30 Nisan 2015 Perşembe

Sinan Hoca Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Sinanhoca Köyü

Türbenin Yeri: Sinan Hoca Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Sinanhoca Köyü yolu üzerinde, köye 3km kadar uzaklıktadır.

Sinan Hoca Kimdir: Değerli araştırmacı Ali Sümbül’ün kitabında anlatılanlara göre Sinan Hoca köye adını veren “Âlim bir zat”tır. Üç kardeştirler. Sinan Hoca vefat edince vasiyeti üzerine naşı bir deve üzerine bağlanır. Deve nerede çöker ise mezarı oraya yapılacaktır. Deve önce Cendeve Köyüne gider, köyün çocukları deveyi taşlayınca Sinan Hoca “Kalk Candevem” diye seslenir. Deve gelir bugün mezarının olduğu yere çöker ve buraya mezarı yapılır.   

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.  

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle bahar aylarında yağmur duası için ziyaret edilir ve ziyaretin ardından muhakkak yağmur yağdığı söylenmektedir.

Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989

Taylan Köken 

20 Nisan 2015 Pazartesi

Emir ve Genç Abdal Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Emiraşıklar Köyü

Türbenin Yeri: Emir ve Genç Abdal Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Emiraşıklar Köyünün 500m kadar kuzeyinde yol kenarındadır.

Emir ve Genç Abdal Kimdir: Merhum Kemal Özkaynak’a göre dervişler Minareli (eski Minariye) köyünden buraya gelip zaviyelerini kurmuşlardır. Köylülere göre Horasan’dan bölgeye gelen evliyalardır. Burada misafirperverlikle karşılaşınca zaviyelerini kurup burada İslam’ı yaymak için uğraşmışlardır. 
Sayın Ali Sümbül ise konu hakkında detaylı bilgiler verecektir.
Halen türbesi Seydişehir’de bulunan Seyyid Hârun Veli Hazretleri’nin yetişmeleri tarafından görevlendirilen Emir ve Oğlu Genç Ebdal (Abdal) bölgeye irşad için gönderilir. Yolda Emir Hazretleri vefat eder. Oğlu babasının vasiyeti üzerine devesi durana kadar vücudunu taşır ve deve oturunca türbesini yapar. Sonra da burada zaviyesini kurup çalışmalarına başlar.
   
Türbenin Durumu: Türbe köylüler tarafından yakın zamanda betonarmeden yenilenmiştir. Türbe içinde aile fertlerinin de mezarları bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilen bir türbedir. Ama özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Sırabbas (Sarıabbas) Mahallesi yıllarca boş kalır sadece bir kadın yaşamaktadır. Sebebine gelince: Sıraabbas Köylüleri sık sık Emiraşıklara gelip bura halkıyla dalga geçerler, onlara takılırlarmış. Bir gün türbenin olduğu yere gitmişler, türbe önüne kara bir köpek bağlamışlar ve köye haber vermişler. Hadi gelin sizin türbede büyük baş keseceğiz diye, Emiraşıklılar gelince de alaya almışlar ve gülmüşler. Sıraabbaslılar akşam eve gidince ne görsünler, gülenlerin alay edenlerin biri haricinde evleri yanıyor. Tek gülmeyenin evine bir şey olmuyor. O evin gelini herkes köy terk ettiği halde terk etmiyor ve yıllarca o köyde tek başına yaşayıp ölüyor ve başına hiçbir şey gelmiyor.
2-) 1920’li yıllarda Gödene’li (Menteşbey) Mehmet Efe, bölgede geçen Demirci Efe tarafından Akseki’ye kaymakam ve jandarma komutanı yapılır. Mehmet Efe köyleri dolaşırken Emir ve Genç Abdal’ın türbesini yenileme çalışmalarını görür. Alay eden bir tavırla “Bu devirde türbe mi, tekke mi kaldı” der. Akşam eve gider sıkıntılı rüyalar görmeye başlar. Babasına durumu açtığında konu açığa çıkar ve babası oğlundan para alıp hemen köye türbe yardımı için para göndermesini sağlar. Böylece kötü rüyalar kesilecektir. 

Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989 / Kemal Özkaynak –Akseki Kazası -1954 / www.tr.wikipedia.org

Taylan Köken 

19 Nisan 2015 Pazar

Savur Aşık Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Minareli Köyü

Türbenin Yeri: Savur Aşık Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Minareli Köyünün mezarlığındadır.

