31 Temmuz 2012 Salı

Deve Dede Türbesi-I / AFYONKARAHİSAR -Şuhut

Deve Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezinde türbesi vardır.

Deve Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Abdulhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Deve Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

30 Temmuz 2012 Pazartesi

Agah Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut


Agah Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezinde türbesi vardır.

Agah Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Abdulhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Agah Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

28 Temmuz 2012 Cumartesi

Hamza Şeyh Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Kayabelen B.

Hamza Şeyh Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Kayabelen Beldesinde türbesi vardır.
Hamza Şeyh Dede Türbesi
Hamza Şeyh Dede Türbesi
Hamza Şeyh Dede Kimdir: Hamza Şeyh Dede adına ocağı bulunan, İç-Batı Anadolu ve Doğu Ege Bölgelerinde tanılan ve sevilen bir Anadolu erenidir. Adına Mayıs ayının sonlarına doğru son yıllarda Uluslar arası boyutlara gelmiş olan etkinlikler düzenlenmektedir.
Hamza Dede Ocağına bağlı olan Alevi inanç toplulukları, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Manisa illerinde değişik köylere dağılmış olarak yaşamaktadırlar. Hamza Şeyh Ocaklıları Aleviliğin önemli kollarındandır.   
Hamza Şeyh Dede Kutlamaları
Türbenin Durumu: Türbe restore edildiğinden herhangi bir tarihi değeri kalmamıştır. İçindeki sandukalar ve zemin mermerlerle döşenmiştir.  

Ziyaret Nedeni: Yörede bulunan Alevi vatandaşlarımızın ziyaret ettiği Hamza Şeyh Dede’ye değişik dilekler için ziyaret edilmekte ve kurban adağında bulunulmaktadır.


Taylan Köken

27 Temmuz 2012 Cuma

Mahmut Sultan Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Mahmut Köyü

Mahmut Sultan Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesine bağlı Mahmut Köyünde türbesi vardır.
Mahmut Sultan Türbesinde Tedavi
Mahmut Sultan Kimdir: Mahmut Sultan üç kardeşi ile birlikte Horasan’dan yöreye gelmiş ve buradaki çarpışmalarda şehit düşmüştür. Kardeşlerinden Efe Sultan Efe Köyünde, Karlık Sultan Karlık Köyünde şehit düşmüştür.
Ayrıca Sandıklı Koçhisar Köyü ile Hüdai Kaplıcaları arasında medfun bulunan Çorhisar Dede ile de kardeş olduğu söylenmektedir.
Sayın Abdulhalim Durma ise Mahmut Sultan’ın Şeyh Hacı İbrahim bin Mahmud olduğunu söylemektedir. Mahmut Sultanın Horasan erenlerinden olduğunu belirtmektedir. Mahmut sultan 1219 yıllarında Şuhut’un fethi sırasında yaşadığı rivayet edilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Türbenin yanında suyu kutsal kabul edilen bir kuyu bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çeşitli hastalıklarına şifa bulmak amacıyla ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar tarafından ziyaret edilir. Ayrıca konuşamayanlar, yüz felci geçirenler ve ayakları tutmayanlar da türbe ziyaretine gelmektedir.
Adak olarak kurban kesilmekte, yatırın toprağından almaktalar ve bazen de türbede geceleyin yatmaya kalmaktadırlar.

Kaynakça: Nihat Aytürk – Bayram Altan – Türkiye’de Dini Ziyaret Yerleri- Altanoğlu – 1992 / Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / www.gazete3.com

Taylan Köken

26 Temmuz 2012 Perşembe

Cihan Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Balçıkhisar B.

Cihan Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Balçıkhisar Beldesi Tekke Mahallesinde türbesi vardır.
Cihan Dede Türbesi
Cihan Dede Kimdir: Cihan Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Anadolu ereni olarak anılmaktadır. Yeşil Eşikli Cihan Dede olarak anılmaktadır ve yöre halkı tarafından Can Dede olarak da bilinmektedir.  
Cihan Dede Türbesi
Türbenin Durumu: Türbe ahşap malzemeden yapılmış olup herhangi bir mimari özelliği yoktur. Türbe yanında aşevi ve cemevi yapımı sürmektedir.

