30 Aralık 2014 Salı

Yusuf ve Sadık Evliya Türbesi / ANKARA / KEÇİÖREN / Bağlum Beldesi

Türbenin Yeri: Yusuf ev Sadık Evliya Türbesi, Ankara İli Keçiören İlçesi Bağlum Kasabasında bulunan caminin bahçesindedir.
Yusuf ve Sadık Evliya Türbesi
Yusuf ve Sadık Evliya Türbesi
Yusuf ve Sadık Evliya Kimdir: Horasan Erenleridir. Bölgeye gelip yerleşen burada irşâd görevini yapan Horasan erenlerindendir. Tıpkı Yakup Evliya gibi haklarında başka bir bilgi yoktur.       

Türbenin Durumu: Türbe sekizgen planlı betonarmeden inşa edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Bağlum’un manevi liderlerinden sayıldıklarından özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.
       

Taylan Köken

29 Aralık 2014 Pazartesi

Yakup Evliya Türbesi / ANKARA / KEÇİÖREN / Bağlum Beldesi

Türbenin Yeri: Yakup Evliya Türbesi, Ankara İli Keçiören İlçesi Bağlum Kasabasının mezarlığındadır.
Yakup Evliya Türbesi
Yakup Evliya Türbesi
Yakup Evliya Sandukası
Yakup Evliya Kimdir: Horasan Erenidir. Bölgeye gelip yerleşen burada irşâd görevini yapan Horasan erenlerinden biridir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.       

Türbenin Durumu: Türbe halk arasında Yeşil Türbe olarak da anılmaktadır. Kareye yakın bir planda, bir ana, dört ufak kubbeli çatıya sahip, betonarmeden bir türbedir. Bakımlıdır.

Ziyaret Nedeni: Bağlum’un manevi liderlerinden biri sayıldığından özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.
       
Kaynak: www.baglum.org

Taylan Köken

27 Aralık 2014 Cumartesi

Dede Çamı Ziyareti-2 / ANKARA / KAZAN / Yayalar Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Yayalar (Köyü) Mahallesindedir.

Ziyaret Nedir: Dede Çamı Köy halkı tarafından Türklerin ağaca bağlı inanç sistemine göre ziyaret edilen bir yerdir. Burada iki çam ağacı bulunmakta, çamlar kutsal kabul edilmekte ve dokunulmamaktadır. Bu çamlar bahar aylarında Yağmur Duası için toplu olarak ziyaret edilmektedir.
Köyde ayrıca Kavşuk Suyu adıyla bilinen yerden çıkan su, uyuz gibi kaşıntılı deri hastalıklarına iyi gelmektedir.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

26 Aralık 2014 Cuma

Yakupderviş Ziyaretleri / ANKARA / KAZAN / Yakupderviş Köyü

Ziyaretlerin Yerleri: Ziyaretler, Ankara İli Kazan İlçesi Yakupderviş Köyünün etrafındadır.
Yakup Derviş Türbesi
Ziyaretler Nedir: Yakup Derviş Türbesi, Zireet (Ziyaret) Dedesi Yatırı ve Erenler Tepesi Ziyareti’nden oluşmaktadır.
Yakupderviş Köyünün eski adı Yoğun Durmuş, Yoğunduruş, Yöğöndürüş olarak geçmektedir. Yâkub Derviş cemaati Yörük’tür. Köyün iki mezarlığı vardır. Bunlardan Tepecik Mezarlığında bulunan bir mezar Yakup Derviş’in mezarı olarak bilinmekte ve Yağmur Duasında ve bayramlarda toplu olarak ziyaret edilmektedir.
Ziyaret Dede'den dönüş
Erenler Tepesi
Ova Çayına Okunmuş Taş Dökülmesi
Yağmur Duası Uygulaması: Yakupderviş Köylüleri artık geleneksel hale getirdikleri genellikle mayıs ayı başında çıktıkları Yağmur Duası uygulamaları ilginç özellikler taşımaktadır. Bu uygulamaları köyün internet sitesinden aynen aktarmayı uygun gördük.
1- Hazırlık: Köylü olarak yağmur duasına çıkılmasına karar verilir. Nohut, fındık büyüklüğünde taşlar toplanır. Bu taşların adetince dua okunur. Okunan taşlar torbalara doldurulur. Yağmur duasına çıkılacağı gün köylüye ziyafet verileceği için bir büyük baş hayvan satın alınır. Diğer çorba ve pilav için gerekli malzemeler temin edilir. Bu masraflar için köylüler aralarında para toplarlar.
2- Duaya Başlama: Köy meydanında toplanan büyük küçük tüm köylüler köy imamının ve Kuran okumayı bilenlerin önderliğinde dualar okuyarak yola çıkarlar.
Yakupderviş Dede Ziyareti: Köyümüzün kurucusu olan ve aynı zamanda mübarek bir ermiş kişi olduğu söylenilen Yakup Derviş Dede'nin Tepecik Mezarlığındaki kabri ziyaret edilir. Burada Allah'a toplu olarak el açılır dualar edilir.
Zireet Dedesi Ziyareti: Köyümüzle Karataş Köyü arasındaki bir mevkideki Zireet Dedesi (Ziyaret Dedesi) ismi verilen bir başka yatır ziyaret edilir. Burada da Allah'a toplu olarak dualar edilir.
Erenler Tepesi Ziyareti: Erenler Tepesi adı verilen ve burada birden çok ermiş kişinin kabirlerinin olduğu söylenilen tepeye çıkılarak burada da imam eşliğinde eller açılır Allah'a dualar edilir.
3- Ova Çay'ına Gidiş: Köyümüz arazisinin aşağı kısmından akan Ova Çayı kenarına toplu olarak gidilir ve okunarak torbalara doldurulan taşlar dualar eşliğinde çayın sularını içine dökülür. Burada gençler ve diğerleri birbirlerini suya iterek ıslatma şakaları yaparlar. Bu da bir usul halini almıştır.
4-Köye Dönüş ve Ziyafet: Tekrar yürüyerek bu topluluk köye geri döner. Köy camisinin önünde tekrar bir dua daha yapılır. Bu duada eller yere doru açılarak yağmur beklenilir. Duadan sonra köyde pişirilip hazırlanan yemekler tüm köylüye ikram edilir.
Not: Allah'ın hikmeti tabi ki aylardır yağmur yağmayan bir zamanda yağmur duasından dönüşte genellikle yağmur yağar ve köye gelenler ıslanarak gelir.     

