5 Aralık 2016 Pazartesi

Susuz Dede Türbesi / İZMİR / KONAK -Göztepe –Susuz Dede Parkı

Türbenin Yeri: Susuz Dede Türbesi, İzmir İli Konak İlçesi Göztepe Semti Susuz Dede Parkı/Tepesi üzerinde bulunmaktadır. Parka hem İnönü caddesinden hem de Mithatpaşa caddesinden giriş vardır.
 
Susuz Dede Mezarı
Susuz Dede Kimdir: Susuz Dede’nin bulunduğu tepe Ayos Agapi (Kutsal aşk-Kutsal Sevgi anlamındadır) olarak anılmaktaydı. Burada bir kilise bulunduğu söylenmektedir. 

Susuz Dede’nin kim olduğu konusunda kesin bilgiler yoktur. Bölgede gerçekleşen bir savaşta susuzluktan öldüğü söylenmektedir. Bu konuda değişik söylenceler bulunmaktadır. Bir tanesi de;  İzmir’in alınmasında emeği geçen Selçuklu alpereni bir zat olduğu, bu sırada susuzluktan öldüğü söylenmektedir. Asker olduğu da söylenmekte, evliya olduğu da söylenmektedir.
Susuz Dede Mezarı
Bir başka Susuz Dede rivayeti şöyledir: Asıl adının Ali olduğu iddia edilen dedenin mezarında, hiç kimsenin gömülü olmadığı da savunulmaktadır. Çok eski zamanlara giden bir başka söylenceye göre de İzmir’in bir başka ünlü yatırı olan Mızraklı Dede’nin kardeşi olarak rivayet edilen Susuz Dede, bir cenkten yaralı döndükten sonra, köyü olan Buca yakınlarındaki Işıklar’a doğru giderken, oldukça sıcak bir yaz günü bu tepeye gelir ve su istedikten sonra da aldığı yaraların etkisiyle hakkın rahmetine kavuşur. Tıpkı Mızraklı Dede gibi, Ciğer Dede ile Kabak Dede’nin de Susuz Dede’nin kardeşi olarak anlatıldığı görülür.

Kesin olmamakla birlikte anlatılan ve gerçeğe en yatkın gibi duran anlatı ise şöyledir; Susuz Dede, Hafız Nusret Mehmet Efendi adında bir Bektaşi ermişidir. 20. Yüzyıl’ın başlarında, bir başka söylenceye göre de 19. Yüzyıl’da Horasan’dan gelerek Göztepe’ye yerleşmiş olan bu kişi, civardaki İtalyan Bahçesi’nin Arnavut bahçıvanı ile dost olur. Aralarında yaptıkları sohbetlerde, tepenin güzelliğinden söz ederken, “Ancak suyu eksik” diye de yakınır durur. Arnavut bahçıvan bunun üzerine çok sevdiği arkadaşı için hiç aksatmadan her gün tepeye su taşımaya başlar. Bir zaman sonra Bektaşi hayata veda edince, onu çok sevdiği tepeye gömüp, taşıdığı su ile mezarını her gün sular. Bunu görenler de, su taşıyarak dilek ve su adağında bulunmaya başlarlar.
Susuz Dede Parkı
Türbenin Durumu: Susuz Dede Parkının en yüksek yerinde üstü açık mezarı vardır. Mezarın bir kitabesi yoktur. Baş taşı bulunmakta ve onun önündeki taşa kabaca Susuz Dede yazısı bulunmaktadır. Mezarın arkasında mum adağı için bir kaya (muhtemelen tepeden devşirme) bulunmaktadır. Yine mezar yakınında sonradan yapılma bir çeşme bulunmaktadır.
Susuz Dede Mezarı
Ziyaret Nedeni: Susuz Dede Türbesi özellikle Cuma günleri ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler türbeye dökmek için su taşırlar. Değişik dilekler için adaklar adanmaktadır. Mum adağı yapan çoktur. Fuar zamanı sanatçılar ve önemli müsabakalar öncesinde sporcular da mezarı ziyaret etmektedir.   

Gelen ziyaretçiler genellikle kadınlardan oluşur. Mezarı başında mevlit-kandil ve Yasin okurlar. Adaklık olarak horoz adanır. Mezarının etrafına iplik dolarlar. Türbeye bol bol su dökerler ve biriken sudan alıp başlarına sürerek muratlarının olmasını dilerler.


