30 Kasım 2014 Pazar

Garip Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Fethiye Mahallesi

Türbenin Yeri: Garip Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Fethiye (Köyü) Mahallesinin girişindedir.

Garip Dede Kimdir: Garip Dedenin kim olduğu konusunda doyurucu bir bilgi yoktur. 1700 yıllarında geçen bir olayla anılmaktadır: Köylüler köy odasında akşam vakti toplanıp sohbet ederlerken, içeri ak sakallı bir ihtiyar girer. Selam verdikten sonra “İki yol arasında bir garip ölmüş” der ve dışarı çıkar. Köylüler köyün çıkışındaki bu alana varınca ihtiyarın cesediyle karşılaşırlar. Oraya defnedilir ve adı Garip Dede olarak konulur.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezar şeklindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle sıtma ve karın ağrısından muzdarip olanlar tarafından ziyaret edilir. Mum adağı ve Fatiha okunmaktadır.
       

Taylan Köken 

29 Kasım 2014 Cumartesi

Hüllem Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Günbaşı Mahallesi

Türbenin Yeri: Hüllem Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Günbaşı (Köyü) Mahallesindedir.

Hüllem Dede Kimdir: Hüllem Dedenin kim olduğu konusunda bir bilgi yoktur. Hüllem Dede’yi değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz.
Hüllem’in anlamını aradığımızda şu bilgilere ulaştık.
Hülle: İslami Kanunlara göre kocasından üç kez boşanan kadının tekrar kocasıyla evlenebilmesi için bir geceliğine yapmış olduğu evliliğe verilen addır.
Abartmalı konuşmayı anlatır.
Sazdan yapılan kulübe.
Tandır bacası.
Hüllembe: Kandilin fitil geçirilen başlığı.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle başı ağrıyan hastalar tarafından ziyaret edilmektedir. Burada ilginç bir uygulama yapılmaktadır. Türbede bulunan sarık hastanın başına konulur, dualar okunur ve son olarak hastanın yanında getirdiği bir iğne sarığa saplanır.
Ayrıca köyde bir kişi her gece saat 22.15’de türbeye giderek buradaki lambayı yakmaktadır. Kıbrıs Barış Harekatında türbeye lambayı yakmak için gelen kişinin türbeden askerlerin çıktığını görmüştür.
       
Kaynakça: www.ankarasevdam.net / www.nedirnedemek.com / Derleme Sözlüğü -1993

Taylan Köken 

28 Kasım 2014 Cuma

Kalecik Türbeleri / ANKARA / KALECİK / Merkez

Kalecik Türbeleri: 1907 tarihli Salnamelere göre Ankara Kalecik Kazasında bulunan tarihi eserler bölümünde bazı türbelerin isimleri bulunmaktadır. Bu türbeler şöyledir.

Baba Nehhas-ı Ankaravi Türbesi: Yeri günümüzde kesin olarak bilinmiyor. Fakat birçok kaynakta adı zikredilen bu tasavvuf ehlinin anılmasında fayda gördük.
Değerli Ankara araştırmacısı Abdülkerim Erdoğan’ın “Ankara Evliyaları ve Ziyaret Yerleri” Listesinde “Baba Nahhas Ankaravi/Bedreddin Efendi” olarak anılıyor ve Kalecik Merkezinde medfun olduğu işaret ediliyor.
Önce Nehhas/Nahhas’ın “Bakırcı” demek olduğunu belirtip, Baba Nehhas’ın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin talebelerinden birisidir. Tasavvuf Ehlidir. Başka bir kaynakta Baba Demur yani Demir Baba denilmektedir. Kalecik’in Elmadağ Kayadibi Köyü tarafına düşen yamaçta Demir Baba yatırının mezarı vardır. Üstü açık ve oldukça uzun (4-5mt) bir mezardır. Yöre halkı tarafından Demir Baba’nın Hacı Bayram’ın önemli bir talebesi olduğu, demir ve diğer madenleri ısıtarak işleyen, çok çalışkan bir madenci olduğu söylenmektedir.