Kaynak: www.yakupdervis.com / www.facebook.com (Yakupderviş Köyü Sayfası –Resimler için Hicayi Doğan Bey’e teşekkür ederim)

Taylan Köken

25 Aralık 2014 Perşembe

Dedelik Ağacı Ziyareti / ANKARA / KAZAN / Uçarı Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Uçarı (Köyü) Mahallesindedir.

Ziyaret Nedir: Dedelik Ağacı Köy halkı tarafından Türklerin ağaca bağlı inanç sistemine göre ziyaret edilen bir yerdir. Bu ağaç artık kurumuş kara bir ağaçtır. Genellikle çocuğu olmayan kadınlar, yavrusu olmayan büyük ve küçükbaş hayvanlar ağacın etrafında dolaştırılır. Dönerken üç İhlas, bir Fatiha Suresi okunur. Adak olarak ağacın kovuğuna para bırakılır.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

24 Aralık 2014 Çarşamba

Tekke Ziyaretleri / ANKARA / KAZAN / Tekke Köyü

Ziyaretlerin Yerleri: Ziyaretler, Ankara İli Kazan İlçesi Tekke Köyündedir.
Öksürük Kayası
Hıdır Dede Türbesi
Ziyaretler Nedir: Sancı Taşı ve Öksürük Kayası şifa bulmak amacıyla ziyaret edilmektedir.
Sancı Taşı caminin yanındadır. Hastalanan ve ağrısı olan hayvanlar bu taşın etrafında yedi kez döndürülerek dolaştırılır.
Öksürük Kayası Abdullah Deresi yolu üzerindedir. Öksürüğü geçmeyen hastalar, cami hocasına uğrayıp adaklarını söylerler, sonra Öksürük Kayasına gelip kaya üzerindeki delikten üç kez İhlas Suresini okuyarak geçerler ve Allah’tan şifa niyaz ederler.
Yağmur Duası Tekke Köyünde değişik uygulanmaktadır. Sabah Turasan Şah Türbesi Tekbir ve Dualarla ziyaret edilir. Buradan Ovacık Mevkiine geçilir. Daha önce toplanan ve dualar okunmuş olan 7000 çakıl taşı Ovacık Çayına yine dualarla bırakılır. Sonra buraya getirilen kurban kesilir. Buradan Hıdır Dede, Uzun Dede Türbeleri, Gürpınar ve Sarıçam Mevkileri tek tek ziyaret edilir ve Allah’tan yağmur dilenir.      
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009) / www.kazantekkekoyu.com

Taylan Köken

23 Aralık 2014 Salı

Turasan Şah Türbesi / ANKARA / KAZAN / Tekke Köyü

Türbenin Yeri: Turasan Şah Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Tekke Köyündedir.
Turasan Şah Türbesi (Eski Hali)
Turasan Şah Kimdir: Tarihi türbede medfun olan Turasan Şah, türbe kitabesine göre Duman Ağa’nın oğlu büyük Emir Turasan Bey’dir ve 1421 yılında vefat etmiştir. Turasan Şah bu köyde doğmuş, bu köyde ölümüş bir Türkmen Beyidir ve bu yüzden köy Beyköy olarak anılmıştır. Köyde cami, türbe ve zaviye yüzünden sonra Tekke adını almıştır.
Turasan Şah Türbesi
Turasan Şah Türbesi
Türbenin Durumu: Turasan Bey Osmanlı Döneminde yaşamasına rağmen türbe Selçuklu Dönemi yapısına benzemektedir. Kare planlı türbe, yığma taş, tuğla ve devşirme malzemelerden inşa edilmiştir. Çatısı kubbelidir. Türbe içindeki üç sanduka Turasan Bey’e, kız kardeşi Ayşe’ye ve yeğenine aittir.
Türbe 1990 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak Dur Hasan Türbesi adıyla tescillenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.    
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009) / www.envanter.gov.tr

Taylan Köken

22 Aralık 2014 Pazartesi

Dede Çamı Ziyareti-1 / ANKARA / KAZAN / Soğulcak Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Soğulcak Köyündedir.

Ziyaret Nedir: Dede Çamı Köy halkı tarafından Türklerin ağaca bağlı inanç sistemine göre ziyaret edilen bir yerdir. Bu çam kutsal kabul edilmekte ve dokunulmamaktadır.
Köyde ayrıca Ilıca adıyla bilinen sıcak su kaynağı özellikle cilt hastalıklarına, çıbanlara karşı etkilidir. Bu su şimdilerde borularla Kazan’a taşınmaktadır.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

20 Aralık 2014 Cumartesi

Dede Palamutları Ziyareti / ANKARA / KAZAN / Sarılar Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Sarılar (Köyü) Mahallesinde dere yatağındadır.
Dede Palamudu
Ziyaret Nedir: Dede Palamutları Köy halkı tarafından Türklerin ağaca bağlı inanç sistemine göre ziyaret edilen bir yerdir. Genellikle Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir. Yağmur duası için gelinen ağaçların yanında dualar okunur ve buradan sonra kurban kesmek için Kurban Tepesi’ne toplu olarak çıkılır.

Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

19 Aralık 2014 Cuma

Dede Çamları Ziyareti / ANKARA / KAZAN / Sarıayak Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Sarıayak Köyü yakındaki bir tepededir.
Dede Çamları
Ziyaret Nedir: Dede Çamları Köy halkı tarafından Türklerin ağaca bağlı inanç sistemine göre ziyaret edilen bir yerdir. Genellikle Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir. Bu çamlar 700 yaşındadır ve Anıt Ağaç olarak tescillenmiştir.        
Dede Çamları
Ziyaretin Durumu: Ziyaret iki çamdan oluşmaktadır. Burada yağmur duasına çıkılır, adaklar kesilir. Bu ağaçlar kutsal kabul edildiğinden hiç kesilmez.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009) / www.web.ogm.org.tr

Taylan Köken

18 Aralık 2014 Perşembe

Abdurrahman Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Peçenek Mahallesi

Türbenin Yeri: Abdurrahman Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Peçenek (Köyü) Mahallesi çıkışındadır.
Abdurrahman Dede Türbesi
Abdurrahman Dede Kimdir: Peçenek Köyü çıkışında türbesi bulunan zatın tabelasında Horasan Ereni, Hoca Ahmet Yesevi’nin talebesidir ibaresi vardır. Ayrıca tam adı Abdurrahman bin Halil olarak yazılıdır. Hakkında başka bir bilgi yoktur.  

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir. Yakın zamanda yenilenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Abdurrahman Dede özellikle yağmur duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.facebook.com (Peçenek Sayfası)

Taylan Köken

17 Aralık 2014 Çarşamba

Hasan Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Peçenek Mahallesi

Türbenin Yeri: Hasan Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Peçenek (Köyü) Mahallesi içindedir.
Hasan Dede Türbesi
Hasan Dede Kimdir: Peçenek Köyü Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk göçü sırasında kurulmuş olan köylerden biridir. Bu köyde medfun bulunan Hasan Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık, yığılmış taşlardan oluşan bir mezardır.

Kaynakça: www.pecenekkoyu.org

Taylan Köken

16 Aralık 2014 Salı

Örencik Ziyaretleri / ANKARA / KAZAN / Örencik Köyü

Ziyaretlerin Yeri: Ziyaretler, Ankara İli Kazan İlçesi Örencik Köyündedir.

Ziyaretler Nedir: Örencik Köyünde Sancı Taşı ve Dede Palamudu ziyaretleri bulunmaktadır. Sancı Taşı’na hastalanan ve sancısı olan hayvanlar götürülür ve taşın etrafında yedi kez döndürüldüğünde şifa bulacağına inanılmaktadır.
Dede Palamudu ziyaretinde hastalananlar, ağaç dibindeki çamura yatırılır ve ağaç dibinde uyutulursa burada iyileşeceklerine inanılmaktadır. Bazıları ise dilekleri için ağaca bez bağlamaktadır.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

15 Aralık 2014 Pazartesi

Kumpınar Ziyaretleri / ANKARA / KAZAN / Kumpınar Mahallesi

Ziyaretlerin Yeri: Ziyaretler, Ankara İli Kazan İlçesi Kumpınar (Köyü) Mahallesindedir.
Dede Taşı
Ziyaretler Nedir: Kumpınar Köyünde Mehdi Dede tanıtımını ayrı bir maddede yapmıştık. Diğer kutsal kabul edilen iki ziyaret yeri daha vardır. Dede Taşı denilen ve köy çeşmesinin yanında bulunan mermer bir taş ve Dede Kavakları mevkiindeki Dede Kavakları’dır.
Dede Taşı Bizans Döneminden kalma bir vaftiz taşıdır. Kumpınar Köylüleri yürüyemeyen, zayıf bünyeli çocukları bu taşın altından geçirirler. Kurban kesilir ve Allah’tan şifa dilenir. Bu taş Yazıbeyli Köyü nahiye olunca oraya götürülür ve köylüler buna çok üzülür. Ertesi sabah katlıklarında taşı köydeki yerinde bulurlar.
Dede Kavakları mevkiindeki ağaçlar kutsal kabul edilir ve kesilmezler, yakılmazlar.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

14 Aralık 2014 Pazar

Mehdi Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Kumpınar Mahallesi

Türbenin Yeri: Mehdi Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Kumpınar (Köyü) Mahallesi mezarlığındadır.
Mehdi Dede Türbesi
Mehdi Dede Kimdir: Mehdi Dede Şeyh Mehdi olarak da anılmaktadır. Bölgeye gelen Alperenlerden biri olduğu düşünülmektedir. Köyün kurucusudur. 1530 yılı kayıtlarında Mehdi Şeyh Zaviyesi Vakfı adına rastlanmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezardır. Günümüzde mermerden bir mezar yapılmıştır. Mezarın başında ve ayak ucunda antik sütun parçaları bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle hastalar, çocuğu olmayanlar, çocuğu zayıf olanlar, elinde yüzünde yara çıkanlar ziyaret eder ve kurban adağında bulunurlar.
Şeyh Mehdi’ye gösterilen saygıdan dolayı köyde düğünlerde davul zurna çalınmaz. Çalacak olanlar ise türbeye kurban bağışlayarak Şeyhin niyazını almaktadır. Bunu yapmadıkları takdirde başına iş alacağını düşünmektedirler.   
       
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

13 Aralık 2014 Cumartesi

Dede Hamamı Ziyareti / ANKARA / KAZAN / Kınık Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Kınık Köyündedir.

Ziyaret Nedir: Ziyaret Kınık Köyünde sıcaklığı 27 derece olan bir ılıcadır. Ilıcaya Bul Hasan adında bir kişinin hamam yaptırdığı, mezarını da hamamın yanına yaptırdığı söylenmektedir. Mezar bugün defineciler tarafından tahrip edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Hamamdan çıkan suyun romatizma ve bel ağrılarına iyi geldiği ve çocuğu olmayan kadınların suda yıkanarak muratlarına erdikleri rivayet edilir. Şifa için hamam gelenler, adak adayıp, bez bağladıktan sonra suda yıkanarak dertlerine deva aramaktadırlar.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

12 Aralık 2014 Cuma

Kılıç Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Kılıçlar Köyü

Türbenin Yeri: Kılıç Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Kılıçlar Köyü içindedir.

Kılıç Dede Kimdir: Kılıç Dede Kılıçlar Köyünün kurucusu olarak ziyaret edilmekte ve saygı görmektedir.
Köyde kim olduğunu bilmediğimiz Sarıklı Dede namıyla bir erenin daha mezarı bulunmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezardır.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle yağmur duası ve asker uğurlanırken ziyaret edilmekte ve toplu olarak dualar okunmaktadır.  
       
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

11 Aralık 2014 Perşembe

Dede Mezarları Ziyareti / ANKARA / KAZAN / İne Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi İne Köyü Bostanpınarı Mevkiindedir.

Ziyaret Nedir: İne Köyü halkı tarafından ziyaret edilen Dede Mezarları Bostanpınarı Mevkiinde bulunan çeşme ve etrafındaki asırlık meşe ağaçlarından oluşmaktadır. Burası kutsal kabul edilip meşe ağaçlarına dokunulmamakta, burada Dede mezarlarının olduğu söylenmektedir. Buradaki ağaçlar kesilmez. Hatta ağaçlardan kesip eve götürülmeye çalışılan odunların kendi kendine alev aldığı, bunun üzerine taşıyanın odunları attığı söylenmektedir.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

10 Aralık 2014 Çarşamba

Sofu Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / İmrendi Mahallesi

Türbenin Yeri: Sofu Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi İmrendi (Köyü) Mahallesi eski mezarlığındadır.

Sofu Dede Kimdir: Sofu Dedenin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Türbe üstü açık mezar şeklindedir.

Çakmak Taşı Ziyareti: Yüzünde, ellerinde Temre denilen cilt hastalığına yakalanan ziyaretçi Çakmak Taşı Ziyaretine elinde iki çiviyle gelir. Üç İhlas, bir Fatiha okuduktan sonra taş etrafında üç kez dönerler, elindeki çivileri kaya üzerine bırakıp, arkalarına bakmadan oradan uzaklaşırlar. Böylece şifa bulacaklarına inanılmaktadır.

Göz Taşı Ziyareti: Gözü ağrıyan, sulanan hastalar Göz Taşı Ocağına gelir. Ocak sahibi, küçük dibek taşına benzeyen ve adına Göz taşı denilen bu taşın içine su koyar. Hasta bu su ile üç defa yüzünü yıkar ve suyun içine bozuk para atar.    
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

9 Aralık 2014 Salı

Dede Kuyusu Ziyareti / ANKARA / KAZAN / İçören Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi İçören (Köyü) Mahallesindedir.

Ziyaret Nedir: İçören Köyü halkı tarafından ziyaret edilen Dede Kuyusu ve Delikli Kaya olarak anılan ziyarettir. Ziyaret adını, kim olduğu bilinmeyen, fakat İçören Köyünde yaşamış veli bir zattan almıştır.         

Ziyaretin Durumu: Ziyaret bir kuyudan ve içinden geçilen delikli taştan ibarettir.

Ziyaret Nedeni: Özellikle çocuğu olmayan kadınlar ve değişik hastalıklardan şifa bulmak isteyenler ziyarete gelmektedir. Kuyu suyunun bazı hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. Şifa bulmak için ziyarete gelenler önce kuyu suyuyla abdest alır, iki rekat namaz kılar, kuyu suyundan içerler ve kuyu yanındaki delikli kayadan geçerler.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

8 Aralık 2014 Pazartesi

Çam Dedesi Ziyareti / ANKARA / KAZAN / Güvenç Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Güvenç Köyü Çamlık Mevkiindedir.

Ziyaret Nedir: Güvenç Köyü halkı tarafından Türklerin ağaca bağlı inanç sistemine göre ziyaret edilen bir yerdir. Genellikle Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir.         

Ziyaretin Durumu: Ziyaret eski çamların arasında üstü açık bir mezar şeklindedir. Mezar defineciler tarafından tahrip edilmiştir.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

7 Aralık 2014 Pazar

Dede Pınarı Ziyareti / ANKARA / KAZAN / Emirgazi Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Emirgazi (Köyü) Mahallesindedir.
Dede Pınarı
Ziyaret Nedir: Dede Pınarı Eski Emirgazi Köyünde bulunan ve sonradan tahrip olunca taşları için yıkılan Muslupaşa (Cuma) Camisinin yanındadır. Andezit taşından 1856 yılında inşa edilmiştir. Su Sarnıcı türünde bir kaynak/çeşmedir.         

Ziyaretin Durumu: Ziyarette bugün de su çıkmakta ve ara sıra ziyaret edilmektedir. Dede Pınarı Dede Çeşmesi adıyla Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Dede Pınarı suyunun sıtma hastalığına iyi geldiğine inanılmaktadır. Ayrıca sarnıcın havuzunda bulunan balıkların savaş zamanı yok olduğu ve savaş sonrası yaralı, bereli kanlar içinde geri döndükleri aktarılmaktadır.   
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009) / www.envanter.gov.tr

Taylan Köken

6 Aralık 2014 Cumartesi

Cimşit Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Cimşit Mahallesi

Türbenin Yeri: Cimşit Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Cimşit (Köyü) Mahallesindedir.

Cimşit Dede Kimdir: Cimşit Köyünün kurucusu olduğu düşündüğümüz Cimşit Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Cimşitlilerin saygı duyduğu bir zattır.       

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezardır.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle yağmur duası öncesi Cimşit Köylüleri tarafından toplu olarak ziyaret edilmektedir.  
       
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

5 Aralık 2014 Cuma

Zeyve Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Bitik Mahallesi

Türbenin Yeri: Zeyve Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Bitik (Köyü) Mahallesi mezarlığındadır.

Zeyve Dede Kimdir: Bitik Köyü Oğuz Türkmen boylarının yerleştiği bir köydür. Kayıtlarda Tik”, “Tenk”, Nenk” “Nenek” ve “Yeğen” olarak anılmıştır.
Köyde Sungur Seydi ve Derviş Çavuş adıyla iki zaviye kurulmuştur. Zelve Dede, Zilve Dede, Zeyve Dede adıyla anılan ziyaret Seydi Yusuf’a aittir. Sungur Seydi ailesinden kimse kalmadığı için Zaviyenin korunması ve devamı Hacı Bayram-ı Veli’nin müritleri tarafından sağlanmıştır. Zeyve daha önce andığımız gibi Zaviye’den gelmiş olmalıdır.       

