31 Ocak 2015 Cumartesi

Taptuk Emre Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Emremsultan Köyü

Türbenin Yeri:  Taptuk Emre Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Emremsultan Köyü girişinde bulunan mezarlığın içindedir.
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Kimdir: Tapduk Emre, Taptuk Emre, Yunus Emre’nin hocasıdır. Köyle ilgili Osmanlı kayıtlarında Taptuk Emre, Emrem Sultan olarak kızı da Bacım Sultan olarak anılmaktadır.
Tabduk’un kapısında / Kul olduk kapusunda, / Yunus miskin çiğ idik / Piştik elhamdülillah! Dizleri ile Taptuk Emre’nin öğrencisi olduğunu söylemektedir Yunus Emre. Yunus Emre Tapduk Baba’nın dervişidir. Taptuk, Barak Baba’nın, o da Sarı Saltuk’un halifesidir. Horasan erenlerinden olan Taptuk Emre Cengiz Han’ın baskıları sebebiyle Anadolu’ya göç etmiştir. Doğum tarihi olarak 1210-1215 yılları düşünülmektedir. Adı Hacı Bektaş-ı Veli ‘Vilayetname’sinde geçtiğinden dolayı onunla çağdaş sayılmaktadır. 
Türbenin 100mt kadar altında yer alan başka bir türbenin Tapduk Emre’nin müritlerine ait olduğu, etraftaki kalıntıların da zaviye kalıntısı olduğu düşünülmektedir. Bu türbeye Hatipler Türbesi de denilmektedir.   
Taptuk Emre Türbesi Sandukalar
Sandukaların Son Hali
Hatipler Türbesi Sandukalar
Türbenin Durumu: Türbe meyilli bir arazi üzerinde kare planlı ve kubbeli olarak inşa edilmiştir. Sarıyar Barajı inşaatında 1954-58 yıllarında türbe Etibank tarafından onarılmıştır. Türbe 1991 yılında Vakıflar tarafından tekrar restore edilmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Yapının 14. yüzyılda, türbe önündeki ilavelerin de 17. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.
Türbe içinde altı sanduka bulunmaktadır. Büyük olan sanduka Taptuk Emre’ye, diğer beş tanesi annesi ve çocuklarına aittir.

Ziyaret Nedeni: Taptuk Emre Türbesi özellikle akıl hastalığından muzdarip olanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Yine çocuğu olmayan kadınlar ziyaret eder, mum adağında, kurban adağında bulunulmaktadır. Türbenin 500m aşağısında Öksürük Taşı, Deliktaş olarak anılan taşa öksürük ve boğmacadan muzdarip olan çocuklar getirilerek şifa aranmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Taptuk Emre ile ilgili anlatılan birçok menkıbe vardır. Biz burada medfun bulunan kızıyla ilgili çıkarılan dedikoduya verdiği dersi aktarmak isteriz. Yunus Emre ve kızı Bacım Sultan tekkeye odun taşırlarmış. Hep beraber gezmeleri üzerine dedikodular çıkınca Emrem Sultan bir pamuğun içine yanan közü koymuş, köz yanmış bitmiş ama pamuğa bir şey olmamış. Böylece bu olayı seyredenlere bir ders vermiş olur.    
Kaynakça: www.ankararehberi.com / www.mesutsener.com.tr / www.panoramio.com / Prof.Dr. Hikmet Tanyu –Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri –Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları -1967

Taylan Köken

30 Ocak 2015 Cuma

Harami Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Yeşilyurt Köyü

Türbenin Yeri: Türbe, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Yeşilyurt Köyündedir.

Harami Türbesi Bilgileri: Türbenin varlığını merhum hocamız Hikmet Tanyu’nun “Türklerde Taşla İlgili İnançlar” kitabından öğreniyoruz. Türbede kimin medfun olduğu konusunda herhangi bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Harami Türbesinin yanında bulunan taş öksürüğe iyi geldiği inancıyla yalanarak veya toz haline getirilip yutularak şifa aranmaktadır.

Kaynakça: Prof.Dr. Hikmet Tanyu –Türklerde Taşla İlgili İnançlar –Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları -1968

Taylan Köken

29 Ocak 2015 Perşembe

Deliktaş Ziyareti / ANKARA / NALLIHAN / Emremsultan Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Emremsultan Köyünde bulunan Taptuk Emre Türbesinin 500m altındadır.

Deliktaş Ziyareti Nedir: Ziyareti merhum hocamız Hikmet Tanyu’nun “Türklerde Taşla İlgili İnançlar” kitabından varlığını öğreniyoruz.

Ziyaretin Durumu: Ziyaret çocukların içinden geçebileceği büyüklükte delik bir taştır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle öksürük ve boğmaca gibi hastalıklardan muzdarip olan çocuklar bu taştan 3 kez geçirilir ve her defasında İhlas Suresi okunarak şifa aranmaktadır.

Kaynakça: Prof.Dr. Hikmet Tanyu –Türklerde Taşla İlgili İnançlar –Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları -1968

Taylan Köken

28 Ocak 2015 Çarşamba

Şeyh Cafer Sadık ve Rahmi Baba Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Emremsultan Köyü

Türbenin Yeri:  Türbe, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Emremsultan Köyüne 7-8km mesafededir.
Şeyh Cafer Sadık ve Rahmi Baba Sandukaları
Şeyh Cafer Sadık ve Rahmi Baba Sandukaları
Cafer Sadık ve Rahmi Baba Kimdir: Tapduk Emre’nin çağdaşı olarak kabul edilen bu iki evliya Emremsultan Köyünün eski bir mahallesi olan Nallıkozlu Köyündedir. 1972 yılında Gökçekaya Barajı su tutmaya başlamadan önce mezarlar törenle bugünkü yerine taşınır. Şeyh Cafer Sadık ve Rahmi Baba hakkında başka bilgimiz yoktur.    

Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden yapılmış olup, içinde iki tane sanduka bulunmaktadır. Türbe yanına kadar arabayla gidilmektedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dilekler yüzünden ziyaret edilmektedir.    


Taylan Köken

27 Ocak 2015 Salı

Dede Erenler Ziyareti / ANKARA / NALLIHAN / Çalıcaalan Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Çalıcaalan Köyünün yakınında bulunan Başlamış Dağı mevkiindedir.

Dede Erenler Ziyareti Nedir: Türklerin eski yerleşim yerlerinden birisi de Çalıcaalan Köyüdür. Köyün yakında bulunan bir tepe Dede Gelin Tepesi veya Dede Erenler Mezarı toplu olarak ziyaret edilmektedir.  

Ziyaretin Durumu: Dede Erenler Ziyareti üstü açık taşlar yığılarak yapılmış bir mezardır.

Ziyaret Nedeni: Erenler Ziyareti özellikle bahar aylarında Çalıcaalan Köylüleri tarafından topluca Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir. Bu tepeler Hacet Bayramı adındaki toplu törenlerle, adaklar kesilip, yemekler yenilerek topluca şölen havasında ziyaret edilmektedir.   


Taylan Köken

26 Ocak 2015 Pazartesi

Erenler Tepesi Ziyareti / ANKARA / NALLIHAN / Çulhalar Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Çulhalar Köyünün yakınında bulunan Erenler Tepesi mevkiindedir.

Erenler Tepesi Ziyareti Nedir: Türklerin eski yerleşim yerlerinden birisi de Çulhalar Köyüdür. Köyün yakında bulunan bir tepe toplu olarak ziyaret edilmektedir.  

Ziyaretin Durumu: Erenler Tepesi Ziyareti üstü açık taşlar yığılarak yapılmış bir mezardır.

Ziyaret Nedeni: Erenler Tepesi Ziyareti özellikle bahar aylarında Hıdrellez zamanı toplu olarak yapılmaktadır. Etraf köylerden gelen gençler güreş tutarlar, çocuğu olmayan kadınlar, kısmeti açılmayan kızlar adak adayıp, adak ağacına bez bağlarlar. Dağın zirvesinde bulunan Tek-Çift Kuyusundan dilek için bir avuç çakıl taşı alınır. Taşlar kuyuya teker teker veya çifter çifter geri atılır, elde kalan son taş tek olursa dilek olmaz, çift olursa dileğin çıkacağına inanılır.


Taylan Köken

25 Ocak 2015 Pazar

Erenler Ziyareti / ANKARA / NALLIHAN / Alan Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Alan Köyünün güneybatısında kalan tepe üzerindeki ulu bir ağaçtır.
Erenler Ziyareti
Erenler Ziyareti Nedir: Türklerin eski yerleşim yerlerinden birisi de Alan Köyüdür. Köyün güneybatısında kalan bir tepenin yaylasında köylülerin ziyaret ettiği bir ulu ağaç vardır. Bu ağaç Erenler adıyla anılmaktadır.  

Ziyaretin Durumu: Erenler Ziyareti yanında sactan yapılmış bir dam yapılmıştır. Toplu ziyaretler bu damın altında yapılır.

Ziyaret Nedeni: Erenler Ziyareti özellikle bahar aylarında yağmur duası için Alan Köylüleri tarafından topluca ziyaret edilmektedir. 

Kaynakça: www.panoramio.com

Taylan Köken

24 Ocak 2015 Cumartesi

Hoş Ebe Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Akdere Köyü

Türbenin Yeri: Hoş Ebe Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Akdere Köyünde Hoşebe Koruluğunun içindedir.
Hoş Ebe Türbesi
Hoş Ebe Kimdir: Kim olduğu konusunda bir bilgi yoktur. Yalnız türbe etrafı ardıç ağaçları olan bir korudur ve bu alan piknik alanı olarak kullanılmakta, gelenler içki içip, eğlenmektedir. Hoş Ebe’nin ölmeden önce türbesinin etrafında gülünüp oynanmasını, hoşça vakit geçirilmesini istediği rivayet edilmektedir.  

Türbenin Durumu: Hoş Ebe Türbesi yüksekçe bir tepenin yamacında, ardıç ağaçlarından oluşan bir korunun içinde üstü açık bir mezardır. Ardı. Ağaçlarının 600 yıllık olduğu söylenmektedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir. 


