28 Şubat 2015 Cumartesi

Kuşçu Baba Türbesi / ANKARA / POLATLI / Kuşçu Köyü

Türbenin Yeri: Kuşçu Baba Türbesi, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Kuşçu Köyü mezarlığındadır.

Kuşçu Baba Kimdir: Kuşçu Dede, olarak da anılan velinin Ali Kuşçu olduğu ve 1765 yılında vefat ettiği söylenmektedir. Türkmen boylarının kurmuş olduğu köydeki türbe yeni inşa edilmiştir.

Türbenin Durumu: Kuşçu Baba Türbesi betonarmeden yeni inşa edilmiştir.


Taylan Köken

27 Şubat 2015 Cuma

Türbe Ziyareti / ANKARA / POLATLI / Kayabaşı Köyü

Ziyaretin Yeri: Türbe Ziyareti, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Kayabaşı Köyünde Türbe olarak isimlendirilen yerdedir.

Türbe Ziyareti Nedir: Kayabaşı Köyünde bulunan Türbede üç tane mezar bulunmaktadır. Mezarlarda kimin medfun olduğu bilinmemektedir. Türbe Ziyaretinin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz. Kayabaşı Köyü ahalisi Şeyh Bizinli sülalesindendir. Türbede medfun olanların bu aileyle alakaları olabilir.

Ziyaretin Durumu: Ziyaret içinde üç mezar bulunan bir türbedir.

Ziyaret Nedeni: Köylüler duaları ve adakları için bu ziyarete gelmektedir.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

26 Şubat 2015 Perşembe

Yatır Tepesi Ziyareti / ANKARA / POLATLI / Karakuyu Köyü

Ziyaretin Yeri: Yatır Tepesi Ziyareti, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Karakuyu Köyü Yatır Tepesindedir.

Yatır Tepesi Ziyareti Nedir: Köyün yakınında bulunan Yatır Tepesinde dağınık olarak 5-6 adet mezar bulunmaktadır. Mezarlarda kimin medfun olduğu bilinmemektedir. Yatır Tepesi Ziyaretinin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz.

Ziyaretin Durumu: Ziyaret bir tepe üzerindeki 5-6 adet mezardan oluşmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Köylüler duaları ve adakları için bu tepeyi toplu olarak ziyaret etmektedir.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

25 Şubat 2015 Çarşamba

Dedeningöğüs Ziyareti / ANKARA / POLATLI / Hıdırşeyh Köyü

Ziyaretin Yeri: Dedeningöğüs Ziyareti, Ankara İli Polatlı İlçesi, Hıdırşeyh Köyü yakınında bulunan bir tepenin düzlüğündedir.

Dedeningöğsü Ziyareti Nedir: Dedeningöğsü Ziyaretinin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz. Türklerin Dağ Kültüne göre ziyaret ettiği bir yer olduğunu düşünmekteyiz.
Hıdırşeyh Köyü, Hızırşeyh, daha sonra Hıdırşıh adlarıyla anılmıştır. Türkmen Gazi Dervişlerinden biri olan Şeyh Hızır burada yaşamış, ölünce de tüm varlığını köye bağışlamıştır. Bugün mezarı bilinmeyen Şeyh Hızır köye ismini vermiştir. 

Ziyaretin Durumu: Dedeningöğsü Mevkiinde bulunan üstü düz bir tepenin üzerindeki ziyaret, üstü açık bir mezardır. Mezar yanında antik devşirme malzeme görülmektedir.

Ziyaret Nedeni: Mezar köy halkı tarafından toplu olarak yağmur duası için düzenli olarak ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

24 Şubat 2015 Salı

Sivri Türbeleri / ANKARA / POLATLI / Sivri Köyü

Türbenin Yeri: Sivri Türbeleri, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sivri Köyü mezarlığındadır.
Sivri Türbeleri
Sivri Türbeleri Kimdir: Son dönem Osmanlı Mezarlarından üç tanesi köyün mezarlığındadır. Bu mezarlar hakkında oluşmuş rivayetler vardır.
Bir de köyün arazisi içinde bulunan Çal Dağı zirvesinde bir türbe bulunmaktadır.         