Türbenin Durumu: Türbe Karalar Köyünden getirilen antik devşirme malzemelerle inşa edilmiştir. İçinde dört sanduka bulunan, kare planlı bir türbe iken defineciler tarafından bir gecede yıkılmıştır. Türbe yakınında eski bir Türk mezarlığı vardır.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle bayramlarda köy halkı tarafından toplu olarak hayır duası için ziyaret edilmektedir. Ayrıca türbe sürekli çocuğu düşen kadınlar tarafından ziyaret edilmekte ve şifa bulmaktadırlar.  
       
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

4 Aralık 2014 Perşembe

Dede Ağaçları Ziyareti / ANKARA / KAZAN / Aydın Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Aydın (Köyü) Mahallesinde eski Aydın Köyü mevkiindedir.

Ziyaret Nedir: Aydın Köyünün eski adı kayıtlarda Aydıncık / Ayduncuk olarak geçmektedir. Aydın Cemaati Türkmen/Yörük cemaatlerindendir. Köyün kurucusu olarak kayıtlarda Ahi Aydın geçmektedir.
Dede Ağaçları Ziyareti Türklerin ağaç ziyaretine bağlı bir ziyarettir. Bu ağaçlar Aydın Köylüleri tarafından kutsal kabul edilerek ziyaret edilmektedir.         

Ziyaretin Durumu: Ziyaret iki ağaçtan oluşmaktadır.
.        
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

3 Aralık 2014 Çarşamba

Aşağıkaraören Ziyareti / ANKARA / KAZAN / Aşağıkaraören Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Kazan İlçesi Aşağıkaraören Köyü Örentepesi Mevkindedir.
Aşağıkaraören Köyü
Ziyaret Kimdir: Ören Tepesinde bulunan mezarda kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.    

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezar şeklindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe köy halkı tarafından özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.
       
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken


2 Aralık 2014 Salı

Alpagut Dedesi Türbesi / ANKARA / KAZAN / Alpagut Mahallesi

Türbenin Yeri: Alpagut Dedesi Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Alpagut (Köyü) Mahallesi camisinin güneyindedir.

Alpagut Dede Kimdir: Alpağut, Alpagud Oğuz Türkmen boylarından biridir. Alpagut,  “Tek başına düşmana saldıran, hiçbir yandan yakalanamayan yiğit” anlamındadır. Alb / Alp olmak için eski Türklerde gökte uçan kartal okla vurulur tüyleri başlığa takılır, pars vurulur veya öldürülür, kuyruğu kesilip kola dolanırsa işte o kişi Alpliğini kanıtlamış olur ve bu isimle anılır.
Alpagut Çiftliği olarak kurulan yerleşim, Alpavut Köyüne dönüşür. Ahi İsmail’in tımar mülküdür. 1571 yılında köyde Şeyh Bahşayiş Zaviyesi bulunmaktadır. Köy halkının Alpagut Dedesi olarak andığı şahsın Şeyh Bahşayiş olduğu düşünülmektedir. Şeyh Bahşayiş köye gelmiş “Gazi-Derviş”lerden olduğu sanılmaktadır.    

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezar şeklindedir. Mezarın üstü bir türbeyle kapatılmasına rağmen dede üstünün kapatılmasına karşı çıkarak, türbenin çatısını karşı tepeye fırlatmıştır.

Ziyaret Nedeni: Türbe köy halkı tarafından özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.
       
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

1 Aralık 2014 Pazartesi

Akçaören Ziyaretleri / ANKARA / KAZAN / Akçaören Köyü

Ziyaretlerin Yeri: Akçaören Ziyaretleri, Ankara İli Kazan İlçesi Akçaören Köyündedir.
Akçaören Köyü
Ziyaretlerin Bilgileri ve Uygulamalar: Ese Dede Türbesi köy içindedir. Köyün eski adı Ağaçviran, Pazar Akçaören olup, Ahi Mahmud’un zaviyesi ve türbesi kayıtlarda bulunmasına rağmen günümüzde yeri belli değildir. Ese Dede muhtemelen Ahi Mahmud olmalıdır. Kazan Belediyesinde ise köy içinde Çakmak Dede Türbesi vardır. Muhtemelen Ese Dede, Çakmak Dede’dir.   
Ayrıca Yenge Kayası, Dede Meşesi ve tarihi Su Kuyusu vardır.
Dede Meşesinin dalları kutsal kabul edildiğinden kesilmez. Dallarından küçük parçalar ilginç bir uygulama için kesilmektedir. Bu uygulamaya yörede “Siğil Kesmek” denir. Sıtma hastaları, vücudunda sivilce, yara-bere çıkanlar önce Su Kuyusundan alınan suyla gusül abdesti alır ve iki rekat namaz kılar. Sonra Ese Dede türbesini ziyaret edip burada şifa bulmak için dua eder ve Fatiha okur. Türbede uyuyan hasta, uyanınca Yenge Kayasına gider burada bir demir parçası ziyaretler tamamlanır.
Yine yağmur duası için okunmuş yetmişbin küçük taş Su Kuyusuna atılır, kurbanlar kesilir ve yağmur duası toplu olarak okunur.  
       
Kaynakça: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)


Taylan Köken 

30 Kasım 2014 Pazar

Garip Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Fethiye Mahallesi

Türbenin Yeri: Garip Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Fethiye (Köyü) Mahallesinin girişindedir.

Garip Dede Kimdir: Garip Dedenin kim olduğu konusunda doyurucu bir bilgi yoktur. 1700 yıllarında geçen bir olayla anılmaktadır: Köylüler köy odasında akşam vakti toplanıp sohbet ederlerken, içeri ak sakallı bir ihtiyar girer. Selam verdikten sonra “İki yol arasında bir garip ölmüş” der ve dışarı çıkar. Köylüler köyün çıkışındaki bu alana varınca ihtiyarın cesediyle karşılaşırlar. Oraya defnedilir ve adı Garip Dede olarak konulur.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık bir mezar şeklindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle sıtma ve karın ağrısından muzdarip olanlar tarafından ziyaret edilir. Mum adağı ve Fatiha okunmaktadır.
       

Taylan Köken 

29 Kasım 2014 Cumartesi

Hüllem Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Günbaşı Mahallesi

Türbenin Yeri: Hüllem Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Günbaşı (Köyü) Mahallesindedir.

