31 Temmuz 2014 Perşembe

Yürüyen Dede Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Sakarya Mahallesi

Türbenin Yeri: Yürüyen Dede Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Öksüzler Sokaktadır.
Yürüyen Dede Türbesi -Eski
Yürüyen Dede Türbesi -Yeni
Yürüyen Dede Kimdir: Yörük Dede ve Doğan Bey adlarıyla da tanınmaktadır. Türbenin Vakıf Kayıtlarında adı zikredilen Doğan Bey Zaviyesinin bir parçası olduğu düşünülmektedir..

Türbenin Durumu: Türbe uzun yıllar evlerin arasında sadece dış kapısı açık, etrafı ise evlerle çevrelenmiş olarak durmaktaydı. Belediye ve vakıfların gayretiyle etrafı açılmış ve restore edilmiştir. kümbetin cenazeliği yoktur. Tek sanduka vardır. Kesme ve kiremitten inşa edilen türbe Selçuklu Dönemi 14. yüzyıl yapısıdır. Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1972 yılında Anıt Eser olarak tescillenmiştir.   
  

Taylan Köken

30 Temmuz 2014 Çarşamba

Kesikbaş Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Kale Mahallesi

Türbenin Yeri: Kesikbaş Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi, Atpazarı Sokaktadır.
Kesikbaş Türbesi
Kesikbaş Kimdir: Kesikbaş türbesinde kimin medfun olduğu meçhuldür. Türbede yatanın Horasan erenlerinden, oniki imam soyundan olduğu söylenmektedir. Türbede yatan için kimi Felekeddin Bey, kimi Hacı Arap, Zeynel Abidin veya onun soyundan bir kişinin, kimi ise Kesikbaş olduğunu söylemektedir.
Türbe yakınında Ahi Şerafettin’in türbesi ve camisi vardır.

Türbenin Durumu: Türbede bulunan mezar 5x5 m ölçülerinde dört adet sütunun üzerine oturtulan bir kubbeden oluşmaktadır. Mezar betondan inşa edilmiştir. Türbenin yola bakan tarafından, kaldırım üzerinde ismi bilinmeyen üstü açık bir mezar daha bulunmaktadır. Selçuklu tarzındaki türbenin 14. yüzyıl yapısı olduğu düşünülmektedir. Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1972 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Genellikle kadınlar tarafından ve bölge insanı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. 
  
Kaynakça: www.envanter.gov.tr / www.panoramio.com

Taylan Köken

29 Temmuz 2014 Salı

Şeyh Ebu İshak Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Kale Mahallesi

Türbenin Yeri: Şeyh Ebu İshak Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi, Mermerli Sokaktadır.

Şeyh Ebu İshak Kimdir: Şeyh Ebu İshak adına kayıtlı olan Halveti Zaviyesi günümüze ulaşamamış, fakat zaviyenin olduğu yerde bir türbe bulunmaktadır. Türbede dört kişi medfundur. Bunlardan biri Alemdar adıyla anılan ve zaviyenin kurucusu olan Seyyid Ahmet oğlu Seyyid Ali’dir. Şeyh Ebu İshak’ın gerçek adı olabilir.

Türbenin Durumu: Türbenin son durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.
  
Kaynakça: www.ankararehberi.com  

Taylan Köken

26 Temmuz 2014 Cumartesi

Ahi Hüsameddin Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Sakarya Mahallesi

Türbenin Yeri: Ahi Hüsameddin Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Sarıca Sokağının, İnci Sokağıyla birleştiği yerdeki Ahi Hüsameddin Camisinin haziresindedir.
Yeşil Ahi Cami
Ahi Hüsameddin Kimdir: Ahi Hüsameddin 1349-1392 yıllarında Yeşil Ahi Cami olarak anılan camiyi ve yanında medresesini yaptıran önce kişidir. Cami yanındaki medresede ders veren bir Ahi ereni olduğunu düşünmekteyiz. Hakkında başka bir bilgi yoktur.
Cami dikdörtgen formda taş temele oturan kerpiçten duvarlarla inşa edilmiş Selçuklu Dönemi yapısıdır. Vakıflar tarafından birkaç restore edilmiştir. Yeşil Ahi Cami Koruma Kurulu kararıyla tescillenmiş anıt eserdir.  

Türbenin Durumu: Ahi Hüsameddin’in türbesi hakkında bilgimiz yoktur. Türbesinin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’ın eserinden biliyoruz.
  