Türbenin Durumu: Türbeler üstü açık mezar şeklindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbeler özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Mezarlıkta bulunan üç mezardan çıkan “mum ışığı” gibi nurani ışıklar bir arada toplanır, gece boyunca beraber kalır ve sonra tekrar geldikleri mezarlara dağılır. Köy halkı bunu erenlerin toplantısı olarak nitelemektedir.
2-) Çal Dağı üzerinde bir türbe olduğu, Kurtuluş Savaşında bölgeye gelen Yunan Askerlerinin bu türbeye saygısız davranınca, çatlayarak öldükleri ve Yunan Ordusunun bu andan itibaren artık gerilemeye başlayarak, savaşı kaybettikleri anlatılmaktadır. 


Taylan Köken

23 Şubat 2015 Pazartesi

Kabal Dede Ziyareti / ANKARA / POLATLI / Güreş Köyü

Ziyaretin Yeri: Kabal Dede Ziyareti, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Güreş Köyü içindedir.

Kabal Dede Ziyareti Nedir: Güreş Köyünün eski yerleşimi Kabal Köyü olarak anılmaktadır. Kabal Dede’nin adının buradan geldiğini düşünmekteyiz. Kabal Dede Ziyaretinin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz. İsminin dışında başka herhangi bir bilgimiz yoktur.    

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

22 Şubat 2015 Pazar

Dedelik Ziyareti / ANKARA / POLATLI / Gündoğan Köyü

Ziyaretin Yeri: Dedelik Ziyareti, Ankara İli Polatlı İlçesi, Güdoğan Köyü Dedelik Tepesindedir.

Dedelik Ziyareti Nedir: Dedelik Ziyaretinin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz. Türklerin Dağ Kültüne göre ziyaret ettiği bir yer olduğunu düşünmekteyiz.

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

20 Şubat 2015 Cuma

Beşköprü Ziyareti / ANKARA / POLATLI / Beşköprü Köyü

Ziyaretin Yeri: Beşköprü Ziyareti, Ankara İli Polatlı İlçesi, Beşköprü Köyü mezarlığındadır.

Beşköprü Ziyareti Nedir: Mezarlık içinde dört duvarla çevrili olan ufak bir hazire ziyaret olarak kullanılmaktadır. Kimler olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.   

Ziyaretin Durumu: Ziyaret dört duvardan oluşan üstü açık bir haziredir. Defineciler tarafından tahrip edilen türbede mezarlar tanınmaz haldedir.

Ziyaret Nedeni: Ziyaret değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

19 Şubat 2015 Perşembe

Hacı Tuğrul Baba Türbesi / ANKARA / POLATLI / Gedikli Köyü

Türbenin Yeri: Hacı Tuğrul Baba Türbesi, Ankara İli Polatlı İlçesi, Gedikli Köyü arazisi içindedir. Türbe Hacıtğrul Köyünün 3km kuzeyinde, Gedikli Köyünün 4,2 km kuzeybatısında yer almaktadır.
Hacı Tuğrul Baba Türbesi (Eski Hali)
Hacı Tuğrul Baba Türbesi (Yeni Hali)
Hacı Tuğrul Baba Kimdir: Hacı Tuğrul Baba Türkmen Babasıdır. Yörede Doğrul Baba olarak da anılmaktadır. Türbesi yanında zaviye ve imaret kalıntıları bulunmaktadır. Türbe üzerinde okunan kitabeye göre Tuğrul Baba Türbesi Ekim 1391 yılında evladından Şeyh Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şeyh Paşa’nın babası alim bir zat olup adı Ahmed Paşa’dır ve 1340 yılında Sultan Orhan Gazi’nin veziri olmuştur.
Sincan, Bacı köyünde türbesi bulunan Fatma Bacı (Bacım Sultan) Hacı Tuğrul Baba’nın torunudur.     