Ziyaret Nedeni: Yörede bulunan Alevi vatandaşlarımızın ziyaret ettiği Cihan Dede’ye değişik dilekler için ziyaret edilmekte ve kurban adağında bulunulmaktadır.


Taylan Köken

25 Temmuz 2012 Çarşamba

Arap Dede Türbesi-III / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Balçıkhisar B.

Arap Dede Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Beldesinde türbesi vardır.

Arap Dede Kimdir: Arap Dede Balçıkhisar’ın Rumlardan alınması esnasında şehit düşen Yörük ve Türkmenlerin ileri gelenlerinden olduğuna inanılmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

24 Temmuz 2012 Salı

Kavak Dede Türbesi-II / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Balçıkhisar B.

Kavak Dede Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Beldesinde türbesi vardır.

Kavak Dede Kimdir: Kavak Dede Balçıkhisar’ın Rumlardan alınması esnasında şehit düşen Yörük ve Türkmenlerin ileri gelenlerinden olduğuna inanılmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

23 Temmuz 2012 Pazartesi

Arap Dede Türbesi -II / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Koçyatağı Köyü

Arap Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Koçyatağı Köyünde eski mezarlıkta türbesi vardır.

Arap Dede Kimdir: Arap Dede’nin kim olduğu konusunda detaylı bir bilgi yoktur. Köyün eski adı 1970 yıllarına kadar Arap Köyü idi. Türbesi eski mezarlıkta olan bu zat göçmen Türkmen boylarından birinin ileri gelenidir ve 3 asır önce bölgeye gelip köyü kurmuş ve yerleşik yaşama geçmiştir.  

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr /Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009.

Taylan Köken

22 Temmuz 2012 Pazar

Yarım Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Hallaç Köyü

Yarım Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Hallaç Köyünde türbesi vardır.

Yarım Dede Kimdir: Yarım Dede Hallaç Köyünün fethi sırasında şehit düşmüş olan Hallaç-ı Mehmet adında bir komutandır. Köylüler onu Hallac-ı Mansur olarak da anmaktadır. Hallaç Köyü 1150 yılında bölgeye akınlar düzenleyen Akhunların Kallaç boyundan tarafından kurulmuştur. Köyün ismi Hallac-ı Mehmet’ten gelmektedir. Niçin Yarım Dede dendiği ise bilinmemektedir.  

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

21 Temmuz 2012 Cumartesi

Yahşi Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Güneytepe Köyü

Yahşi Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Güneytepe Köyünde türbesi vardır.

Yahşi Dede Kimdir: Yahşi Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Askere gidecek olan gençler köyde bulunan diğer türbeleri de dolaşılmak kaydıyla, etrafında üçer kez dönerek sağ salim gelmek için dua okurlar. Halk bu dualar sayesinde köyün şehit vermediklerini belirtmektedirler.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

20 Temmuz 2012 Cuma

Toklu Dede Türbesi-I / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Güneytepe Köyü

Toklu Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Güneytepe Köyünde türbesi vardır.

Toklu Dede Kimdir: Toklu Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Askere gidecek olan gençler köyde bulunan diğer türbeleri de dolaşılmak kaydıyla, etrafında üçer kez dönerek sağ salim gelmek için dua okurlar. Halk bu dualar sayesinde köyün şehit vermediklerini belirtmektedirler.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

19 Temmuz 2012 Perşembe

Zileyet Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Güneytepe Köyü

Zileyet Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Güneytepe Köyünde türbesi vardır.

Zileyet Dede Kimdir: Zileyet Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Askere gidecek olan gençler köyde bulunan diğer türbeleri de dolaşılmak kaydıyla, etrafında üçer kez dönerek sağ salim gelmek için dua okurlar. Halk bu dualar sayesinde köyün şehit vermediklerini belirtmektedirler.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

18 Temmuz 2012 Çarşamba

Sarı Dede Türbesi-IV / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Güneytepe Köyü

Sarı Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Güneytepe Köyünde türbesi vardır.

Sarı Dede Kimdir: Sarı Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Askere gidecek olan gençler köyde bulunan diğer türbeleri de dolaşılmak kaydıyla, etrafında üçer kez dönerek sağ salim gelmek için dua okurlar. Halk bu dualar sayesinde köyün şehit vermediklerini belirtmektedirler.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

17 Temmuz 2012 Salı

Beşir Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Güneytepe Köyü

Beşir Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Güneytepe Köyünde türbesi vardır.