Taylan Köken

25 Temmuz 2014 Cuma

Şeyh İzzettin Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Hacı Bayram Mahallesi

Türbenin Yeri: Şeyh İzzettin Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacı Bayram Mahallesi, Yayık Sokakta Şeyh İzzettin Camisinin kuzeyindedir.
Türbe Temelleri
Türbe Temelleri
Türbe Kitabesi
Şeyh İzzettin Kimdir: Şeyh İzzettin Ankara’nın yetiştirmiş olduğu Ahi’lerdendir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin hocalarından biri olduğu ve daha birçok Ahi yetiştirdiği söylenmektedir. Birçok medrese kurmuş ve malını mülkünü bu medreselere vakf ederek birçok kişinin yetiştirilmesine ön ayak olduğu vakıf kayıtlarında tespit edilmiştir. 
 
Restorasyon Sırasında
Şeyh İzzettin Türbesi Son Hali
Türbenin Durumu: Şeyh İzzettin Türbesi 1930’lı yıllarda yıkılarak evlerin arasında kalmış, daha sonra bölgenin yıkılarak komple restorasyonu sırasında temelleri ortaya çıkarılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Günümüzdeki türbe kare planlı, kümbet biçiminde Selçuklu tarzındadır. Türbe kitabesi günümüzde Etnografya Müzesine kaldırılmıştır. Bu kitabeye göre türbe 1306 yılında inşa edilmiştir. 
  
Kaynakça: Kamil Şahin – Ankara’lı Şeyh İzzeddin Vakıfları ve Ak Medrese / www.envanter.gov.tr / www.asirproje.com.tr / www.panoramio.com ( Sayın Ahmet Soyak'a fotoğraflarının paylaşımı için teşekkür ederim.)

Taylan Köken

24 Temmuz 2014 Perşembe

Ahi Şerafettin Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Kale Mahallesi

Türbenin Yeri: Ahi Şerafettin Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi, Kurnaz Sokakta, Ahi Şerafettin (Aslanhane) Camisinin arkasındadır.
Ahi Şerafettin Türbesi
Ahi Şerafettin Kimdir: Ahi Erenlerinin büyüklerindendir. Ahi Şerafettin Zaviyesinde dersler vermiştir. Ahi Şerafettin Camisi özgün yapısıyla günümüze kadar gelmiştir.
Ahi Şerafettin birçok meslek kuruluşunun dini esaslar çerçevesinde birleştirerek onları topluma yararlı hale getirmek, kendi sanat ve meslek dallarında yetişmelerini sağlamak amacıyla çalışan ulu bir toplum lideri olduğu bilinir. 
Ahi Şerafettin Camisi, Zaviyesi ve Türbesi Koruma Kurulu Kararlarıyla anıt eser kapsamında tescillidir.
Ahi Şerafettin Türbesi
Ahi Şerafettin Türbesi
Türbenin Durumu: Ahi Şerafettin Türbesi kesme taşlar ve devşirme antik malzemeler kullanılarak inşa edilen ve çevresinde de birçok antik malzeme barındıran Osmanlının ilk dönem kümbetlerine örnek bir türbedir. Türbe Ahi Şerafettin’in ölümünden 20 yıl önce 1330 yılında inşa edilmiştir. Ahi Şerafettin Sandukası Etnografya Müzesine kaldırılmıştır. Türbe içinde babası Ahi Hüsameddin, kızları Ayşe Hatun ve Devlet Hatun’un mezarları bulunmaktadır. Türbe çevresi yine küçük bir hazire şeklindedir.  
Ahi Şerafettin Zaviyesi
Ziyaret Nedeni: Genellikle kadınlar, esnaf ve sanat erbabı kişiler hayır duası için ziyaret etmektedir. 
  
Kaynakça: Nihat Aytürk –Bayram Altan – Türkiye’de Dini Ziyaret Yerleri –Altanoğlu -1992 / www.envanter.gov.tr / www.panoramio.com

Taylan Köken

23 Temmuz 2014 Çarşamba

Ahi Yakup Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Hacı Bayram Mahallesi

Türbenin Yeri: Ahi Yakup Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacı Bayram Mahallesi, Çeşme Sokağı, Ahi Yakup Camisinin haziresindedir.
Ahi Yakup Cami
Ahi Yakup Kimdir: Ahi Yakup’un 1291 yılından önce camiyi inşa eden kişi olduğunu biliyoruz. 1392 yılında tamir kitabesinde ismi zikredilmektedir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.
Cami dikdörtgen formda taş temele oturan kerpiçten duvarlarla inşa edilmiş Selçuklu Dönemi yapısıdır. Duvarlarda ve cami bahçesinde birçok antik dönem devşirme malzemesi kullanılmış ve bulunmaktadır. Ahi Yakup Cami Koruma Kurulu kararıyla tescillenmiş anıt eserdir.  

