31 Ocak 2014 Cuma

Yeşil Ana Türbesi / AMASYA –Göynücek –İkizyaka Köyü

Türbenin Yeri: Yeşil Ana Türbesi, Amasya İli Göynücek İlçesi İkizyaka Köyündedir.

Yeşil Ana Kimdir: Değerli araştırmacı Abdülhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Yeşil Ana hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dikler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

30 Ocak 2014 Perşembe

Analı Kızlı Türbesi / AMASYA –Göynücek –İkizyaka Köyü

Türbenin Yeri: Analı Kızlı Türbesi, Amasya İli Göynücek İlçesi İkizyaka Köyünün dışındadır.

Analı Kızlı Kimdir: Türklerin taşa olan inançlarıyla ilgili bir ziyaret yeridir. Bölgenin düşman işgali sırasında düşman eline geçmemek için yaptıkları dualarla taşa dönüşmüş olan bir ana kızdır. 

Türbenin Durumu: Türbe iki büyük taşın arasından geçen yol, bir kaynaktan oluşmaktadır. 

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dikler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

29 Ocak 2014 Çarşamba

Kızan Türbesi / AMASYA –Göynücek –Şarklı Köyü

Türbenin Yeri: Kızan Türbesi, Amasya İli Göynücek İlçesi Şarklı Köyünün dışındadır.

Kızan Kimdir: Değerli araştırmacı Abdülhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Kızan hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Türbenin Durumu: Türbe Şarklı Köyü muhtarı tarafından düzenlenmiş olup, türbe yanında bir aşevi inşa edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dikler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

28 Ocak 2014 Salı

İkiz Baba Türbesi / AMASYA –Göynücek –Şarklı Köyü

Türbenin Yeri: İkiz Baba Türbesi, Amasya İli Göynücek İlçesi Şarklı Köyü Orta Şarklı ve Koyuncu Köyünün üst tarafındadır.

İkiz Baba Kimdir: İkiz Baba Horasan erenidir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe bahar ve yaz aylarında yoğun olarak ziyaret edilmekte ve kurbanlar kesilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

27 Ocak 2014 Pazartesi

Kurpos Baba Türbesi / AMASYA – Amasya -Gökdere Köyü

Türbenin Yeri: Kurpos Baba Türbesi, Amasya İli merkez Amasya İlçesi Gökdere Köyündedir.
Kurpos Baba Türbesi
Kurpos Baba Kimdir: Kurpos Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgimiz yoktur. Türbe ile birlikte Cemevi bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.panoramio.com (Sayın Murat Söylemez’e resim için teşekkür ederim)

Taylan Köken

26 Ocak 2014 Pazar

Sarı Dede Türbesi / AMASYA –Merzifon –Sarı Köyü

Türbenin Yeri: Sarı Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Sarı Köyündedir.
Sarı Dede Türbesi
Sarı Dede Kimdir: Hasan İbrahim Sarı Dede tam adıdır. Kısaca Sarı Dede olarak anılmaktadır. Sarı Dede’nin Seyyit Battal Gazi soyundan geldiği söylenmektedir. Bu yüzden Sarı Dede de seyyidtir ve bölgede savaşırken burada şehit düşmüştür.
Sarı Dede Türbesinin İçi
Türbenin Durumu: Türbenin üzeri kapalıdır ve Sarı Dede’nin sandukası ve ismi bilinmeyen bir başka sanduka daha vardır.  

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

25 Ocak 2014 Cumartesi

Üçler Dede Türbesi / AMASYA –Merzifon –Sarıbuğday Köyü

Türbenin Yeri: Üçler Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Sarıbuğday Köyündedir.

Üçler Dede Kimdir: Üçler Dede’nin kim veya kimler olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

24 Ocak 2014 Cuma

Keskün Dede Türbesi / AMASYA –Merzifon –Saraycık Köyü

Türbenin Yeri: Keskün Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Saraycık Köyündedir.

Keskün Dede Kimdir: Keskün Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

23 Ocak 2014 Perşembe

Mehmet Dede Türbesi-V / AMASYA –Merzifon –Saraycık Köyü

Türbenin Yeri: Mehmet Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Saraycık Köyündedir.