Beşir Dede Kimdir: Beşir Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Askere gidecek olan gençler köyde bulunan diğer türbeleri de dolaşılmak kaydıyla, etrafında üçer kez dönerek sağ salim gelmek için dua okurlar. Halk bu dualar sayesinde köyün şehit vermediklerini belirtmektedirler.

Menkıbeler: 1-) Beşir Dede türbesinin yanında bulunan eğri söğütlerin köylüler tarafından kesilmesine karar verilir. Ertesi sabah kesmek için geldiklerinde söğütlerin düzeldiği görülür. Bu yüzden köydeki söğüt ağaçlarına dokunulmaz.  

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Takkadaşı Yatırı / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Çobankaya Köyü

Takkadaşı Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Çobankaya Köyünde türbesi vardır.

Takkadaşı Kimdir: Bölgenin ele geçirilmesi esnasında şehit düşen Türk askeri olduğu belirtilmektedir. Takkadaşı’nın “Tekke Taşı”ndan dönüşmüş olduğunu düşünmekteyiz.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

15 Temmuz 2012 Pazar

Damlıca Yatırı / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Çobankaya Köyü

Damlıca Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Çobankaya Köyünde türbesi vardır.

Damlıca Kimdir: Bölgenin ele geçirilmesi esnasında şehit düşen Türk askeri olduğu belirtilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

14 Temmuz 2012 Cumartesi

Amatca Yatırı / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Çobankaya Köyü

Amatca Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Çobankaya Köyünde türbesi vardır.

Amatca Kimdir: Bölgenin ele geçirilmesi esnasında şehit düşen Türk askeri olduğu belirtilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

13 Temmuz 2012 Cuma

Gözet Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Çobankaya Köyü

Gözet Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Çobankaya Köyünde türbesi vardır.

Gözet Dede Kimdir: Bölgenin ele geçirilmesi esnasında şehit düşen Türk askeri olduğu belirtilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

12 Temmuz 2012 Perşembe

Malik bin Şebib Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Anayurt Köyü

Malik bin Şebib Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Anayurt Köyünde türbesi vardır.

Malik bin Şebib Kimdir: Peygamberimizin vefatından yaklaşık 100 yıl sonra bölgeye gelen Emevi ordusunun Synada Savaşında veya Afyonkarahisar’ın alınması esnasında yaralanmış ve bölgeye gelip buradaki başka bir çarpışmada vefat etmiş olan Emevi komutanıdır.  

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Fakat türbede bulunan bir tunç alemin üzerindeki yazıdan öğrendiğimize göre, Malik bin Şebib, Enes bin Malik’ten sancağı devralmıştır.  

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / www.suhut.gov.tr

Taylan Köken

11 Temmuz 2012 Çarşamba

Ahi Süleyman Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Sultandağı - Eber Gölü

Ahi Süleyman Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sultandağ İlçesi Eber Gölünün Sultandağ tarafında türbesi vardır.

Ahi Süleyman Kimdir: Sayın Abdulhalim Durma’nın değerli çalışmasından öğrendiğimiz Ahi Süleyman’ın kim olduğu konusunda elimizde herhangi bir bilgi yoktur. 

Türbenin Durumu: Türbe durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. 

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009.

Taylan Köken

10 Temmuz 2012 Salı

Ecem Sultan Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Çay -Deresinek Beldesi

Ecem Sultan Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Deresinek Beldesinin mezarlığında türbesi vardır.

Ecem Sultan Kimdir: Şeyh Ecem Zaviyesi adında zaviyesine Yaka Hasenek (Yakasinek) Köyü gelirleri vakfedilmişti. Ama türbesi bugün 1,5km uzaklıktaki Deresinek Beldesindedir. Ecem Sultan Horasan erenlerinden olarak bilinmektedir.. 

Türbenin Durumu: Türbe mezarlık içinde etrafı bir duvarla çevrili üstü açık bir mezar şeklindedir.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Deresinek halkı yakınlarını ziyaret etmeden önce Ecem Sultan Türbesini ziyaret etmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / www.tr.wikipedia.org


Taylan Köken

9 Temmuz 2012 Pazartesi

Dereçine Yatırı / AFYONKARAHİSAR -Sultandağ -Dereçine B.

