30 Haziran 2013 Pazar

Emir Gazi Türbesi / AKSARAY –Güzelyurt –Gaziemir Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Gaziemir Köyünde türbesi vardır.

Emir Gazi Kimdir: Emir Gazi Danişmentoğullarından olduğu sanılmaktadır. Köye ismini veren Emir Gazi’dir.  

Türbenin Durumu: Türbe kare planlı ve kesme taştan imal edilmiştir. Türbe günümüzde yıkık durumdadır. Türbede sanduka ve mezar taşları bulunmamaktadır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından değişik dilekler ve hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Aksaray Kültür Envanteri-2009

Taylan Köken

29 Haziran 2013 Cumartesi

Şeyh Tur Hasan Türbesi / AKSARAY –Aksaray –Sağlık Beldesi-Akhisar Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray İlçesi Sağlık Beldesi ile Akhisar Köyü arasında türbesi vardır.

Şeyh Tur Hasan Kimdir: Kanuni Sultan Süleyman ile eşi Hürrem Sultan’ın mahzarına sahip olmuş, kurmuş olduğu zaviyede değişik hizmetler ve yardımlar yapmış bir kişidir.

Türbenin Durumu: Zaviye günümüzde yoktur. Türbe ve cami bakımsız olsa da ayaktadır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

28 Haziran 2013 Cuma

Pir Koca Yatırı / AKSARAY –Ortaköy –Pirli Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Ortaköy İlçesi Pirli köyü mezarlığında türbesi vardır.

Pir Koca Kimdir: Hacı Bektaş-ı Veli müritlerinden biri olan Pir Koca dinlenmek için bu köyde mola verir ve köyü beğenerek buraya yerleşir. Pirli Köyü Bektaşi tarikatındandır. Pir Koca’nın Cem Sultan ve II. Beyazıt’ın taht mücadelesinde Cem Sultan tarafında yer aldığı söylenmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Pir Koca’nın mezarında sürekli olarak bir mum yanarmış. Köye gelen bir Rum’un ardından bir daha mum yanmamış.  

Kaynakça: www.wikipedia.org / Yrd.Doç.Dr. Doğan Kaya –Ortaköy ve Çevre Folkloru Araştırması

Taylan Köken

25 Haziran 2013 Salı

Kartuluk Dağı Ziyareti / AKSARAY –Ortaköy –Namlıkışla Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Ortaköy İlçesi Namlıkışla köyü yakınında bulunan Kartuluk Dağının en yüksek yerinde Dede olarak anılan ziyaret vardır.

Ziyaret Kimdir: Kartuluk Dağında kimin medfun bulunduğu bilinmemektedir. Bu yatır Türklerin dağ inancı kültüne göre ziyaret edilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından çocuğunun yaşamasını isteyenler ve malının çoğalmasını isteyenler tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyarete gidenler türbe başında üç Fatiha okur, dileklerini dilerler ve yanında götürdükleri hediyeleri türbede bırakırlar.  

Kaynakça: Yrd.Doç.Dr. Doğan Kaya –Ortaköy ve Çevre Folkloru Araştırması

Taylan Köken

24 Haziran 2013 Pazartesi

İshak Dede Türbesi / AKSARAY –Ortaköy –Hıdırlı-Yıldırımlar Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Ortaköy İlçesi Hıdırlık Köyü ile Yıldırımlar Köyü arasında türbesi vardır.

İshak Dede Kimdir: İshak Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe yerel taşlardan inşa edilmiştir. Kubbesi bulunan türbede herhangi bir yazıtın olup olmadığını bilmiyoruz.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

23 Haziran 2013 Pazar

Baydı Sultan Türbesi / AKSARAY –Güzelyurt –Ihlara Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Beldesi girişinde türbesi vardır.

Baydı Sultan Kimdir: Baydı Sultan’ın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe 6x3,5mt ölçülerinde kesme taştan inşa edilmiştir. Sonra özensiz biçimde betonarmeyle yenilenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından değişik dilekler ve hayır duası için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

22 Haziran 2013 Cumartesi

Ana Sultan Türbesi / AKSARAY –Aksaray –Gözlükuyu Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray İlçesi Gözlükuyu Köyüne 4km mesafede bir tepenin üzerinde türbesi vardır.

Ana Sultan Kimdir: Ana Sultan’ın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Zaviye, cami ve türbe harap durumdadır. Define avcıları tarafından da tahrip edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından değişik dilekler için ender olarak ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

21 Haziran 2013 Cuma

Derviş Bey Türbesi / AKSARAY –Güzelyurt –Selime Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Güzelyurt ilçesi Selime Beldesinde mezarlık içinde türbesi vardır.

Derviş Bey Kimdir: Selime veya Hamza Bey Camisi olarak anılan ve kitabesinde 1524-1525 yıllarında yapıldığını bildiğimiz caminin banisi Hamza Bey’dir. Hamza Bey aynı zamanda 1528-1529 yıllarında Bimarhane Mahallesi’nde bir de okul yaptırmıştır. Derviş Bey işte bu hayırsever Hamza Bey’in kardeşidir. Bu kardeşler İmam Gazali soyundandır.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır ve Selime Sultan kümbetinin yanındadır.

Ziyaret Nedeni: Bu türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Yrd.Doç.Dr.Ali Boran-Zekai Erdal –Aksaray’da Üç Cami.

Taylan Köken

20 Haziran 2013 Perşembe

Genç Osman Türbesi / AKSARAY –Aksaray İlçesi- Gençosman Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray ilçesi Gençosman Köyünün merkezinde türbesi vardır.
Genç Osman Türbesi
Genç Osman Kimdir: Bağdat Fatihi namıyla anılmaktadır ve 17 yaşında IV. Murat’ın Bağdat Seferinde şehit olmuştur. 1621 yılında Dorikini Köyünde doğmuştur. 1638 yılında Aksaray’a gelen IV. Murat sefer için asker toplar ve yiğit Osman yaşı tutmadığı alınmaz ama o hiç düşünmeden arkadan gizlice gelip orduya katılır. Bağdat Kalesi düşerken en önde çarpışmış ve sancağı gönlere dikmiştir. Sancağı dikerken aldığı yaralarla orada şehit düşmüştür.    

Türbenin Durumu: Türbe yapılan düzenlemeler özgünlüğünü kaybetmiştir. Üzeri betonarme çatıyla kapalıdır. Baş ve ayak taşı yoktur.

Ziyaret Nedeni: Bu türbeyi yöre halkı özellikle hayır duası için ziyaret etmektedir.

Menkıbeler: 1-) Genç Osman gizlice Bağdat Seferine çıkan orduya katılır. IV. Murat orduyu teftiş ederken Osman’ı görür ve senin yaşın tutmuyor, nasıl geldin buraya diyerek sual eder. Genç Osman sesini çıkarmaz. IV. Murat “Daha bıyığın bile terlememiş, biz bıyığında tarak durmayanı orduya almayız” der. “Sen git ananın koynuna” diyince, Genç Osman padişahtan tarağı alıp üst dudağına şiddetlice bastırır ve tarağı kanlar içinde dudağına batırır. Sonra padişahına seslenir: “Şimdi benim bıyığımda da tarak duruyor, orduya katılabilir miyim?” der. IV. Murat bu durumdan çok hislenir ve onu öncü gazilere serdar yapar.     

Kaynakça: Boran Elkıran –Gençosman Köyü Rehber Öğretmeni / www.wowturkey.com

Taylan Köken

19 Haziran 2013 Çarşamba

Selime Sultan Türbesi / AKSARAY –Güzelyurt –Selime Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Güzelyurt ilçesi Selime Beldesinde mezarlık içinde türbesi vardır.
Selime Sultan Kümbeti
Selime Sultan Kimdir: Selime Sultan türbesinde Aksaray Beyi Ali Paşa, kardeşi Ahi Ahmet ve yakınları medfundur.
Selime Sultan Kümbeti
Selime Sultan Kümbeti
Türbenin Durumu: Türbe Selçuklu devrinden kalma 13.yüzyıl yapısıdır. Sekizgen köşeli olan kümbet, taş ve tuğladan imal edilmiştir. Kitabesi günümüze kadar ulaşmamıştır.

Ziyaret Nedeni: Bu türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Türbede medfun bulunan Ali Paşa ve efradının başlarının savaş zamanı türbeden ayrıldığı ve savaştan sonra türbeye geri döndüğüne inanılmaktadır.

Kaynakça: www.guzelyurt-belediyesi.com / www.aksaray.gov.tr / Yaşar Kalafat –Anadolu’da Ulu Kadın Kişiler ve Halk İnançları

Taylan Köken

18 Haziran 2013 Salı

Kara Abdal Türbesi-II / AKSARAY –Gülağaç –Gülpınar Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Gülağaç İlçesi Gülpınar Kasabası mezarlığında türbesi vardır.