Taylan Köken

23 Ocak 2015 Cuma

Seyyid Hüseyin Gazi Türbesi / ANKARA / MAMAK / Hüseyin Gazi Dağı

Türbenin Yeri: Seyyid Hüseyin Gazi Türbesi, Ankara İli Mamak İlçesi, PTT Evleri Mahallesi, Hüseyin Gazi Dağı tepesindedir.
Hüseyin Gazi Külliyesi
Hüseyin Gazi Külliyesi
Seyyid Hüseyin Gazi Kimdir: Hüseyin Gazi Sultan, Hüseyin Gazi Hazretleri adıyla da anılan Emeviler döneminde Anadolu’ya gelip burada şehit düşmüş bir İslam mücahididir. Hüseyin Gazi Seyyid Battal Gazi’nin babası olmasının dışında hakkında fazla bilgi sahibi değiliz.
Battal Gazi Destanı’nda Seyyid Hüseyin Gazi’nin büyük atalarından olan Ali el-Medeni alim ve cengaver bir kişidir. Babası Ali Zeydi’dir. Ali Zeydi’nin lakabı “Rabi”dir. Zeyd, Muhammed el Erdeşir’in oğludur. Muhammed el-Erdeşir ise Yahya el İdris’in oğludur. Yahya el-İdris’in atası ise Zeyd el Enver’dir. İmam Zeynel Abidin’in oğludur. İmam Zeynel Abidin ise İmam Hüseyin’in oğludur. İmam Hüseyin ise Hz. Ali (r.a.)’nin oğludur. Hz. Hüseyin'in annesi Fatimatü'z-Zehra ise Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'nın kızıdır.
Bizans kuvvetleriyle sınır boylarında savaşan dervişlerdendir. Malatya Beyi Emir Ziyad’ın komutanıdır. Emir Ziyad vefat edince yerine oğlu Numan geçer. O da Seraskerlik görevini Hüseyin Gazi’ye verir.
Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin 1200’li yılların başında Anadolu’ya gelirken Hüseyin Gazi soyundan 300 kişi getirdiği söylenmektedir. Seyyid Hüseyin Gazi Tekkesi 13. yüzyıl yapısıdır. 1925 yılına kadar Bektaşi Tekkesi olarak varlığını sürdürür.
Hüseyin Gazi Tekkesi kayıtlara göre 1386 yılında tamir görmüştür, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1527 yılında, II Mahmut döneminde 1826 yılında olmak üzere iki kez kapatılmıştır. Tekke Sultan Abdülaziz tarafından 1868 yılında tekrar törenle açılmıştır. 1925-1940 yılları arasında türbe ve tekke tahrip edilmiş, eşyaları talan edilmiştir.        
Hüseyin Gazi Türbesi
Hüseyin Gazi Sandukası
Türbenin Durumu: Türbe yığma taştan inşa edilmiştir. Altıgen planlı bir türbedir ve içinde tek sanduka bulunmaktadır. Günümüzde Türbe, Cemevi ve diğer binalarla birlikte bir külliye şeklindedir. Hüseyin Gazi’nin Anadolu’da birçok yerde türbe ve makamları vardır.    

Ziyaret Nedeni: Türbe değişik dilekler için ziyaret edilmekle birlikte, özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir. Kadın ve çocuk giysileri sanduka üzerine bırakılarak şifa aranmaktadır. Türbe etrafındaki ağaçlara çaput bağlanmakta, türbede mum adağı, kurban adağı uygulanmaktadır.
Türbenin karşındaki dağda üç kez dolaşılırsa dileklerin yerine geleceğine inanılmaktadır. Türbe etrafındaki toprağın sırta sürülerek ağrıları alacağına inanılmaktadır. Yine türbe yakınında bulunan bir Delik Taş‘ını Hüseyin Gazi’nin savaşlarda gürz olarak kullandığına inanılmaktadır. Bu deliğe kafaları sokunca baş ağrısının kalmayacağına inanılmaktadır. Türbe duvarına taş yapıştırma adeti vardır. Yine türbe yakınında bulunan Kutsal Mağara içinden alınan suyun şifa getireceğine inanılmaktadır. Bu suya Zemzem veya Dualı Su adı verilmektedir.   

Menkıbeler: 1-) Malatya Emiri Numan'ın bir oğlu olur ve adını Ömer koyarlar. Hüseyin Gazi, dağlarda avlanırken, bir geyik görür. Geyiğin sırtında altın simli bir çul vardır. Bu güzel geyiği yakalayıp Emir Numan’ın oğlu Ömer’e hediye etmek ister ve kaçan geyiği kovalamaya başlar. Geyik bir mağaraya girer. Hüseyin Gazi’de onu takip eder ve atından inip mağaraya girer. Mağarada bir iki adım yürüyen Hüseyin Gazi’nin karşısına sarı renkli bir at çıkar. Gökkuşağına benzeyen eğerine bir bohça, bir kılıç ve büyük bir gürz tutturulmuştu. Gördüğü bu sahne karşısında hayran kalan Hüseyin Gazi ata yaklaşır ve geminden tutmak ister. Lakin bir türlü atın yularından tutamaz. O esnada mağaranın içinden bir nida gelir ve at huysuzluğunu bırakır. Bu sesin sahibini bir türlü göremeyen Hüseyin Gazi hayrete düşer ve atın yularını tutar. Eğere asılmış olan kılıcı alır. Kılıcın üzerinde “Bu süngü Keyyus'un süngüsüdür." ibaresi yazılıdır. Bohçayı açar. Bohçanın içinde Hz. Adem’in iki bölük saçı, Hz. Davut ve Hz. İshak’ın zırhları, Hz. Ömer ve Hz. Hamza'nın silahları vardır. Her silahın üzerinde kime ait olduğu yazılıdır. Bu gördüklerine çok sevinen Hüseyin Gazi sarı atı ve atın üzerinde bulunan kutsal emanetlerle birlikte mağaradan çıkar, Malatya’nın yolunu tutar. Yol boyunca mağarada duyduğu nidayı düşündü ve "Cafer kimdir ki böyle silahlar ona verilecek?" Bu düşüncede iken uykusu gelir.
Atından iner ve bir kayaya yaslanır, uyur. Rüyasında bir pir gelerek: - ”Ya Hüseyin! Müjdeler olsun sana ki, o Cafer senin oğlundur. Doğumuna az kaldı. O Rum (Anadolu)'u Müslüman edecek. Öyle işler yapacak ki, hiçbir pehlivan yapmamış olacak.” dedi. Hüseyin Gazi uyanır, abdest alır ve şükür secdesi yapar. Atına binerek Malatya’ya gelir. Aradan yıllar geçer Malatya Emiri Numan ibni Ziyad vefat eder, yerine oğlu Ömer geçer. Hüseyin Gazi'nin yiğit ve pehlivan bir eri vardı. Adı Tevabil’di. Günlerden bir gün divan toplantısında iken Tevabil, Hüseyin Gazi’ye bir oğlu olduğunu müjdeledi. Emir Ömer, Hüseyin Gazi’nin oğlunun adını Cafer koydu. Hüseyin Gazi şükür nişanesi olarak ziyafet verdi.