Kaynakça: Nihat Aytürk-Bayram Altan –Türkiye’de Dini Ziyaret Yerleri –Altanoğlu-1992 / www.evliyalar.net 

Taylan Köken 

6 Nisan 2016 Çarşamba

Muhyiddin-i Rumi Türbesi / BALIKESİR / BURHANİYE / Kocacami Mahallesi

Türbenin Yeri: Muhyiddin-i Rumi Türbesi, Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi merkezinde Kocacami Mahallesinde bulunan ve 2015 yılında yıkılan eski belediye binasının arkasındadır.
Muhyiddin-i Rumi Türbesi
Muhyiddin-i Rumi Kimdir: Burhaniye’nin manevi lideri olarak kabul edilen Muhyiddin-i Rumi Emir Sultan Hazretleri’nin öğrencisidir. 14. yüzyılda Burhaniye’de yaşamıştır. Tasavvuf ehli olan Muhyiddin-i Rumi birçok öğrenci yetiştirmiştir.
Türbede kendisiyle birlikte medfun olan oğlu Hasan Çelebi ilçenin en eski ve büyük camilerinden biri olan Koca Camiyi inşa etmiştir.
Muhyiddin-i Rumi Türbesinin İçi
Türbenin Durumu: Eski belediye binası yıkılınca çevresi ortaya çıkan türbe, belediyenin ve hayırseverlerin yardımıyla temizlendi, bakımı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Türbe devşirme ve moloz taş kullanılarak kareye yakın olarak inşa edilmiştir. Kubbesi betonarmedendir. Türbe içinde iki sanduka bulunmaktadır. Türbe kapısına giriş için bir ek yapılmıştır.

Ziyaret Nedeni: Burhaniye halkı tarafından özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: Muhyiddin-i Rumi Yanya'dan Niyazi Mısri Hazretlerine intisap eder. Burhaniye'nin çok dışında bir yere, kendi adını taşıyan camiyi yaptırır. Kendisine "Niçin bu kadar uzağa cami yaptırdın?" diye soranlara, "Bir gün burası şehrin merkezi olacaktır" diye cevap verirmiş.  

Kaynak: Nihat Aytürk-Bayram Altan –Türkiye’de Dini Ziyaret Yerleri –Altanoğlu-1992 / www.haber50.com / www.beyazgazete.com / www.tr.foursquare.com

Taylan Köken  

15 Ağustos 2015 Cumartesi

Kınalı Türbesi / ANTALYA / ELMALI – Eskihisar Mahallesi

Türbenin Yeri: Kınalı Türbesi, Antalya İli, Elmalı İlçesi, Eskihisar (Köyü) Mahallesi Kınalı Mevkiinde yer almaktadır.
Kınalı Türbesi
Kınalı Kimdir: Eskihisar Köyü gelenek ve görenekleri bakımından Oğuz/Türkmen boylarından biri tarafından kurulmuş olmalıdır. Köy yakınındaki Kınalı Türbesi 6 Mayıs tarihinde Hıdrellez Törenleri kapsamında köylüler ve çevreden gelenler tarafından topluca ziyaret edilmektedir. Hakkında başka herhangi bir bilgi yoktur. 

Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden kare plana yakın inşa edilmiştir. Çatısı kiremit kaplıdır.

Kaynak: www.nedir.antoloji.com / www.panoramio.com (Resim için Sayın Ahmet Duran Dora Beye teşekkür ederim.)

Taylan Köken 

10 Ağustos 2015 Pazartesi

İlla Baba Türbesi / ANTALYA / ELMALI – Çalpınar Mahallesi

Türbenin Yeri: İlla Baba Türbesi, Antalya İli, Elmalı İlçesi, Çalpınar (Köyü) Mahallesindedir. Köy içinden geçen derenin karşı tarafındadır.
İlla Baba Türbesi
İlla Baba Kimdir: Çalpınar Köyünün eski adı İlla’dır. Köye ismini veren burada medfun olan İlla Baba’dan aldığı söylenmektedir. Ermiş bir zat olarak anılmaktadır. Hakkında başka herhangi bir bilgi yoktur. 

Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden kare plana yakın inşa edilmiştir. Türbe içinde üç sanduka bulunmaktadır.  


Taylan Köken 

9 Ağustos 2015 Pazar

Hamza Dede Türbesi / ANTALYA / ELMALI – Beyler Mahallesi

Türbenin Yeri: Hamza Dede Türbesi, Antalya İli, Elmalı İlçesi, Beyler Mahallesindedir.

Hamza Dede Kimdir: Hamza Dedenin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. 

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir.


Taylan Köken 

8 Ağustos 2015 Cumartesi

Hacı Baba Türbesi / ANTALYA / ELMALI – Küçüksöğle Mahallesi

Türbenin Yeri: Hacı Baba Türbesi, Antalya İli, Elmalı İlçesi, Küçüksöğle (Köyü) Mahallesinin güneyinde, Kızlar Sivrisinin eteğindedir.
Hacı Baba Türbesi
Hacı Baba Kimdir: Hacı Babanın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. 

Türbenin Durumu: Türbe yığma taştan, düz çatılı, dikdörtgen planlı inşa edilmiştir. Özensiz bir türbedir.  

Kaynak: www.panoramio.com ( Sayın Mustafa Akgül Beye resim için teşekkür ederim.)

Taylan Köken 

6 Ağustos 2015 Perşembe

Çoban İsa / ANTALYA / ELMALI – Çobanisa Mahallesi

Türbenin Yeri: Çoban İsa Türbesi, Antalya İli, Elmalı İlçesi, Çobanisa (Köyü) Mahallesindedir.

Çoban İsa Kimdir: Çobanisa Köyüne adını veren, geçimini çobanlıkla sağlayan ermiş bir veli olarak anılmaktadır. Hakkında başka herhangi bir bilgi yoktur. 

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.


Taylan Köken