31 Ağustos 2012 Cuma

Derviş Yakini / AFYONKARAHİSAR

Derviş Yakini Kimdir: Asıl adı Deviş'tir. Küçük Mehmet Efendi tarafından evlat edinilerek, onun tarafından yetiştirilmiştir. Sanat ve kültür eğitimini dergahta Mehmet Efendi'den almıştır. 
Sultan Divani dergahının müritlerinden olan Derviş Yakini özellikle Sultan Divani’nin torunu olan Güneş Hatun’ın eğitiminde çok etkili olmuştur. Güneş Hanım’ın şeyhliği döneminde de hem dergahın işlerinde, hem de Güneş Hanım’a yardımda önemli görevler üstlenmiştir. 1592 yılında vefat etmiştir. 

Derviş Yakini “Güneş Hanımın büyüklüğü karşısında kadın ve erkek olmanın ne ehemmiyeti var!” demiştir.      

Türbenin Durumu: Türbesinin yeri bilinmemektedir.

Kaynakça: Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992.

Taylan Köken

30 Ağustos 2012 Perşembe

Mu’ini Mustafa Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Kubbeli Mah.

Mu’ini Mustafa Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Kubbeli Mahallesinde Hıdırlık eteklerinde türbesi vardır.

Mu’ini Mustafa Dede Kimdir: Hz. Mevlana’nın Mesnevisini 15.yüzyılda ilk defa tercüme ve şerh eden mutasavvıf alimidir.

Türbenin Durumu: Türbe Kubbeli Mahallesinde bulunan, eski Kubbeli Mezarlığında bulunuyordu. Mezarlık zaman içinde kalkmış fakat Mu’ini Mustafa Dede’nin türbesine dokunulmamıştır. Türbenin üstü açıktır ve kaba beton ile sağlamlaştırılmıştır. 

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992 / Yusuf Ilgar –Afyonkarahisar’da Mezarlıklar ve Türbeler.

Taylan Köken

29 Ağustos 2012 Çarşamba

Süleyman Şah Germiyani Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Kadınlar Pazarı

Süleyman Şah Germiyani Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde Kadınlar Pazarında türbesi vardır.
Türbenin Eski Hali
Süleyman Şah Germiyani Kimdir: Afyonkarahisar’da Mevleviliğin kurucusu olan Aba Puş-i Veli hazretlerinin çilehanesinden bahsetmiştik. Hıdırlık Tepesinde Dedeini’ndeki bu  çilehanede Hz. Mevlana’nın oğlu olan Sultan Veled çile çekmektedir. Sultan Veled’in Afyon’da olduğunu duyan ve ziyaretine gelen Anadolu Beylerinden Germiyanoğullarından Süleyman Şah’tır. Bu ziyaretten sonra Sultan Veled’in dervişi olur.
İlerleyen zamanda Sultan Veled kızı Mutahhara’yı Süleyman Şah ile evlendirerek hem müridi, hem de damadı yapmış olur. Bu evlilikten üç çocukları olur. Hızır, İlyas ve Devlet Hatun. Daha sonra Devlet Hatun Yıldırım Beyazıt ile evlenecektir.
Süleyman Şah Germiyani 1384 yılında vefat eder.

Türbenin Durumu: Türbenin Yusuf Ilgar’ın çalışmasından bir kümbet olduğunu öğreniyoruz. Şimdiki durumu hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Hayır duası için çevre halkı tarafından ziyaret edilmektedir.

Önemli Not: Yusuf Ilgar’ın çalışması olan Afyonkarahisar’da Mevlevilik kitabında ise Mevlana Celalettin-i Rumi vefat edince oğlu Sultan Velet Afyon’da kalır. Bu sırada kızı Mutahhare Hatunu Germiyanoğlu Savcı Bey’in oğlu Umur Bey ile 1276 yılında evlendirir.

Kaynakça: Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992.

Taylan Köken

28 Ağustos 2012 Salı

Güneş Hatun Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Güneş Hatun Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Güneş Hatun Kimdir: Sultan Divani’nin torunudur. Küçük Mehmet Çelebi babasıdır. Diğer kardeşleri Kerime, Rahime ve Seher’in en büyüğüdür ve 1610 yıllarında doğmuştur. Babası yanında ilk eğitimini almış olan Güneş Han Arapça ve Farsça dillerine Türkçe kadar hakimdir.
Dergahın şeyhi III. Mehmet Arif Çelebi olunca Güneş Hatun’da vakfın idari işlerini ele alır ve maharetle yürütür. Arif Çelebi’nin vefatından sonra şeyhlik makamına oturur ve halifelik makamını da layıkıyla yerine getirir. 