Şeyh Davut Türbesi: Günümüzdeki Davut Dede Türbesi olmalı. Ayrı bir madde olarak andık.     

İlmi Şeyh Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Mahmut Çelebi Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Balı Şeyh Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Koçu Baba Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Balım Gazi Türbesi: Türbe eski Çöte Köyünde gözükmektedir. Günümüzde köyün adı Yeniçöte Köyüdür. Eğer köy taşınmış ise türbe eski köyde kalmış olabilir.
       
Kaynakça: Asuman Koçak –Salnamelere Göre Ankara Vilayeti (1871-1907)-2013 / www.ankarasevdam.net / www.antoloji.com ( Sayın Mustafa Ceylan’a Baba Nahhas hakkındaki değerli bilgileri için teşekkür ederim)

Taylan Köken 

27 Kasım 2014 Perşembe

Yeşilöz Yatırı / ANKARA / KALECİK / Yeşilöz Köyü

Yatırın Yeri: Yeşilöz Yatırı, Ankara İli Kalecik İlçesi Yeşilöz Köyüde Koyunbaba Köyü yolundadır.

Yeşilöz Yatırı Kimdir: Yeşilöz Yatırı Horasan’dan bölgeye gelmiş bir eren kişi olarak kabul edilmektedir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.   

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yatırı özellikle çocuğu olmayan kadınlar ziyaret etmektedir. Başka dilekler için de yatır ziyaret edilir. Türbe ve etrafındaki çalılara çaput bağlanmakta, dua okunmaktadır.  
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr  

Taylan Köken 

26 Kasım 2014 Çarşamba

Koyun Baba Türbesi / ANKARA / KALECİK / Koyunbaba Köyü

Türbenin Yeri: Koyun Baba Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi Koyunbaba Köyü yakınında bulunan mezarlık içindedir. 
Koyun Baba Türbesi
Koyun Baba Kimdir: Koyun Baba, Koyunbaba köyüne adını vermiş ermiş bir kişidir. Burada çobanlık yaparak geçimini sağlamıştır. Dürüstlükleri ve doğruluklarıyla biline üç kardeştirler. Bunlardan biri Çorum Osmancık’ta, diğeri ise Ankara “Koyun Pazarı”nda ayakkabıcılık yapmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbe daha önceleri bir mezar şeklindeyken, 1976 yılında dikdörtgen planlı betonarmeden basit bir türbe olarak inşa edilir. Bu türbe de 2006 yılında tekrar yenilenir.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle çocuğu olmayan kadınlar tarafından ziyaret edilir. Çocuk olduğunda erkek olursa Seyyit Ahmet, kız olursa Satı adı verilmektedir. Bu uygulamaya “Çocuğu Satmak” denir ve adak olarak kurban kesilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Koyun Baba hakkında anlatılan bir söylence ise Anadolu’da benzerlerini işittiğimiz bir menkıbedir.
Koyun Baba kardeşini ziyaret için Ankara’ya gider ve yanında mendiline koyduğu taze sağılmış sütü hediye olarak götürür. Ayakkabıcı olan abisinin dükkanına geçer, hediyesini askıya koyar ve muhabbete başlar. O sırada dükkana bir bayan girer, Koyun Baba’nın gözü bayana takılınca askıdaki mendilden süt akmaya başlar. Abisi durumu hemen anlar ve kardeşine şöyle seslenir. “Kardeşim, köyde dağın başında ermişlik kolaydır, asıl bunu şehirde yapmak zordur” deyince Koyun Baba çok utanır ve tövbe edince mendildeki sütün akması durur. Hemen köyüne döner ve koyunlarının başına geçer…  
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr

Taylan Köken

24 Kasım 2014 Pazartesi

İğdeli Dede Türbesi / ANKARA / KALECİK / Karahüyük Köyü

Türbenin Yeri: İğdeli Dede Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi Karahüyük Köyü yakında bulunan Dede Kırağı Tepesindedir.

İğdeli Dede Kimdir: İğdeli Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe köy halkı tarafından ziyaret edilmekte ve kurban adağı kesilmektedir.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr

Taylan Köken 

22 Kasım 2014 Cumartesi

Gümüşpınar Yatırı / ANKARA / KALECİK / Gümüşpınar Köyü

Yatırın Yeri: Gümüşpınar Yatırı, Ankara İli Kalecik İlçesi Gümüşpınar Köyünün mezarlığındadır.

Gümüşpınar Kimdir: Yatırın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe köy halkı tarafından ziyaret edilmekte ve kurban adağı kesilmektedir.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr

Taylan Köken 

21 Kasım 2014 Cuma

Gökdere Ziyareti / ANKARA / KALECİK / Gökdere Köyü

Ziyaretin Yeri: Gökdere Ziyareti, Ankara İli Kalecik İlçesi Eski Gökdere Köyündedir.

Ziyaret Kimdir: Ziyarette kimin medfun olduğu bilinmemektedir. Ziyaret eski Gökdere Köyünde kalmış olup, köy halkı tarafından zaman zaman ziyaret edilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.
       

Taylan Köken 

20 Kasım 2014 Perşembe

Demirtaş Yatırı / ANKARA / KALECİK / Demirtaş Köyü

Yatırın Yeri: Demirtaş Yatırı, Ankara İli Kalecik İlçesi Demirtaş Köyündedir.

Demirtaş Kimdir: Yatırın Çankırı’dan bölgeye gelen bir hak dostu olduğuna inanılmaktadır. Rüya sonucu ortaya çıkmış yatırdır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Türbe Yunus Erol tarafından yaptırılmıştır.
       

Taylan Köken 

19 Kasım 2014 Çarşamba

Çiftlik Türbeleri / ANKARA / KALECİK / Çiftlik Köyü

Türbelerin Yeri: Çiftlik Türbeleri, Ankara İli Kalecik İlçesi Çiftlik Köyü etrafındadır.

Çiftlik Türbeleri Kimdir: Çiftlik Köyünde üç adet türbe bulunmaktadır. Bu türbelerde kimin medfun olduğu bilinmemektedir. Türbe isimleri şöyledir: Kılınç Dede, Geyik Baba ve Dede Pınarı’dır.

Türbelerin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbeler köy halkı tarafından ziyaret edilmekte ve kurban adağı kesilmektedir.
       
Kaynakça: www.tr.wikipedia.org  

Taylan Köken 

18 Kasım 2014 Salı

Çamurcuk Yatırı / ANKARA / KALECİK / Değirmenkaya Köyü

Yatırın Yeri: Çamurcuk Yatırı, Ankara İli Kalecik İlçesi Değirmenkaya Kaöyü Çamurcuk Mevkindedir.

Çamurcuk Kimdir: Çamurcuk Yatırında kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Çamurcuk köyünün yakınında bir tepedir.  

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değirmenkaya Köylüleri tarafından Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir. Kurak mevsimde köylüler, yemek yapımı için malzeme veya para toplayarak bir araya gelir ve toplu olarak Çamurcuk Mevkiine çıkar. Dualarla kurbanlar kesilir. Çoluk çocuk yağmur duasına beraber katılmaktadır.  
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr  

Taylan Köken 

17 Kasım 2014 Pazartesi

Kazancı Baba Türbesi / ANKARA / KALECİK / Merkez

Türbenin Yeri: Kazancı Baba Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi merkezinde Ahi Kemal Mahallesi Karkıncıbaba Sokaktadır.
Kazancı Baba Türbesi
Kazancı Baba Türbesi
Kazancı Baba Türbesi
Kazancı Baba Kimdir: Kazancı Baba Rufai Şeyhi olup, Fatih Sultan Mehmet’in Tüfekçibaşı’dır. Karkıncı Baba olarak da anılan şeyh hakkında detaylı bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Kazancı Baba Türbesi kare planlı, taş ve tuğla malzemeyle inşa edilmiş, 15 yüzyıl yapısıdır. Türbe 1969 yılında restore edilmiş ve bu kümbeti andıran türbe önüne bir giriş odası ilave edilmiştir.
Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1981 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.
       