Savur Aşık Kimdir: Savur Aşık Kanuni Süleyman Döneminde askerliğini yapan bir zattır. İki taraf harbe tutuşmuşken, Türk tarafında bir tedirginlik oluşur. Bunu gören Savur Aşık yerdeki kumları toplayarak düşmana savurur ve bu sefer karşı tarafta bozgun olur. Bunu gören padişah bağırır: “Savur ya aşık, savur ya aşık” diye. Savaşın ardından terhis olan aşık bu köye gelir ve zaviyesini kurar. Kayıtlarda Genç Abdal ve Saruk Abdal adına açılmış zaviyeler vardır. Muhtemelen Savur Aşık, Saruk Abdal’dır.        
  
Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989 / Kemal Özkaynak –Akseki Kazası -1954

Taylan Köken 

18 Nisan 2015 Cumartesi

Şeyh Hüsamettin Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Hüsamettin Köyü

Türbenin Yeri: Şeyh Hüsamettin Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Hüsamettin Köyündedir.

Şeyh Hüsamettin Kimdir: Köylülerin anlatımına göre Mısır’dan gelip köye yerleşen alim bir kişidir.
Merhum Kemal Özkaynak’ın aktarımına göre: Kadı Hüsamettin’dir. Cemaatiyle birlikte köyün olduğu yere gelip Asar Dağı eteklerinde bu köyü kurar.   
  
Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilen türbede, kurban adağı kesilmekte ve fakirlere dağıtılmaktadır. Bahar aylarında toplu olarak yağmur duası için ziyaret edilmektedir.  

Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989 / Kemal Özkaynak –Akseki Kazası -1954

Taylan Köken 

17 Nisan 2015 Cuma

Hacetgana Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Dutluca Köyü

Türbenin Yeri: Hacetgana Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Dutluca Köyünde, mezarlıktadır.
Hacetgana Türbesi
Hacetgana Kimdir: Kayıtlara göre Eski Gelves, yeni Dutluca Köyünde bir medrese vardır. Halkın ziyaret ettiği türbe Hacetgana / Hacı Agdana / Hacet Ganı / Hacet Kanı olarak anılmakta ve Horasan’dan bölgeye gelen bir eren olduğuna inanılmaktadır. Merhum Kemal Özkaynak bu türbede medfun olanın medresenin kurucusu Pir Ahmed veya bir müridi olabileceğini söylemektedir.
Ayrıca köye 1 saatlik yürüyüş mesafesinde halkın Kocakatran dediği ağacın tılsımlı olduğuna inanılmaktadır.
Kocakatran Ağacı
Türbenin Durumu: Türbenin etrafı betonarmeden inşa edilmiştir. Köyün mezarlığındadır.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilen türbede, kurban adağı kesilmektedir.  

Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989 / Kemal Özkaynak –Akseki Kazası -1954 / www.tr.wikipedia.org

Taylan Köken 

16 Nisan 2015 Perşembe

Çimi Mezarlığı / ANTALYA / AKSEKİ – Çimi Köyü

Mezarlığın Yeri: Çimi Mezarlığı, Antalya İli, Akseki İlçesi, Çimi Köyünün girişindedir.

Çimi Mezarlığı Bilgileri: Çimi Köyü iki medresesi, altı cami ve bir Nakşibendi Tekkesi olan nice alim ve idari adam yetiştirmiş bir köyümüzdür. Köyün Mezarlığı Korunması Gereken Anıt Eser olarak 2014 yılında tescillenmiştir.
Mezarlıkta Abdi Paşa, Mehmed Sadıki Paşa, Halid Hürev Paşa’nın validesi Sazene Kadın’a ait mezar taşlarını değerli araştırmacı Ali Sümbül Bey tespit etmiştir.