2-) Cafer büyür ve üç yaşına girer. Onu gören herkes on yaşında sanır. Öyle güzelleşir ki benzeri yoktur. Kim kucağına alsa onu yere koymaz olur. Hüseyin Gazi ise her gün ava çıkar, Bizans Kralı Kayser’de her yıl halifeye haraç verir. Mamuriye (Ankara) tarafına avlanmaya çıkan Hüseyin Gazi’nin önüne bir geyik çıkar. Geyiğin sırtında bir atlas çul ve kıymetli taşlar vardır. Bu geyiği yakalayıp oğlu Cafer’e hediye etmek ister. Birkaç kement atar ama yakalayamaz, geyik kaçar. Geyiğin peşine düşen Hüseyin Gazi farkında olmadan Bizans topraklarına girer. Yüksek bir dağın tepesine çıkar. Dağın eteğinde bir kale, kalenin eteğinde de muazzam bir şehir vardır. Şehrin önünde de 40 bine yakın asker vardır. Bu şehir Mamuriye’dir. Şehrin beyi ise Mihriyayil (Mihrail)’dir. Bizans kralı Kayser'in kayınbiraderidir. Bunlar üç kardeş olup, büyüğü Mihriyayil, ortancası Mihran, küçüğü de Şamasep’dir. Kovaladığı geyik ise Mihriyayil'indir. Geyik her tarafta gezer, ama kimse ona bakmaya bile cesaret edemez.
Hüseyin Gazi’nin yakalamaya çalıştığı geyik yorulmuş bir vaziyette Mihriyayil'in çadırına varır. Geyiğin bu durumunu gören Mihriyayil sinirlenir ve askerlere geyiği kovalayan kişinin yakalanmasını emreder. Askerler sağa sola koşturup, geyiği kovalayan kişiyi aramaya başlarlar. Dağın zirvesinde duran Hüseyin Gazi’yi farkederler. Mihriyayil’in askerleri ile Hüseyin Gazi arasında çetin bir mücadele geçer. Hüseyin Gazi yaralanır, yalnız olmasına rağmen çok düşman askeri öldürür ve şehit olur. Düşman askeri atını yakalamak ister, fakat yakalayamazlar. At kanlı bir vaziyette Malatya’ya varır. Emir Ömer bu duruma çok üzülür. Hüseyin Gazi’yi Bizans’ın Ankara valisi Mihriyayil’in askerlerinin şehit ettiğini Yahya bin Mansur gördüğünü söyler. Bu şehadet olayı Emir Ömer tarafından bir mektupla Bağdat'ta halifeye bildirilir. Halife Tavamık bin Bağdadi, bu olaya çok üzülür ve Emir Ömer’e Bizans üzerine akınların başlatılmasını emreder.

Kaynakça: www.ankararsevdam.net / www.alevikonseyi.com (Gülağ Öz yazısı) / www.wowturkey.com

Taylan Köken

22 Ocak 2015 Perşembe

Karaağaç Dede Türbesi / ANKARA / MAMAK / Karaağaç Mahallesi

Türbenin Yeri: Karağaç Dede Türbesi, Ankara İli Mamak İlçesi, Karaağaç (Köyü) Mahallesindedir.

Karaağaç Dede Kimdir: Türbede kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Altıağaç Dede olarak da anılan türbenin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’ın Adım Adım Ankara kitabından öğreniyoruz. Hakkında başka bir bilgi verilmemiştir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.  


Taylan Köken

21 Ocak 2015 Çarşamba

Ortaköy Ziyareti / ANKARA / MAMAK / Ortaköy Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Ortaköy Ziyareti, Ankara İli Mamak İlçesi, Ortaköy (Köyü) Mahallesindedir.

Ziyaret Nedir: Ziyaretin niteliği hakkında bir bilgimiz yoktur. Ziyaretin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’ın Adım Adım Ankara kitabından öğreniyoruz. Hakkında başka bir bilgi verilmemiştir.

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.  


Taylan Köken

20 Ocak 2015 Salı

Erenler Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Bademli Mahallesi

Türbenin Yeri: Erenler Türbesi, Kızılcahamam İlçesi, Bademli (Köyü) Mahallesindedir.
Erenler Türbesi
Erenler Kimdir: Köye yakın bir tepe üzerinde üstü açık bir mezardır. Mezar taşında Vakf-ı Paşacık Erenler Türbesi yazmaktadır. Türbede kaç kişinin ve kimin medfun olduğu bilinmemektedir.   

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir. Etrafı ağaçlıktır.

Ziyaret Nedeni: Bademli Köylüleri yılın belli bölümlerinde toplu olarak ziyaret etmektedir. Ziyaret sonra türbe yanında topluca yemekler yenmektedir.  

Kaynakça: www.facebook.com

Taylan Köken

19 Ocak 2015 Pazartesi

Durali Baba Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Yıldırımören Mahallesi

Türbenin Yeri: Durali Baba Türbesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yıldırım Ören (Köyü) Mahallesine 3km uzaklıktadır.