Türbenin Durumu: Türbe Selçuklu Dönemi tarzına sahip bir kümbet biçimindedir. Türbe kitabesinde Arapça şu ifade yazılıdır. “Tesaddî bi i’mâretiha şemrâh-ı şecerat’il-fakir Şeyh Paşa bin Ahmed Paşa bin Mahmûd Seydi bin Hacî Tuğrul Bâbâ nûrullah kabreh. Fî evâsıt-ı receb’il-mücerreb lisene selase ve tis’în ve seb’a mietin ve’l-hamdü lillâhi vahdeh (20 Recep 793 / 9 Ekim 1391)”
Türbe gözlerden uzak bir konumda olduğundan, defineciler tarafından ağır tahribata uğratılmıştır.
Türbe değerli insan Abdülkerim Erdoğan’ın da yardımlarıyla, vakıflar tarafından 2009 yılından sonra restore edilmiştir.


Taylan Köken

18 Şubat 2015 Çarşamba

Şeyh Hasan Basri Türbesi / ANKARA / POLATLI / Basri Köyü

Türbenin Yeri: Şeyh Hasan Basri Türbesi, Ankara İli Polatlı İlçesi, Basri Köyü sırtında bulunan zaviye kalıntılarının içindedir.
Şeyh Hasan Basri Türbesi
Hasan Basri Kimdir: Basri Şeyh hakkındaki bilgileri yine değerli insan ve Ankara’nın önemli araştırmacısı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz.
Basri Şeyh, Hasan Basri veya Şeyh Hasan Basri Hazretleri, Sultan II. Murad Devrinde Anadolu Beylerbeyi Karaca Bey tarafından köyün gelirleri kendisine ve ailesine vakfedilmiş olan Horasan meşrepli Gazi Dervişlerimizden biridir.
Bu alan o devirlerde Şehir Viranı olarak anılmaktaymış. Basri Şeyh önce zaviyesini kurar, gelip geçene ücretsiz yemek ve barınma imkanı sağlar. Zamanla Türkmenler etrafında yeni evler kurar ve köy gelişerek bugünlere varır. Basri Şeyh vefat edince zaviye yanına defnedilir.   

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir. Mezarda Roma Dönemi bir sütun mezar taşı olarak kullanılmıştır.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

17 Şubat 2015 Salı

Hamit Dede Ziyareti / ANKARA / POLATLI / Gümüşyaka Köyü

Ziyaretin Yeri: Hamit Dede Ziyareti, Ankara İli Polatlı İlçesi, Gümüşyaka Köyündedir.

Hamit Dede Ziyareti Nedir: Hamit Dede Ziyaretinin varlığını değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’dan öğreniyoruz. İsminin dışında başka herhangi bir bilgimiz yoktur. Hamit Dede’nin Türkmen Yörükan Aşiretine mensup biri olduğu kanaatindeyiz.   

Ziyaretin Durumu: Ziyaretin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

16 Şubat 2015 Pazartesi

Molla Bekir Türbesi / ANKARA / POLATLI / Özyurt Köyü

Türbenin Yeri: Molla Bekir Türbesi, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Özyurt Köyü Maşet Boğazı denilen mevkidedir.

Molla Bekir Kimdir: Molla Bekir Şeybızın Aşiretine mensup bir velidir. Aşiret genel olarak Haymana İlçesinin köylerine yerleşmiştir. Aşiret bir ara Özyurt (Eski Kürttaciri) Köyünün Maşet Boğazı denilen yere yerleşirler. Yöre ağalarıyla kız alıp verme meselesinden problem çıkınca buradan da ayrılırlar. Molla Bekir türbesi ise burada halen ziyaret edilen bir mezardır.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbeyi özellikle, doğum sancısı çeken hamile kadınlar getirilir. Şiddetli doğum sancısı çeken kadınlara türbe toprağından alıp suyla şerbet yapılarak içirilir. Bu uygulamayla sancıların hafiflediği söylenmektedir.