Taylan Köken 

16 Kasım 2014 Pazar

Yüzbey Türbeleri / ANKARA / KALECİK / Yüzbey Köyü

Türbelerin Yeri: Yüzbey Türbeleri, Ankara İli Kalecik İlçesi Yüzbey Köyü etrafındadır.

Yüzbey Türbeleri Kimdir: Çiftlik Köyünde dört adet türbe bulunmaktadır. Bu türbelerde kimin
medfun olduğu bilinmemektedir. Türbe isimleri şöyledir: Humuna, Sarıkız, A(k)kaya ve Ardıç’tır.

Türbelerin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbeler köy halkı tarafından ziyaret edilmekte ve kurban adağı kesilmektedir. Ayrıca türbelerde Cuma akşamları lamba veya mum yakılıp, para konulmaktadır.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr   

Taylan Köken 

15 Kasım 2014 Cumartesi

Afşar Ziyaretleri / ANKARA / KALECİK / Afşar Köyü

Ziyaretlerin Yeri: Ziyaretler, Ankara İli Kalecik İlçesi Afşar Köyü çevresindedir.

Afşar Ziyaretleri:
Çalı Baba Ziyareti: Köyün girişinde yolun solunda bulunan bir ağaç Afşarlılar tarafından ziyarete dönüşmüş bir ağaçtır. Köy kurulmadan Horasan’dan bölgeye gelen bir erenin atı bu alanda tökezleyince yeri belli olsun diye ağaç dikilmiş, ağaç büyüyünce ziyaret olmuştur. Ağaca bez bağlanarak dilek adanmaktadır.

Dolamaç Tekke Ziyareti: Köyün yakınında bulunan Azı Tepesinin dibinde bulunan dere içindeki tekkede üç yatırın mezarı vardır. Buraya ulaşım zor olduğundan Dolamaç Tekke adı verildiğini düşünmekteyiz. Genellikle bahar ve yaz aylarında tekke ziyaret edilmektedir.

Azı Tepesi Ziyareti: Köyün güney batısında, üç dört köyün beraber ziyaret ettiği bir türbedir. Sıklıkla ziyaret edilen bu tepe üzerinde bir türbe ve mezar taşı bulunmasına rağmen, türbede kimin medfun olduğu bilinmemektedir.      


Taylan Köken 

14 Kasım 2014 Cuma

Dokuzlar Türbesi / ANKARA / KALECİK / Merkez

Türbenin Yeri: Dokuzlar Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi merkezinde Cıvık Mahallesi İstasyon Caddesindedir.
Dokuzlar Türbesi
Dokuzlar Türbesi
Dokuzlar Türbesi
Dokuzlar Kimdir: Dokuzlar Türbesinde yatan şahıslar meşhur olmamasına rağmen yöre halkı tarafından ulu kişiler sayılıp ziyaret edilmektedir. Türbede medfun şahıslardan birinin Seyyid olduğu bilinmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe eğimli bir arazi üzerine oturmuş olup, dikdörtgen planlıdır. Kerpiçten inşa edilen türbe eğimli çatıyla örtülüdür. Türbede dokuz sanduka bulunmaktadır. Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1981 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.
       
Kaynakça: www.envanter.gov.tr

Taylan Köken 

13 Kasım 2014 Perşembe

Davut Dede Türbesi / ANKARA / KALECİK / Merkez

Türbenin Yeri: Davut Dede Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi merkezinde Şenyurt Mahallesi Davut Dede Sokaktadır.

Davut Dede Kimdir: Salnamelere göre Kalecik Kazasında zaviyesi olan bir erendir.