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukaların arasındadır.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin önemli şahsiyetlerinden olan Güneş Hatun Mevlevihane ziyaret edilirken kendisi de unutulmayarak bir hayır duası ile anılmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Güneş Hatunun şeyhliğinde dergah ikinci kez yanar. Devrin zengin veziri Kara Mustafa Paşa dergahın yeniden yapılması için gereken masrafı karşılayacağını söyler. Fakat Sultan Divani tekrar torunlarından olan Güneş Han’ın rüyasına girerek, ayak ucunda bulunan bir testi altını söyler. Bu altın bulunur ve dergah yeni baştan imar edilir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992.

Taylan Köken

27 Ağustos 2012 Pazartesi

Destina Gevher Hatun Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Destina Gevher Hatun Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Destina Gevher Hatun Kimdir: Sultan Divani’nin büyük kızıdır. Hangi tarihte doğduğu belli değildir. 1548 yılında doğduğu rivayet edilir. Hızırşah Çelebi, Küçük Mehmet Çelebi, Yahya Çelebi, Abdüllatif Çelebi erkek kardeşleri, Güneş Hatun ile Ayşe Kamerşah Hatun kız kardeşleridir.
Destina Hatun abisi Hızırşah Çelebi’den sonra dergahın şeyhliğini yürütmüştür. Onun şeyhliği döneminde dergah 1591 yılında yanıp kül olur. Tekrardan dergah yapılır. Tefsir ve Hadis ilimlerinde ilerlemiş, hayatını dini ilimleri öğrenmek ve Mesneviyi okumak ve öğrenmekle geçiren Saliha kadınlardan birisidir.   

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukaların arasındadır.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin önemli şahsiyetlerinden olan Destina Gevher Hatun Mevlevihane ziyaret edilirken kendisi de unutulmayarak bir hayır duası ile anılmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Destina Hatun döneminde dergah yanınca dervişler dağılır, Destina Hatun büyük üzüntüler yaşar. Artık bu ilim irfan yuvası dağılacaktır. Bu ruh hali içinde zor da olsa uykuya dalan Destina Hatun’un rüyasına babası Sultan Divani görünür. Rüyada “Destina kızım şurada bir gümüş ibrik var, içi altın doludur. Bu para sana dergahı tekrar kurmana yardımcı olur” der. Destina Hatun babasının tarifi ile ibriği bulur ve tekrardan dergahı eski haline getirir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992.

Taylan Köken

26 Ağustos 2012 Pazar

İlyas Şah Çelebi Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

İlyas Şah Çelebi Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları 
İlyas Şah Çelebi Kimdir: Afyonkarahisar’da görevlendirilen Hz. Mevlana’nın oğlu olan Sultan Veled kızı Mutahhara Hatun’u Germiyanoğlullarından Süleyman Şah ile evlendirir. Bu evlilikten doğan ikinci çocuk İlyas Şah’tır. Hakkında elimizde başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukaların birisi İlyas Şah’a aittir.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin merkezi olan Mevlevi Camiinde bulunan türbeler hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik –1992.

Taylan Köken

25 Ağustos 2012 Cumartesi

Furuni Mehmet Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Furuni Mehmet Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Furuni Dede Kimdir: Sultan Divani hazretlerinin mürididir, ateşbazıdır. Hakkında başka bir bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukalardan birisi Furuni Mehmet Dede’ye aittir.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin merkezi olan Mevlevi Camiinde bulunan türbeler hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Yavuz Sultan Selim döneminde bölgeye gelen Osmanlı askerlerini cebinden çıkarmış olduğu sıcacık ekmeklerle doyurduğu rivayet edilir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992 / Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi Cilt-6 -1992.

Taylan Köken

24 Ağustos 2012 Cuma

Hızır Şah Çelebi Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Hızır Şah Çelebi Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Hızır Şah Çelebi Kimdir: Afyonkarahisar’da görevlendirilen Hz. Mevlana’nın oğlu olan Sultan Veled kızı Mutahhara Hatun Germiyanoğlullarından Süleyman Şah ile evlendirir. Bu evlilikten doğan büyük oğul Hızır Şah’tır. Hızır Şah Çelebi, Hızır Şah Paşa olarak da anılmaktadır. 97 yıl yaşar ve 1371 yılında vefat eder.