Kaynakça: www.seyhbizin.com

Taylan Köken

15 Şubat 2015 Pazar

Karaca Ahmet Türbesi / ANKARA / POLATLI / Karacaahmet Köyü

Türbenin Yeri: Karaca Ahmet Türbesi, Ankara İli Polatlı İlçesi, Karacaahmet Köyünün 1km kuzeyinde kalan bir tepenin eteklerindedir.
Karaca Ahmet Türbesi
Karaca Ahmet Kimdir: Karacaahmet Köyünün eski adı Tekke Köyüdür. Horasan’dan bölgeye gelip yerleşen, Seyyid olan Karaca Ahmet veya Kızılca Ahmet namıyla tüm Anadolu’da bilinen büyük evliya köye gelip tekkesini kurunca, köyün adı Karacaahmet olarak değişmiştir. Karacaahmet Köyü, 1530 yılı kayıtlarına göre Kızılca Ahmet Vakfı’nın yıllık geliri 750 akçe imiş.
Karaca Ahmet Horasan Türk büyüklerinden Süleyman Horasani’nin oğludur. Annesi Sultan Ana Eşme’nin Karacaahmet Köyündedir. Gözcü lakaplı Karaca Ahmet, Osmanlı Sultanı Orhan Gazi kuvvetleriyle Bizans Ordularıyla karşılaşmıştır.            

Türbenin Durumu: Türbe Karaca Ahmet Zaviyesine ait yapı kalıntılarının arasında sağlam kalabilmiştir. Dikdörtgen plana sahip türbe, yığma taştan inşa edilmiştir. Türbe içinde üç sanduka bulunmakta ve kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Türbe kapısında bulunan mermer yazıtta türbenin Şeyh Mehmed ve Şeyh Ali tarafından 1833 yılında tamir ettirildiği yazmaktadır.   
Türbe dışında bir hazire gibi çevrelenmiş olan küçük bir mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlıktaki mezar taşları da talan edilmiştir.
Yine zaviyenin güneydoğusundaki tepe üzerinde Çile Dede Türbesi bulunmaktadır. Kare planlı türbe kesme taştan inşa edilmiş olup, harap ve yıkık vaziyettedir.
Vakıflarca 1982 yılında yapılan onarımla Türbe ayakta kalırken zaviye kısımları tamamen yıkık durumdadır.

Ziyaret Nedeni: Karaca Ahmet Türbesi, özellikle Arife Günü toplu ziyaret edilmektedir. Türbede dualar ve Kuran okunmaktadır. 14. yüzyıldan beri bu adetin devam ettiği, yemekler hazırlandığı, ziyaretin ardından topluca yenildiği söylenmektedir.

Kaynakça: www.yesevi.edu.tr (Doç. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru –Ankara Polatlı Karacaahmet Köyünde Karaca Ahmed Zaviyesi / www.aktifhaber.com

Taylan Köken


14 Şubat 2015 Cumartesi

Kargalı Baba Türbesi / ANKARA / POLATLI / Kargalı Köyü

Türbenin Yeri: Kargalı Baba Türbesi, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Kargalı Köyü içindedir.
Kargalı Baba Türbesi
Kargalı Baba Kimdir: Kargalı Dede, Kargıllı Baba olarak da anılan Kargalı Baba’nın Ankara Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt Han’ın ordusunda Kargı Beyidir. Savaş kaybedilince buraya kadar gelir ve burada vefat eder.     
Kargılı Köyünün Medrese Mahallesinde medfun bulunan Müderris Dede Mezarının da bulunduğu bir hazire vardır. Müderris Dede’nin medrese görevli olduğu düşünülmektedir.

