30 Nisan 2012 Pazartesi

Tufan Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Başkonak Köyü

Tufan Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Başkonak Köyü Arızlı Mahallesinde türbesi vardır.

Tufan Dede Kimdir: Evliya bir zat olduğunun dışında Tufan Dede’nin kim olduğu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbesinin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekleri için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009.

Taylan Köken

29 Nisan 2012 Pazar

Garip Dede Türbesi-I / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -İncili Mah.

Garip Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesinin merkezinde İncili Mahallesinde bir evin avlusunda türbesi vardır.
Emirdağ İlçesi
Garip Dede Kimdir: Garip Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir yoktur.

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009.

Taylan Köken

28 Nisan 2012 Cumartesi

Hacı Hamza Tekkesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ İlçesi

Hacı Hamza Tekkesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesinde türbesi vardır.

Hacı Hamza Kimdir: Malazgirt Savaşı döneminden Anadolu’ya gelen alperenlerden biridir.

Tekkenin Durumu: Tekke hakkında elimizde kapsamlı bir bilgi yoktur. Duvarında yeşil renkli bir mermer üzerinde çift başlı kartal kabartması mevcuttur.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekleri için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Mehmet Gündoğan –Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009.

Taylan Köken

27 Nisan 2012 Cuma

Yüksel Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Başkonak Köyü

Yüksel Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Başkonak Köyü Arızlı Mahallesinde türbesi vardır.

Yüksel Dede Kimdir: Evliya bir zat olduğunun dışında Yüksel Dede’nin kim olduğu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbesinin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekleri için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009.

Taylan Köken

26 Nisan 2012 Perşembe

Sakar Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Başkonak Köyü

Sakar Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Başkonak Köyü Sakartepe’de türbesi vardır.

Sakar Dede Kimdir: Sakar Dede’nin kim olduğu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe Sakartepe’nin üzerinde ulu bir ağacın gölgesindedir. Üstü açık bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekleri için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009.

Taylan Köken

25 Nisan 2012 Çarşamba

Şeyh Hacı Halil Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Karacalar Köyü

Şeyh Hacı Halil Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Karacalar Köyünde türbesi vardır.
Şeyh Hacı Halil (Hak Halili) 
Şeyh Hacı Halil Kimdir: Hak Halili olarak da anılan Şeyh Hacı Halil Dereköy’de 1823 yılında doğmuş, Karacalar Köyünde 1907 yılında vefat etmiştir. 12 tarikatta tasavvufa yetkili değerli bir İslam eğitmenidir. Üstün vasıfları ile anılır. Ömrünün son yıllarında bu köyde kurmuş olduğu medresede birçok öğrenci yetiştirmiştir.  
Şeyh Hacı Halil Türbesi
Türbenin Durumu: Türbe, köyün de içinde bulunan camiye bitişik olarak yapılmıştır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre köylerden değişik dilekleri için adak adamaya gelenler ziyaret ederler. Felç hastalarının şifa bulacağına inanılmaktadır. Türbe ziyaretinde hizmetler Şeyhin yakınları tarafından tamamen karşılıksız olarak yapılmaktadır.
21 Mart tarihinde Nevruz kutlamaları için ziyaret edilmekte, türbe ve etrafı temizlenmektedir. Ardından topluca adaklar kesilip yemekler hazırlanmakta ve yenilmektedir. En son olarak da ibadet yapılmaktadır. 

Menkıbeler: 1-) Vasiyeti üzerine dört yıl sonra Şeyhin mezarını açtıklarında cesedinin çürümediği görülmüştür. Naaşı bugün ziyaret edilen türbeye taşınmıştır.

2-) Yeni türbesi yapılırken türbede çalışan ustalar Şeyhin abdest aldığını görmüşlerdir.

Kaynakça: Eskiyeni Dergisi –Eylül 2011 / Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / Abdullah Şengül -Anadolu'da Nevruz Kutlamaları ve Emirdağ-Karacalar Örneği. 

Taylan Köken

24 Nisan 2012 Salı

Hurşit Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Gömü B.

Hurşit Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Gömü Beldesininde türbesi vardır.