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukaların birisi Hızır Şah’a aittir.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin merkezi olan Mevlevi Camiinde bulunan türbeler hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Hızır Şah doğduktan bir ay sonra Hz. Hızır tarafından kaçırılır ve birkaç günlük aramadan sonra Hıdırlık Dağında, bir aslanın kucağında Hızır Makamında bulunur. Henüz bir aylık olan bebenin 1 yaşındaki bir çocuk olgunluğuna geldiği görülür ve adına Hızır adı eklenir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik –1992.

Taylan Köken

23 Ağustos 2012 Perşembe

Elkas Safi Mirza Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Elkas Safi Mirza Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Elkas Safi Mirza Kimdir: Elkas Safi Mirza, Şah İsmail’in oğludur. Sultan Divani, Hz.Mevlana’nın Divan-ı Kebir’ini almak için Şah İsmail’in yanına İran’a gider. Kitabı alır ve dönüşte de, Şah İsmail’in oğlu Elkas her şeyi geride bırakıp Sultan Divani’nin peşinden Afyonkarahisar’a gelir ve ona tabi olur. Hayatını onun yanında sürdürür ve Sultan Divani’nin ölümünden iki ay sonra Elkas Safi Mirza’da vefat eder ve şeyhinin ayak ucuna defnedilir. 

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukalardan birisi Elkas Safi Mirza’ya aittir.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin merkezi olan Mevlevi Camiinde bulunan türbeler hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Sultan Divani’ye intisap eden Elkas Mirza’yı babası Şah İsmail her yerde aratır. Bir türlü aklı ermez; koca bir devletin şahı olmak varken derviş olan oğluna aklı şaşar. Şah İsmail oğlunun Afyon'da olduğunu tespit ettirir. Bol miktar harçlıkla geri gel mektubunu elçilerle yollar. Oğlunun cevabı ise şöyledir. "Ne mal, ne para, ne veliaht, dünya sizin olsun ben halimden memnunum" olur.

Kaynakça: Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992.

Taylan Köken

22 Ağustos 2012 Çarşamba

Şahidi İbrahim Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Şahidi İbrahim Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Şahidi İbrahim Dede Kimdir: Muğlalı İbrahim Şahidi, İbrahim Şahidi olarak da anılan Muğla’nın yetiştirmiş olduğu Mevlevi evliyalarındandır. Aynı zamanda Şahidi mahlası ile şiirler yazmıştır. Muğlalı olan Şahidi 1470 yılında doğmuş, 1550 yılında Muğla’da veya Afyonkarahisar’da vefat etmiştir. Mezarından biri makamdır. Sultan Divani'nin sırdaşıdır. İkisi arasındaki yakınlık, Hz. Mevlana ile Şems hazretlerinin yakınlığına benzetilmektedir.
Eserleri : Türkçe Divan, Farsça Divan, Gülşen-i Vahdet, Gülşen-i Tevhîd, Gülşen-i Esrâr, Gülşen-i İrfân, Mevlid, Gülistan Şerhi, Sohbet-nâme, Müşâhedât-ı Şâhidiyye, Tırâş-nâme, Risâle-i Âfâk u Enfüs ve Tuhfe-i Şâhidî’dir.

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukalardan birisi Şahidi İbrahim Dede’ye aittir.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin merkezi olan Mevlevi Camiinde bulunan türbeler hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Sultan Divani’ye intisap ettikten sonra onun katiplik görevini de yerine getiren Şahidi İbrahim Dede, Sultan Divani’nin her gittiği yere ardından gitmiştir. Divani her seferinde ayağına giymesi için ayakkabı, binmesi için at verir ama Sultan Divani önüne döndüğünde Şahidi attan inip, ayakkabılarını çıkarırmış… Sultan Divani böyle yapmakla beni üzüyorsun dediğinde “Ey velayet şahı senin bastığın ve gölgenin bulunduğu bu top­raklara ayakkabı ile basmağa utanırım” diye cevap verirmiş.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992 / Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi Cilt-11 -1992 / www.sultandivani.com 

Taylan Köken           

21 Ağustos 2012 Salı

Sultan Divani Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Sultan Divani Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Sultan Divani Kimdir: Afyonkarahisar’da yaşamış büyük velilerdendir. Babası Aba Puş-i Veli’dir. Gerçek adı Mehmet Çelebi’dir ve o da babası gibi Hz. Mevlana soyundandır. Şiirlerinde Semai mahlasını kullanmaktadır. 16.yüzyılda babası daha sağ iken onun yerine postuna oturmuş ve talebe yetiştirmeye başlamıştır. Eğitimini de babası tarafından verilmiştir. Kardeşleri veba salgınında ölünce üzerine çok titrenmiştir.
Sultan Divani’nin en önemli özelliği teşkilatçı olmasıdır. Gittiği her yerde Anadolu ve dışındaki köy, kasaba ve şehirlerde dergah ve zaviyeler kurması ve buraların teşkilatlarını her yönü ile ayarlaması dikkat çekicidir. Afyonkarahisar Mevlevihanesini Mevleviliğin odak noktası haline getirmiştir. Padişahların iltifatlarına mazhar olmuş, halkının sevgisini ve saygısını kazanmış önemli şahsiyettir.     