Dur Ali Baba Kimdir: Durali Dede olarak da anılan erenin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Bu erenimiz yılda bir kez toplu olarak ziyaret edilirmiş.

Türbenin Durumu: Türbe yakın zamanda betonarmeden yeniden inşa edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Durali Baba Türbesi yılın belli günlerinde çocuğu olmayan, yahut çocuğunu düşüren kadınlar toplu olarak ziyaret eder. Toplu olarak dualar edilip, ilahiler okunmakta, sonra da yine toplu olarak yemek yenmektedir. “El Almış” olan bir kadın töreni yönetir. Elleri bir poşuyla bağlanan ziyaretçi dua ederek türbe etrafında üç kez dolanır. Yine türbedar tarafından kısa bir tokmakla ziyaretçinin sırtına tokmakla, acıtmayacak şekilde vurulur. Sonra adak olarak hayvanını adarlar.
Çocuğu olanlar çocuklarına Durali, Ali veya Aliye ismini takmaktadırlar.


Taylan Köken

18 Ocak 2015 Pazar

Abdülcemil Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Üçbaş Mahallesi

Türbenin Yeri: Abdülcemil Türbesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Üçbaş (Köyü) Mahallesindedir.
Abdülcemil Türbesi
Abdülcemil Kimdir: Abdülcemil’in kim olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yoktur. Yalnız çok yakında bulunan Taşlıca Köyünde medfun olan Oruç Gazi türbesini ziyaret eden kişiler sonra gelip Abdülcemil Hazretlerini ziyaret etmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe yığma taştan yeni yapılmıştır. Dikdörtgen planlı türbede tek sanduka vardır.


Taylan Köken

17 Ocak 2015 Cumartesi

Oruç Gazi Sultan Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Taşlıca Mahallesi

Türbenin Yeri: Oruç Gazi Sultan Türbesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Taşlıca (Köyü) Mahallesi girişinde bir mezarlığın içindedir.
Oruç Gazi Sultan Türbesi
Oruç Gazi Sultan Sandukaları
Oruç Gazi Kimdir: Bölgeye gelen Selçuklu Döneminde annesi Kırımızı Ebe ile birlikte gelip bölgeye yerleşen Gazi Dervişlerdendir. Annesinin kerametiyle Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat köyün topraklarını Oruç Gazi’ye ve onun soyuna fermanla yurt vermiştir.
Oruç Gazi Dede olarak da anılan derviş hakkında başka bir bilgimiz yoktur. 

Türbenin Durumu: Türbe 2001 yılında Selçuklu tarzında inşa edilmiştir. Türbe içinde ve etrafında yine eski devirlerden kalan mezarlar bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Oruç Gazi Dede’yi askere giden gençler hayır duası için ziyaret etmektedir. Askerde haber alınamayanlar için yine Türbe ziyaret edilirmiş. Oruç Gazi Dede Kuduz Hastalığa şifa olmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Oruç Gazi Dede’nin davul sesinden hoşlanmadığı rivayet edilir. Bu yüzden türbe yakında eren rahasız olmasın diye davul çalınmaz.  

Kaynakça: www.taslicakoyudernegi.com / Neziha Araz –Anadolu Evliyaları -1975

Taylan Köken

16 Ocak 2015 Cuma

Kırmızı Ebe Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Taşlıca Mahallesi

Türbenin Yeri: Kırmızı Ebe Türbesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Taşlıca (Köyü) Mahallesinin doğu çıkışında bir tepe üzerindedir.
Kırmızı Ebe Türbesi
Kırmızı Ebe Türbesi (Eski Hali)
Kırmızı Ebe Türbesi
Kırmızı Ebe Türbesi
Kırmızı Ebe Kimdir: Ebe Valide olarak da anılan Kırmızı Ebe Bacıyan-ı Rum’dur. Anadolu’ya ismini vermiş, evliyaların ulularındandır. Anadolu Selçukluları Döneminde Sultan Alaaddin Keykubat ordularıyla Başköy Rum Kalesini fethetmek için Taşlıca’ya gelir. Buraya daha önce gelip yerleşen Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi Türk askerlerini karşılar ve ayran ikram eder.
Yayık ayranını, bugün Ayran Taşı denilen mezarlığın yanında koruma altına alınmış olan yalağa döker. Herkes yalaktan gelip ayran alır. Alır almasına da Ayran Taşındaki ayran bir türlü tükenmez. Böylece Kırmızı Ebe’nin evliyadan bir zat olduğu anlaşılır. Kırmızı Ebe ile askerler arasında geçen şu konuşma Anadolu’ya bugünkü adının verilmesini sağlamıştır:
-         Doldurun gazilerim,
-         Doldur Ana,
-         Doldurun yavrularım
-         Ana, dolu…        
 
Ayran Taşı
Türbenin Durumu: Türbe yakın zamanda betonarmeden inşa edilmişti. Yine 2001 yılında bir hayırsever tarafından tekrar yapılmıştır.

Ziyaret Nedeni: Kırmızı Ebe’ye çok büyük saygı duyulmaktadır. Bu yüzden özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.
Ayran Taşı ayrıca ziyaret edilen bir yere dönüşmüştür. Ayran Taşı yanında bulunan bodur alıç ağacının dallarına bezler bağlanmaktadır.