Hurşit Dede Kimdir: Hurşit Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe bir evin avlusunda olup etrafı ağaçlar ile çevriliridir.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çocuk isteyen kadınlar tarafından ziyaret edilir.

Kaynakça: Eskiyeni Dergisi –Eylül2011. 

Taylan Köken

23 Nisan 2012 Pazartesi

Balcam Sultan Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Balcam Köyü

Balcam Sultan Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesine 11km uzaklıktaki Balcam Köyünde caminin yanında türbesi vardır.
Balcam Sultan Türbesi
Balcam Sultan Kimdir: Sultan Hanım ve kardeşi Hamza Fakı Selçuklu ordusunu bakraçlarındaki bal ve heybesindeki yufkası ile doyurur. Bunun üzerine Selçuklu Sultan’ı Sultan Hanıma senin adın bundan sonra Balcan olsun der. 

Türbenin Durumu: Türbede Hamza Fakı ve Balcam Sultan’ın mezarı vardır. Üstü kapalı tarihi değeri olmayan bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Türbeyi çocuğu olmayan bayanlar ve sakatlık sorunları olanlar ziyaret etmektedir. Çocuğunun olmasını isteyenler, erkek olmasını isteyenler türbeye bağlanırlar. Çocukları olduğunda erkek çocuğa Hamza Fakı, kız olursa Sultan ismi verilir.
Türbede beyaz bir sancak da bulunmaktadır. Balçam Sultan türbesinin yanında bulunan çam ağaçlarının bir dalı bile kesilmez. Kesenin öleceğine inanılır.

Menkıbeler: 1-) Anadolu Seçuklu Sultan’ı ve ordusu bir sefer dönüşü Dereköy civarında aç, susuz dinlenmeye çekilir. Orduya yanaşan Sultan isimli bir hanımla, Hamza Fakı isimli erkek orduyu ellerindeki bir bakraç bal ve bir heybe yufka ile doyurmak isterler. Selçuklu Sultanı bu kadar yiyeceğin koca bir orduya yetmeyeceğini söyler, ama bütün ordu yemesine rağmen yiyeceğin hiç bitmediği görülür. Bunun üzerine Selçuklu Sultanı şöyle der: “Sen, bizi bal ile doyurdun ve bize can verdin, bundan sonra senin adın Balcan olsun.” Bundan sonra Sultan Hanım Balcam Sultan olarak anılır.  

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / Yaşar Kalafat –Eskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski Türk İnançlarının İzleri / Eskiyeni Dergisi –Eylül 2011.

Taylan Köken

22 Nisan 2012 Pazar

Daydalı Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Daydalı Köyü

Daydalı Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Daydalı Köyünde  türbesi vardır.

Daydalı Kimdir: İsmi bilinmeyen yatır, köyün adı ile anılmaktadır. Hakkında elimizde herhangi bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe köy mezarlığında olup, 9x9,65 m ebatlarında olup, kırma çatı ahşap malzemeden imal edilmiştir. Türbe içinde bir çok arkeolojik mimari parçalar bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler mum adağında bulunurlar.

Kaynakça: Eskiyeni Dergisi –Eylül2011.

Taylan Köken

21 Nisan 2012 Cumartesi

Salihler Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Salihler Köyü

Salihler Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Salihler Köyünün Davulga Yolunda Sarıhöyük mevkiinde türbesi vardır.

Salihler Dede Kimdir: Salihler Dede hakkında elimizde herhangi bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe düzgün kesme taşla örülmüş, kırma çatı ile kaplıdır. Türbe 3x3 m ebatlarında olup, içerisinde Salihler Dede’nin sandukası bulunmaktadır. Kapısı ahşaptır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler mum adağında bulunurlar. 

Kaynakça: Eskiyeni Dergisi –Eylül2011.

Taylan Köken

20 Nisan 2012 Cuma

Ese Dede Türbesi-II / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Salihler-Yenikapı Köyleri

Ese (İsa) Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Salihler ve Yenikapı (Pörnek) Köylerinin arasında türbesi vardır. Her iki köye 3km uzaklıktadır.