Hüllem Dede Kimdir: Hüllem Dedenin kim olduğu konusunda bir bilgi yoktur. Hüllem Dede’yi değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz.
Hüllem’in anlamını aradığımızda şu bilgilere ulaştık.
Hülle: İslami Kanunlara göre kocasından üç kez boşanan kadının tekrar kocasıyla evlenebilmesi için bir geceliğine yapmış olduğu evliliğe verilen addır.
Abartmalı konuşmayı anlatır.
Sazdan yapılan kulübe.
Tandır bacası.
Hüllembe: Kandilin fitil geçirilen başlığı.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle başı ağrıyan hastalar tarafından ziyaret edilmektedir. Burada ilginç bir uygulama yapılmaktadır. Türbede bulunan sarık hastanın başına konulur, dualar okunur ve son olarak hastanın yanında getirdiği bir iğne sarığa saplanır.
Ayrıca köyde bir kişi her gece saat 22.15’de türbeye giderek buradaki lambayı yakmaktadır. Kıbrıs Barış Harekatında türbeye lambayı yakmak için gelen kişinin türbeden askerlerin çıktığını görmüştür.
       
Kaynakça: www.ankarasevdam.net / www.nedirnedemek.com / Derleme Sözlüğü -1993

Taylan Köken 

28 Kasım 2014 Cuma

Kalecik Türbeleri / ANKARA / KALECİK / Merkez

Kalecik Türbeleri: 1907 tarihli Salnamelere göre Ankara Kalecik Kazasında bulunan tarihi eserler bölümünde bazı türbelerin isimleri bulunmaktadır. Bu türbeler şöyledir.

Baba Nehhas-ı Ankaravi Türbesi: Yeri günümüzde kesin olarak bilinmiyor. Fakat birçok kaynakta adı zikredilen bu tasavvuf ehlinin anılmasında fayda gördük.
Değerli Ankara araştırmacısı Abdülkerim Erdoğan’ın “Ankara Evliyaları ve Ziyaret Yerleri” Listesinde “Baba Nahhas Ankaravi/Bedreddin Efendi” olarak anılıyor ve Kalecik Merkezinde medfun olduğu işaret ediliyor.
Önce Nehhas/Nahhas’ın “Bakırcı” demek olduğunu belirtip, Baba Nehhas’ın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin talebelerinden birisidir. Tasavvuf Ehlidir. Başka bir kaynakta Baba Demur yani Demir Baba denilmektedir. Kalecik’in Elmadağ Kayadibi Köyü tarafına düşen yamaçta Demir Baba yatırının mezarı vardır. Üstü açık ve oldukça uzun (4-5mt) bir mezardır. Yöre halkı tarafından Demir Baba’nın Hacı Bayram’ın önemli bir talebesi olduğu, demir ve diğer madenleri ısıtarak işleyen, çok çalışkan bir madenci olduğu söylenmektedir.

Şeyh Davut Türbesi: Günümüzdeki Davut Dede Türbesi olmalı. Ayrı bir madde olarak andık.     

İlmi Şeyh Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Mahmut Çelebi Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Balı Şeyh Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Koçu Baba Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Balım Gazi Türbesi: Türbe eski Çöte Köyünde gözükmektedir. Günümüzde köyün adı Yeniçöte Köyüdür. Eğer köy taşınmış ise türbe eski köyde kalmış olabilir.
       
Kaynakça: Asuman Koçak –Salnamelere Göre Ankara Vilayeti (1871-1907)-2013 / www.ankarasevdam.net / www.antoloji.com ( Sayın Mustafa Ceylan’a Baba Nahhas hakkındaki değerli bilgileri için teşekkür ederim)

Taylan Köken 

27 Kasım 2014 Perşembe

Yeşilöz Yatırı / ANKARA / KALECİK / Yeşilöz Köyü

Yatırın Yeri: Yeşilöz Yatırı, Ankara İli Kalecik İlçesi Yeşilöz Köyüde Koyunbaba Köyü yolundadır.

Yeşilöz Yatırı Kimdir: Yeşilöz Yatırı Horasan’dan bölgeye gelmiş bir eren kişi olarak kabul edilmektedir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.   

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yatırı özellikle çocuğu olmayan kadınlar ziyaret etmektedir. Başka dilekler için de yatır ziyaret edilir. Türbe ve etrafındaki çalılara çaput bağlanmakta, dua okunmaktadır.  
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr  

Taylan Köken 

26 Kasım 2014 Çarşamba

Koyun Baba Türbesi / ANKARA / KALECİK / Koyunbaba Köyü

Türbenin Yeri: Koyun Baba Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi Koyunbaba Köyü yakınında bulunan mezarlık içindedir. 
Koyun Baba Türbesi
Koyun Baba Kimdir: Koyun Baba, Koyunbaba köyüne adını vermiş ermiş bir kişidir. Burada çobanlık yaparak geçimini sağlamıştır. Dürüstlükleri ve doğruluklarıyla biline üç kardeştirler. Bunlardan biri Çorum Osmancık’ta, diğeri ise Ankara “Koyun Pazarı”nda ayakkabıcılık yapmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbe daha önceleri bir mezar şeklindeyken, 1976 yılında dikdörtgen planlı betonarmeden basit bir türbe olarak inşa edilir. Bu türbe de 2006 yılında tekrar yenilenir.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle çocuğu olmayan kadınlar tarafından ziyaret edilir. Çocuk olduğunda erkek olursa Seyyit Ahmet, kız olursa Satı adı verilmektedir. Bu uygulamaya “Çocuğu Satmak” denir ve adak olarak kurban kesilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Koyun Baba hakkında anlatılan bir söylence ise Anadolu’da benzerlerini işittiğimiz bir menkıbedir.
Koyun Baba kardeşini ziyaret için Ankara’ya gider ve yanında mendiline koyduğu taze sağılmış sütü hediye olarak götürür. Ayakkabıcı olan abisinin dükkanına geçer, hediyesini askıya koyar ve muhabbete başlar. O sırada dükkana bir bayan girer, Koyun Baba’nın gözü bayana takılınca askıdaki mendilden süt akmaya başlar. Abisi durumu hemen anlar ve kardeşine şöyle seslenir. “Kardeşim, köyde dağın başında ermişlik kolaydır, asıl bunu şehirde yapmak zordur” deyince Koyun Baba çok utanır ve tövbe edince mendildeki sütün akması durur. Hemen köyüne döner ve koyunlarının başına geçer…  
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr

Taylan Köken

24 Kasım 2014 Pazartesi

İğdeli Dede Türbesi / ANKARA / KALECİK / Karahüyük Köyü

Türbenin Yeri: İğdeli Dede Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi Karahüyük Köyü yakında bulunan Dede Kırağı Tepesindedir.