Dereçine Yatırı Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sultandağ İlçesi Dereçine Beldesinde Karaman Mahallesinde Tekke denilen yerde türbesi vardır.

Dereçine Yatırı Kimdir: Dereçien Kasabasında bulunan Tekkede medfun bulunan yatırdır. Kim olduğu bilinmemektedir. Hikayesini menkıbe kısmında anlatacağız.

Türbenin Durumu: Türbe durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. 

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Dereçine ileri gelenleri olan köy ağaları kış vakti odada toplanır, sohbet ederlermiş. Yine bu toplantılardan birinde odaya iri yarı ak sakallı düzgün giyimli bir zat gelmiş ve sohbete katılmış. Köyün zenginleri olan ağaların kış mevsiminde canları yaz meyveleri çekmiş. Ak sakallı olan zat eğer gözlerini kaparlarsa ve öldüğünde naşını buraya defnederlerse onların isteğini yapacağını söyler. Ağalar gözlerini açtıklarında ortada koca bir tepsi yaz meyveleri durmaktadır. Ak sakallı ihtiyar ağalara nasihat etmeyi de unutmaz: Yalnız dünya nimetlerinden siz yararlanmayın, aç açık olan fakirlerin durumunu göz ardı etmeyin der. Meyveleri yiyen ağalar, ihtiyarı konaklaması için odada bırakıp evlerine çekilirler. Ertesi sabah geldiklerinde ihtiyarın cesedi ile karşılaşırlar. Vefat ettiği yerden naşı alınarak günümüzde tekke olarak anılan yere defnedilir ve türbesi yapılır. 

Kaynakça: www.derecinem.com

Taylan Köken

8 Temmuz 2012 Pazar

Ahi Ömer Çavuş Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Sultandağ

Ahi Ömer Çavuş Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sultandağ İlçesi merkezinde Çavuş Mahallesinde türbesi vardır.

Ahi Ömer Çavuş Kimdir: Hacı Ömer Çavuş olarak da anılmaktadır. Ayrıca yöre insanı bu yatıra Yarım Ağrı Türbesi de demektedir. Çavuş Mahallesine adını vermiştir.   

Türbenin Durumu: Türbe belediye tarafından restore edilmiştir. Türbe yanındaki bahçeden gelen bir su Üç Pınar çeşmesinden akmaktadır.  

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmekte ve adaklar adanmaktadır. Özellikle erkek çocuğu olmayan kadınlar ziyaret etmekte ve doğan çocuğa Hacı Ömer adı verilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / www.ishakli03.7forum.biz

Taylan Köken

7 Temmuz 2012 Cumartesi

Ahmet Remzi Tarhani Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Sultandağ

Ahmet Remzi Tarhani Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sultandağ İlçesi Akşehir yolunun sol tarafında türbesi vardır.

Ahmet Remzi Tarhani Kimdir: Ahmad Ramzi al-Tarhani ve Ahmed-i Remzi olarak da anılmaktadır. Uç Beyi olduğu söylenmektedir, Horasan Erenlerinden olduğu söylenmektedir. 13.yüzyılda Selçuklu Döneminde yaşamış ve eski adı İshaklı olan ilçede şehit düşmüştür.
Bilinen bir gerçek ise Ashab-ı Kiram’dan elde ettiği Sakal-ı Şerifi yöre getirmiştir ve günümüzde Ulu Cami bünyesinde bulunmaktadır. 

Türbenin Durumu: Türbe durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. 

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / www.tr.wikipedia.org

Taylan Köken

6 Temmuz 2012 Cuma

Fodul Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Sultandağ

Fodul Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sultandağ İlçesi merkezinde Selçuk Mahallesinde Altıntaş Sokakta türbesi vardır.

Fodul Dede Kimdir: Selçuklu döneminde bir diğer Uç Beyi olan Fadıl (Fodul) Bey’de İshak Bey’in ordusunun bir koluna kumanda etmektedir. Çarpışmalarda burada şehit düşmüş ve bugün medfun olduğu yere defnedilmiştir.

Türbenin Durumu: Yıllarca harap kalan türbe 1990 yılında belediye başkanı tarafından tekrar yenilenmiştir.   