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukaların en büyüğü Sultan Divani’ye aittir.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin en önemli şahsiyeti olan Sultan Divani Mevlevihane ziyaret edilirken kendisi de unutulmayarak hayır duası ile anılmaktadır.
20.yüzyılın ortalarına kadar çocuğu olmayan bayanlar türbeyi ziyaret ederlerdi. Ayrıca Sultan Divani’nin ayakkabısı hastanın başına veya ağrıyan yerine sürülünce iyileşeceğine inanılırdı. Günümüzde bu uygulamalar yapılmamaktadır.
Sultan Divani Hazretleri şifalı bir aşure yaparak bütün insanlara şifa olsun ümidiyle dağıtmıştır. Bu aşure günü olarak her yıl ya­pılırdı. 1884 yılında ara verilmiş. 1990 yılında 106 yıllık bir aradan sonra yine başlandı. 1992 yılında 3. aşure gününde 3,5 ton aşure dağıtıldığı söylenmektedir. 29 çeşit malzemeden yapılan bu aşure hatim ve çe­şitli dualarla pişirildikten sonra Mevlevi Cami avlusunda l saatte dağıtılmıştır.

Menkıbeler: 1-) Aba Puş-i Veli rahat ibadet yapmak için Hıdırlık Dağındaki Dedeini denilen mağarada inzivaya çekilerek ibadetini yapmaktadır.   Mevlevi dergahından bir derviş Dedeinine telaşlı ve heyecanlı vaziyette tır­mandı, üzüntülü olduğu halinden belli idi. Aba Puş-i Veli Haz­retlerinin yanına vardı. Selam verdikten sonra dedi ki "Efendim şehirde şid­detli bir veba hastalığı baş gösterdi büyük oğlunuz vefat etti. Cenaze ve dervişler sizi bekliyor" dedi. Aba Puş-i Bali 'İnna lillehi ve inna ileyhi raciun" dedikten sonra dervişe hitaben 'gereken şeyler yapılsın' dedi ve ibadet etmeye devam etmek istedi. Bekleyen der­viş ağlamaklı bir sesle "Lakin efendimiz sadece büyük oğlunuz değil ortanca oğlunuz ve kızınızda vefat eylediler" dedi. Veli Haz­retleri yine "gereken işler yapılsın" dedi. İbadetine devam etti. Er­tesi gün başka bir derviş geldi. Getirdiği haberi söylemek istemedi, yutkundu lakin efendi hazretleri dervişe 'söyle ne saklıyorsun' dedi. Dervişte "Efendim küçük oğlunuz Mehmet'de vefat eyledi" dedi. Aba Puş-i Bali Hazretleri "hayır o ölmemiştir o uykudadır" buyurdu. Oturduğu yerden kalktı. Dede ininden yavaş yavaş indiler. Oğlunun yattığı yere geldiler. Hakka teslim ve huzur içinde Allah’a el­lerini kaldırdı ve duasını yaptıktan sonra uyuyan yavrusu Sultan Divani’yi yattığı yerden kaldırarak dergaha götürür.

2-) Sultan Divani Konya’ya dedesi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin mezarını ziyarete gider. Afyon’un ileri gelenleri kendisini yolculuk için uğurlarlar, Konya’nın ileri gelenleri de karşılarlar. Sultan Divani hemen dedesinin mezarını ziyaret eder ve burada kendisine bir haller olur. Dedesinin mezarına uzun süre sarılı kalır. Bu durumu bazı kişiler garipser… Bunun üzerine Sultan Divani dergah hamamının yanmakta olan ocağına girer ve bir saat kaldıktan sonra hiçbir şey olmadan dışarı çıkar. Sultan Divani’yi garipseyenler onun bu durumunu görünce hicap duyup, ona kalpten bağlanırlar.

3-)  Timur Han Anadolu’yu işgal ettiği zaman Konya'ya da uğrar Hz. Mevlana Celalettin Rumi'nin Divan-ı Kebir’ini alır ve Semerkant’a götürür. Yaklaşık yüz yıl sonrada bu divan, İran şahlarının eline geçer. Tebriz’e divanı getirirler. O zamanın şahı Şah İsmail’dir.
O yıllar Sultan Divani Hazretlerinin rüyasına Mevlâna Celalettin Rumi Hazretleri girer ve der ki "Oğlum Mehmet benim kitabım zalim eline geçti git de al gel" buyurur. Sultan Divani almış oldu manevi emir üzerine derviş arkadaşlarını yanına alarak Tebriz’e gider. Şah İsmail divanı vermek istemez. Zehirli şer­bet sunar. Sultan Divani Bismillah deyip içer. Hayretle seyreden Şah ve adamları salın bu dervişleri ne istiyorlarsa verin gitsin der. Sultan Divanı Konya'ya gelerek divanı dergaha teslim eder. Bu olaydan sonrada kendisine artık Divani denmektedir.

4-) Sultan Divanı Mısır seferine Yavuz Sultan Selim'in ordusuna katılır. Suriye'ye vardıklarında Şam'a geçilir. Muhittin Arabi Hazretlerinin kabrini keşfeder. Şöyle ki M. 1248'de Muhittin Arabi’yi zalimler öldürür. Ve kabir yapmayarak dümdüz bir sahrada gö­merler. Muhittin Arabi Hazretleri cifir ebcet ilmi bilirdi. Kerametin izhar ederek sin şina girince benim kabrim belli olur diye vasiyete benzer yazılı evrak bırakmış. Hatta şiir şeklinde yazarak. Bu şiiri de Sultan Divanini müritlerinden İlmi Dede incelemiş bu şiirden harf ve rakamlarla bulunacağı tarihi tespit etmiştir. (Sin: Semaviler Şın: Şam demektir)

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992 / Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi Cilt-11 -1992.

Taylan Köken


20 Ağustos 2012 Pazartesi

Aba Puş-i Veli Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Aba Puş-i Veli Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Aba Puş-i Veli Kimdir: Aba Puş Bali, Abalı Veli, Bali Sultan olarak da anılan Anadolu evliyasının asıl adı Bali Mehmet Çelebi’dir. Germiyan şehzadelerinden Hızır Paşa’nın oğlu, Afyonkarahisar’da Mevleviliğin piri olan Sultan Divani’nin babasıdır. Hz. Mevlana Celalettin-i Rumi'nin torunlarındandır. Babasının kendisine vermiş olduğu saltanat elbisesi yerine, tarikat abası giymiş olduğundan dolayı kendisine “Aba Puş-i Veli” denmiştir.    
Zahiri ve Batini ilimleri kısa zamanda öğrenmiş ve kısa zamanda ahlak ve edep numunesi olarak anıla gelmiştir. Devrinin büyük alimleri ve devlet ileri gelenleri onun sohbetinde bulunmak istemişlerdi. 120 yıl yaşadığı söylenmektedir. 1365 yılında doğmuş, 1485 yılında vefat etmiştir.  

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukaların arasındadır.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin önemli şahsiyetlerinden olan Abalı Veli Mevlevihane ziyaret edilirken kendisi de unutulmayarak bir hayır duası ile anılmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Timur Han Afyon tarafına geldiğinde, onun bölgesine girmek istemez ve Abalı Veliye bazı ihsanlarda bulunmak ister. Abalı Veli ise Timulenk’e hitaben “Bizim abamız, elbisemizi terk ve ihtiyaçsızlık elbisesidir” diyerek ihsanları rededer. Timur Han’da “Böyle zatlar boş değildir, sizin bulunduğunuz yerler viran olmaz” diyerek kendisinin büyüklüğünü tasdik eder.

2-) Aba Puş-i Veli rahat ibadet yapmak için Hıdırlık Dağındaki Dedeini denilen mağarada inzivaya çekilerek ibadetini yapmaktadır.   Mevlevi dergahından bir derviş dedeinine telaşlı ve heyecanlı vaziyette tır­mandı, üzüntülü olduğu halinden belli idi. Aba Puş-i Veli Haz­retlerinin yanına vardı. Selam verdikten sonra dedi ki "Efendim şehirde şid­detli bir veba hastalığı baş gösterdi büyük oğlunuz vefat etti. Cenaze ve dervişler sizi bekliyor" dedi. Aba Puş-i Bali 'İnna lillehi ve inna ileyhi raciun" dedikten sonra dervişe hitaben 'gereken şeyler yapılsın' dedi ve ibadet etmeye devam etmek istedi. Bekleyen der­viş ağlamaklı bir sesle "Lakin efendimiz sadece büyük oğlunuz değil ortanca oğlunuz ve kızınızda vefat eylediler" dedi. Veli Haz­retleri yine "gereken işler yapılsın" dedi. İbadetine devam etti. Er­tesi gün başka bir derviş geldi. Getirdiği haberi söylemek istemedi, yutkundu lakin efendi hazretleri dervişe 'söyle ne saklıyorsun' dedi. Dervişte "Efendim küçük oğlunuz Mehmet'de vefat eyledi" dedi. Aba Puş-i Bali Hazretleri "hayır o ölmemiştir o uykudadır" buyurdu. Oturduğu yerden kalktı. Dede ininden yavaş yavaş indiler. Oğlunun yattığı yere geldiler. Hakka teslim ve huzur içinde Allah’a el­lerini kaldırdı ve duasını yaptıktan sonra uyuyan yavrusunu yani Sultan Divani’yi yattığı yerden kaldırarak dergaha götürür.

3-) Aba Puş-i Veli vefat edince Mevlihanenin bahçesine defin edilir. Definin ardından Mevlevi talebeleri meydana gelen bazı olayların Abalı Veli’nin kerametleri olduğu söylenir. Bunun böyle olmadığını, bunları talebelerin uydurduğunu söyleyen bir kişinin dili tutulduğu, gözlerinin görmez olduğu ve üç gün içinde de kötü bir vaziyette vefat ettiği söylenmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992 / Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi Cilt-1 -1992.

Taylan Köken

19 Ağustos 2012 Pazar

Harduman Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Çay – Karacaören B.

Harduman Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Çay İlçesi Karacaören Kasabasında türbesi vardır.

Harduman Dede Kimdir: Yerel evliyalardan olan Harduman Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Türbe olarak adlandırılan yerde bir dikili taş olduğu söylenmektedir.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından özellikle yağmur duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.afyontime.com

Taylan Köken

18 Ağustos 2012 Cumartesi

Sancı Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Çay – Karacaören B.

Sancı Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Çay İlçesi Karacaören Kasabasında türbesi vardır.

Sancı Dede Kimdir: Yerel evliyalardan olan Sancı Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından özellikle atları hastalananlar türbeye ziyarete gelirler. Dualar eşliğinde atı türbenin etrafında üç kez dolaştırdıklarında atların iyileştiği söylenmektedir.

Kaynakça: www.afyontime.com

Taylan Köken

17 Ağustos 2012 Cuma

Ali Osman Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Çay – Karacaören B.

Ali Osman Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Çay İlçesi Karacaören Kasabasında türbesi vardır.
Ali Osman Dede Türbesi
Ali Osman Dede Kimdir: Yerel evliyalardan olan Ali Osman Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.
Ali Osman Dede
Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden yapılmış mimari değeri olmayan üstü kapalı bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından özellikle çocuğu olmayan kadınlar tarafından ziyaret edilmektedir. Eğer çocuk olursa erkek çocuğuna Ali Osman ismini, kız olursa da Sultan ismini verirler.

Kaynakça: www.afyontime.com

Taylan Köken

16 Ağustos 2012 Perşembe

Ali Rıza Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Çay – Karacaören B.

Ali Rıza Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Çay İlçesi Karacaören Kasabasında türbesi vardır.
Ali Rıza Dede Türbesi
Ali Rıza Dede Kimdir: Yerel evliyalardan olan Ali Rıza Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.
Türbenin İçi
Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden yapılmış mimari değeri olmayan üstü kapalı bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından özellikle çocuğu olmayan kadınlar tarafından ziyaret edilmektedir. Eğer çocuk olursa erkek çocuğuna Ali Rıza ismini, kız olursa da Sultan ismini verirler.

Kaynakça: www.afyontime.com

Taylan Köken

15 Ağustos 2012 Çarşamba

Sarıkız Türbesi-II / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Ağzıkara Köyü

Sarıkız Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Ağzıkara Köyü türbesi vardır.

Sarıkız Kimdir: Sarıkız’ın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Yalnız türbenin tarihi olduğu söylenmektedir.

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilir.


Taylan Köken

14 Ağustos 2012 Salı

Beklice Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Kayabelen B.

Beklice Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Kayabelen Beldesinde türbesi vardır.

Beklice Kimdir: Beklice hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Türbede yatan kişinin evliyalardan olduğuna inanılır. 

Türbenin Durumu: Türbe hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından yağmur duası için ziyaret edilir.

Kaynakça: www.kayabelen.com

Taylan Köken

13 Ağustos 2012 Pazartesi

Arap Dede Türbesi-VI / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Kayabelen B.


Arap Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Kayabelen Beldesine yakın bir tepede türbesi vardır.