İğdeli Dede Kimdir: İğdeli Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe köy halkı tarafından ziyaret edilmekte ve kurban adağı kesilmektedir.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr

Taylan Köken 

22 Kasım 2014 Cumartesi

Gümüşpınar Yatırı / ANKARA / KALECİK / Gümüşpınar Köyü

Yatırın Yeri: Gümüşpınar Yatırı, Ankara İli Kalecik İlçesi Gümüşpınar Köyünün mezarlığındadır.

Gümüşpınar Kimdir: Yatırın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe köy halkı tarafından ziyaret edilmekte ve kurban adağı kesilmektedir.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr

Taylan Köken 

21 Kasım 2014 Cuma

Gökdere Ziyareti / ANKARA / KALECİK / Gökdere Köyü

Ziyaretin Yeri: Gökdere Ziyareti, Ankara İli Kalecik İlçesi Eski Gökdere Köyündedir.

Ziyaret Kimdir: Ziyarette kimin medfun olduğu bilinmemektedir. Ziyaret eski Gökdere Köyünde kalmış olup, köy halkı tarafından zaman zaman ziyaret edilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.
       

Taylan Köken 

20 Kasım 2014 Perşembe

Demirtaş Yatırı / ANKARA / KALECİK / Demirtaş Köyü

Yatırın Yeri: Demirtaş Yatırı, Ankara İli Kalecik İlçesi Demirtaş Köyündedir.

Demirtaş Kimdir: Yatırın Çankırı’dan bölgeye gelen bir hak dostu olduğuna inanılmaktadır. Rüya sonucu ortaya çıkmış yatırdır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Türbe Yunus Erol tarafından yaptırılmıştır.
       

Taylan Köken 

19 Kasım 2014 Çarşamba

Çiftlik Türbeleri / ANKARA / KALECİK / Çiftlik Köyü

Türbelerin Yeri: Çiftlik Türbeleri, Ankara İli Kalecik İlçesi Çiftlik Köyü etrafındadır.

Çiftlik Türbeleri Kimdir: Çiftlik Köyünde üç adet türbe bulunmaktadır. Bu türbelerde kimin medfun olduğu bilinmemektedir. Türbe isimleri şöyledir: Kılınç Dede, Geyik Baba ve Dede Pınarı’dır.

Türbelerin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbeler köy halkı tarafından ziyaret edilmekte ve kurban adağı kesilmektedir.
       
Kaynakça: www.tr.wikipedia.org  

Taylan Köken 

18 Kasım 2014 Salı

Çamurcuk Yatırı / ANKARA / KALECİK / Değirmenkaya Köyü

Yatırın Yeri: Çamurcuk Yatırı, Ankara İli Kalecik İlçesi Değirmenkaya Kaöyü Çamurcuk Mevkindedir.

Çamurcuk Kimdir: Çamurcuk Yatırında kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Çamurcuk köyünün yakınında bir tepedir.  

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değirmenkaya Köylüleri tarafından Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir. Kurak mevsimde köylüler, yemek yapımı için malzeme veya para toplayarak bir araya gelir ve toplu olarak Çamurcuk Mevkiine çıkar. Dualarla kurbanlar kesilir. Çoluk çocuk yağmur duasına beraber katılmaktadır.  
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr  

Taylan Köken 

17 Kasım 2014 Pazartesi

Kazancı Baba Türbesi / ANKARA / KALECİK / Merkez

Türbenin Yeri: Kazancı Baba Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi merkezinde Ahi Kemal Mahallesi Karkıncıbaba Sokaktadır.
Kazancı Baba Türbesi
Kazancı Baba Türbesi
Kazancı Baba Türbesi
Kazancı Baba Kimdir: Kazancı Baba Rufai Şeyhi olup, Fatih Sultan Mehmet’in Tüfekçibaşı’dır. Karkıncı Baba olarak da anılan şeyh hakkında detaylı bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Kazancı Baba Türbesi kare planlı, taş ve tuğla malzemeyle inşa edilmiş, 15 yüzyıl yapısıdır. Türbe 1969 yılında restore edilmiş ve bu kümbeti andıran türbe önüne bir giriş odası ilave edilmiştir.
Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1981 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.
       

Taylan Köken 

16 Kasım 2014 Pazar

Yüzbey Türbeleri / ANKARA / KALECİK / Yüzbey Köyü

Türbelerin Yeri: Yüzbey Türbeleri, Ankara İli Kalecik İlçesi Yüzbey Köyü etrafındadır.

Yüzbey Türbeleri Kimdir: Çiftlik Köyünde dört adet türbe bulunmaktadır. Bu türbelerde kimin
medfun olduğu bilinmemektedir. Türbe isimleri şöyledir: Humuna, Sarıkız, A(k)kaya ve Ardıç’tır.

Türbelerin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbeler köy halkı tarafından ziyaret edilmekte ve kurban adağı kesilmektedir. Ayrıca türbelerde Cuma akşamları lamba veya mum yakılıp, para konulmaktadır.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr   

Taylan Köken 

15 Kasım 2014 Cumartesi

Afşar Ziyaretleri / ANKARA / KALECİK / Afşar Köyü

Ziyaretlerin Yeri: Ziyaretler, Ankara İli Kalecik İlçesi Afşar Köyü çevresindedir.

Afşar Ziyaretleri:
Çalı Baba Ziyareti: Köyün girişinde yolun solunda bulunan bir ağaç Afşarlılar tarafından ziyarete dönüşmüş bir ağaçtır. Köy kurulmadan Horasan’dan bölgeye gelen bir erenin atı bu alanda tökezleyince yeri belli olsun diye ağaç dikilmiş, ağaç büyüyünce ziyaret olmuştur. Ağaca bez bağlanarak dilek adanmaktadır.