Mehmet Dede Kimdir: Mehmet Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

22 Ocak 2014 Çarşamba

Arap Dede Türbesi-VI / AMASYA –Merzifon –Han Köyü

Türbenin Yeri: Arap Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Han Köyünde bulunan caminin bahçesindedir.

Arap Dede Kimdir: Arap Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

21 Ocak 2014 Salı

Rumi Hoca Türbesi / AMASYA –Merzifon –Diphacı Köyü

Türbenin Yeri: Rumi Hoca Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Diphacı Köyü Çamiçi Mevkiindedir.
Rumi Hoca Türbesi
Rumi Hoca Kimdir: Rumi Hoca Horasan Erenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bölgeye gelip yerleşmiş ve burada İslam’ı yaymıştır. Türbe kitabesine göre Rumi Hoca’nın ölüm tarihi 1794 yılıdır. Sanduka kitabesinde Hoca Rumi kutb-ül-arifin / Budur ol evliya-yı vasılîn / Sene 1208(1794) yazmaktadır. Sonradan ilave edildiği düşünülen satır da ise Şeyh-zade Seyyid Mehmed ibaresi yazmaktadır. Türbe 2004 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ANIT olara tescillenmiştir.      
Rumi Hoca Sandukası
Türbenin Durumu: Türbe düzgün keskin taştan inşa edilmiştir. Türbe çatısı önceleri ahşaptan iken, günümüzde betondan yapılarak yenilenmiştir. Duvarlarında kalem işleri vardır. Türbe kare planlıdır, sanduka ise ahşaptan yapılmıştır. Türbe haricinde müştemilat da bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Türbeye özellikle fıtık olan çocuklar ve felçli hastalıklar getirilerek şifa aranmaktadır. 

Kaynakça: www.kurumsal.kulturturizm.gov.tr / Muzaffer Doğanbaş –Rumi Hoca Türbesi ( www.hbvdergisi.gazi.edu.tr ) / www.diphacikoycom.tr.gg

Taylan Köken

20 Ocak 2014 Pazartesi

Göz Dede Yatırı / AMASYA –Merzifon –Balgöze Köyü

Türbenin Yeri: Göz Dede Yatırı, Amasya İli Merzifon İlçesi Balgöze Köyünüm Aşağıköy mevkiindedir.

Göz Dede Kimdir: Balgöze Köyünün eski adı Emert’tir. Köy Aşağı ve Yukarı köy olarak ikiye ayrılır. Göz Dede’nın bulunduğu yerde dağlardan gelen yer altı sularının biriktiği havuzlar vardır. Bu gözler köye ismini vermiştir.

Türbenin Durumu: Türbe yoktur. Gözlerden oluşan su kaynağı Balgözü halkı tarafından kutsal kabul edilmekte ve burada bir yatırın olduğuna inanılmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Yatır özellikle kandil ve mübarek günlerde ziyaret edilmekte, mum ve kurban adanarak dilek dilenmektedir.

Kaynakça: www.wowturkey.com

Taylan Köken

19 Ocak 2014 Pazar

Nuri Dede Türbesi / AMASYA –Merzifon –Aktarla Köyü

Türbenin Yeri: Nuri Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Aktarla Köyü Camisin avlusundadır.
Nuri Dede Türbesi
Nuri Dede Kimdir: Aktarla Köyünün eski adı Nureni’dir. Bu adın Nuri Dede’den geldiği rivayet edilir. Diğer bir rivayet ise Nureni’nin Ermenice’de Nor Ani (Yeni Ani) adından geldiğidir. Nuri Dede hakkında başka bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezardır. Cami bahçesinde şadırvanın yanındadır.