Türbenin Durumu: Türbenin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Türbe bakımı yerel halk tarafından yapılmaktadır.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr / Mehmet Özkan –Çeşitli Salnamelerde ve Araştırmalarda Kalecik -2014

Taylan Köken 

12 Kasım 2014 Çarşamba

Alışoğlu Türbesi / ANKARA / KALECİK / Merkez

Türbenin Yeri: Alışoğlu Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi merkezinde Kale Mahallesindedir.
Alışoğlu Türbesi
Alışoğlu Sandukası
Şifa Arayanların Geceleri Uyuduğu Yer 
Alışoğlu Kimdir: Alıçoğlu, Alişoğlu, Alışoğlu Horasan’dan bölgeye gelen Nakşibendi Şeyhidir. Alişoğlu Ali Efendi olarak da anılmaktadır. Horasan’da eğitimini tamamlamış ve askeri hakim olmuştur. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin akrabasıdır. Kayseri’de hakimlik yaparken, Hacı Bayram tarafından Kalecik’de hakimlikle görevlendirilmiştir.

Türbenin Durumu: Alışoğlu Türbesi dikdörtgen planlı, kerpiçten yapılmış, iki odalı basit bir türbedir. Türbede üç sanduka bulunmaktadır. Sandukalar Alişoğlu, eşi ve kızına aittir. Türbe Alişoğlu tarafından 1231 yılında yaptırılmıştır.
Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Anıt Eser olarak 1981 yılında Alıçoğlu Türbesi olarak tescillenmiştir 

Ziyaret Nedeni: Halkın ulu bir kişi olarak nitelendirdiği Alışoğlu hayır duası için ziyaret edilmektedir. Türbe özellikle bel, yel ve romatizma ağrıları için ziyaret edilmektedir. Türbede gece yatılarak şifa aranmaktadır.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr / Dr. Yaşar Kalafat –Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivine Göre Horasan Eri Olarak Bilinen Anadolu Yatırları-I ( www.dergiler.ankara.edu.tr ) / www.envanter.gov.tr

Taylan Köken 

11 Kasım 2014 Salı

Cimcime Sultan Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Merkez

Türbenin Yeri: Cimcime Sultan Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi merkezindedir.
Cimcime Sultan Türbesi
Cimcime Sultan Türbesi
Cimcime Sultan Kimdir: Cimcime “Çimmek, Yunmak”tan yıkanmak anlamındadır. Sevimli küçük kızlara da Cimcime denilmektedir.
Evlatları olmayan bir aile tarafından saraydan alınarak büyütülen bir kız çocuğudur. Ailenin daha sonra bir kız çocuğu daha olur. Cimcime Sultan’ı kıskanan öz çocuk annesiyle birlik olup Cimcime Sultan’ı evden uzaklaştırır. Muhtemelen bu duruma sıkılan Cimcime Sultan’ın vücudunda yaralar, siğiller çıkmaya başlar. Haymana Kaplıcalarının olduğu yere gelip sıcak sularda hızla iyileşen Cimcime Sultan artık burada yaşamaya karar vermiştir. Etrafına da bu kaplıcaların faydalarını anlatmış ve burayı tanıtmış. Ölünce de buraya yakın gömülmek istemiştir.     

Türbenin Durumu: Türbe ilçe merkezinde üstü açık sanduka biçiminde bir mezardır. Türbe restore edilip üzeri bir çatıyla örtülmüştür.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle hayır duası için ve değişik rahatsızlıklarına şifa bulmak isteyenler tarafından ziyaret edilmektedir. Dilek adayanlar dileğinin olması için türbe üstüne mendillerini bırakır, mendil sabah kadar düşmezse dileklerinin olacağına inanılır.

