. İleride tekrar kaynar. Yarı tanrı yarı insan bir kişinin sevgilisi bu sularda boğulmuş. Buna kızan yarı tanrı/insan akarsuyun yolunu kesmek için bir kaya alır fırlatır. Akarsu bu yarı tanrı/insanı kızdırmamak için kayaların arasından yere girer. İşte bu girdiği yerdeki kayaya yerel halk peygamber taşı demektedir.


Taylan Köken

7 Şubat 2013 Perşembe

Karakılıç Ziyareti / ADANA –Karaisalı –Karakılıç Köyü

Ziyaretin Yeri: Adana İli Karaisalı İlçesi Karakılıç Köyüne yakın Kabalak Dağı eteklerinde girişinde vardır. Ziyaretin bulunduğu yayla Zeyrat Yaylası olarak anılmaktadır.
Karakılıç Ziyareti
Karakılıç Kimdir: Karakılıç Ziyaretinde kimin yattığı konusunda veya bir velinin medfun olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Köyün eski adı Gala’dır.

Türbenin Durumu: Türbenin üstü açıktır.

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.panoramio.com

Taylan Köken

4 Şubat 2013 Pazartesi

Kaledağı Ziyareti / ADANA –Karaisalı – Kaledağı Köyü

Kaledağı Ziyaretinin Yeri: Adana ili Karaisalı İlçesi Kaledağı Köyünde ziyareti vardır. Kaledağı Köyüne 2,5km uzaklıkta bir tepenin üzerindedir.
Kaledağı Ziyareti
Kaledağı Ziyareti Nedir: Türkmenlerin dağ kültü ile alakalı bir ziyarettir. Tepe üzerindeki bir kaya ve onun üstündeki ağaç ziyaret edilmektedir.

Ziyaret Nedeni: Yerel halk tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.panoramio.com

Taylan Köken

3 Şubat 2013 Pazar

Gülüş Dede Türbesi / ADANA –Karaisalı – Gülüşlü Köyü

Gülüş Dede Türbesinin Yeri: Türbe Adana ili Karaisalı İlçesi Gülüşlü Köyünde türbesi vardır.
Gülüşlü Köyü
Gülüş Dede Kimdir: Gülüş Dede Anadolu erenlerinden olup köyün yakınında bulunan su kaynağının yanında dergahını kurar. Köy bu dergahın etrafında sonradan oluşur. Türkmen boyları yazın Çukurova’ya inerken bu dergahta mola verirler, Gülüş Dede’nin sohbetlerine katılırlarmış.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yerel halk tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

2 Şubat 2013 Cumartesi

Göldüğünde Türbesi / ADANA –Karaisalı – Etekli Köyü

Göldüğünde Türbesinin Yeri: Türbe Adana ili Karaisalı İlçesi Etekli Köyü Erkeğin Mahallesinin kuzeydoğusunda türbesi vardır.
Erkeğin Mahallesi
Göldüğünde Yatırı Kimdir: Yerel halkın Dede Mezarı olarak da andığı türbede medfun bulunan şahıs hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yerel halk ziyaret edilen türbe yakının uykuya yatılır. Çocuğu olmayan kadınlar, genç kızlar türbeyi ziyaret ederler ve adak adarlar. Uyku için Perşembe günü, gündüz vakti yatılmaktadır. Rüyada dileklerinin olup olmayacağı belli olmaktadır.


Taylan Köken

1 Şubat 2013 Cuma

Gelin Deliği Ziyareti / ADANA –Karaisalı – Etekli Köyü

Gelin Deliği Ziyaretinin Yeri: Ziyaret Adana ili Karaisalı İlçesi Etekli Köyü Erkeğin Mahallesinin kuzeyinde Kızılca Yokuşun sonunda bulunan deliğin olduğu yer ziyarettir.
Gelin Deliği
Gelin Deliği Nedir: Derinliği bilinmeyen bu deliğin olduğu yerde bir zamanlar bir türbe varmış. Bu mezarda yatan kişi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Zamanla yol yenilemeleri, seller yüzünden mezar yok olmuş, fakat yöre halkı burayı ziyaret etmeye devam etmişlerdir.

Ziyaret Nedeni: Yerel halk tarafında özellikle çocuğu olmayan bayanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Abdest alıp burada namaz kılarlarsa çocuklarının olacağına inanmaktadırlar. Ayrıca buradaki su ıslanırsa yağmur yağacağına ve buradan alınan toprak suya karıştırılıp içilirse şifa bulunacağına inanılmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Yörede gelin yaşına gelen bir kızın yedi erkek kardeşi varmış. Kız kardeşlerinin istemediği bir gence kaçmış. Kardeşler kızın peşine düşmüş ve onu yakalamış, sonrada buradaki deliğe atmışlar. Sonra pişman olup çıkarmaya çalıştıklarında deliğe giren her kardeş, kızın boynuna bir yılan sarılı görüp korkarak delikten çıkıyormuş. Nihayet küçük erkek kardeş deliğe inmiş ve kız kardeşini sırtladığı gibi dışarı çıkarmış. Meğer diğerlerinin yılan sandığı şey kızın uzun belikleriymiş.     


Taylan Köken