Türbenin Durumu: Kargalı Baba Türbesinin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Müderris Dede mezarının bulunduğu hazire 10x10m ölçülerinde, taş duvarla çevrilidir ve hazire içinde devşirme sütun parçaları bulunmaktadır.


Taylan Köken

13 Şubat 2015 Cuma

Baba Yakup Türbesi / ANKARA / POLATLI / Babayakup Köyü

Türbenin Yeri: Baba Yakup Türbesi, Ankara İli Polatlı İlçesi, Babayakup Köyündedir.
Baba Yakup Türbesi
Baba Yakup Kimdir: 1530 yılı Osmanlı kayıtlarında Çerik olarak geçen Babayakup Köyü adını köyde bulunan Türkmen Babasının türbesinden almıştır. Baba Yakup Hacı Yakup, Yakup Dede adlarıyla da anılmaktadır.  

Türbenin Durumu: Türbe betonarmeden inşa edilmiş, süssüz bir türbedir. Türbe içinde üç tane sanduka bulunmaktadır.

Kaynakça: www.ankarasevdam.net  

Taylan Köken

12 Şubat 2015 Perşembe

Soğukkuyu Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Soğukkuyu Köyü

Türbenin Yeri: Soğukkuyu Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Soğukkuyu Köyünün güneybatısında mezarlığa yakın bir konumdadır.
Türbenin Eski Hali
Türbenin Eski Hali
Soğukkuyu Kimdir: Soğukkuyu Türbesinde kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Türbenin varlığını çok güzel bir çalışmayla bize tanıtan Sayın Yard.Doç.Dr. Murat Çerkez’den öğreniyoruz. 14 veya 15. yüzyıl Anadolu Türk Eseri olan mezarın detaylı incelemesi yapılmış, projesi çıkarılmış, ufak çapta temizliği yapılarak, türbenin tüm detayları ortaya konmuştur. Türbe Soğukkuyu halkı tarafından cami olarak bilinmektedir.  
Temizlikten Sonraki Hali
Temizlikten Sonraki Hali

Türbenin Durumu: Türbe az miktarda düzgün kesme taştan, çoğunluğu ise yığma moloz taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Türbe harap durumda olup, çatısı yıkılmak üzeredir. Köyden uzak olması sebebiyle definecilerin yaratmış olduğu ağır tahribat türbeyi viran hale getirmiştir.
Türbe ne Selçuklu ne de Osmanlı Dönemi yapısı özelliği göstermez. Tam bir geçiş dönemi yapısı olan türbenin doğru kişilerin elinde restorasyonuyla ülkemizin kültür değerleri arasına katılması dileğiyle.  
Türbe 2007 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenerek koruma zırhına alınmıştır.

Kaynakça: Murat Çerkez –Nallıhan Soğukkuyu Türbesi Yazısı / www.envanter.gov.tr

Taylan Köken

11 Şubat 2015 Çarşamba

Şıhlar Türbeleri / ANKARA / NALLIHAN / Yakapınar Köyü

Türbenin Yeri: Şıhlar Türbeleri, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Yakapınar Köyünün eski mahallesindedir.

Şıhlar Kimdir: Eski mahallenin biri güneyinde, diğeri doğusunda olan iki türbe bulunmaktadır. Türbelerde medfun olanların köye ismini veren Şeyhler olduğunu düşünüyoruz. Yakapınar Köyünün eski adı Şıhlar’dır.   

Türbenin Durumu: Türbeler üstü açık mezardır.

Ziyaret Nedeni: Türbeler özellikle hayır duası için ziyaret edilirken, köy mezarlığının yanında bulunan suyun mantar ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.


Taylan Köken

10 Şubat 2015 Salı

Davutoğlan Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Çayırhan Beldesi

Türbenin Yeri: Davutoğlan Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Çayırhan Beldesindedir.

Davutoğlan Kimdir: Davutoğlan Türbesinde kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Çayırhan Beldesinin çok yakınında bulunan Davutoğlan Köyüne adını verdiğine göre buraya yakın bir yerde olduğunu varsayıyoruz.  