Kaynakça: www.haymana.bel.tr / Halil İbrahim Bıçak –Tarih İçinde Haymana -1986

Taylan Köken 

10 Kasım 2014 Pazartesi

Yeşil Pabuç Ziyareti / ANKARA / HAYMANA / Ataköy

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Haymana İlçesi Ataköy, Müslüm Öz’ün evindedir.
Yeşil Pabuç ve Müslüm Öz
Yeşil Pabuç Nedir: Yeşil Pabuç, Ataköy yani eski Kaltak veya Kaltaklı Köyündedir. Bağdat’tan göç ederek bölgeye gelen köylülerin sahip çıktığı ve Ebu’l Mansur’a kadar dayanan bir şeceredir. Bu 2-3 metre boyunda içinde dualar yazılı olan bir şeceredir. Yeşil renkli bir beze sarıldığından ve biçiminden dolayı bu şecereye Yeşil Pabuç (Kevşe Sevze) denilmektedir.
Yeşil Pabuç Ebu Mansur-i Matüridi’ye aittir. Ebu Mansur Türk’tür ve 280 yılında Semerkand Matürid Köyünde doğmuştur. Ehl-i Sünnet itikadını yaymak için kitaplar yayınlamış, Hanefi Mezhebinin şeyhi olmuştur. Matüridi’ye ait  şecerenin buraya Türkler veya Seyyidler tarafından getirildiği düşünülmektedir.      
Ziyaret Nedeni: Yeşil Pabucu felçli hastalar ziyaret etmektedir. Hasta abdest alır ve Müslüm Öz dua okuyarak Yeşil Pabucu felçli bölgeye sürer. Kimi hastalar hemen iyi olur, kimi ise eve gidince birkaç gün sonra iyileşmektedir.

Kaynakça: www.seyhbizin.com / Halil İbrahim Bıçak –Tarih İçinde Haymana -1986

Taylan Köken 

9 Kasım 2014 Pazar

Emir Dede Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Emirler Köyü

Türbenin Yeri: Emir Dede Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi Emirler Köyündedir.

Emir Dede Kimdir: Köye ismini vermiş olan veli bir kişidir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.     

Türbenin Durumu: Türbe bir mezardır. Durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbeye özellikle felçli hastalar getirilerek şifa aranmaktadır.

Kaynakça: Halil İbrahim Bıçak –Tarih İçinde Haymana -1986

Taylan Köken 

8 Kasım 2014 Cumartesi

Seki Dede Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Yeşilyurt Köyü

Türbenin Yeri: Seki Dede Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi Yeşilyurt Köyü, Başdeğirmen mevkiindedir.

Seki Dede Kimdir: Seki Dede Türbesinde iki şehidin medfun olduğu söylenmektedir. Kim oldukları konusunda herhangi bir bilgi yoktur.     

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle yağmur duası için toplu olarak ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.seyhbizin.com

Taylan Köken 

7 Kasım 2014 Cuma

Abdullah Köse Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Yurtbeyli Beldesi

Türbenin Yeri: Abdullah Köse Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi Yurtbeyli Beldesindedir.

Abdullah Köse Kimdir: Abdullah Köse gerçek ismi olup, Merangillerin Türbesi olarak da anılmaktadır. Abdullah Köse ve kardeşi Karaoğlan Urfa Siverek İlçesinden bölgeye gelerek burada yeni köyler kurmuşlardır. Köse Abdullah veya Abdullah Köse Yurtbeyli’nin kurucusudur.    

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle çıban hastalığından muzdarip olanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Şifa bulanlar adaklarını kesip, yemek yaparak dağıtırlar.


Taylan Köken 

6 Kasım 2014 Perşembe

Kara Ömer Yatırı / ANKARA / HAYMANA / Karaömerli Köyü

Türbenin Yeri: Kara Ömer Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi Karaömerli Köyü yakınında bulunan Türbetepenin üzerindedir.

Kara Ömer Kimdir: Karaömerli Köyü Şeyhbızın aşiretine mensup aileler tarafından kurulmuştur. Bu aşiret kök olarak Kerkük ve Süleymaniye menşelidir. Köyün eski adı burada bulunan bir mandıradan dolayı Mandıra imiş. Mandıra kapanınca köyde yaşamış olan veli yüzünden Karaömer olarak değiştirilmiştir.     

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Tepe üzerinde bir mezar olduğunu sanıyoruz.

Kaynakça: www.seyhbizin.com   

Taylan Köken 

5 Kasım 2014 Çarşamba

Hüsameddin Ankaravi Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Kutluhan Köyü

Türbenin Yeri: Hüsameddin Ankaravi Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi Kutluhan Köyü ile Altıpınar Köyü arasındadır.
Hüsameddin Ankaravi Türbesi
Hüsameddin Ankaravi Türbesi
Hüsameddin Ankaravi Türbesi
Hüsameddin Ankaravi Kimdir: Şeyh Hüsameddin-i Ankaravi tarafından cami yapılmıştır. Maddi durumu da iyi olan Şeyh doğduğu ve yaşamakta olduğu Kutluhan Köyünde bir cami yaptırmaya karar verir. Fakat Şeyh hakkında şikayetler çoğalır ve Ankara Kalesine hapsedilir. Mahkeme sonucunda suçlu bulunur 1567 yılında idam edilerek köyünde defnedilir.     

Türbenin Durumu: Türbe kesme taştan, çatısı betonarmeden Selçuklu Dönemi bir türbedir. İki sanduka bulunan türbe Koruma Kurulu kararıyla 2003 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken 

4 Kasım 2014 Salı

Evliya Fakı Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Evliyafakı Köyü

Türbenin Yeri: Evliyafakı Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi Evliyafakı Köyü içindedir.

Evliya Fakı Kimdir: Fakı–Fakıh-Fakih, Hoca demektir. Köyün hocasının keramet göstermesi üzerine Evliya olarak nitelendirilmiş olmalı. Hakkında başka bir bilgi yoktur.     

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.


Taylan Köken 

2 Kasım 2014 Pazar

Esenköy Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Esen Köyü

Türbenin Yeri: Esenköy Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi Esen Köyün içindedir.

Esenköy Kimdir: Esen Köy Urfa’nın Ziyaret Köyünden buraya gelenler tarafından kurulmuştur. Türbe bu köy kurulmadan önce de buradaymış.     

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbeye yüz felci geçirenler gece türbede yatırılır. Hasta uyumadan önce abdest alıp, iki rekat namaz kılmaktadır. Şifa bulanlar kan adağı keserler.

Menkıbeler: 1-) Felç geçiren hastalar gece türbede yatırılır, burada uyur. Gece pirin gelerek hastanın yüzünü sıvazladığı ve şifa sağladığı söylenmektedir. Temiz yürekli itikat sahibi nice insan bu türbede şifa bulmuştur.  

Kaynakça: www.seyhbizin.com

Taylan Köken 

1 Kasım 2014 Cumartesi

Aygül Dede Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Kızılkoyunlu Köyü

Türbenin Yeri: Aygül Dede Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi Kızılkoyunlu Köyünde Tekke Boğazı mevkiindedir.
Aygül Dede Türbesi
Aygül Dede Türbesi
Aygül Dede Kimdir: Kızılkoyunlu Köyü halkı Oğuzların Bozok kolunun Beydili Aşiretine bağlı Kızılkoyunlu oymağındandır. Aygül Dede veya Aydul Baba bu boydan olmalıdır.

Türbenin Durumu: Türbe poligonal taşlardan kare planlı inşa edilmiştir ve üstü açık bir türbedir. Türbede bir sanduka bulunmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Kurtuluş Savaşı sırasında köy yakınında Türk Ordusu yemek molası verir. Yunan Ordusu da köyün karşısındaki tepede karargahını kurmuştur. Türk ve Yunan kuvvetleri karşılıklı top atışları yapmaktadır. Tekke boğazından sarıklı bir kişi gelip Türk Komutanına bir kere de kendisinin top atması için ricacı olur. Komutan “Zaten bir mermi kaldı, onu da sen bitir” der. Sarıklı genç tek atışla Yunan Ordusunun tepe üzerindeki karargahını darmadağın eder. Bu top mermisinden sonra Yunan Ordusunun çözüldüğü, kaçışının başladığı rivayet edilir. Sarıklı genç ise geldiği gibi kaybolmuştur.         


Taylan Köken