Türbenin Durumu: Ahi Yakup’un türbesi yoktur. Ayak ve baş taşı olarak sütun parçaları kullanılmış olan üstü açık bir mezardır. Bu küçük mezarlıkta dedesi Ahi Sinan, babası Ahi Çelebi ve akrabaları olan Ahi Ali, Ahi Şerafeddin ve Ahi Melek medfundur.
  

Taylan Köken

22 Temmuz 2014 Salı

Saraç Sinan Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Kale Mahallesi

Türbenin Yeri: Saraç Sinan Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi, Atpazarı Sokağı, Saraç Sinan Camisinin içindedir.
Saraç Sinan Türbesi
Saraç Sinan Türbesi
Saraç Sinan Kimdir: Gerçek adı Sinanüddin Yusuf bin Hasan olan Saraç Sinan’ın türbesinin yapım tarihi 1288 yılı olduğuna göre bu yıllarda veya öncesinde vefat etmiş olmalıdır. Hakkında başka bir bilgi yoktur.  

Türbenin Durumu: Saraç Sinan türbesi ve camisi blok taşlar, ahşap malzeme ve tuğla kullanılarak inşa edilmiş dikdörtgen formda Selçuklu tarzında bir türbedir. Çatı alaturka kiremitle örtülüdür. Türbede Saraç Sinan ve aile efradı medfundur.
Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1972 yılında 2.Derece Anıt eser olarak tescillenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Saraç Sinan türbesini özellikle bayanlar ziyaret etmekte, türbede Kuran-ı Kerim okunmakta ve dualar edilmektedir.
  
Kaynakça: www.envanter.gov.tr / Yaşar Kalafat –Anadolu’da Ulu Kadın Kişiler ve Halk İnançları.

Taylan Köken

21 Temmuz 2014 Pazartesi

Hallaç Mahmut Türbesi / ANKARA / ALTINDAĞ –Anafartalar Mahallesi

Türbenin Yeri: Hallaç Mahmut Türbesi, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Susam Sokağı, Hallaç Mahmut Camisinin yanındadır.
Hallaç Mahmut Cami ve Türbesi
Hallaç Mahmut Kimdir: Er Sultan, Erdede Sultan olarak da anılan Hallaç Mahmut Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin hocasıdır. Kenti ziyaret eden Evliya Çelebi bu türbeyi ziyaret ederek Hallaç Mahmut’a methiyeler düzmüştür. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde Erdede Sultan için, "Duası kabul olunan, keramet nurlarının kaynağı, gizli yollara mazhar olan, hakiki sırların keşfedicisi, sağlam mü'min Şeyh Hazreti Er Sultan; mübarek isimleri Mahmud'dur. Bu zat, Ankara'da doğmuştur. Şeyh Hamid Hazretlerinin şeyhlerindendir. Nice keşif ve kerametleri görülmüştür. Allah'a hamd olsun, ziyareti bana da nasib oldu. Rüyamıza girerek dünyada iken irşadlarından faydalandırdılar. Engürü (Ankara) içinde, Ağaçpazarı'nda küçük bir kubbede yatarlar. Türbesi herkes tarafından ziyaret edilir." diyor. Evliya Çelebi ayrıca Hallaç Mahmud’un Kadiriye tarikatının Hamidiye koluna mensup olduğunu söylemektedir.  

Türbenin Durumu: Hallaç Mahmut Türbesi caminin yanındadır. Cami 1545 Ali Oğlu Abdullah tarafından Osmanlı tarzında inşa edilmiştir.
Cami vakıflara ait olup Koruma Kurulu kararıyla 1972 yılında Anıt eser olarak tescillenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Hallaç Mahmut türbesi az bilinen bir türbedir ve genellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.
  