Taylan Köken

14 Ocak 2015 Çarşamba

Gelin Kayası Ziyareti / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Taşlıca Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Gelin Kayası Ziyareti, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Taşlıca (Köyü) Mahallesi güneyindeki taşlık tepe üzerindedir.
Gelin Kayası
Gelin Kayası Nedir: Ziyaretin üç tip öyküsü vardır. İki öyküde de gelinin adı Nigar olduğundan bu kalıklara Nigar Kayalıkları da denmektedir.
Birinci hikayede Türk kızı Nigarı bir Rum zorla kendine gelin yapar. Bir de nispet olsun diye Oruç Gazi Sultan Türbesinin yanından geçerken davullarla gürültü çıkarınca gelin alayı Nigar’la birlikte taşa döner.
İkinci anlatıyı kaynağımızdan aynen aktarıyorum:
“Nigâr, köyün en güzel kızlarından biridir ve dokuz kardeşin en büyüğü olduğu için ev, tarla, bağ ve bahçe işlerinin tamamı onun üzerindedir. Bir gün köyün kızlarıyla birlikte tarlaya giderken karşıdan bir atlının geldiğini gören Nigâr, bu delikanlıya âşık olur. İlerleyen zamanlarda bu genç, yeniden Nigâr’ın karşısına çıkar ve onu sevdiğini, evlenmek istediğini söyler. Nigâr ise, ailesinin yabancıya kız vermeyeceğinden emindir. Bunun üzerine genç adam, ailesini köyün muhtarı ile Nigâr’ın evine yollar; fakat yine de sonuç değişmez ve gençler birbirlerine kavuşamazlar. Buna rağmen, köyün çöpçatan teyzesi, sonunda Nigâr’ın babasını ikna eder ve törelerine göre de istediği başlığı vereceğini söyler. Düğün hazırlıkları yapılır ve gelin alayı davul, zurna çalarak eğlenmeye başlar. Ne var ki düğünlerde davul çalmamak, eski ulemanın aşırı eğlenceye kaçılmaması için koyduğu bir kuraldır. Tepe yamacına gelen düğün alayı, bu kuralı çiğner ve o anda şimşekler çakmaya, rüzgâr hızlı bir şekilde esmeye başlar. Sonuç olarak herkes taş kesilir, zavallı delikanlının âkıbeti ise belli değildir.”
Üçüncü versiyon anlatımı köyün sitesinden aktarıyorum:
Asırlar önce, yukarı köylerden davul zurna çalarak gelen bir gelin alayı, köyümüze gelince gaipten bir ses:  ‘Çalma!’ diye seslenir. Buna aldırmayan çalgıcılar çalmaya devam edince ses üç kere tekrarlanır. Çalgı gene durmayınca bütün gelin alayı aniden taş olur. Adet üzere gelinin cebine konan elma da bu sırada yere düşmüş ve orada bir elma ağacı büyümüş. Bu elma ağacının 1960’lı yıllara kadar kaldığı ve o yıllarda köyden birisi tarafından kesildiği söyleniyor. Anlatıldığına göre Gelin Kaya’nın arka tarafında üç tane sacayağı varmış. Zamanla bunlardan biri kırılmış, diğer ikisi de halen durmaktadır.”

Ziyaretin Durumu: Ziyaret 1991 yılı tarihinde Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olar tescillenmiştir.  

Kaynakça: M. Öcal Oğuz –Petek Ersoy / Yaşayan Taş Kesilme Efsaneleri Mekanlar ve Anlatılar-2006 / www.taslicakoyudernegi.com    

Taylan Köken

13 Ocak 2015 Salı

Semer Ziyareti / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Semer Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Semer Ziyareti, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Semer (Köyü) Mahallesi içindedir.

Semer Ziyareti Nedir: Semer Ziyareti köy içinde bulunan bir mezardır. Antik devşirme malzemeyle yapılan mezarda kimin medfun olduğu bilinmemektedir. İsimsiz bu mezarı Semer Köylüleri Ziyaret olarak isimlendirmektedir.
Ayrıca köyde bulunan bir çeşmenin adıysa Gül Dede Çeşmesi olarak anılmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir.


Taylan Köken

12 Ocak 2015 Pazartesi

Örencik Türbeleri / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Örencik Mahallesi

Türbelerin Yeri: Örencik Türbeleri, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Örencik (Köyü) Mahallesindedir.

Örencik Türbeleri Kimdir: Dikmen Dede ve Hızır Dede türbeleri köyün ve çevrenin önemli ziyaret yerlerindendir.  

Türbenin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Dikmen ve Hızır Dede Türbeleri Yağmur Duasında toplu olarak ziyaret edilmektedir. Ayrıca hastalığı olan, dertleri ve sıkıntıları olan, çocuk sahibi olmak için bu türbeler ziyaret edilir. 


Taylan Köken

11 Ocak 2015 Pazar

Şeyh Abdurrahman Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Otacı Mahallesi

Türbenin Yeri: Şeyh Abdurrahman Türbesi, Kızılcahamam İlçesi, Otacı (Köyü) Mahallesinin Şıhlar Mahallesindedir.
Şeyh Abdurrahman Türbesi
Şeyh Abdurrahman Kimdir: Şeyh Abdurrahman, Şeyh Ali Semerkandi hazretlerinin evlatlarındandır. 1571 yılında İstanbul’a gönderilen bir yazıyla Şeyh Abdurrahman’a Kara Fatma Mezrasının gelirleri bağışlanır. Ayrıca vakıflar arşivinde “Şeyh Abdurrahman Zaviyesi Vakfı” kaydı bulunmaktadır.
Otacı’nın İnni Mahallesin de isimsiz bir türbe ziyaret edilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden dikdörtgen formda, sandukaların bulunduğu bölümde kubbe yapılmıştır. Türbe içinde iki sanduka, bahçesinde ailesine ait olduğunu düşündüğümüz başka mezarlar bulunmaktadır.  


Taylan Köken

10 Ocak 2015 Cumartesi

Yunus Dede Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Kızılcaören Mahallesi

Türbenin Yeri: Yunus Dede Türbesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Kızılcaören (Köyü) Mahallesinde Ankara-Bolu Karayolunun yanındadır.
Yunus Dede Türbesi
Yunus Dede Türbesi
Yunus Dede Kimdir: Yunus Dede, Şeyh Ali Semarkandi Hazretlerinin talebesi ve mürididir. Şeyhin yanında eğitimini tamamlayıp köyüne dönmüş burada İslâm’a hizmet etmeye devam etmiştir.

Türbenin Durumu: Türbe 1990 yılında betonarmeden inşa edilmişti. Beşgen köşeli türbenin bahçesinde yaşı belli olmayan bir meşe ağacı bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerini ziyarete gelenlerin önce, Yunus Dede’yi, daha sonra Bardakçılar’daki türbeyi ziyaret ettikten sonra Şeyhin türbesini ziyaret etmesi gerektiği söylenmektedir. 

Menkıbeler: 1-) Yunus Dede tahsilini tamamlayınca Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri sırayla öğrencilerini bir yere gönderiyormuş. Yunus Dede’ye sıra gelince görev verecek yer kalmaz. Şeyh Ali’de Yunus Dede’ye bir bohça vererek gönlünü alır. Bohçayı alan Yunus, mahzun mahzun dolaşarak kendi köyünün yaylasına gelir. Yunus bohçayı açınca, bohçadan çıkan bıçak şimdi türbesinin yanında bulunan meşeye saplanır. Burada göreve başlaması gerektiğini anlayan Yunus Dede vefat edince bu meşe dibine defnedilir.   


Taylan Köken

9 Ocak 2015 Cuma

Abdullah Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Hıdırlar Mahallesi

Türbenin Yeri: Abdullah Türbesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Hıdırlar (Köyü) Mahallesi cami yanındadır.
Abdullah Türbesi
Abdullah Kimdir: Hıdırlar Köylüleri ereni Horasanlı Abdullah olarak anmaktadır. Dolayısıyla bölgeye gelip yerleşen Horasan Erenlerinden biridir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe yığma taştan derme çatma inşa edilmiştir. Türbenin üstü sacdan bir çatıyla örtülmüştür. Yakın zamanda restore edileceğini öğrenmiş bulunmaktayız.


Taylan Köken

8 Ocak 2015 Perşembe

Dede Çamı Ziyareti / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Bayır Mahallesi

Ziyaretin Yeri: Dede Çamı Ziyareti, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Bayır (Köyü) Mahallesinin Aşağıbayır Mahallesi içinden görülen bir tepenin üzerindedir.

Dede Çamı Ziyareti Nedir: Dede Çamı Ziyareti köy içinden görülen bir tepenin üzerindeki yaşlı çam ağaçlarından oluşmaktadır. Bayır Köylüler bu alanı hem dağ hem de ağaç kültüyle alakalı ziyaret ediyor olmalılar.
Ayrıca köyde bulunan bir çeşmenin adıysa Dede Suyu Çeşmesi olarak anılmaktadır.


Taylan Köken

7 Ocak 2015 Çarşamba

Kıbel Baba Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Çeştepe Mahallesi

Türbenin Yeri: Kıbel Baba Türbesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Çeştepe (Köyü) Mahallesinin 2km kadar ilerisinde Yukarı Çeştepe yerleşimindedir.

Kıbel Baba Kimdir: Çeştepe Köyünde Osmanlı kayıtlarında Baba Kıbel Zaviyesi bulunmaktadır. Zaviyeden günümüze herhangi bir kalıntı kalmamıştır. Ama Yukarı Çeştepe Mahallesinde köy halkının Kervansaray olarak adlandırdığı alanda bir mezartaşı vardır. Çeştepeliler burayı Kibel Baba ziyaretgahı olarak anmaktadır.   

Türbenin Durumu: Türbe olup olmadığı belli olmayan bir mezardır.


Taylan Köken

6 Ocak 2015 Salı

Mehmet Dede Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Çeştepe Mahallesi

Türbenin Yeri: Mehmet Dede Türbesi, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Çeştepe (Köyü) Mahallesi mezarlığındadır.
Mehmet Dede Türbesi
Mehmet Dede Kimdir: Çeştepe Köyünde Osmanlı kayıtlarında Baba Kıbel Zaviyesi bulunmaktadır. Zaviyeden günümüze herhangi bir kalıntı kalmamıştır. Mehmet Dede Türbesi girişinde ise Mehmet Gıbel Baba Türbesi yazısı bulunmaktadır. Hakkında başka bir bilgi yoktur.   

Türbenin Durumu: Türbe yakın zamanda betonarmeden inşa edilmiştir. Yanında küçük bir cami de bulunmaktadır. Türbe içinde Mehmet Dede’ye ait bir asa bulunmaktadır. Asanın bir ucunda demir bir parça, diğer ucunda ise bakır bir alem parçası vardır.

Ziyaret Nedeni: Türbeye özellikle frengi hastalığına yakalananlar ve değişik hastalıklardan muzdarip olanlar ziyaret etmektedir.  

Kaynakça: www.kizilcahamam.meb.gov.tr / www.facebook.com (Çeştepe Köyü Sayfası) 

Taylan Köken

5 Ocak 2015 Pazartesi

Beşkonak Yatırı / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Beşkonak Mahallesi

Türbenin Yeri: Beşkonak Yatırı, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Beşkonak (Köyü) Mahallesindedir.