Arap Dede Kimdir: Arap Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Türbede yatan kişinin evliyalardan olduğuna inanılır. 

Türbenin Durumu: Türbe hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından yağmur duası için ziyaret edilir. Türbenin etrafındaki ağaçlar kutsal kabul edilir ve kesilmesi hoş karşılanmaz. Ağaçları veya dallarını kesenlerin kötülüklere uğrayacağı inancı vardır.

Kaynakça: www.kayabelen.com

Taylan Köken

12 Ağustos 2012 Pazar

Yakup Çelebi Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Ulupınar Köyü


Yakup Çelebi Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Ulupınar Köyünde türbesi vardır.

Yakup Çelebi Kimdir: Yakup Çelebi’nin kim olduğu konusu çok net değildir. Yakup Çelebi Sandıklı’yı ilim irfan yuvası haline getiren Germiyan Beylerindendir  ve Yunus Emre’nin şiirlerinde adı Seydi Balum Sultan veya Balum Sultan olarak geçen kişi olarak anılmaktadır. 
Yakup Çelebi’nin tam adı Hüsameddin Yakup bin Umur olarak geçmektedir. Yakup Çelebi Şuhut’un Ulupınar Köyünde vefat etmiş ve burada kurmuş olduğu zaviyenin adı Seydi Sultan olarak anılmış ve hatta köyün adı Seydi Köyü olarak değişmiştir. Köylüler daha sonra toplu olarak Hallaç Köyüne göç etmiştir. 1327 veya 1343 tarihlerinde vefat ettiği söylenmektedir.   

Türbenin Durumu: Türbe hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Değişik dilekler için yöre halkı tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009 / www.suhutanayurt.com

Taylan Köken

11 Ağustos 2012 Cumartesi

Arap Dede Türbesi-V / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Tekke Köyü


Arap Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Tekke Köyünde türbesi vardır.

Arap Dede Kimdir: Arap Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Türbenin makam olduğu da söylenmektedir.  

Türbenin Durumu: Türbe hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yörede bulunan Alevi vatandaşlarımızın ziyaret ettiği Arap Dede, değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.turkmensitesi.com /  Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

10 Ağustos 2012 Cuma

Tahtalı Baba Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Karlık Köyü

Tahtalı Baba Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezine 5km uzaklıktaki Karlık Köyünde türbesi vardır.

Tahtalı Baba Kimdir: Şeyh Hasan Veli yani Karlık Sultan’ın müridi olarak bilinmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe 3x5mt ölçülerinde beton sıvalıdır ve üstü açıktır.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

9 Ağustos 2012 Perşembe

Karlık Sultan Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Karlık Köyü

Karlık Sultan Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezine 5km uzaklıktaki Karlık Köyünün girişinde türbesi vardır.

Karlık Sultan Kimdir: Karlık Sultan’ın gerçek ismi Şeyh Hasan Veli’dir. Karlık Sultan, Efe Sultan ve Mahmut Sultan'ın kardeş olduğu söylenmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe camiye bitişik bir konumdadır. İçinde 3,5mt boyunda sandukası bulunmaktadır. 

Ziyaret Nedeni: Yöre insanlarının zor zamanlarında, Karlık Sultan’ın kendilerine yardım ettiğine inanılmaktadır. Yağmur duası için türbe ziyaret edilir, kurban adağında bulunulur ve toplu yemekler yenilir. Ayrıca çeşitli hastalıkları için türbeye gelenler burada dua ettiklerinde sağlıklarına kavuşmaktadırlar.  

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009 / Yusuf İlgar -Şuhut Köylerine Bir Ziyaret -Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012. 

Taylan Köken

8 Ağustos 2012 Çarşamba

Sarı Şemsettin Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Tekke Köyü


Sarı Şemsettin Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Tekke Köyünde türbesi vardır.

Sarı Şemsettin Kimdir: Adına her yıl Ağustos ayının ilk haftasında adına anma etkinlikleri düzenlenen Sarı Şemsettin hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Alevi köyü olan Tekke Köyü Isparta Senirkent’de olan Veli Baba Ocağına bağlıdır.  

Türbenin Durumu: Türbe hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yörede bulunan Alevi vatandaşlarımızın ziyaret ettiği Sarı Şemsettin’e değişik dilekler için ziyaret edilmekte ve kurban adağında bulunulmaktadır.