Taylan Köken 

5 Temmuz 2012 Perşembe

İshak Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Sultandağ

İshak Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sultandağ İlçesi merkezinde Selçuk Mahallesinde Çarşı Camisinin yanında türbesi vardır.

İshak Dede Kimdir: Sultandağ İlçesinin eski adı İshaklı’dır. İshaklı adının İshak Dede’den geldiği söylenmektedir.
Selçuklu döneminde Uç Beyi olan İshak Bey Bizans ile yapılan çarpışmalarda geri çekilirken Sultandağ ormanlarına saklanır. Düşman ormana girer İshak Beyi ve silah arkadaşlarına ulaşamaz. Böylece yöreye “İshak Saklı”dan devşirme olan İshaklı adı verilir. İshak Bey yine bu savaşlarda şehit düşer ve bugünkü mezarına defnedilir. İshak Bey bölgede kısa zamanda yaptıkları ile, adaleti ile bölge insanın hürmetini kazanmıştır.   

Türbenin Durumu: Türbenin mermerleri defineciler tarafından tahrip edilmiştir. 1990 yılında belediye başkanı tarafından tekrar düzenlenmiştir.   

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / www.ishakli03.7forum.biz

Taylan Köken

4 Temmuz 2012 Çarşamba

Garip Dede Türbesi-II / AFYONKARAHİSAR -Sinanpaşa

Garip Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi merkezde türbesi vardır.

Garip Dede Kimdir: Sayın Abdulhalim Durma’nın değerli çalışmasından öğrendiğimiz yatırın kim olduğu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009.

Taylan Köken

3 Temmuz 2012 Salı

Sarıkız Türbesi-III / AFYONKARAHİSAR -Şuhut -Balçıkhisar B.

Sarı Kız Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Beldesinde türbesi vardır.

Sarı Kız Kimdir: Sarı Kız Balçıkhisar’ın Rumlardan alınması esnasında şehit düşen Yörük ve Türkmenlerin ileri gelenlerinden olduğuna inanılmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Genellikle çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

2 Temmuz 2012 Pazartesi

Sarı Dede Türbesi-II / AFYONKARAHİSAR -Sinanpaşa

Sarı Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi merkezde türbesi vardır.

Sarı Dede Kimdir: Sayın Abdulhalim Durma’nın değerli çalışmasından öğrendiğimiz yatırın kim olduğu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009.

Taylan Köken

1 Temmuz 2012 Pazar

Ciloğlu Deli Bekir Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Sinanpaşa -Tınaztepe B.

Ciloğlu Deli Bekir Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Tınaztepe Kasabasında türbesi vardır.

Deli Bekir Kimdir: Afyonkarahisar’lı Deli Bekir arkadaşı Turabi’nin vefatı üzerine Sincanlı’nın (Sinanpaşa) Sinir Köyüne (Tınaztepe) gelip Hacı Ali Ağa’nın yanına yerleşir ve eskicilik yaparak geçimini sağlar. Şiirlerinde Harab, Harabi mahlasını kullanmış ve yaşamını da derbeder olarak geçirmiştir. Günümüze kulaktan kulağa aktarılarak gelen alaycı şiirleri bilinmektedir. 1879 yılında Tınaztepe’de vefat etmiş ve burada defnedilmiştir. Son yıllarındaki yoldaşı Hacı Ali Ağa da bir yıl sonra vefat edip yanına defnedilmiştir.   

Türbenin Durumu: Tınaztepe Mezarlığında bulunan türbesi yenilenmiş ve tabela asılmıştır.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Deli Bekir’in canı katmer ister ve Hacı Ali Ağa’dan ister. O da hanımına söyler. Hanımı “Ya bu adam durmadan katmer istiyor, katmer yapmaktan bıktım” diyerek sızlanır. Pişen katmerleri Hacı Ali Ağa Deli Bekir’e götürür. Deli Bekir almak istemez ve eşinin gönülsüz yaptığını söyler. Hacı Ali Ağa eşinden de aynı şeyi duyunca Deli Bekir’in büyüklüğünü anlar.

Kaynakça: Tınaztepe –Tınaztepe Belediyesi Yayınları / Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009.

Taylan Köken