Kara Abdal Kimdir: Kara Abdal Turasan Bey’in halifesi olarak bilinmektedir. Bu zaviyede eğitim görenlerin ihtiyaçları Sultan III. Murad döneminden kalan defterlerde ayrıntıları ile belirtilmiştir.

Türbenin Durumu: Türbenin kubbesi çöküktür, zaviye ve cami yıkılmıştır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

17 Haziran 2013 Pazartesi

Bekar Sultan Türbesi / AKSARAY –Gülağaç –Bekarlar Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Gülağaç ilçesi Bekarlar Kasabasında türbesi vardır.
Bekar Sultan Kümbeti Eski Hali
Bekar Sultan Kümbeti Yeni Hali
Bekar Sultan Kimdir: Danışmend Gazi’nin amcası Hasan Bay’in oğlu Turasan Bey türbede medfundur. Kümbet Bekar Sultan Türbesi olarak da anılmaktadır.
Türbe kitabesinde kimin yattığı bilinmemesine rağmen yörede Turasan Türbesi olarak da anılmaktadır.
Kümbetten Ayrıntı
Kümbetten Ayrıntı
Türbenin Durumu: Türbe Kümbet Türbesi, Kümbet şeklinde de anılmaktadır. İsmail Hakkı Konyalı hocamız bu türbe için “Altın muhafaza içinde saklanacak kadar kıymetlidir” demektedir. Selçuklu tarzında sekizgen inşa edilen kümbet defineciler tarafından talan edilmiştir. Türbede Turasan Bey’in dışında başka şahısların da mezarları bulunmaktadır. 
Türbe Vakıflar Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Kaynakça: www.wowturkey.com (Sayın Fikri Aktan’a doyurucu bilgileri için teşekkür ederim.) / www.gulpinar.bel.tr

Taylan Köken

16 Haziran 2013 Pazar

Gül Dede Türbesi / AKSARAY –Aksaray İlçesi- Altınkaya Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray ilçesi Altınkaya Kasabasına yakın konumda bir tepe üzerinde türbesi vardır.

Gül Dede Kimdir: Gül Dede velinin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Bu türbeyi özellikle erkek çocuğu olmayan kadınlar ziyaret etmektedir. Erkek çocuğu olanlar ismini Gül Dede olarak koymaktadırlar. Çocuğu olanlar yedi yıl boyunca türbede kurban keserler.

Kaynakça: Yrd.Doç.Dr. Selçuk Peker –Türk Ad Verme Geleneği Çerçevesinde Aksaray’dan Bir İsim: Çapan

Taylan Köken

15 Haziran 2013 Cumartesi

Ömer Dede Türbesi / AKSARAY –Aksaray İlçesi- Altınkaya Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray ilçesi Altınkaya Kasabasının mezarlığında türbesi vardır.

Ömer Dede Kimdir: Omar Dede olarak da anılan velinin kim olduğu bilinmemektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Bu türbeyi özellikle erkek çocuğu olmayan kadınlar ziyaret etmektedir. Erkek çocuğu olanlar ismini Omar veya Ömer Dede olarak koymaktadırlar.

Kaynakça: Yrd.Doç.Dr. Selçuk Peker –Türk Ad Verme Geleneği Çerçevesinde Aksaray’dan Bir İsim: Çapan

Taylan Köken

14 Haziran 2013 Cuma

Kaşlı Dede Türbesi / AKSARAY –Aksaray İlçesi- Altınkaya Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray ilçesi Altınkaya Kasabasına yakın Karkın Yaylası ile Oymağa. Köyüne yakın bir tepe üzerinde türbesi vardır.

Kaşlı Dede Kimdir: Kaş Dede olarak da anılan velinin kim olduğu bilinmemektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Bu türbeyi özellikle erkek çocuğu olmayan kadınlar ziyaret etmektedir. Erkek çocuğu olanlar ismini Kaş veya Kaşlı Dede olarak koymaktadırlar. Türbede kurban kesilmektedir.

Kaynakça: Yrd.Doç.Dr. Selçuk Peker –Türk Ad Verme Geleneği Çerçevesinde Aksaray’dan Bir İsim: Çapan

Taylan Köken

13 Haziran 2013 Perşembe

Çalı Dede Türbesi / AKSARAY –Aksaray İlçesi- Altınkaya Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray ilçesi Altınkaya Kasabasına yakın Halvay Yaylası ile Asma Yaylası arasında bulunan Asma Boğazı adlı yerde türbesi vardır.

Çalı Dede Kimdir: Çal Dede olarak da anılan velinin kim olduğu bilinmemektedir.

Türbenin Durumu: Türbe kasabaya 5km mesafededir, üzeri betonarme bir bina ile örtülmüştür.

Ziyaret Nedeni: Bu türbeyi özellikle erkek çocuğu olmayan kadınlar ziyaret etmektedir. Erkek çocuğu olanlar ismini Çal veya Çalı Dede olarak koymaktadırlar.

Kaynakça: Yrd.Doç.Dr. Selçuk Peker –Türk Ad Verme Geleneği Çerçevesinde Aksaray’dan Bir İsim: Çapan

Taylan Köken

12 Haziran 2013 Çarşamba

Çapan Dede Türbesi / AKSARAY –Aksaray İlçesi- Altınkaya Beldesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli Aksaray ilçesi Altınkaya Kasabasına yakın bir tepe üzerinde türbesi vardır.

Çapan Dede Kimdir: Çapan Dede’nin kim olduğu bilinmemektedir. Türbesinin doğu eteklerinde Çapan Dede inleri denilen yerde yerleşim yeri olarak kullanılmış olan inler bulunmaktadır. Türbenin batı eteklerinde ise tarihi mezarlık bulunmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri normalde açıktır. Zaman içinde üzeri bir çatıyla örtülmüştür. Türbe çatısı yapılan düzenlemeyle beton çatıya dönüştürülmüştür.  

Ziyaret Nedeni: Bu türbeyi özellikle erkek çocuğu olmayan kadınlar ziyaret etmektedir. Bu yüzden bölgede Çapan veya Çapan Dede adına bol miktarda rastlanmaktadır. Erkek çocuğu olanlar yedi yıl kurban keserler ve özellikle etten ilk olarak gördüğü fakirlere verirler. Çapan Dede aynı zamanda yağmur duası için ziyaret edilmektedir. Türbe kalabalık olarak ziyaret edilmekte, kurbanlar kesilmekte ve kazanlarla yemekler yapılmaktadır. Eskiden ziyaretçiler mezarında bulunan 20cmlik kare deliğin içine yanlarında getirdikleri para, boncukları atarlarmış. Türbe taşına yağdanlık bağlarlarmış.

Menkıbeler: 1-) Türbe yanında ıslık çalan bir çoban uyuya kalmış. Rüyasında birisi gelip zorla götürmek istemiş, o rüyasında uzun süre gitmemek için yerleri tırmalamış. Uyanınca sebebini anlamış ve bir daha türbe yanında ıslık çalmamış.
2-) Buhara’dan gelip türbe başında bekleyen bir zat varmış. Bu zata bir gece Çapan Dede görünmüştür.

Kaynakça: Yrd.Doç.Dr. Selçuk Peker –Türk Ad Verme Geleneği Çerçevesinde Aksaray’dan Bir İsim: Çapan

Taylan Köken

11 Haziran 2013 Salı

Şammaz Baba Türbesi / AKSARAY –Aksaray İlçesi –Gökçe Köyü

Türbenin Yeri: Aksaray İli Merkez Aksaray ilçesi Gökçe Köyünde türbesi vardır.
Şammaz Baba Türbesi
Şammaz Baba Kimdir: Şammas Baba, Şambaz Baba, Aziz Mamas, Aya Mama olarak da anılmaktadır. Şammaz Baba’yı hem Müslümanlar, hem Hıristiyanlar ziyaret etmektedir.
Hıristiyanlar türbede yatanın MS.3 yüzyılda Kapadokya’da yaşamış olan Aziz Mamas (Aya Mama) olduğunu söylemektedir. Ortodoks Hıristiyanları için kutsal kabul edilen Azizin Hasan Dağı eteklerinde yaşadığı belirtilmektedir.
Müslümanlar ise Şammas veya Şambaz Baba olarak adlandırılan velinin, bu topraklarda gündüzleri Hıristiyanlara, geceleri ise Müslümanlara ders veren  ermiş bir zat olduğunu söylemektedirler.

Türbenin Durumu: Türbe kaya kiliselerine benzemektedir. Muhtemelen önceden kiliseydi. Sonradan türbe haline getirilmiştir. İki göz olan türbede Şammaz Baba’nın sandukası bulunmaktadır. Duvar da mum adağı için nişler açılmıştır. Türbe eskiden mescit olarak da kullanılmıştır. Türbenin içinde insan kemikleri ve geyik kemikleri buraya gelenler tarafından çalınmıştır. Kimin aldığı bulunamamıştır.