Kaynakça: www.envanter.gov.tr / www.wowturkey.com / www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan)

Taylan Köken

20 Temmuz 2014 Pazar

Erenler Türbesi / ANKARA / ÇAMLIDERE / Çamlıdere Yaylası

Türbenin Yeri: Erenler Türbesi, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Çamlıdere Yaylası yerleşimindedir.
Erenler Türbesi
Erenler Kimdir: Erenler Türbesinde kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe çamlar arasında üstü açık bir mezar şeklindedir.
  
Kaynakça: www.panoramio.com

Taylan Köken

19 Temmuz 2014 Cumartesi

Cibilli Dede Türbesi / ANKARA / ÇAMLIDERE / Kös Yaylası

Türbenin Yeri: Cibilli Dede Türbesi, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Çamlıdere Yaylasından Kös Yaylasına çıkan yol üzerindedir.
Cibilli Dede Türbesi
Cibilli Dede Kimdir: Cibilli Dede ormanda geyiklere tuz verir, yabani hayvanları beslermiş. Ermiş bir zat olduğuna inanılmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbe çamlar arasında üstü açık bir mezar şeklindedir. Türbe yanında namaz için betonarmeden küçük bir bina inşa edilmiştir.
  

Taylan Köken

18 Temmuz 2014 Cuma

Fakran Ana Türbesi / ANKARA / ÇAMLIDERE / Gümele Köyü

Türbenin Yeri: Fakran Ana Türbesi, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Gümele Köyündedir.
İncik Sultan Türbesi
Fakran Ana Kimdir: Fakran Ana veya Fakran Ebe olarak anılan kadın erenimiz fakir kişilere iyilik yaparmış. Bu yüzden “Fakirlerin Anası” anlamında Fakran Ana ismi verilmiştir. İncik Sultan ile birlikte aynı devirde yaşamıştır.
İncik Sultan Türbesi ve Fakran Ana Türbesi Çamlıdere Bayındır Barajı yapılamadan önce Yediören (Kurt) Köyündedir. Bu köyde bulunan İncik Sultan türbesi ile birlikte Gümele Köyüne taşınır. 

Türbenin Durumu: Çokgen planlı türbe yerinden taşındığı için yenidir. Türbede üç sanduka bulunmaktadır. Bu mezarlardan birinin Fakran Ana’ya ait olduğunu düşünmekteyiz.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilen türbede bulunan geyik boynuzlarıyla “efsunlama” yöntemiyle şifa arandığını düşünmekteyiz.
  

Taylan Köken

17 Temmuz 2014 Perşembe

İncik Sultan Türbesi / ANKARA / ÇAMLIDERE / Gümele Köyü

Türbenin Yeri: İncik Sultan Türbesi, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Gümele Köyündedir. 
İncik Sultan Türbesi
İncik Sultan Kimdir: Anadolu’ya İslamiyeti yaymak için gelen Horasan Erenlerindendir. 1400 veya 1440’lı yıllarda yaşadığı rivayet edilir. İncik Sultan’ın zaviye kayıtları İncik Dede olarak Osmanlı belgelerinde görülmektedir. Bektaşi tarikatına bağlı bir zaviyedir. İncik Sultan Türbesi Çamlıdere Bayındır Barajı yapılamadan önce Yediören (Kurt) Köyündedir. Bu köyde bulunan Fakran Ana türbesi ile birlikte Gümele Köyüne taşınır. 
İncik Sultan Türbesi
Türbedeki Geyik Boynuzları
Türbenin Durumu: Çokgen planlı türbe yerinden taşındığı için yenidir. Türbede üç sanduka bulunmaktadır. Bu mezarlardan birinin Fakran Ana’ya ait olduğunu düşünmekteyiz.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için ziyaret edilen türbede bulunan geyik boynuzlarıyla “efsunlama” yöntemiyle şifa arandığını düşünmekteyiz.
  

Taylan Köken

15 Temmuz 2014 Salı

Osmansini Türbeleri / ANKARA / ÇAMLIDERE / Osmansin Köyü

Türbelerin Yeri: Osmansini Türbeleri, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Osmansin Köyünün içindedir.
Osmansini Türbesi
Osmansini Kimdir: Osmansini Köyü Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk göçü sırasında kurulmuş olan köylerden biridir. Bu köyümüzün isminin köyde yatan iki merhumun adının birleşmesinden geldiği rivayet edilmektedir. Biri köy okulunun yanında bulunan türbedir, burada Osman medfundur, diğeri ise Sinan veya Sina olarak anılmaktadır.
Başka bir anlatıma göre Sinan’ın erkek değil, bir kadın eren olduğu, mezar taşına kadın eşarplarının bağlanmasından söylenmektedir.