Ese Dede Kimdir: İsa Dede olarak da adlandırılan Ese Dede hakkında elimizde herhangi bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe düzgün kesme taşla örülmüş, kırma çatı ile kaplıdır. Türbe mimarisinde bir çok devşirme taş göze çarpmaktadır. Türbe 9x3 m ebatlarında olup, içerisinde başka Ese Dede’nin mezarının haricinde başka mezarlar da bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / Eskiyeni Dergisi –Eylül2011.

Taylan Köken

19 Nisan 2012 Perşembe

Hacılar Tekkesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Davulga B.

Hacılar Tekkesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Beldesinin Hacılar Mahallesinde tekkede türbesi vardır.

Hacılar Kimdir: Hacılar tekkesinde yatan evliya hakkında elimizde herhangi bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin üzerinin kapalı olduğunu biliyoruz..

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / Yaşar Kalafat –Eskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski Türk İnançlarının İzleri / Eskiyeni Dergisi –Eylül2011.

Taylan Köken

18 Nisan 2012 Çarşamba

Hasan Dede Tekkesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Davulga B.

Hasan Dede Tekkesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Beldesi Alasakal Mahallesi Görmez ailesinin evinin avlusunda türbesi vardır.

Hasan Dede Kimdir: Hasan Dede hakkında elimizde herhangi bir yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri tahta ile örtülüdür ve başında ağaçlar bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından ziyaret edilen türbe için her yıl düzenli olarak kurban kesilmektedir. Eğer kurban kesilmezse Hasan Dede kurban istemekteymiş.

Kaynakça: Yaşar Kalafat –Eskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski Türk İnançlarının İzleri / Eskiyeni Dergisi –Eylül2011.


Taylan Köken

17 Nisan 2012 Salı

Kötü Hasan Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Davulga B.

Kötü Hasan Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Beldesinin batısında türbesi vardır.

Kötü Hasan Dede Kimdir: Hayvan hastalıkları için ziyaret edilen zatın kim olduğu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir yoktur.

Ziyaret Nedeni: Genellikle hayvanlarında hastalık olan çevre insanları tarafından ziyaret edilmektedir. Hasta hayvan türbe etrafında dolaştırılarak şifa bulacağına inanılır.
Ayrıca çocuğu olmayan kadınlar da türbeyi ziyaret ederler.  

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / Yaşar Kalafat –Eskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski Türk İnançlarının İzleri / Eskiyeni Dergisi –Eylül2011.

Taylan Köken

16 Nisan 2012 Pazartesi

Yüzbaşı Yatırı / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Tez Köyü

Yüzbaşı Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Tez Köyünde Pancar Baba türbesinin yanında türbesi vardır.

Yüzbaşı Kimdir: Yüzbaşı’nın kim olduğu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe Pancar Baba türbesinin yanındadır ve üstü açık bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekleri için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Mehmet Gündoğan –Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009.

Taylan Köken

15 Nisan 2012 Pazar

Kara Ahmet Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Davulga B.

Kara Ahmet Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Beldesinde Sarıhöyük Mahallesinde türbesi vardır.

Kara Ahmet Kimdir: Hayvan hastalıkları için ziyaret edilen zatın kim olduğu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri kapalıdır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle hayvanlarında hastalık olan çevre insanları tarafından ziyaret edilmektedir. Hasta hayvan türbe etrafında dolaştırılarak şifa bulacağına inanılır. 

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / Yaşar Kalafat –Eskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski Türk İnançlarının İzleri / Eskiyeni Dergisi –Eylül2011.

Taylan Köken

14 Nisan 2012 Cumartesi

Hamza Fakı Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Balcam Köyü

Hamza Fakı Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesine 11km uzaklıktaki Balcam Köyünde caminin yanında  türbesi vardır.
Hamza Fakı Türbesi
Hamza Fakı Kimdir: Hamza Fakı ve kardeşi Balcam Sultan Selçuklu ordusunu bakraçlarındaki bal ve heybesindeki yufkası ile doyurur. Bunun üzerine Selçuklu Sultan’ı Sultan Hanıma senin adın bundan sonra Balcan olsun der. Hamza Fakı Emir Baba’nın da arkadaşı olan bir alperendir.   