Orta Cami Haziresi: Orta Caminin haziresinde iki Nakşibendi halifesinin mezarı bulunmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Şerafettin Yıldız’ın okuduğu iki mezar taşı bilgisi şöyledir:

1-) Nakşibendi Tarikatı Halidi kolu Şeyhi Bozkırlı Mehmet Kudsi (Memiş) Efendi’nin Akseki -Çimi köyü halifesi Hacı Mehmet Efendi’nin mezar taşı kitabesi şu şekildedir:
Huve’l-bâkî sene 1276 (1860)
Tarîk-i Nakşibendden
Boşnakzâde
Hacı Mehmet Efendi

2-) Nakşibendi Tarikatı Halidi kolu Şeyhi olan Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi (1807-1903)’nin halifesi Hacı Hafız Kara Osman Efendi’nin mezar taşı kitabesinde şunlar yazılıdır:
Allah bâkî
Âmil ve fâzıl
Ulemâdan Çimili Hacı
Hafız Kara Osman Efendi
1303 (1887)

Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989 / www.toroslargazetesi.com.tr

Taylan Köken 

15 Nisan 2015 Çarşamba

Tutlu Dede Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Çınardibi Köyü

Türbenin Yeri: Tutlu Dede Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Çınardibi Köyündedir.

Tutlu Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Ali Sümbül’e göre Tutlu Dede Köyün kurucusudur. Yörük/Türkmen Cemaatinden olan ve eski kayıtlarda Tusuz/Tutsuz olarak geçen köy kurucusu olarak telaffuz edilir. Tutlu Dede’nin yaşlılıktan dolayı artık göçemez hale gelince köyün kurulduğu söylenmektedir. 

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.  

Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989

Taylan Köken 

14 Nisan 2015 Salı

Ahmet Paşa Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Çaltılıçukur Köyü

Türbenin Yeri: Ahmet Paşa Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Çaltılıçukur Köyü mezarlığındadır.

Ahmet Paşa Bilgileri: Osmanlı kayıtlarında Hacı Abdullah oğlu Hacı Ahmed’in yaptırmış olduğu bir cami vardır.
Çaltılıçukur İnternet sitesinde ise köyün kurucusunun Ahmet Paşa olduğu söylenmektedir. Ahmet Paşa Cem Sultan isyanında yanında yer almıştır. Cem Sultan Rodos’a kaçınca padişah II. Beyazıd’tan af dilemiş ve affı kabul edilmiştir. Ahmet Paşa ile Hacı Ahmed aynı kişi midir, bunu bilemiyoruz.   

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir. Mezarın yazılı taşlara kaçırılmıştır. Mezarın son hali hakkında bilgimiz yoktur.   

Kaynak: Kemal Özkaynak –Akseki Kazası -1954 / www.caltilicukur.com

Taylan Köken 

13 Nisan 2015 Pazartesi

Dedeler Yatırı / ANTALYA / AKSEKİ – Akşahap Köyü

Yatırın Yeri: Dedeler Yatırı, Antalya İli, Akseki İlçesi, Akşahap Köyü yakınındadır.

Akşahap Bilgileri: Eski adı kaynaklarda Ereşahap’tır. Tekeli Türkmenleri tarafından kurulan köyde Abdülkerim Çavuş tarafından yaptırılan Şahap Cami varmış.  

Dedeler Kimdir Kimdir: Hu Dedeler olarak anılmakta ve makam olarak kabul edilmektedir.

Yatırın Durumu: Makamın durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. 

Ziyaret Nedeni: Bölge halkı tarafından özellikle Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir. Havaların çok kurak geçtiği yıllarda dahi burada yapılan dualardan sonra kesinlikle yağmur yağdığı söylenmektedir.       
   
Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989 / Kemal Özkaynak –Akseki Kazası -1954

Taylan Köken 

11 Nisan 2015 Cumartesi

Hacı Doğrul Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Yarpuz Beldesi

Türbenin Yeri: Hacı Doğrul Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Yarpuz Beldesindedir.
Hacı Doğrul Türbesi
Hacı Doğrul Kimdir: Hacı Doğrul’un Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin kardeşi olduğu rivayet edilmektedir. Horasan ereni olduğu da söylenmektedir. Türbede ayrıca Yusufi Dede ve Torununun da mezarı vardır. Onlar Yarpuzludur. Yarpuz’un eski ismi Doğrul’dur. Bu adı Hacı Doğrul’dan almış olmalıdır.

Türbenin Durumu: Türbe 1988 yılında inşa edilmiştir. Taş duvarlardan inşa edilen türbenin, kubbesi de betondandır. 