Türbelerin Durumu: Her iki türbe üstü kapalı türbedir.


Taylan Köken

14 Temmuz 2014 Pazartesi

Halil Dede Türbesi / ANKARA / ÇAMLIDERE / Bardakçılar Köyü

Türbenin Yeri: Halil Dede Türbesi, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Bardakçılar Köyündedir.
Halil Dede Türbesi
Halil Dede Kimdir: Halil Dede, Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin evlatlarındandır. Değişik rivayetlere göre Halil Dede Şeyh Ali Semerkandi’nin amcası veya amca oğullarındandır. Bir belgede “Yabanabad kazası Avdan karyesinde medfun Hz. Ömer soyundan Halil Dede” ibaresi bulunmaktadır. Ama türbesi Bardakçılar Köyündedir. Osmanlı belgelerinde Halil Dede’nin zaviyesi “Halil Dede”, “Avdan Tekkesi” ve “Avdan Karyesi Tekkesi” olarak geçmektedir. 

Türbenin Durumu: Türbe kare planlı yığma taştan, üstü kiremit çatıyla örtülü bakımlı bir türbedir.

Kaynakça: www.camlidereyaylasi.com

Taylan Köken

13 Temmuz 2014 Pazar

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi / ANKARA / ÇAMLIDERE / Merkez

Türbenin Yeri: Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Ankara İli Çamlıdere İlçesi merkezinde Körler Mahallesindedir.

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi
Türbe Girişi
Şeyh Ali Semerkandi Kimdir: Şeyh Aliyyüssemerkandi, Şeyh Ali gibi isimlerle de anılan Şeyh Anadolu’muzun büyük manevi liderlerinden biridir. Osmanlı’nın kuruluş döneminde Anadolu’da yaşamış olan Şeyh Ali 1320 yılında İsfahan’da doğdu. Babasının ismi Yahya olup, soyu Hz. Ömer’e kadar dayanmaktadır. Şeyh Ali Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Irak, Semerkand ve Çamlıdere’de gibi birçok yerde bulundu. Çamlıdere’ye gelen Şeyh Ali buranın adının Şeyhler olmasına sağlar. Burada kurduğu tekkesinde ilim ve irfanını bir ışık gibi yayar. 1457 yılında Çamlıdere’de vefat eder. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleriyle ilgili detaylı bilgiye ve görsel malzemeye ismiyle kurulan siteyi takip ederek ulaşabilirsiniz.      
Şeyh Ali Semerkandi Sandukası
Türbenin Durumu: Türbe yığma ve kesme taştan inşa edilmiştir. Çatı kiremittendir. Girişin karşısındaki büyükçe sanduka Şeyhe aittir. Ayrıca girişin sağında yedi, solunda üç adet olmak üzere toplam on sanduka Ali Semerkandi’nin müritlerine aittir. Vakıflar tarafından restore edilmiştir. Koruma Kurulu kararıyla 1990 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir. 
Türbe bir külliyenin parçasıdır.