Kaynakça: www.turkmensitesi.com /  Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

7 Ağustos 2012 Salı

Karaadil Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Karaadilli Beldesi


Karaadil Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesine bağlı Karaadilli Beldesinin eski yerleşim yeri olan Yukarıköyde türbesi vardır.
Karaadil Dede Türbesi
Karaadil Dede Kimdir: Kasabanın kurucusu ve isim babası olan Karaadil evliya bir kişi olarak bilinmektedir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.
Karaadil Dede Türbesi
Türbenin Durumu: Türbenin mimari bir özelliği yoktur. Karaadilli’nin eski yerleşimi olan ve Yukarıköy olarak anılan yerdedir.  

Ziyaret Nedeni: Karaadilli halkı tarafından ziyaret edilen ve saygı duyulan türbeye değişik dilekler için ziyarete gelinmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009 / www.karaadilli.tr.gg

Taylan Köken

6 Ağustos 2012 Pazartesi

Efe Sultan Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Şuhut –Efe Beldesi

Efe Sultan Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesine bağlı Efe Beldesinde türbesi vardır.
Efe Sultan Türbesi
Efe Sultan Kimdir: Türbede bulunan medfunun asıl ismi Efe Hamza’dır. Şeyh Efe Hamza olarak da anılmaktadır. Germiyan Beyliğinin sultanı II.Yakup Çelebi Efe Sultan’a bu köyün gelirini vakfetmiştir. Bu yüzden günümüzde kasaba Efe Kasabası olarak anılmaktadır. Efe Sultan’ın Mahmut Sultan ve Karlık Sultan’ın kardeşi olduğu kabul edilmektedir.
Efe Sultan, Hamitoğullarından Antalya Beyi Yunus'un kölesi Zekeriya'nın oğludur. Zekeriya, efendisi Yunus'un Eğirdir Beyi Feliküttin Dündar'ın ölümü üzerine Antalya ilinin bir kısmını ele geçirerek küçük, egemen bir devlet kurmuştur. Şarki Karaağaç ilçesine 1358 yıllarında hakim olduğu anlaşılan Yusuf oğlu Nükrettin Zekeriya'nın yerine geçen oğlu Efe Hamza da Tekke Karahisarı'nda oturmuştur.
Yıldırım Beyazıt tarafından toprakları zapt edilen Karamanoğlu Mehmet'e, Timurlenk tarafından toprakları 1414 yılında geri iade ediliyor. Daha sonra Karamanoğlu Mehmet, Efe Hamza'nın topraklarını istila etmek için uğraşır ama buna Efe Hamza izin vermez. Efe Hamza'nın bu başarısından esenlik bulan Yakup Çelebi, Efe Kasabasını ona vakfeder. Bunun üzerine Efe Hamza 1414 yılında buraya yerleşir ve kasabanın adı "Efe" olur.
Türbenin Durumu: Türbe eski camiye bitişik, mezarlığın içinde, herhangi bir mimari özelliği olmayan bir türbedir. Türbede Efe Sultan'ın sandukasının haricinde beş tane daha kime ait olduğu bilinmeyen sanduka vardır.

Ziyaret Nedeni: Efe halkı tarafından ziyaret edilen ve saygı duyulan Efe Sultan türbesinin etrafında, romatizmalı hastalar, ayakları tutmayanlar ve çocuğu olmayanlar dolaştırılır. Daha sonra mezarın altındaki deliğe rahatsız olan uzuv sokulur ve mezardan toprak alınarak şifa aranır.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009 / www.efe.bel.tr / www.efemhaber.blogspot.com / Yusuf Ilgar -Şuhut Köylerine Bir Ziyaret -Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

5 Ağustos 2012 Pazar

Sarı Baba Türbesi-II / AFYONKARAHİSAR -Şuhut


Sarı Baba Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezinde türbesi vardır.

Sarı Baba Kimdir: Değerli araştırmacı Abdulhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Sarı Baba hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

4 Ağustos 2012 Cumartesi

Civan Mehmet Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut


Civan Mehmet Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezinde türbesi vardır.

Civan Mehmet Kimdir: Değerli araştırmacı Abdulhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Civan Mehmet hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

3 Ağustos 2012 Cuma

Meddah Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR -Şuhut

Meddah Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezinde türbesi vardır.

Meddah Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Abdulhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Meddah Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

2 Ağustos 2012 Perşembe

İsmail Dede Türbesi-I / AFYONKARAHİSAR -Şuhut

İsmail Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezinde türbesi vardır.

İsmail Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Abdulhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz İsmail Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken

1 Ağustos 2012 Çarşamba

Arap Dede Türbesi-IV / AFYONKARAHİSAR -Şuhut

Arap Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesinin merkezinde türbesi vardır.

Arap Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Abdulhalim Durma’nın eserinden öğrendiğimiz Arap Dede hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yöre insanları tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – Amasya –2009

Taylan Köken