Dolamaç Tekke Ziyareti: Köyün yakınında bulunan Azı Tepesinin dibinde bulunan dere içindeki tekkede üç yatırın mezarı vardır. Buraya ulaşım zor olduğundan Dolamaç Tekke adı verildiğini düşünmekteyiz. Genellikle bahar ve yaz aylarında tekke ziyaret edilmektedir.

Azı Tepesi Ziyareti: Köyün güney batısında, üç dört köyün beraber ziyaret ettiği bir türbedir. Sıklıkla ziyaret edilen bu tepe üzerinde bir türbe ve mezar taşı bulunmasına rağmen, türbede kimin medfun olduğu bilinmemektedir.      


Taylan Köken 

14 Kasım 2014 Cuma

Dokuzlar Türbesi / ANKARA / KALECİK / Merkez

Türbenin Yeri: Dokuzlar Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi merkezinde Cıvık Mahallesi İstasyon Caddesindedir.
Dokuzlar Türbesi
Dokuzlar Türbesi
Dokuzlar Türbesi
Dokuzlar Kimdir: Dokuzlar Türbesinde yatan şahıslar meşhur olmamasına rağmen yöre halkı tarafından ulu kişiler sayılıp ziyaret edilmektedir. Türbede medfun şahıslardan birinin Seyyid olduğu bilinmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe eğimli bir arazi üzerine oturmuş olup, dikdörtgen planlıdır. Kerpiçten inşa edilen türbe eğimli çatıyla örtülüdür. Türbede dokuz sanduka bulunmaktadır. Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1981 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.
       
Kaynakça: www.envanter.gov.tr

Taylan Köken 

13 Kasım 2014 Perşembe

Davut Dede Türbesi / ANKARA / KALECİK / Merkez

Türbenin Yeri: Davut Dede Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi merkezinde Şenyurt Mahallesi Davut Dede Sokaktadır.

Davut Dede Kimdir: Salnamelere göre Kalecik Kazasında zaviyesi olan bir erendir.

Türbenin Durumu: Türbenin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Türbe bakımı yerel halk tarafından yapılmaktadır.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr / Mehmet Özkan –Çeşitli Salnamelerde ve Araştırmalarda Kalecik -2014

Taylan Köken 

12 Kasım 2014 Çarşamba

Alışoğlu Türbesi / ANKARA / KALECİK / Merkez

Türbenin Yeri: Alışoğlu Türbesi, Ankara İli Kalecik İlçesi merkezinde Kale Mahallesindedir.
Alışoğlu Türbesi
Alışoğlu Sandukası
Şifa Arayanların Geceleri Uyuduğu Yer 
Alışoğlu Kimdir: Alıçoğlu, Alişoğlu, Alışoğlu Horasan’dan bölgeye gelen Nakşibendi Şeyhidir. Alişoğlu Ali Efendi olarak da anılmaktadır. Horasan’da eğitimini tamamlamış ve askeri hakim olmuştur. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin akrabasıdır. Kayseri’de hakimlik yaparken, Hacı Bayram tarafından Kalecik’de hakimlikle görevlendirilmiştir.

Türbenin Durumu: Alışoğlu Türbesi dikdörtgen planlı, kerpiçten yapılmış, iki odalı basit bir türbedir. Türbede üç sanduka bulunmaktadır. Sandukalar Alişoğlu, eşi ve kızına aittir. Türbe Alişoğlu tarafından 1231 yılında yaptırılmıştır.
Türbe Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Anıt Eser olarak 1981 yılında Alıçoğlu Türbesi olarak tescillenmiştir 

Ziyaret Nedeni: Halkın ulu bir kişi olarak nitelendirdiği Alışoğlu hayır duası için ziyaret edilmektedir. Türbe özellikle bel, yel ve romatizma ağrıları için ziyaret edilmektedir. Türbede gece yatılarak şifa aranmaktadır.
       
Kaynakça: www.kalecik.com.tr / Dr. Yaşar Kalafat –Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivine Göre Horasan Eri Olarak Bilinen Anadolu Yatırları-I ( www.dergiler.ankara.edu.tr ) / www.envanter.gov.tr

Taylan Köken 

11 Kasım 2014 Salı

Cimcime Sultan Türbesi / ANKARA / HAYMANA / Merkez

Türbenin Yeri: Cimcime Sultan Türbesi, Ankara İli Haymana İlçesi merkezindedir.
Cimcime Sultan Türbesi
Cimcime Sultan Türbesi
Cimcime Sultan Kimdir: Cimcime “Çimmek, Yunmak”tan yıkanmak anlamındadır. Sevimli küçük kızlara da Cimcime denilmektedir.
Evlatları olmayan bir aile tarafından saraydan alınarak büyütülen bir kız çocuğudur. Ailenin daha sonra bir kız çocuğu daha olur. Cimcime Sultan’ı kıskanan öz çocuk annesiyle birlik olup Cimcime Sultan’ı evden uzaklaştırır. Muhtemelen bu duruma sıkılan Cimcime Sultan’ın vücudunda yaralar, siğiller çıkmaya başlar. Haymana Kaplıcalarının olduğu yere gelip sıcak sularda hızla iyileşen Cimcime Sultan artık burada yaşamaya karar vermiştir. Etrafına da bu kaplıcaların faydalarını anlatmış ve burayı tanıtmış. Ölünce de buraya yakın gömülmek istemiştir.     

Türbenin Durumu: Türbe ilçe merkezinde üstü açık sanduka biçiminde bir mezardır. Türbe restore edilip üzeri bir çatıyla örtülmüştür.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle hayır duası için ve değişik rahatsızlıklarına şifa bulmak isteyenler tarafından ziyaret edilmektedir. Dilek adayanlar dileğinin olması için türbe üstüne mendillerini bırakır, mendil sabah kadar düşmezse dileklerinin olacağına inanılır.

Kaynakça: www.haymana.bel.tr / Halil İbrahim Bıçak –Tarih İçinde Haymana -1986

Taylan Köken