Ziyaret Nedeni: Bölge halkı tarafından büyük saygı gören Hacı Doğrul değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Yöre halkı her yıl bir kez hayır için pilav günü düzenlemektedir.

Menkıbeler: Serik İlçesinde Cuma Selası verilirken ilçenin ileri gelenlerine “Bana bir at verin, köyümde Hoca yok, Cuma Namazı kıldıracağım” der. Atı alınca hareket eder. Ardına iki izlemesi için gönderilir. Namaz vaktine iki, üç dakika kala yetişir ve köyünde namazını kıldırır. Aynı yere onu takip edenler iki gün sonra ulaşmıştır. Cuma namazını kim kıldırdı diye sorduklarında Yusufi Dede cevabını alınca, onun evliyadan olduğunu anlamışlardır.       
   
Kaynak: Dr. Yaşar Kalafat –Horasan Eri Olarak Bilinen Anadolu Yatırları –I  

Taylan Köken 

10 Nisan 2015 Cuma

Sarı Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Cevizli Beldesi

Türbenin Yeri: Sarı Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Cevizli Beldesine hakim konumda bir tepe üzerindedir.
Sarı Şey Hüseyin Efendi Türbesi
Sarı Şeyh Hüseyin Efendi Kimdir: Sarı Şeyh Hüseyin Efendi Türbesinde yazılı tabelaya göre Kolağası yani dönemin Yüzbaşısıdır. Sarı Şeyh Hüseyin Efendi hakkındaki bilgileri beldenin internet sitesinden Sayın Hakan Özdemir’in yazısından aktaralım:
“Cevizli’yle ilgili mevcut olan en eski yazılı belgeler, Sultan I. Mahmud döneminde verilen, padişahın tuğrasını da içeren 1750 ve 1754 tarihli beratlardır. Bu beratlarda o dönemde Kağras’ın bağlı olduğu Alaiye Sancağı kadısına verilen talimatlar göze çarpar. Kağras ve Sarı Şeyh zaviyeleri isimlerinin geçtiği bu beratlar, aynı zamanda en önemli ziyaret mekanı olan Sarı Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi hakkındaki bilinen en eski belgedir. Bu yerin sadece bir isim olarak geçiyor olması, Hüseyin Efendi’nin gerçekten kim olduğu ve hangi dönemde yaşayıp nasıl öldüğü ile ilgili konuları henüz aydınlatılamamıştır. En yaygın rivayet olan “Bizans'a karşı savaşan Fatih’in Kolağası” iddiası ise tarihsel çelişkiler barındırmaktadır. Çünkü Bizans, Fatih Sultan Mehmet döneminden çok önce İstanbul’a sıkışıp kalan bir şehir devletine dönüşmüştü. Kolağası unvanı ise ilk kez 1826’da kullanılmaya başlanmıştı.”

Türbenin Durumu: Türbe Cevizli Cami Yaptırma Derneğince 2012 yılında yenilenmiştir. Çatısı kurşunla kaplanan türbenin duvarlarına desenli çiniler döşenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Bölge halkı tarafından büyük saygı gören Sarı Şeyh Hüseyin Efendi adına her yıl Ayran Festivali kapsamında vatandaşlar tarafından yemekler verilmektedir. Bu geleneğin 600 yıldır devam ettiği söylenmektedir.  
   

Taylan Köken 

9 Nisan 2015 Perşembe

Sinan Dede Türbesi / ANTALYA / AKSEKİ – Bademli Beldesi

Türbenin Yeri: Sinan Dede Türbesi, Antalya İli, Akseki İlçesi, Bademli Beldesindedir.
Sinan Dede Türbesi
Sinan Dede Türbesi
Sinan Dede Kimdir: Bademli’nin eski adı Bodamye/Bodamya’dır. Kaş İlçesi İslamlar Köyünün de eski adı Bodamya’dır. Bu ismin Rumlardan kaldığını düşünmekteyiz. Bodamya’nın anlam olarak “Nehir Yurdu” demektir. İki yerin de bol sulu olması bunu doğrular niteliktedir.
Evkaf Kayıtlarında İbradı kazasına bağlı Bodamye Karyesi olarak geçmektedir. 1285 yılında Sinan Hoca tarafından yaptırılan cami Salih Efendi bin Hüseyin’e bırakılmıştır.
Sinan Dede’nin bu hoca olduğunu düşünmekteyiz. Türbe içinde ayrıca Kenan Dede olarak anılan diğer bir zat vardır.Türbe Dedeler Türbesi olarak da anılmaktadır.
Köy sınırları içerisinde İmeçalı namıyla anılan dağın tepesinde bir tane, Kızılbel tepesinde de bir tane olmak üzere iki evliya mezarı tespit edilmiş, bu iki dağın arası 4 km. olmasına rağmen bu zatların birbirleriyle haberleşmelerinde, birbirlerine taş attıkları ve Kızılbel’de İmeçalı’dan gelen beyaz taşın, İmeçalı’da Kızılbel’den gelen kırmızı taşın hâlen mevcut olduğu köylüler tarafından söylenmiştir.(1)