Türbenin Durumu: Türbede Hamza Fakı ve Balcam Sultan’ın mezarı vardır. Üstü kapalı tarihi değeri olmayan bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Türbeyi çocuğu olmayan bayanlar ve sakatlık sorunları olanlar ziyaret etmektedir. Çocuğunun olmasını isteyenler, erkek olmasını isteyenler türbeye bağlanırlar. Çocukları olduğunda erkek çocuğa Hamza Fakı, kız olursa Sultan ismi verilir.
Türbede beyaz bir sancak da bulunmaktadır. Balçam Sultan türbesinin yanında bulunan çam ağaçlarının bir dalı bile kesilmez. Kesenin öleceğine inanılır.

Menkıbeler: 1-) Anadolu Seçuklu Sultan’ı ve ordusu bir sefer dönüşü Dereköy civarında aç, susuz dinlenmeye çekilir. Orduya yanaşan Sultan isimli bir hanımla, Hamza Fakı isimli erkek orduyu ellerindeki bir bakraç bal ve bir heybe yufka ile doyurmak isterler. Selçuklu Sultanı bu kadar yiteceğin koca bir orduya yetmeyeceğini söyler, ama bütün ordu yemesine rağmen yiyeceğin hiç bitmediği görülür. Bunun üzerine Selçuklu Sultanı şöyle der: “Sen, bizi bal ile doyurdun ve bize can verdin, bundan sonra senin adın Balcan olsun.” Bundan sonra Sultan Hanım Balcam Sultan olarak anılır.  

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / Yaşar Kalafat –Eskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski Türk İnançlarının İzleri.

Taylan Köken

13 Nisan 2012 Cuma

Keziban Bacı Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Başkonak Köyü

Keziban Bacı Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Başkonak Köyünde türbesi vardır.


Keziban Bacı Kimdir: Keramet sahibi olduğuna inanılan Anadolu kadınlarımızdan birisidir. Hiç evlenmemiş ve Başkonak Köyünde yaşamıştır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir yoktur.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çocuğu olmayan ve çocuğu vefat eden kadınlar tarafından ziyaret edilir. Çocuğu olanlar erkek olursa Tufan, kız olurlarsa Keziban ismini koyarlar.

Menkıbeler: 1-) Doğan çocuğa takılan isim sebebiyle Keziban Bacı’nın çocuğu koruduğuna inanılmaktadır.  

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / Yaşar Kalafat –Anadolu’da Ulu Kadın Kişiler ve Halk İnançları.

Taylan Köken

12 Nisan 2012 Perşembe

Yorgun Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Emirdağ -Adaçal Tepesi

Yorgun Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesine merkezine yakın Adaçal Tepesinin eteklerinde türbesi vardır.
Yorgun Dede Türbesi
Yorgun Dede Türbesi
Yorgun Dede Kimdir: Battal Gazi askerlerindendir. Bölgenin fethi sırasında bu topraklara gelip şehit düşmüş ve vefat ettiği yere türbesi yapılmıştır.

Türbenin Durumu: Üstü açık olan türbenin 2011 yılında Emirdağ Belediyesi tarafından bakımı yapılmıştır. Çevresi düzenlenen türbenin üzeri kameriye ile örtülmüştür. .

Ziyaret Nedeni: Genellikle Hıdrellez zamanı erken vakitte ziyaret edilen Yorgun Dede’nin türbesi etrafında ateşler yakılır, dilekler tutulur, türbenin yanındaki ardıç ağacına bezler bağlanır ve türbe üzerine dilek için bozuk para bırakılır.
Türbe yağmur duası için de ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Battal Gazi askerlerinden olan Yorgun Dede, Sivrihisar ve Seyitgazi tekfurları ile yapılan savaşlarda yaralanır. Medfun olduğu yerde Adaçal Dağını çıkamayacağını anlayınca, beni burada bırakın der ve orada vefat eder. Aylar sonra arkadan gelen başka kuvvetler Yorgun Dede’nin bozulmamış cesediyle karşılaşırlar ve evliya bir kişi olduğunu görürler ve türbesini yaparlar. 

2-) Halk Emirdağ’da yatan Emir Baba ile Yorgun Dede’nin kutsal günlerde toplarla, ışıklarla karşılıklı olarak haberleştikleri rivayet edilir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma –Evliyalar Şehri Afyonkarahisar -2009 / www.emirdag.com.tr / www.emirdag.bel.tr .

Taylan Köken

11 Nisan 2012 Çarşamba

İsimsiz Türbe-III / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Afşar Köyü

İsimsiz Türbenin Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinin Afşar Köyünde bulunan dağın meşelik bölümünde türbesi vardır.

İsimsiz Yatır Kimdir: Köyden Deli Hasan’ın sık sık ziyaret ettiği dağda yaşayan muhterem bir zattır. Kim olduğu hakkında bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin olduğu yer taşlarla çevriliymiş. Şimdi son durumunu bilen yoktur.

Ziyaret Nedeni: Afşar köylüleri tarafından eskiden ziyaret edilirmiş.

Kaynakça: Ayhan Kalkan – www.dinarhaberleri.com .  

Taylan Köken

10 Nisan 2012 Salı

Haneli Hasan Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Afşar Köyü

Haneli Hasan Dede Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinin Afşar Köyünde köy odasının yanında türbesi vardır.

Haneli Hasan Dede Kimdir: Köyde sevilen ve sayılan bir zattır. Hasan Dede’nin konak büyüklüğünde bir evi varmış. Kendisi vefat edince bu evini köye bağışlar ve köy odası olarak kullanılır. Bu yüzden Hasan Dede “Haneli” lakabıyla anılır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Afşar köylüleri tarafından ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Köylülerden bir grup Hacca gidecekmiş. Hacca gidecek grup Hacı Ali’ye gelip kendileri ile birlikte Hacca gelmelerini ve kılavuzluk etmesini isterler. Hacı Ali gelmek istemez evini bırakamayacağını söyler. Köylüler Hasan Dede ile anlaştıklarını, Hacı Ali’nin evine bakacağını söylerler. Hacı Ali razı olur ve Hacca giderler. Kâbe’de Hacı Ali’nin canı köylerinde yapılan pekmezli un helvası çeker. Hasan Dede’ye malum olur ve Hacı Ali’nin evine gider, hanımına helvayı yaptırır ve Kâbe’ye gidip Hacı Ali’ye helvayı bırakır.
Hacdan dönünce köylüler hacıları karşılamış ve ellerini öpüyorlarmış. Hacı Ali Hasan Dede’yi gösterip “Biz hacımıyız ki, siz asıl Hasan Dede’nin elini öpün, asıl hacı odur” demiş.

2-) Hasan Dede ölünce vasiyeti üzerine evinin avlusuna mezarı yapılır. Yine vasiyetine göre evini köylülere bağışlar ve buranın temiz tutulmasını ve avluya hayvan bağlanmamasını ister. Köye gelen bir tüccar ziyaretçi evde kalır katırı avluya sokar. Fakat katır çok huysuzlanır ve ortalığı dağıtır. Sahibinin de sözünü dinlemez. Tüccar durumu köylülere anlatır. Köylüler de tüccara Hasan Dede’nin vasiyetini söylerler. Durumu anlayan tüccar köylülere para bırakır ve katırın vermiş olduğu ziyanın tanzimini ister.  

3-) Köyün iki Hasan Dede’sinin savaşlara katıldığı söylenmektedir.

Kaynakça: Ayhan Kalkan – www.dinarhaberleri.com .  

Taylan Köken

9 Nisan 2012 Pazartesi

Deli Hasan Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Afşar Köyü

Deli Hasan Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinin Afşar Köyünde köprü yanında türbesi vardır.

Deli Hasan Kimdir: Köyde yaşayan bir zattır. Neden deli lakabının takıldığı bilinmemektedir. Köyün üç yatırından biridir. İki Hasan Dede köyde yaşarmış. Deli Hasan köyün dışında yaşayan üçün zatın ziyaretine Deli Hasan sık sık gidermiş.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Afşar köylüleri tarafından ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Köyün iki Hasan Dede’sinin savaşlara katıldığı söylenmektedir.