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dilekler ve hayır duası için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

18 Ocak 2014 Cumartesi

Çamlı Evliya Türbesi-II / AMASYA –Merzifon –Kayadüzü Beldesi

Türbenin Yeri: Çamlı Evliya Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Kayadüzü Kasabasındadır.
Çamlı Evliya Türbesi
Çamlı Evliya Kimdir: Horasan erenidir. Başucu taşında Çamlı Evliya Alim Seyid yazmaktadır. Hakkında başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezardır. Fakat üstü basit bir şekilde örtülmüştür. Türbe yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dilekler ve hayır duası için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

17 Ocak 2014 Cuma

Ali Baba Türbesi-II / AMASYA –Merzifon –Yolüstü Köyü

Türbenin Yeri: Ali Baba Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Yolüstü Köyündeymiş.

Ali Baba Kimdir: Değerli araştırmacı Sayın Abdülhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Ali Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe günümüzde kaldırılmıştır.

Ziyaret Nedeni: Yatır değişik dilekler için ziyaret edilmekteymiş.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

16 Ocak 2014 Perşembe

Sancı Evliyası Yatırı / AMASYA –Merzifon –Yolüstü Köyü

Türbenin Yeri: Sancı Evliyası Yatırı, Amasya İli Merzifon İlçesi Yolüstü Köyündedir.

Sancı Evliyası Kimdir: Değerli araştırmacı Sayın Abdülhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Sancı Evliyasının sağlığında deve güttüğü rivayet edilirmiş. Hakkında başka bir yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yatır değişik dilekler ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

15 Ocak 2014 Çarşamba

Çanaklı Dede Yatırı / AMASYA –Merzifon –Yolüstü Köyü

Türbenin Yeri: Çanaklı Dede Yatırı, Amasya İli Merzifon İlçesi Yolüstü Köyünün girişinde mezarı vardır.

Çanaklı Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Sayın Abdülhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Çanaklı Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yatırı ziyarete genellikle ishal olan çocuklar şifa bulması için getirilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

14 Ocak 2014 Salı

Garip Evliya Yatırı / AMASYA –Merzifon –Yolüstü Köyü

Türbenin Yeri: Garip Evliya Yatırı, Amasya İli Merzifon İlçesi Yolüstü Köyünde camiye yakın konumdadır.

Garip Evliya Kimdir: Değerli araştırmacı Sayın Abdülhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Garip Evliya’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur. Yalnız adından dolayı meczup bir kişiliğe sahip olduğu düşünülebilir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yatır değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

13 Ocak 2014 Pazartesi

Duvar Yürüten Yatırı / AMASYA –Merzifon –Ortaova Köyü

Türbenin Yeri: Duvar Yürüten Yatırı, Amasya İli Merzifon İlçesi Ortaova Köyü okul yakınındadır.

Yatır Kimdir: Yatırın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Eski adı Alala (En-ala) olan köyün tarihi, çevresinde bulunan höyüklerden dolayı MÖ.1.700’lü yıllara kadar gitmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe ziyaretine çocukları yürüyemeyenler şifa bulmak amacıyla gelmektedir.  

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

12 Ocak 2014 Pazar

İsimsiz Türbe-V / AMASYA –Merzifon –Alıcık Köyü

Türbenin Yeri: Evliya Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Alıcık Köyünün Kaynarca mevkiindedir.

Evliya Kimdir: Evliyanın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Bu yüzden bu türbedeki yatırı İsimsiz olarak anmaktayız.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Alıcı Köyü’nün %90 nüfusu Alevi inanca sahip vatandaşlarımızdan oluşmuştur. Alıcı Köyünde anacağımız yatırların bu inanca uygun ziyaret edildiğini düşünmekteyiz.


Taylan Köken

11 Ocak 2014 Cumartesi

Arap Dede Türbesi-V / AMASYA –Merzifon –Alıcık Köyü

Arap Dede Türbesi-V / AMASYA –Merzifon –Alıcık Köyü

Türbenin Yeri: Arap Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Alıcık Köyündedir.

Arap Dede Kimdir: Arap Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Alıcı Köyü’nün %90 nüfusu Alevi inanca sahip vatandaşlarımızdan oluşmuştur. Alıcı Köyünde anacağımız yatırların bu inanca uygun ziyaret edildiğini düşünmekteyiz.