Türbenin Durumu: Türbe iki kubbeli olarak betonarmeden inşa edilmiştir. İlk kubbe altında Sinan ve Kenan Dede’nin mezarları bulunmaktadır. İkinci kubbenin altında bir mezar daha bulunmaktadır. Türbeye bitişik bir ibadet yeri de bulunmaktadır.  
   
Kaynak: Kemal Özkaynak –Akseki Kazası -1954 / www.facebook.com / (1) www.bademlidernegi.com

Taylan Köken 

8 Nisan 2015 Çarşamba

Hacı Bayram-ı Veli Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ – Hacı Bayram Mahallesi

Türbenin Yeri: Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacı Bayram Mahallesi, Hacı Bayram Caddesinde bulunan Hacı Bayram Camisine bitişiktir.
Hacı Bayram-ı Veli Türbesi
Hacı Bayram-ı Veli Kimdir: Öncelikle bu büyük ulu kişileri tanıtmak, onların kim olduğu konusunda kelam etmek bizim harcımız değildir. Haklarında yüzlerce araştırma yapılmış, kitaplar yayınlanmış bu kişiler hakkında verebileceğimiz bilgiler, her yerde bulabileceğiniz, rahatça ulaşabileceğiniz ansiklopedik bilgiler olacaktır. Kaynakça bölümünde yayınlamış olduğumuz iki kitap temel referans noktalarıdır. Daha detaylı bilgi almak isteyen, konuyu daha derinlemesine ve ayrıntılarıyla çalışmak isteyenlere bu kitapları tavsiye edebiliriz. Bu kitaplar dahi Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini tanımamız için ancak bir önsöz olacaktır…

Ankara’nın Solfasol Köyünde doğmuştur. Doğum tarihi kaynaklarda 1350-56 yılları arasında gösterilmektedir. Kesin tarih bilinmemektedir. Asıl adı Numan’dır. Babası Koyunlucalı Ahmet veya Koyunluca Ahmed, annesi Fatma Hanım’dır. Abdal Murad ve Safiyüddin adlı kendisinden küçük iki erkek kardeşi vardır. Babasının çiftçilikle uğraştığı veya hayvancılık yaptığı düşünülmektedir.