Kaynakça: Ayhan Kalkan – www.dinarhaberleri.com .  

Taylan Köken

8 Nisan 2012 Pazar

Çiçektepe Ziyareti / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Çiçektepe B.

Çiçektepe Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Çiçektepe Beldesinde bulunan Çiçek Tepe’de olduğuna inanılan ziyaret vardır.

Ziyaret Nasıldır: Çiçektepe Beldesine adını veren tepe üzerinde koyun ağılları varmış. Bu koyun ağıllarında çiçek hastalığı baş gösterince hayvan sürüden ayrılıp kesilirmiş, böylece sürüye hastalık bulaşmazmış.

Bu durum zaman içinde tepede bir evliya olduğu inancını doğurmuş ve bu tepede kurban kesilmesine başlanmıştır


Ziyaretin Durumu: Tepede türbe yoktur.


Ziyaret Nedeni: Ziyareti genellikle hayvanları çiçek hastalığına bulaşanlar veya bulaşmasın diye kurban kesmeye gelenler yaparlar.


Kaynakça: Ayhan Kalkan – www.dinarhaberleri.com .  


Taylan Köken

7 Nisan 2012 Cumartesi

Akpınarlı Ziyareti / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Akpınarlı Köyü

Akpınarlı Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinin Akpınarlı Köyünde bulunan su kaynağına “Akpınar” denilmektedir.

Ziyaretin Durumu: Su Kaynağında Dede’nin türbesinin olduğuna inanılmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından Hıdırellez zamanında ziyaret edilmektedir. Subaşında çeşitli dileklerini adarlar.
Akpınarlı Ziyareti Türklerin su, toprak, taş ve ağaç inancına uygun olarak ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Mehmet Tekin – www.dinarhaberleri.com .  

Taylan Köken

6 Nisan 2012 Cuma

Haydar Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Haydarlı B.

Haydar Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinin Haydarlı Beldesinde bulunan su kaynağına yakın yerde türbesi bulunmaktadır.

Ziyaretin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından Hıdırellez zamanında ziyaret edilmektedir. Subaşında ve türbede çeşitli dileklerini adarlar.
Haydar Dede Türbesi Türklerin su, toprak, taş ve ağaç inancına uygun olarak ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Mehmet Tekin – www.dinarhaberleri.com .  

Taylan Köken

3 Nisan 2012 Salı

Dedebaşı Ziyareti / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Çürüklü Köyü

Dedebaşı Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinin Çürüklü Köyünde bulunan su kaynağına “Dedebaşı” denilmektedir.

Ziyaretin Durumu: Su Kaynağında Dede’nin türbesinin olduğuna inanılmaktadır. Köylüler buraya “Eskiyurt” da demektedirler.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından Hıdırellez zamanında ziyaret edilmektedir. Subaşında çeşitli dileklerini adarlar.
Dedebaşı Ziyareti Türklerin su, toprak, taş ve ağaç inancına uygun olarak ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Mehmet Tekin – www.dinarhaberleri.com .  

Taylan Köken

2 Nisan 2012 Pazartesi

Dede Ziyareti-I / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Bağcılar Köyü

Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinin Bağcılar Köyünde bulunan su kaynağına “Dede” denilmektedir.

Ziyaretin Durumu: Su Kaynağında Dede’nin türbesinin olduğuna inanılmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından Hıdırellez zamanında ziyaret edilmektedir. Subaşında çeşitli dileklerini adarlar.
Dede Ziyareti Türklerin su, toprak, taş ve ağaç inancına uygun olarak ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Mehmet Tekin – www.dinarhaberleri.com .  

Taylan Köken

1 Nisan 2012 Pazar

Nasıf Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Dinar -Tatarlı B.

Nasıf Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde Tatarlı Beldesinde türbesi vardır.

Nasıf Dede Kimdir: Nasıf Dede hakkında elimizde herhangi bir yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından Hıdırellez zamanında yoğun olarak ziyaret edilmektedir. Yalnız Hıdırellez zamanında değil, her zaman değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Mehmet Tekin – www.dinarhaberleri.com .  

Taylan Köken