Taylan Köken

10 Ocak 2014 Cuma

Gazilik Yatırı / AMASYA –Merzifon –Alıcık Köyü

Türbenin Yeri: Gazilik Yatırı Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Alıcık Köyündedir.

Gazilik Yatırı Kimdir: Gazilik Yatırının kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Alıcı Köyü’nün %90 nüfusu Alevi inanca sahip vatandaşlarımızdan oluşmuştur. Alıcı Köyünde anacağımız yatırların bu inanca uygun ziyaret edildiğini düşünmekteyiz.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / www.tr.wikipedia.org

Taylan Köken

9 Ocak 2014 Perşembe

Kenan Baba Türbesi / AMASYA –Merzifon –Alıcık Köyü

Türbenin Yeri: Kenan Baba Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Alıcık Köyündedir.

Kenan Baba Kimdir: Konan Baba olarak da anılan yatırın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Alıcı Köyü’nün %90 nüfusu Alevi inanca sahip vatandaşlarımızdan oluşmuştur. Alıcı Köyünde anacağımız yatırların bu inanca uygun ziyaret edildiğini düşünmekteyiz.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / www.tr.wikipedia.org

Taylan Köken

8 Ocak 2014 Çarşamba

Alişar Türbeleri / AMASYA –Merzifon –Alişar Köyü

Türbenin Yeri: Alişar Türbeleri, Amasya İli Merzifon İlçesi Alişar Köyündedir.

Gül Dede ve Komşe Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Sayın Abdülhalim Durma’nın kitabında Alişar Köyünde iki yatır türbesi bulunmaktadır. Bunlar Gül Dede ve Komşe Dede türbeleridir. Haklarında başka bilgi verilmemiştir.  

Türbelerin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Gül Dede ve Komşe Dede yerel evliyalardandır. Komşe Dede yağmur duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

7 Ocak 2014 Salı

Alişen Dede Türbesi / AMASYA –Merzifon –Alişar Köyü

Türbenin Yeri: Alişen Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Alişar Köyünün meydanındadır.

Alişen Dede Kimdir: Alişar Köyünün kuruluş tarihi yaklaşık olarak 600 yıl eskiye gitmektedir. Oğuzların Avşar Boyundan olan Germiyanlılar tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Bu yüzden köyün adı olan Alişar’ın Avşar’dan türediği veya Germiyanların atası olan Ali-Şir Bey’in Anadolu’da kurmuş olduğu, ismini vermiş olduğu köylerden biri olarak düşünülmektedir. Köyün ileri gelen ailelerden Tok’ların belirtmesine göre ise köyün adı köyün yatırı olan Alişen Dede’den gelmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.


Taylan Köken

6 Ocak 2014 Pazartesi

Şehitler Türbesi / AMASYA –Merzifon –Bulak Köyü

Türbenin Yeri: Şehitler Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Bulak Köyündedir.

Şehitler Kimdir: Halk arasında Şehitler olarak anılan ve mumyalaşmış olan üç zatın cesedinin Danişmendliler Döneminden kaldığı sanılmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe ziyaretine gelen vatandaşlar özellikle hastalığı uzun süredir devam eden ve iyileşemeyen hastalarını getirmektedir. Buraya son çare olarak getirilen hastalar ya iyileşeceğine veya kısa zamanda vefat ederek huzura kavuşacağına inanılmaktadır.  

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

5 Ocak 2014 Pazar

Arap Dede Türbesi-IV / AMASYA –Merzifon –Bulak Köyü

Türbenin Yeri: Arap Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Bulak Köyündedir.

Arap Dede Kimdir: Yerel Evliya türlerinden olan Arap Dede’nin kim olduğu ve hangi devirde yaşadığı konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

4 Ocak 2014 Cumartesi

Kurt Baba Türbesi / AMASYA –Merzifon –Eymir Köyü

Türbenin Yeri: Kurt Baba Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Eymir Köyündedir.
Kurt Baba Türbesi
Kurt Baba Kimdir: Kurt Baba olarak da anılan veli dergahında kurtlara sahip çıkarmış, bu yüzden adı zamanla Kurt Baba olarak anılmıştır.

Türbenin Durumu: Türbesi Eymir Köyü Derneği tarafından yenilenmiştir. Üstü tek kubbeli çatı ile örtülü türbenin yanında yemekhane de bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Türbe ziyareti çevre köylerden gelen halk tarafından yapılmaktadır. Haziran ayında Kurt Baba Şenlikleri düzenlenmektedir.

Menkıbeler: 1-) Kurt Baba efsanesini Eymir Köyü Derneğinin internet sitesinden buraya olduğu gibi aktarıyorum:
Avcılar ormanda sürek avındadır. Kış ise çok şiddetli olup kar yer yer bir metreyi bulmaktadır. Avcılık bu ya, buna rağmen peşindedirler hayvanların. kurtları sıkıştırırlar. Karda kışta yiyecek bulamadıkları için, perişan bir halde olan kurtlar çok bunalırlar. Avcılar sarmıştır etraflarını, Keçiköy ile Eymir köyü arasında, ormanın kenarında tek bir ev vardır. Herkesten uzak, yaşlı bir zat yaşar orda.
Kurtlar kaçarak, kapısı her gelene açık olan, bu eve girerler. İçerde postunun üzerinde oturan aksakallı yaşlı ihtiyar, kurtların imdat dileyerek bakan gözlerini görür. Hiç konuşmaz, anlar sıkıntılarını. Bu arada avcılarda izlerin peşinden eve yaklaşmışlardır. Bu dergahın kapısının önünde biten ayak izleri, hayal kırıklığına uğratır onları. Şaşırırlar ihtiyar kapıdadır. Bir şey de sormazlar. 
Utanırlar yaptıklarından mahcup ve suçlu insanlar gibi kafalarını eğerek köylerinin yolunu tutar avcılar. Köyün kahvesinde sıkça soba başlarında bu ihtiyarın kurtlarla dostluğu anlatılır yıllarca. Kurt Baba olur dergahın adı. Hayvanda olsa kurtarıcısını unutmazmış. Kurt Baba ne zaman kurtlarını görmek isterse kapının önüne çıkar onlara seslenir, bölgenin bütün kurtları da toplanarak Kurt Babayı dergahında ziyaret ederlermiş.

Kaynakça: www.eymirkoyuderneği.com / Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

3 Ocak 2014 Cuma

Sıdkı Baba Türbesi / AMASYA –Merzifon –Gümüştepe Köyü

Türbenin Yeri: Sıdkı Baba Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Gümüştepe Köyündedir.

Sıdkı Baba Kimdir: Aşık Sıdkı Baba olarak da anılan Sıdkı Baba Alevi Cemaatinden olup bu toplum tarafından saygı gösterilmekte ve ziyaret edilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık, basit bir mezardır.

Ziyaret Nedeni: Türbe ziyareti köy halkı tarafından yapılmaktadır.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

2 Ocak 2014 Perşembe

Dikenli Dede Türbesi / AMASYA –Merzifon –Karamustafapaşa Köyü

Türbenin Yeri: Dikenli Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Karamustafapaşa Köyündedir.

Dikenli Dede Kimdir: Dikenli Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe ziyareti köy halkı tarafından yapılmaktadır. Özellikle gözlerinden rahatsızlıkları olanlar, gözleri ağrıyanlar bu türbeyi ziyaret ederek şifa ararlar.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken

1 Ocak 2014 Çarşamba

Uyuşuk Dede Türbesi / AMASYA –Merzifon –Karamustafapaşa Köyü

Türbenin Yeri: Uyuşuk Dede Türbesi, Amasya İli Merzifon İlçesi Karamustafapaşa Köyü yakındaki tepe üzerindedir.

Uyuşuk Dede Kimdir: Uyuşuk Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Uyuşukluklara şifa olduğundan dolayı bu isim verilmiş olmalı.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe ziyareti köy halkı tarafından yapılmaktadır. Özellikle el, ayak uyuşmalarından muzdarip olanlar türbeyi ziyaret ederek şifa ararlar.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003

Taylan Köken