31 Ocak 2013 Perşembe

Alıç Kuşağı Deliği Ziyareti / ADANA –Karaisalı – Etekli Köyü

Alıç Kuşağı Deliğinin Yeri: Ziyaret Adana ili Karaisalı İlçesi Etekli Köyü Karmış Mahallesinin doğusunda kayalıkların arasındaki kaynak ziyaret yeridir.
Karmış Mahallesi
Alıç Kuşağı Deliği Nedir: Yerel halkın ziyaret ettiği şifalı olduğuna inanılan bir kaynaktır.  

Ziyaret Nedeni: Yerel halk ziyaret edilen kaynaktaki suyun uyuz, kaşıntı, egzama ve yaralara iyi geleceğine inanılmaktadır. Uygulama olarak, ziyaret üç Çarşamba günü üst üste yapılır. Suyla yıkanılmakta ve çamur hasta olan yere sürülmektedir.
Ayrıca suyun çıktığı yerin başında bulunan defne ağacına dilek için çaput bağlanmaktadır.


Taylan Köken

30 Ocak 2013 Çarşamba

Ağaçalanı Türbesi / ADANA –Karaisalı – Etekli Köyü

Ağaçalanı Türbesinin Yeri: Türbe Adana ili Karaisalı İlçesi Etekli Köyünde Tabanlı Mahallesinin arkasındaki kayalıklarda türbesi vardır.
Ağaçalan Türbesinin Bulunduğu Kayalıklar
Ağaçalanı Yatırı Kimdir: Yerel halkın Dede Mezarı olarak da andığı türbede medfun bulunan şahıs hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Yerel halk tarafından havaların kurak geçtiği dönemlerde Cuma namazının ardından yağmur duası için ziyaret edilmektedir. Türbe başında özelikle beyaz veya mavi rengine yakın kurban kesilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Türbede bazı geceler ışık yandığına inanılmakta ve söylenmektedir.


Taylan Köken

29 Ocak 2013 Salı

Şeyh Mehmet Dede Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Karadirek Beldesi

Şeyh Methmet Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Karadirek Kasabasında ziyareti vardır.

Şeyh Mehmet Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Dr. Muharrem Bayar’ın listesinden öğrendiğimiz Şeyh Mehmet Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

28 Ocak 2013 Pazartesi

Taptuk Emre Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Yunus Emre Mah.

Taptuk Emre Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Yunus Emre Mahallesinde türbesi vardır. Türbe eskiden Çay Köyü’nde iken, köy Sandıklı’ya bağlı bir mahalle olmuştur.  
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Kimdir: Tabduk’un kapısında / Kul olduk kapusunda, / Yunus miskin çiğ idik / Piştik elhamdülillah! Dizleri ile Taptuk Emre’nin öğrencisi olduğunu söylemektedir Yunus Emre. Yunus Emre Tapduk Baba’nın dervişidir. Taptuk, Barak Baba’nın, o da Sarı Saltuk’un halifesidir.
Horasan erenlerinden olan Taptuk Emre Cengiz Han’ın baskıları sebebiyle Anadolu’ya göç etmiştir. Doğum tarihi olarak 1210-1215 yılları düşünülmektedir. Adı Hacı Bektaş-ı Veli ‘Vilayetname’sinde geçtiğinden dolayı onunla çağdaş sayılmaktadır. 

Türbenin Durumu: Türbe günümüzde mahallenin gelişmesiyle bir çıkmaz sokağın arasında kalmıştır. Yunus Emre’nin türbesi ise Taptuk Emre türbesine 100 mt mesafededir. Türbe önceleri kesme taştan bir mezarken günümüzde üstü betonarme bir çatıyla örtülerek türbe haline getirilmiştir.
Türbe yanında Taptuk Emre’yi ziyarete gelenlerin ibadeti yapmaları ve Kuran okumaları için küçük bir mescit yapılmıştır. 

Ziyaret Nedeni: Taptuk Emre türbesi hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Hacı Bektaş-ı Veli Yunus Emre’nin eğitim işini Taptuk Emre’ye vermiştir. Bu ilişkiden dolayı bazı kaynaklar, Taptuk Emre’nin Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifesi olduğunu belirtmektedir. Taptuk Emre, daha Emre iken nasibinin onda olduğunu Hacı Bektaş-ı Veli’nin elindeki yeşil beni görünce anlar ve ona “Tapduk Hünkârım” diye hitap eder. O günden sonra Emre artık Taptuk Emre olarak anılacaktır.     

Kaynak: Ali Osman Karakuş - Sandıklı Türbeleri-I –Sandıklı Belediyesi -2011 / Abdülbaki Gölpınarlı –Yunus Emre –Altın Kitaplar -1991


Taylan Köken

26 Ocak 2013 Cumartesi

Yunus Emre Türbesi-I / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Yunus Emre Mah.

Yunus Emre Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Yunus Emre Mahallesinde türbesi vardır.
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Kimdir: Türk mutasavvıf ve şairidir. Hakkında en çok araştırma yapılan büyük velilerimizdendir. Halkın sevdiği, saydığı, yaşamı ile örnek kişiliğiyle herkesin ulu bir insan olarak kabul ettiği ve türbelerine de aynı saygı ile günümüzde ziyaret ettiği bir büyüğümüzdür. Onun yaşamını aktarmayacağız. Bu konuda bol miktarda belge var. Kısaca özetlersek; İnsan sevgisi şiirlerinin temel felsefesidir. Ne zaman doğduğu, ne kadar yaşadığı ve nerede öldüğü hep rivayetler üzerine kuruludur. 1238 yılında doğduğu ve 1320’li yıllarda Eskişehir’de vefat ettiği söylenir. Birçok yerde makamları vardır. Ama çoğu yerleşim bu türbelerin makam olmadığını, gerçek mezarın kendilerinde olduğunu söylerler. Buna Anadolu’nun Yunus Emre’yi kucaklaması diyebiliriz. 
Yunus Emre’nin bilinen birçok türbesi vardır. Her türbe Yunus Emre’yi sahiplenip burada yatmaktadır, gerçek mezar burasıdır demektedir. Sandıklı’daki türbe de bunlardan biridir. Fakat aynı mahallede Taptuk Emre’nin de türbesi vardır. Bu durum da ilginçtir. Ayrıca Yunus Emrem zaviyesi belgeleri de bulunmaktadır. Bu belgelerde Sandıklı Çay Köyü ve Hacı Köy adı geçmektedir. Çay Köyü bugünkü Yunus Emre Mahallesi ve 1970 yılında Belediye Meclisi onayıyla Sandıklı’nın bir mahallesi yapılmıştır. Ayrıca Yunus Emre şiirlerinde geçen hocası Taptuk Emre Türbesi Yunus Emre Türbesine 150 mt mesafedir. Bununla beraber Barak Baba, Sarı Saltuk, Hacım Sultan, Gözcü Baba, Karaca Ahmet Sultan ve Seydi Sultan türbelerinin de Sandıklı ve civarındaki yerleşimlerdedir.      

Türbenin Durumu: Türbe altı betonarme direk üzerine sivri külah dam ile örtülüdür. Mezarı beyaz mermerden bir sanduka biçiminde kaplanmıştır.

Ziyaret Nedeni: Yunus Emre türbesi özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir. Bu manevi büyüğümüzün türbesi değişik dilekler için de ziyaret edilmektedir. Bir hastalığa yakalanan veya çocuğu olmayan kadınlar türbeyi ziyaret etmektedirler. Dileği olanlar kurban adağını türbeye gelerek keserler. Daha eskiden türbe mezarken türbe toprağı şifa olarak alınırmış. Oğlan çocuk isteyenler çocukları erkek olunca adını Yunus koymaktadır.
Çocuğu olmayan kadınların türbe başındaki uygulamaları ise ilginçtir. Çocuğu olmayan kadın 40 tane kadını (günümüzde bu sayı 3 kadına kadar inmiş) türbe başına getirip el ele tutuşturup türbe etrafında dönülmektedir. Türbe etrafında dönerken “Yarabbi bana hayırlısıyla bir oğlan ver. Adını Yunus koyacağım” diyerek dilekte bulunurlar.    

Menkıbeler: 1-) Türbeye yakın bir “Kara Dut” ağacı vardır. Bu ağacın Yunus’un aradığı asadan hasıl olduğu rivayet edilir. Hocası Taptuk Emre Yunus Emre bulsun diye asasını havaya fırlatır. Yunus Emre yedi yıl arar ama bulamaz. Bulamadığını hocasına söylemek geri döndüğünde bakar ki Taptuk Emre vefat etmiş. Bu sırada bir nur göğe yükselmiş. İçinden “Asa bu olsa gerek” diyen Yunus Çay Köyde iki çayın birleştiği yere koşmuş. Bakmış asa orada duruyor… Asanın olduğu yere zaviyesine kurmuş ve ömrünün sonuna dek burada irşada devam etmiş. Aynı yerde de vefat ederek buraya gömülmüştür.    

Kaynak: Ali Osman Karakuş - Sandıklı Türbeleri-I –Sandıklı Belediyesi -2011/ Mustafa Özer -Hüseyin Hüsrevoğlu –Ali Özeksi –Belgelerde Sandıklı ve Yunus Emre -2010


Taylan Köken

25 Ocak 2013 Cuma

Can Dede Yatırı / AFYONKARAHİSAR –Şuhut -Balçıkhisar Beldesi

Can Dede Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İlinin Şuhut İlçesi Balçıkhisar Kasabasında türbesi vardır.

Can Dede Kimdir: Can Dede Balçıkhisar’ın fethi sırasında burada şehit düşmüş olan Yörük –Türkmenlerinden olduğu söylenmektedir. Hakkında başka bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Tarık Özaşkın –Şuhut Ekin Dergisi Sayı:2 -1994

Taylan Köken

24 Ocak 2013 Perşembe

Pelitbaşı Yatırı / AFYONKARAHİSAR –Şuhut -Balçıkhisar Beldesi

Pelitbaşı Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İlinin Şuhut İlçesi Balçıkhisar Kasabasında türbesi vardır.

Pelitbaşı Kimdir: Pelitbaşı, Balçıkhisar’ın fethi sırasında burada şehit düşmüş olan Yörük –Türkmenlerinden olduğu söylenmektedir. Hakkında başka bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Tarık Özaşkın –Şuhut Ekin Dergisi Sayı:2 -1994

Taylan Köken

23 Ocak 2013 Çarşamba

Gül Dede Yatırı / AFYONKARAHİSAR –Şuhut -Balçıkhisar Beldesi

Gül Dede Yatırının Yeri: Afyonkarahisar İlinin Şuhut İlçesi Balçıkhisar Kasabasında türbesi vardır.

Gül Dede Kimdir: Gül Dede Balçıkhisar’ın fethi sırasında burada şehit düşmüş olan Yörük –Türkmenlerinden olduğu söylenmektedir. Hakkında başka bilgimiz yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Tarık Özaşkın –Şuhut Ekin Dergisi Sayı:2 -1994

Taylan Köken

22 Ocak 2013 Salı

Gözcü Baba Ziyareti-II / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Kumalar Dağı

Gözcü Baba Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Kumalar Dağında ziyareti vardır.

Gözcü Baba Kimdir: Değerli araştırmacı Dr. Muharrem Bayar’ın listesinden öğrendiğimiz Gözcü Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

21 Ocak 2013 Pazartesi

Mecit Dede Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Çakır Mahallesi

Mecit Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesinde bulunan bir evin içerisindedir.

Mecit Dede Kimdir: Mecit Dede çocukları çok severmiş. Kendisine gelen çocuklara 1 Mecit Para verirmiş. Bir gün o kadar çok çocuk geldiği halde çıkınındaki para hiç bitmemiş. Mecit Dede adını para dağıtmasından dolayı almıştır.

Türbenin Durumu: Türbe bir evin bodrumundadır. Belirgin bir mezarı yoktur.

Kaynak: Ali Osman Karakuş - Sandıklı Türbeleri-I –Sandıklı Belediyesi -2011 / Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.