Hacı Bayram-ı Veli’nin eğitime çocukluk yıllarında başlamıştır. İlk eğitimi Yayık Sokakta metfun olan Şey İzzettin tarafından verildiği söylenmektedir. Fakat bu bilgi aradaki 50 yıllık farktan dolayı muhtemelen yanlıştır. Medrese eğitim alan Hacı Bayram-ı Veli gençlik yıllarında Tefsir, Fıkıh, Hadis, Matematik, Felsefe, Arapça, Farsça Edebiyat gibi çeşitli dersleri okumuştur.
Hacı Bayram-ı Veli öğrencilik hayatından sonra Ankara’da Melike Hatun isimli bir hayırseverin yaptırdığı Kara Medrese’de müderrislik yapmıştır. Hacı Bayram-ı Veli zamanın ünlü din bilgini olan Şeyh Hamid-i Veli (Somucu Baba) tarafından Kayseri’ye davet edilir. Bir Halveti şeyhi olan Somuncu Baba ile karşılaşması ilk defa bir  kurban bayramı günü olduğu için şeyh kendisine Bayram adını verir. Bugünden sonra Numan ismi yerine Bayram ismini kullanır. Bu ziyaret esnasında Somuncu, Baba Hacı Bayram-ı Veli’ye zahir ilminin ve batın ilminin derecelerini ve geleceğini  manevi yolla kendisine göstererek, ikisi arasında bir seçim yapmasını söyler ve kendisini tasavvuf yoluna girmeye, bu yolda  öğrencisi  olmaya davet eder. Hacı Bayram-ı Veli bu daveti kabul eder ve  tasavvuf eğitimine Şeyh Hamid-i Veli yanında başlar.
Kesin tarih bilinmese de Şeyhi ile birlikte 1394 yıllarında Bursa’ya geçerler. Bursa’da Çelebi Sultan Mehmet (Yeşil) Medrese’de müderrislik yapar. Yine Şeyhi ile birlikte 1400 yıllarında Bursa’dan ayrılıp Şam, Mekke ve Medine’ye hac yolculuğuna çıkarlar. 1412 yıllarında döndüklerinde Şeyh Hamid-i Veli yaşlı ve yorgundur. 1412 yılında Akasaray’da vefat eder. Hacı Bayram-ı Veli Ankara’ya döner. Artık kendi adıyla anılan Bayramilik Tarikatının şeyhidir. Ankara’nın merkezinde Ogust (Augustus) Tapınağının yanında 1415 yılında Tekkesini kurar.
Tekkenin ilk imamı ileride damadı olacak olan Eşrefoğlu Rumi’dir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin Hocalığı, bilgisiyle Bayramilik Tarikatı hızla yayılacaktır. Alimlerin büyüklerinden olan Akşemsettin Hazretleri de gelip öğrencisi olacaktır. Bayramiliğin ilerlemesi Osmanlı’da tedirginlik yaratır. Yakın zamanda Şeyh Bedreddin olayından ağzı yanan Osmanlı bu tür ilerlemelere kuşkuyla bakacaktır. Sultan II. Murad Han tahta çıkınca, 1421 yılında Hacı Bayram-ı Veli’yi Edirne’ye çağırır. Öğrencisi Akşemsettin’le birlikte Edirne’ye geçen Hacı Bayram-ı Veli burada padişahı ve yanındakileri etkilemeyi başarır. İhbarın ve dedikoduların boş olduğu anlaşılır. Birkaç kez daha Edirne’ye geçen Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri geride halife olarak Akşemseddin ve Bıçakçı Ömer’i bırakarak 1430 yılında Ankara’da vefat eder.
Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin üç kız ve beş erkek çocuğu olduğunu biliyoruz. Kızlarından sadece Eşrefoğlu Rumi ile evlenen Hayrunisa’nın ismi bilinmektedir. Oğullarının adları sırasıyla Şeyh Ahmet Baba, Ethem Baba, Baba Sultan, İbrahim ve Ali’dir.
Bilenen halifeleri şöyledir: Selahaddin Bolevi, Seyyid Abdülkadir İsfahani, Bursalı Şeyh Ömer Dede, Şeyh Lütfullah Efendi, Molla Zeyrek, Şeyh Baba Nahhasi Ankaravi, Şair Şeyhi, Akbıyık Meczup Sultan, İnce Bedreddin, Kızılca Bedreddin, Kemal Halveti, Şeyh Elvan-ı Kirazi, Akşemseddin Hazretleri, Eşrefoğlu Rumi, Yazıcızade Muhammed Efendi, Ahmet Bican, Şeyh Yusuf Hakiki Baba, Şeyh Muslihiddin Halife, Şeyh Ahmed Baba, Bardaklı Baba ve Şeyh İsa Dede'dir.
Hacı Bayram-ı Veli Türbesi
Hacı Bayram-ı Veli Türbesinin Tavanı
Hacı Bayram-ı Veli'nin Sandukası
Türbenin Durumu: Kare planlı, kubbeli yapılan türbe, 1429/1430 yıllarında inşa edilmiştir. Çatı kurşun kaplamadır. Türbe Hacı Bayram Camisinin mihrap duvarına bitişik inşa edilmiştir. Türbe yığma ve düz taştan, kiremitten inşa edilmiştir. Türbe içinde Hacı Bayram-ı Veli’ye ait sandukayla birlikte dokuz sanduka daha bulunmaktadır. İkisi oğulları Ethem Baba ve Şeyh Ahmet Baba’ya aittir.   
Cami ve türbe Koruma Kurulu Kararıyla 1972 yılında, Hacı Bayram-ı Veli’nin Solfasol Köyünde bulunan doğduğu ve öldüğü ev 1996 yılında, Annesinin türbesi ise 2007 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiş ve korumaya alınmıştır.