Ziyaret Nedeni: Bu türbe özellikle bölgeden göç eden Ortodoksların torunları tarafından ziyaret edilmektedir. Mum adağını hem Türkler, hem de Ortodokslar uygulamaktadır. Müslümanlar özellikle akıl hastalıkları için ziyarete gelmekte ve burada bir gece kalmaktadır. Tedavi için türbe yanında oyuklarda kalınmaktadır. Ayrıca ikinci gözde namaz kılınmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Aziz Mamas bir çobanmış. Beslemiş olduğu koyun, keçi ve geyiklerin sütlerinden yoğurt, peynir yapar etrafındaki fakir fukaraya satarmış.


Taylan Köken

10 Haziran 2013 Pazartesi

Külhani Ali Baba Türbesi / AKSARAY –Merkez –Hacı Hasanlı Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Hacı Hasanlı Mahallesinde Kurtuluş Caddesi üzerinde türbesi vardır.
Külhani Ali Baba Türbesi
Külhani Ali Baba Kimdir: Türbesinin olduğu yerde iki gözlü hamamda Külhancı olarak çalışırmış. Yine bu türbenin yanında cami de bulunmaktaymış, fakat cami ve hamamı daha sonra arsa sahipleri tarafından yıktırılmış.

Türbenin Durumu: Türbe kesme taştan kare planlı, kurşun kubbeli ve üç pencereli inşa edilmiştir. 1994 yılında Vakıflar tarafından restore edilmiştir. Türbenin kitabesi yoktur. Türbeyi ilk olarak Sultan II. Abdühamit’in Seraskeri olan Hacı Ali Paşa yaptırmıştır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası için ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.
Kanlı Pelit Ağacı
Menkıbeler: 1-) Külhani Ali Baba Hasan Dağına adını veren Hasan Baba ile sık sık çekişirlermiş. Ali Baba bir gün Hasan Baba’ya üşümesin diye mendil içinde kor gönderir. Hasan Baba’da karşılık olarak mendil içinde kar gönderir. Karı sonra yemek isteyen Ali Baba mendili hamamda bir yere asar. Mendil içindeki kar kısa sürede erir. Ali Baba buna sinirlenir ve “Hasan Baba dağ başında evliyalık olmaz, gel de şehirde evliyalık yap” diye seslenir. Hasan Baba’da bu söz üzerine kızarak koca bir kayayı kaldırdığı gibi Hasan Dağından Ali Baba’ya fırlatır. Ali Baba taşın geldiğini görür ve eski sinne çayırı denen yerde eli ile koca taşı karşılar ve parmak izleri bu kayanın üzerinde görülür.
2-) Ali Baba ve Hasan Baba birbirlerine karşılıklı taş ve Pelit ağacı atmaktadırlar. Hasan Baba’nın atmış olduğu Pelitlerden biri bugün Ervah Mezarlığına düşer ve burada anılan Kanlı Pelit bu ağaçtır.    

Kaynakça: Şahin Başer –Aksaray’da Metfun Bulunan Zatların Kabri Şerifleri ve Türbeleri –Kendi Basımı -1995 / www.erdogankaya.tr.gg / www.nebula.somee.com / www.wowturkey.com 

Taylan Köken

9 Haziran 2013 Pazar

Terme Baba Türbesi / AKSARAY –Merkez –Sofular Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Sofular Mahallesi Aksaray Lisesinin altında Çukurbahçe denilen yerde türbesi vardır.

Terme Baba Kimdir: Terme Baba yaraları olan hastalara terme tedavisi uygularmış. Adı buradan gelmektedir. Yaralara okuyup üfleyerek tedavi yaparmış.

Türbenin Durumu: Türbe günümüzde yok olmuştur. Eskiden üstü açık bir türbeymiş.

Ziyaret Nedeni: Halk türbe toprağından alıp yaralı bölgelerine sürermiş.


Taylan Köken

8 Haziran 2013 Cumartesi

Kara Abdal Türbesi-I / AKSARAY –Merkez –Pamucak Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Pamucak Mahallesi Kadıoğullarının bahçesinde türbesi vardır.

Kara Abdal Kimdir: Teninin renginin esmer olmasından dolayı Kara Abdal olarak anılmaktadır. Hakkında başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır ve herhangi bir kitabesi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

7 Haziran 2013 Cuma

Hamza Bey Türbesi / AKSARAY –Merkez –Şifahane Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Şifahane Mahallesi türbesi vardır.