Taylan Köken

20 Ocak 2013 Pazar

Kavaklı Baba Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Cuma Mahallesi

Kavaklı Baba Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Cuma Mahallesinde  Tekke Sokakta türbesi vardır.

Kavaklı Baba Kimdir: Tekke ve zaviyelerin bulunduğu zamanda Sandıklı tekkelerinden biri olarak varlığını sürdürmüş, bugünse insanların toplanıp sohbet ettiği bir bina olarak varlığını sürdüren yerin bahçesinde Kavaklı Baba medfundur. Mezar taşında Kadiri Tarikatının Piri Sultan Kavak Ali Baba yazmaktadır. Kavaklı Dede olarak da anılmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık kesme taştan bir mezar ve yanında ahşap tekke binasından oluşmaktadır.

Kaynak: Ali Osman Karakuş - Sandıklı Türbeleri-I –Sandıklı Belediyesi -2011 / Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.


Taylan Köken

19 Ocak 2013 Cumartesi

Dikmen Dede Türbesi-II / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Akharım Beldesi

Dikmen Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Akharım Kasabasında türbesi vardır.

Dikmen Dede Kimdir: Dikmen Dede’nin kim olduğu konusunda elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin üzeri açıktır ve içinde Dikmen Dede’nin haricinde bir mezar daha bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Yöre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Taylan Köken

18 Ocak 2013 Cuma

Hatun Ana Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Ballık Beldesi

Hatun Ana Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Ballık Kasabasında türbesi vardır.

Hatun Ana Kimdir: Yusuf Dede ve eşi Satı Sultan’a ait mezarların bulunduğu türbedir ve çevre köyler tarafından da toplu olarak ziyaret edilmektedir. Yöre halkı bu ziyareti Hatun Ana türbesi olarak anmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbede Yusuf Dede ve Satı Sultan’ın mezarı bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Harman sonrası ziyaret edilen türbede adaklar adanır ve toplu olarak yemekler pişirilir. Çocuğu olmayanlar, çocuğu ölenler türbeye adak adarlar ve gerçekleştiğinde çocuklarına erkek olursa Yusuf, kız olursa Satı veya Safiye adını koyarlar.

Kaynak: Ali Osman Karakuş – www.sandikli.biz 

Taylan Köken

17 Ocak 2013 Perşembe

Sultan Dede Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Karadirek Beldesi

Sultan Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Karadirek Kasabasında ziyareti vardır.

Sultan Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Dr. Muharrem Bayar’ın listesinden öğrendiğimiz Sultan Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

16 Ocak 2013 Çarşamba

Şeyh Mukbil Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Örenkaya Beldesi

Şeyh Mukbil Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Örenkaya Kasabasında ziyareti vardır.

Şeyh Mukbil Kimdir: Değerli araştırmacı Ali Osman Karakuş Şeyh Mukbil veya Mukbil Baba adında Örenkaya Kasabasında zaviye olduğundan söz etmektedir. Kim olduğu konusunda başka bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012 / Ali Osman Karakuş – www.sandikli.biz

Taylan Köken

15 Ocak 2013 Salı

Nur Kadın Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Örenkaya Beldesi

Nur Kadın Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Örenkaya Kasabasında ziyareti vardır.

Nur Kadın Kimdir: Değerli araştırmacı Dr. Muharrem Bayar’ın listesinden öğrendiğimiz Nur Kadın’ın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

14 Ocak 2013 Pazartesi

Çomak Dede Ziyareti-II / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Kızık Beldesi

Çomak Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Kızık Kasabasında ziyareti vardır.

Çomak Dede Kimdir: Değerli araştırmacı Dr. Muharrem Bayar’ın listesinden öğrendiğimiz Çomak Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

13 Ocak 2013 Pazar

Adak Ağacı Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Başağaç Beldesi

Adak Ağacı Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Başağaç Kasabasında ziyareti vardır.

Adak Ağacı Kimdir: Değerli araştırmacı Dr. Muharrem Bayar’ın listesinden öğrendiğimiz Adak Ağacında kim olduğu, türbe olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

12 Ocak 2013 Cumartesi

Cebe Sultan Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Yavaşlar Beldesi

Cebe Sultan Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Yavaşlar Kasabasında ziyareti vardır.

Cebe Sultan Kimdir: Yavaşlar Kasabasının eski adı Cebe Köyüdür ve burada Cebe Sultan (Cebeseki) zaviyesi bulunmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012 / Ali Osman Karakuş – www.sandikli.biz

Taylan Köken

11 Ocak 2013 Cuma

Şeyh Şahabettin Dede Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Başkuyucak Köyü

Şeyh Şahabettin Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Başkuyucak Köyünde ziyareti vardır.

Şeyh Şahabettin Dede Kimdir: Şeyh Şahabettin Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

10 Ocak 2013 Perşembe

Resul Baba Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Çambeyli Köyü

Resul Baba Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Çambeyli Köyünde ziyareti vardır.

Resul Baba Kimdir: Resul Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Çambeyli Köyünün eski adı Güdübez Köyüdür ve bu kayıtlarda Güdübez Köyünde Resul Baba Zaviyesinin adı geçmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

9 Ocak 2013 Çarşamba

Barak Baba Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Celiloğlu Köyü

Barak Baba Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Celiloğlu Köyünde ziyareti vardır.

Barak Baba Kimdir: Barak Baba ulu bir önderdir. Onu başka bir maddede anacağız. Bu köyde yatan velinin Barak Baba ile aynı adı taşıdığı veya makamı olduğunu düşünmekteyiz.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

8 Ocak 2013 Salı

Sarı Dede Ziyareti-III / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Çomoğlu Köyü

Sarı Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Çomoğlu Köyünde ziyareti vardır.

Sarı Dede Kimdir: Sarı Dede'nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012.

Taylan Köken

7 Ocak 2013 Pazartesi

Leyla ile Mecnun Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Dutağacı Köyü

Leyla ile Mecnun Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Dutağacı Köyünde ziyareti vardır. 

Leyla ile Mecnun Kimdir: Leyla ile Mecnun’un hikayesi malumdur. Fakat bu köyde medfun zatların kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012

Taylan Köken

6 Ocak 2013 Pazar

Tavil Dede Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Gürsu Köyü

Tavil Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Gürsu Köyünde ziyareti vardır.

Tavil Dede Kimdir: Tavil Dede olarak da anılan velinin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Köyün ilk adının Tahvil olduğu söylenmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012 / www.tr.wikipedia.org

Taylan Köken

5 Ocak 2013 Cumartesi

Hasan Dede Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Karasandıklı Köyü

Hasan Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Karasandıklı Köyünde ziyareti vardır.

Hasan Dede Kimdir: Hasan Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012

Taylan Köken

4 Ocak 2013 Cuma

Köse Seydi Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Karasandıklı Köyü

Köse Seydi Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Karasandıklı Köyünde ziyareti vardır.

Köse Seydi Kimdir: Köse Seydi’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Değerli araştırmacı Ali Osman Karakuş Karasandıklı Köyünde Köse Seydi zaviyesinin olduğundan söz etmektedir.  

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012 / Ali Osman Karakuş – www.sandikli.biz 

Taylan Köken

3 Ocak 2013 Perşembe

Selman Baba Ziyareti / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Gürsu Köyü

Selman Baba Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Gürsu Köyünde ziyareti vardır.

Selman Baba Kimdir: Selman Dede olarak da anılan velinin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Değerli araştırmacı Ali Osman Karakuş Gürsu Köyündeki Selman Baba(Dede) zaviyesinin varlığından bahsetmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012 / Ali Osman Karakuş – www.sandikli.biz

Taylan Köken

2 Ocak 2013 Çarşamba

Dilek Ağacı Ziyareti-II / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Karkın Köyü

Dilek Ağacı Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Karkın Köyünde ziyareti vardır.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012

Taylan Köken

1 Ocak 2013 Salı

Toklu Dede Ziyareti-II / AFYONKARAHİSAR –Sandıklı –Karkın Köyü

Toklu Dede Ziyaretinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Sandıklı İlçesi Karkın Köyünde ziyareti vardır.

Toklu Dede Kimdir: Toklu Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynak: Dr. Muharrem Bayar –Taşpınar Dergisi Sayı:7 -2012

Taylan Köken