Ziyaret Nedeni: Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri öncelikle hayır duası için ziyaret edilmektedir. Ayrıca değişik dilekler için de ziyaret edenler vardır.
        
Kaynakça: Doç. Dr. Ethem Cebecioğlu –Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Anlayışı –Muradiye Kültür Vakfı Yayınları -1994 / Abdülkerim Erdoğan –Ankara’nın Menavi Mimarı Hacı Bayram-ı Veli –Ankara BŞB. Yayınları -2011 / www.hacibayramiveli.com / www.enventer.gov.tr

Taylan Köken 

5 Nisan 2015 Pazar

Gülnar Hatun Türbesi / ANKARA / MERKEZ

Türbenin Yeri: Gülnar Hatun Türbesi, Ankara İli, merkezine yakın bir konumdadır.

Gülnar Hatun Kimdir: Değerli araştırmacı Yaşar Kalafat’ın “Anadolu’da Ulu Kadın Kişiler ve Halk İnançları” makalesinde Gülnar Hatun’un kim olduğu konusunda bir bilgi yoktur.
Mersin İli Taşeli Platosunda bulunan Gülnar İlçesinin kurucusu olarak anılmaktadır. Gülnar Hatun bölgeye Orta Asya’dan obasını getirmiş, büyük savaşlar ve uğraşlar vererek obasının buraya yerleşmesini sağlamıştır.    
Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dilekler için ziyaret edilir. Türbeye bez bağlanır, adağı tutan gelip "Saçı" yaparak kansız adağını yerine getirmiş olur.
   

Taylan Köken 

4 Nisan 2015 Cumartesi

Süleyman Dede Türbesi / ANKARA / YENİMAHALLE – Çakırlar Mahallesi

Türbenin Yeri: Süleyman Dede Türbesi, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çakırlar Mahallesinin batısında kalan Süleymandede Tepesindedir.

Süleyman Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan varlığını öğrendiğimiz Süleyman Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur.  

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir.
   

Taylan Köken 

3 Nisan 2015 Cuma

Osman Fazıl Paşa Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ – Hacı Bayram Mahallesi

Türbenin Yeri: Osman Fazıl Paşa Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacı Bayram Mahallesi, Hacı Bayram Külliyesinin güneyindedir.
Osman Fazıl Paşa Türbesi
Osman Fazıl Paşa Kimdir: Osman Fazıl Paşa hakkında detaylı bir bilgimiz yoktur. Türbe ise 18. yüzyıl yapısı bir türbedir. İçinde sanduka bulunmamaktadır. Aile mezarlığına götürüldüğü söylenmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe sekizgen köşeli yığma ve düz taştan, tuğla kullanılarak inaş edilmiştir. Çatısı kubbe biçimindedir, kurşun kaplıdır. 1980 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.
   

Taylan Köken

2 Nisan 2015 Perşembe

Direkli Baba Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ – Kale Mahallesi

Türbenin Yeri: Direkli Baba Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi, Develi Sokaktadır.

Direkli Baba Kimdir: Direkli Mescidine bitişik türbesi olan Direkli Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Tahrir Defterleri kayıtlarında 1522 yılında Çeşme Mahallesi olarak anılan semt daha sonra Direkli Mahallesi olarak anılır. Günümüzde Kale Mahallesidir.

Türbenin Durumu: Türbenin bulunduğu oda kapısı dışarıdan tuğla örülerek tamamen kapatılmıştır.
   
Kaynakça: www.guzelankara.net

Taylan Köken

1 Nisan 2015 Çarşamba

Baba Erenler Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ – Karapürçek Mahallesi

Türbenin Yeri: Baba Erenler Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek (Köyü) Mahallesinde, Karapürçek Eski Caminin yanındadır.
Baba Erenler Türbesi
Baba Erenler Kimdir: Horasan Ereni olarak kabul edilen velimizdir. Kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe altıgen planlı yığma ve kesme taştan inşa edilmiştir. yuvarlak kubbesi kurşun kaplıdır. Günümüzde restore edilmiş bir türbedir.
   
Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken