18 Haziran 2018 Pazartesi

Ahi Baba Türbesi / ANTALYA / ELMALI –Merkez


Türbenin Yeri: Ahi Baba Türbesi, Antalya İli, Elmalı İlçesi merkezinde bulunan Ömer Paşa Külliyesine ait olan caminin sol yan duvarına bitişiktir.
Ahi Baba Türbesi
Ahi Baba Kimdir: Ömer Paşanın külliyesinde bulunan türbe önceleri Ömer Paşa’ya ait olarak bilinmiş. Uzun yıllar sonra bir araştırmada Ömer Paşa vakfiyesinde türbedarın ücretini belirten şu notla medfunun Ahi Baba olduğu anlaşılmıştır:  Kaynaklara göre Elmalı’dan sonra Trabzon Valiliği yapmak üzere ayrılan Paşa, Trabzon’dan sonra gittiği Güneydoğu vilayetlerinden birinde vefat ettiği bildirilmektedir. Zengin ve henüz değeri anlaşılamamış Elmalı Kütüphanesi’ndeki kaynaklara göre ve cami kitabesinde yazan “Ahi Baba’nın türbesinde hizmet edene yevmiye bir dirhem.” bilgisinden bu türbenin Ahi Baba’ya ait olduğu kesinleşmiş oldu.
İlçe merkezindeki Ömer Paşa Külliyesi 1610 yılında Cami, Medrese, Türbe ve Hamamdan oluşan bir yapı topluluğudur.

Türbenin Durumu: Türbe camiye bitişik imal edilmiştir. Kare planlı ve tek kubbeli bir türbedir. Camiye bitişik haliyle külliyenin imalatından daha sonra yapıldığı izlenimini vermektedir.  Yapılan restorasyonla öğünlüğünden uzaklaşarak betonarmeleşmiştir. İçinde tek bir sanduka bulunmaktadır.

Kaynak: Zerrin Köşklü - Antalya-Elmalı Ömer Paşa Külliyesi - Osmangazi Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:4 Sayı:2 2003 / www.elmali.gov.tr 

Taylan Köken