Ziyaret Nedeni: Çamlıdere’nin manevi lideri olan bu büyük zat özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Şeyh Ali Semerkandi Medine’de Peygamberimizin mezarında yedi sene türbedarlık yapar. Bir gece rüyasında Hz. Fatıma validemizi görür. Onun muştulaması üzerine peygamberimizin mezarı başına geçer ve bekler. Hz. Muhammed ona görünerek, Ali’yi “Manevi Evladı” kabul ettiğini, “Öyle bir beldeye git ki, fakirlikten beni ziyaret edemeyenler seni ziyaret etsin” emrini buyurmuştur. Bunun üzerine Anadolu'ya geçer ve Çamlıdere'ye yerleşir.
2-) Ali Semerkandi kırda öküzleri otlatırken bir kurt öküzlerden birine musallat olmuş. Ali Semerkandi kurda seslenmiş. “Bu hayvanı niye yiyorsun?” diye, Kurt dile gelmiş, “Bu benim kısmetim” diye… Ali Semerkandi “Bana bir gece müsaade et sahibine haber vereyim, sonra ahrette yakama yapışmasın” demiş kurda. Kurt da razı olmuş. Ali Semerkandi akşam malın sahibine haber vermiş, sahibi durumu anlamamış ve “Olmaz öyle şey” demiş. Ertesi gün öküzünü yine sürüye katmış. Kurt gelmiş ve öküzü istemiş, Ali Semerkandi derisini parçalamaması karşılığında izin vermiş. Akşam olunca öküzün sahibine derisini götürünce sahibi Ali Semerkandi’yi suçlamış ve kadıya gitmiş. Kadıya durumu aynen anlatan Ali Semerkandi’ye kadı şahidin var mı diye sormuş. Ali “Şahidim orada bulunan ağaçlar ve kayalardır” der. Der demesine de, bu laf biter bitmez gündüz bulunduğu yerden büyük bir gürültü kopar, kadının olduğu yere ağaçlar ve kayalar kopup gelmektedir. Herkes korkudan kaçar. Bunun üzerine Ali Semerkandi bir kez daha büyüklüğünü gösterir ve “Ey kayalar ve ağaçlar! Olduğunuz yerde durun!” diye emir buyurunca ağaçlar ve kayalar durur. Bu keramet sahibi kişiye herkes intisap eder.
Sığırcık Suyu
Suyun Çıktığı Kuyu
3-) Bir yaz günü ekinler olgunlaşmış, hasat vakti yaklaşmıştır. Kadınlar yavaş yavaş tarlalardaki ekinleri biçmektedir. Hayvanlarıyla o bölgeye gelen Şeyh susar. Etrafta hiç su kaynağı yoktur. Asasını toprağa vurunca orada bir gür kaynak peyda olur. Fakat su çok bol çıkınca ekinlere zarar verecek diye kadınlar feryad figan ederler. Bunu üzerine Şeyh “Ey mübarek su, ne çıktığın belli olsun, ne aktığın” deyince su bir kuyu gibi olur. İşte bu su meşhur “Sığırcık Suyu"dur.
Birçok yerde ekinlere musallat olan çekirge sürüleri kovmak için bu su kullanılır. Çekirgeler tarlaları istila edince bu su tarlaların etrafına dökülünce çekirgeler kaçar. Başka bir menkıbeye göre bir kabın içine koyulunca o bölgeye sığırcık sürüleri gelir ve çekirgeleri yerler.
Günümüzde Sığırcık Suyu’nun çıktığı yer Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Sadeyaka köyünde yeni yapılan bir caminin içindedir. Sığırcık Suyu’nu veya Çekirge Suyu’nu Sığırcık Şeyhleri olarak Osmanlı Belgelerinde isimleri anılan Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin müridleri kullanabilmektedir… Bu imtiyaz ve bilgi sadece onlara aittir…        
  
Kaynakça: Evliyalar Ansiklopedisi 3. Cilt –Türkiye Gazetesi -1992 / www.envanter.gov.tr / www.seyhalisemerkandi.com

Taylan Köken

12 Temmuz 2014 Cumartesi

Mahya Baba Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Karaşar Beldesi

Türbenin Yeri: Mahya Baba Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Karaşar Kasabası Mahya Tepesi üzerindedir.
Mahya Baba Türbesi
Mahya Baba Kimdir: Mahya Baba Türklerin Balkanlara göçü sırasında görev almış bir akıncı beyidir. Burada medfun olan Mahya Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe dikdörtgen planlı yığma taştan, üstü metal çatıyla örtülü özensiz bir türbedir.

Kaynakça: www.edebiyatdefteri.com (Mustafa Ermiş) / www.facebook.com

Taylan Köken

11 Temmuz 2014 Cuma

Erenler Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Nuhhoca-Yıldız Köyleri

Türbenin Yeri: Erenler Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Nuhhoca ile Yıldız Köyü arasında kalan bir tepenin üzerindedir.
Erenler Türbesi
Erenler Kimdir: Erenler Türbesinde üç zat medfundur. Haklarında herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe üzeri açık, üç mezardan oluşmaktadır. Mezarların etrafı çitle çevrilmiş ve mezarlar yeniden inşa edilmiştir. Türbe ve etrafı çam ağaçlarlarıyla kaplıdır.

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Bahar aylarında köylüler toplu olarak Yağmur Duası için Erenler Türbesine ziyarete gelirler. Dualar okunur, kurban adakları kesilir ve topluca yemekler yenir. Ayrıca her yıl düzenli hale getirilen Depelarkası Köylerinden Nuhhoca, Yıldız ve Hamzalar Köylüleri toplu olarak türbeyi ziyarete gelmektedir.


Taylan Köken

10 Temmuz 2014 Perşembe

Şaşaf Dede Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Kırbaşı Beldesi

Türbenin Yeri: Şaşaf Dede Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırbaşı Kasabası Vele’nın Ovasındadır.
Şaşaf Dede Türbesi
Şaşaf Dede Kimdir: Şaşaf Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Yığma taşlardan üstü örtülü bir türbedir. Harap durumdaki türbenin yeniden düzenlenmesi söz konusudur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler ve şifa bulmak amacıyla ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.yeniyildizgazetesi.com / www.facebook.com

Taylan Köken

9 Temmuz 2014 Çarşamba

Kapullu Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Kapullu Köyü

Türbenin Yeri: Kapullu Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Kapullu Köyündedir.

Eren Kimdir: Eren’in kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.


Taylan Köken

8 Temmuz 2014 Salı

Elmalı Dede Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Yiğerler Köyü

Türbenin Yeri: Elmalı Dede Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Yiğerler Köyündedir.

Elmalı Dede Kimdir: Elmalı Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net

Taylan Köken

7 Temmuz 2014 Pazartesi

Mursal Baba Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Karaşar Beldesi

Türbenin Yeri: Mursal Baba Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Karaşar Kasabası Eğriova Yayla yolu üzerindeki Mursal Dağındadır.

Mursal Baba Kimdir: Mursal Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça: www.cemvakfi.org.tr (Ozan Veli Namlı –Aktaran: Ayhan Aydın)  

Taylan Köken

6 Temmuz 2014 Pazar

Garip Erenler Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Karaşar Beldesi

Türbenin Yeri: Garip Erenler Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Karaşar Kasabası Uzun Burun mevkiindedir.

Garip Erenler Kimdir: Garip Erenler’in kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça: www.cemvakfi.org.tr (Ozan Veli Namlı –Aktaran: Ayhan Aydın)  

Taylan Köken

5 Temmuz 2014 Cumartesi

Ali Efendi Baba Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Karaşar Beldesi

Türbenin Yeri: Ali Efendi Baba Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Karaşar Kasabasının mezarlığındadır.

Ali Efendi Baba Kimdir: Ali Efendi Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça: www.cemvakfi.org.tr (Ozan Veli Namlı –Aktaran: Ayhan Aydın)  

Taylan Köken

4 Temmuz 2014 Cuma

İmirze Dede Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Köseler Köyü

Türbenin Yeri: İmirze Dede Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Köseler Köyü mezarlığında.
İmirze Dede Türbesi
İmirze Dede Kimdir: Köseler Köyünün manevi lideri olan İmirza Baba veya İmirze Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.
İmirze Dede Türbesi
Türbenin Durumu: Türbe yığma taşa ve betonarmeden, kubbeli olarak inşa edilmiştir.

Menkıbeler: 1-) İmirze Baba sığırlarına tomruk çektirirmiş. Köye yakın bir yokuşta sığırlar tıkanmış, tomruk ağır gelmiş, çekemez olmuşlar. İmirze Baba tomrukları sırtladığı gibi köye kadar taşımış.

Kaynakça: www.panoramio.com / www.ankarasevdam.net / www.cemvakfi.org.tr (Ozan Veli Namlı –Aktaran: Ayhan Aydın)  

Taylan Köken

3 Temmuz 2014 Perşembe

Dudaş Türbeleri / ANKARA / BEYPAZARI / Dudaş Köyü

Türbenin Yeri: Dudaş Türbeleri, Ankara İli Beypazarı İlçesi Dudaş Köyündedir.

Dudaş Erenleri Kimdir: Dudaş Köyünde isimsiz iki eren türbesi bulunmaktadır. Dudaş Köyü Depelarkası olarak anılan gruba bağlı bir köydür. Bu grubun derneği tarafından iki türbe düzenlenmiş ve yenilemiştir.

Türbenin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynakça: www.beypazariajans.com

Taylan Köken

2 Temmuz 2014 Çarşamba

Tahir Baba Türbesi / ANKARA / BEYPAZARI / Tahir Köyü

Türbenin Yeri: Tahir Baba Türbesi, Ankara İli Beypazarı İlçesi Tahir Köyündedir.

Tahir Baba Kimdir: Tahir Baba’nın Tahir Köyünü kurması ve ona ismini vermesi dışında herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.


Taylan Köken