Hamza Bey Kimdir: Türbenin yanında yıkılana kadar bir mektep bulunmaktaymış. Bu okulun kitabesinde İmam Gazali soyundan Sinan Bey oğlu Hamza Bey tarafından yapıldığı söylenmektedir.

Türbenin Durumu: Türbede bulunan mezar baş taşında beylere ait bir kavuk görülmektedir. Vakfiyeden bir sene sonra türbe yapılmıştır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

6 Haziran 2013 Perşembe

Çaput Baba Türbesi / AKSARAY –Merkez –Şifahane Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Şifahane Mahallesi türbesi vardır.

Çaput Baba Kimdir: Çaput Sultan olarak da anılan türbe Selçuklu mimarisiyle inşa edilen bir kümbettir. Giyimine özen göstermemsinden dolayı Çaput Baba olarak anılmaktaymış. Türbede eskiden mumyalık bölümünde bir mumyanın varlığından bahsedilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe kesme taştan imal edilmiş bir kümbettir.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

5 Haziran 2013 Çarşamba

Şeyh Gazi Baba Türbesi / AKSARAY –Merkez –Taşpazar Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Taşpazar Mahallesi Gazi Sokakta türbesi vardır.

Şeyh Gazi Baba Kimdir: Sayın Şahin Başer’in kitabında öğrendiğimiz Şeyh Gazi Baba hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Türbenin Durumu: Türbenin kitabesi yoktur ve üzeri açıktır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Şahin Başer –Aksaray’da Metfun Bulunan Zatların Kabri Şerifleri ve Türbeleri –Kendi Basımı -1995 / www.nebula.somee.com

Taylan Köken

4 Haziran 2013 Salı

Sadi Baba Türbesi / AKSARAY –Merkez –Paşacık Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Paşacık Mahallesi türbesi vardır.

Sadi Baba Kimdir: Sayın Şahin Başer’in kitabında öğrendiğimiz Sadi Baba hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Şahin Başer –Aksaray’da Metfun Bulunan Zatların Kabri Şerifleri ve Türbeleri –Kendi Basımı -1995.

Taylan Köken

3 Haziran 2013 Pazartesi

Üçler Türbesi / AKSARAY –Merkez –Kılıçaslan Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Kılıçaslan Mahallesi, Üçler sokağında türbesi vardır.

Üçler Kimdir: Sayın Şahin Başer’in kitabında öğrendiğimiz Üçler’in kimler olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Türbede üç tane paşa kızı medfundur. İsimleri Bahtişad Hatun, Mağfure Hatun ve Bint-i Abdüs Selam Paşa Kızı medfundur.

Türbenin Durumu: Türbe küçük bir mescidin içindedir. Türbenin girişinde bir mezar daha bulunmaktadır. Bu mezarın türbedara ait olduğu söylenmektedir. Türbedarın ismi İsa bin Musa’dır. Türbe 1965 yılına kadar kerpiçtenmiş, yıkılıp taştan yeniden inşa edilmiştir. Türbe 1994 yılında ise restore edilerek son halini almıştır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Şahin Başer –Aksaray’da Metfun Bulunan Zatların Kabri Şerifleri ve Türbeleri –Kendi Basımı -1995.

Taylan Köken

2 Haziran 2013 Pazar

Sam Oğulları Türbesi / AKSARAY –Merkez –Kalealtı Mahallesi

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Kalealtı Mahallesi Ulu Cami arkasındaki 40 metrelik yol üzerinde türbesi vardır.

Sam Oğulları Kimdir: Sayın Şahin Başer’in kitabında öğrendiğimiz Sam Oğullarının kimler olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Türbenin Durumu: Türbenin kitabesi yoktur ve üzeri açıktır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Şahin Başer –Aksaray’da Metfun Bulunan Zatların Kabri Şerifleri ve Türbeleri –Kendi Basımı -1995.

Taylan Köken

1 Haziran 2013 Cumartesi

Şeyh Mustafa Baba Türbesi / AKSARAY –Merkez –Kaymakam Sokak

Türbenin Yeri: Aksaray İli merkezinde Kaymakam Sokakğında türbesi vardır.

Şeyh Mustafa Baba Kimdir: Sayın Şahin Başer’in kitabından öğrendiğimiz Mustafa Baba hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Türbenin Durumu: Türbenin kitabesi yoktur ve üzeri kapalıdır.

Ziyaret Nedeni: Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Şahin Başer –Aksaray’da Metfun Bulunan Zatların Kabri Şerifleri ve Türbeleri –Kendi Basımı -1995.

Taylan Köken