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Kaynakça: www.nallihan.org.tr

Taylan Köken

9 Şubat 2015 Pazartesi

Gelin Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Kulu Köyü

Türbenin Yeri: Gelin Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Kulu Köyü camisinin bahçesindedir.

Kulu Kimdir: Gelin Türbesinde kimin medfun olduğu kesin olarak bilinmiyor. Tekke Köyünde medfun olan Bacım Sultan’ın kardeşi olduğu rivayet edilmektedir. 

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Kulu Türbesi değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.   


Taylan Köken

8 Şubat 2015 Pazar

Sarıçalı Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Doğandere Köyü

Türbenin Yeri: Sarıçalı Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Doğandere Köyünün yakınında bulunan Sarıçalı Dağının köye bakan eteklerindedir.
Sarıçalı Dağı
Sarıçalı Kimdir: Sarıçalı Türbesinde kimin medfun olduğu kesin olarak bilinmiyor. Hakkında başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir.

Ziyaret Nedeni: Doğandere Köyünde bölgede örneklerini çok sık gördüğümüz Hacet Bayramı toplu olarak kutlanmaktadır. Ayrıca Sarıçalı Bayramı da toplu olarak kutlanmaktadır. Bu bayramlar haziran ayı başında topluca yapılmaktadır.   


Taylan Köken

7 Şubat 2015 Cumartesi

Çive Yatırları / ANKARA / NALLIHAN / Çive Köyü

Yatırların Yeri: Çive Yatırları, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Çive Köyündedir.

Çive Yatırları Kimdir: Çive Köyünde iki yatır bulunmaktadır. Ömer Dede ve Karıncalı Yatırı ziyaret edilmektedir. Ömer Dede’nin alim ve ermiş bir zat olduğu söylenmektedir. Haklarında başka bir bilgi yoktur.

Türbelerin Durumu: Türbelerin durumu hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur.

Ziyaret Nedeni: Ömer Dede ve Karıncalı yatırları ziyareti köyde bayram olarak nitelenmekte ve köy halkı tarafından toplu olarak iki yatır ziyaret edilmektedir. Ürünlerin, hasatın bereketli olması için ziyaret yapılmaktadır.    


Taylan Köken

6 Şubat 2015 Cuma

Hasan Dede Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Yenice Köyü

Türbenin Yeri: Hasan Dede Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Yenice Köyü yakınında Sakarya Nehrinin karşı tarafındadır.
Hasan Dede Bayramı (Aş Günü)
Hasan Dede Kimdir: Hasan Dede’nin kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Kurtuluş Savaşında burada şehit düşmüş bir asker olduğu söylenmektedir. Yunan Ordusunun Ankara’ya yakınlaşması üzerine bölgede meydana gelen şiddetli çarpışmalara katıldığı ve burada şehitlik mertebesine ulaştığı söylenen bir askerdir.

Türbenin Durumu: Türbe üstü açık mezar şeklindedir. Hasan Dede Türbesi aslında Eskişehir Sarıcakaya İlçesi Düzköy sınırlarındadır, ama Yenice Köyüne yakındır.

Ziyaret Nedeni: Hasan Dede Türbesi Yenice Köylülerinin düzenlediği, çevre köylerin halkının ve yabancılarında katılabildiği yılda bir kez yapılan Aş Günü’nünde toplu olarak ziyaret edilmektedir. Hasan Dede yanında kurbanlar kesilmekte toplu yemek yenmektedir.   

Kaynakça: www.tr.wikipedia.org / www.panoramio.com (Sayın Bekir Sarıgül’e teşekkür ederim)

Taylan Köken

5 Şubat 2015 Perşembe

Ömer Şeyh Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Ömerşeyhler Köyü

Türbenin Yeri: Ömer Şeyh Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Ömerşeyhler Köyünün içindedir.
Ömer Şeyh Türbesi
Ömer Şeyh Kimdir: Ömer Şeyh köye ismini veren bir evliyadır. Taptuk Emre’nin müridi olduğu söylenmektedir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.
Ömerşeyhliler ayrıca yayla dönüşü Erenler Mevkiinde, Hacet Bayramı'nı toplu olarak kutlamaktadır. Çevreden başka köylülerin katılımıyla adaklar kesilmekte ve toplu yemek yenmektedir.