Yatır Kimdir: Beşkonak Mahallesinde bir yatır olduğunu değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz. Yatır hakkında başka bir bilgi yoktur. 

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynakça: www.ankararehberi.com 

Taylan Köken

4 Ocak 2015 Pazar

Sırıklı Dede Türbesi / ANKARA / KIZILCAHAMAM / Aşağıhüyük Mahallesi

Türbenin Yeri: Sırıklı Dede Türbesi, Kızılcahamam İlçesi, Aşağıhüyük (Köyü) Mahallesi Horozoğlu Deresinin üstünde bulunan düzlükte, Türbe Mevkiindedir.

Sırıklı Dede Kimdir: Anlatılan rivayetlere göre bölgeye İslâm’ı yaymak için üç büyük evliya gelir. İncik Sultan (Yılanlı Dede) Gümele Köyüne, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Çamlıdere’ye (Eski Şıhlar’a), Sırıklı Dede de Aşağıhüyük Köyüne yerleşir. Türbe yanında medfun diğer zatın mezarıysa Gaykı Dede’ye aittir.
Osmanlı Döneminde Aşağıhüyük Köyünde bulunan medresede nice alim yetişmiştir. Bu alimler İznik ve Bursa yöresinde görev almış hocalardır. Bu büyük medresede 400’e yakın öğrenci barınmaktaymış. Köyde medfun olan zatların bu medresenin kurucusu veya burada görevli hocalar olduğunu düşünmekteyiz.   

Türbenin Durumu: Türbelerin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.  


Taylan Köken

3 Ocak 2015 Cumartesi

Hatit Demirli Baba Türbesi / ANKARA / KEÇİÖREN / Ovacık Mahallesi

Türbenin Yeri: Hatit Demirli Baba Türbesi, Ankara İli Keçiören İlçesi Ovacık (Köyü) Mahallesindeki mezarlığın karşısındadır.
Hatit Demirli Baba Türbesi
Hatit Demirli Baba Kimdir: Hatit Baba, Demirli Baba ve Hatit Demirli Baba olarak anılan zat Horasan’dan bölgeye gelmiş olan ve İslâm’ı yayan erenlerden biridir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.        
           
Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir. Mezarın etrafı demir parmaklıklarla koruma altına alınmıştır.
       

Taylan Köken

2 Ocak 2015 Cuma

Hacı Bayram-ı Veli’nin Annesinin Türbesi / ANKARA / KEÇİÖREN / Yeşilöz Mahallesi

Türbenin Yeri: Hacı Bayram-ı Veli’nin annesinin türbesi, Ankara İli Keçiören İlçesi Yeşilöz Mahallesi, İrfan Baştuğ Caddesi üzerinde bulunan, Nebahat Taşkın İlk Öğretim Okunun bahçesindedir.
Hacı Bayram-ı Veli'nin Annesinin Türbesi
Hacı Bayram-ı Veli’nin Annesi Kimdir: Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin annesinin ismi bilinmiyor. Türbesinin yeri mezarda bulunan “Ümm-i Hacı Bayram-ı Veli” yazısıyla tespit edilmiştir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.        
           
Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklinde iken Keçiören Belediyesi tarafından 2004 yılında mezarın üzerine türbe yapılmıştır. Türbe içinde iki sanduka bulunmakta, diğer sandukanın kızkardeşe veya bir komşuya iat olduğu düşünülmektedir.

Ziyaret Nedeni: Özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.
       

Taylan Köken

1 Ocak 2015 Perşembe

Seyyid Abdülhakim Arvasi Türbesi / ANKARA / KEÇİÖREN / Bağlum Beldesi

Türbenin Yeri: Seyyid Abdülhakim Aravasi Türbesi, Ankara İli Keçiören İlçesi Bağlum Kasabasının mezarlığındadır.
Seyyid Abdülhakim Arvasi Türbesi (Yeni Hali)
Seyyid Abdülhakim Arvasi Türbesi (Eski Hali)
Seyyid Abdülhakim Arvasi Kimdir: Son dönem alim ve velilerin büyüklerindendir. Van ilinin Başkale İlçesinde 1865 yılında doğmuş, Bağlum’da 1943 yılında vefat etmiştir.
Soyu Hz. Ali’ye kadar uzanmaktadır. Babası Seyyid Mustafa’dır. İlk bilgilerini babasından aldıktan sonra, Başkale’de ibtidai ve rüştiye mekteplerini tamamlayıp, eğitimine devam etmek için Irak’a geçer. Burada eğitimine yoğun olarak devam eder ve 1878 yılında Seyyid Fehim-i Arvasi’ye intisap eder. Hocasının yanında eğitimlerini sürdürüp, 1882 yılında zâhiri ilimlerden, 1888 yılında tasavvufta Nakşibendi yolundan icazet almıştır.
Bir ara 1919 yılında Sultan Vahdettin tarafından Süleymaniye Medresesine tasavvuf müderrisi olarak görevlendirilir. 1943 yılına kadar İstanbul’da kalıp değişik camilerde vaazlarına devam eder. Bu yıl Ankara’ya gelmiş, burada hastalanmış ve 27 Kasım 1943 tarihinde vefat etmiştir. Mezarının nerede olacağı tartışma konusu olmuş ve en son Bağlum’a gömülmesine karar verilmiştir.
Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri hakkında anlatılan birçok menkıbe bulunmaktadır. Bu menkıbelere kaynakçamızdaki adresten ulaşabilirsiniz.      
           
Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir. Günümüzde mezar modern bir çatıyla ve cam duvarla korunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.
       

Taylan Köken