Türbenin Durumu: Ömer Şeyh Türbesi köylüler tarafından inşa edilmiştir. İçinde Şeyh Ömer’in sandukası vardır.

Ziyaret Nedeni: Erenler Mevkindeki Ziyareti özellikle bahar aylarında Ömerşeyhler Köylüleri tarafından topluca Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir. Hacet Bayramı adındaki toplu törenlerle, adaklar kesilip, yemekler yenilerek topluca şölen havasında ziyaret edilmektedir.   


Taylan Köken

4 Şubat 2015 Çarşamba

Karaköy Türbeleri / ANKARA / NALLIHAN / Kara Köy

Türbelerin Yeri: Karaköy Türbeleri, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Kara Köyü girişinde ve Tonsubağ yolu kenarındadır.
Bayrak Dede Türbesi
Bayrak Dede Sandukası
Karaköy Türbeleri Bilgileri: Karaköy’de dört adet mezar bulunmaktadır. Bu mezarların ikisi köyün girişindedir ve Bayrak Dede olarak anılmaktadır. Bu türbede medfun olanların köyün 10km doğusunda bulunan Hırkatepe Köyünde medfun olan Gündüzalp’in askerleri olduğu rivayet edilmektedir.
Diğer iki mezar ise Tosunbağ yolu kenarındadır.
Köyün internet sitesinden aktarılan bilgiye göre bu mezarların hepsinin yönü kıbleye bakmadığından, sıradan mezarlar olduğu düşünülmektedir.

Türbelerin Durumu: Bayrak Dede türbesi kerpiç duvarla inşa edilmiş ve üzeri kiremitli çatıya sahiptir. Diğer mezarların durumu hakkında bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Karaköy türbelerinde yatan kişilerin ulu kişiler olduğuna inanılmakta ve özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.   


Taylan Köken

3 Şubat 2015 Salı

Dedelik Ziyareti / ANKARA / NALLIHAN / Eymir Köyü

Ziyaretin Yeri: Ziyaret, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Eymir Köyünün yakınında bulunan tepe üzerindedir.

Dedelik Ziyareti Nedir: Türklerin eski yerleşim yerlerinden birisi de Eymir Köyüdür. Oğuzların 24 boyundan biri olan Eymir/Eymür Boyu tarafından kurulan bir köydür.
Dedelik adı ile anılan tepe yaşlı ardıç ağaçlarıyla kaplıdır. Bu tepe üzerinde yatır mezarı ve başka mezarlar bulunmaktadır.
Dedeliğin karşısında Erenler diye anılan diğer bir tepe üzerinde de köyün iki mezarlığından biri vardır.     

Ziyaretin Durumu: Dedelik Ziyareti üstü açık taşlar yığılarak yapılmış bir mezardır. Etrafında başka mezarlar bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Erenler Ziyareti özellikle bahar aylarında Eymir Köylüleri tarafından topluca Yağmur Duası için ziyaret edilmektedir. Bu tepeler Hacet Bayramı adındaki toplu törenlerle, adaklar kesilip, yemekler yenilerek topluca şölen havasında ziyaret edilmektedir.   


Taylan Köken

2 Şubat 2015 Pazartesi

Hasan Dede Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Sobran Köyü

Türbenin Yeri: Hasan Dede Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Sobran Köyü ile Nallıhan merkezi arasında bulunan bir tepe üzerindedir.
Hasan Dede Türbesi
Hasan Dede Türbesi
Hasan Dede Kimdir: Hasan Dede’nin Horasan’dan bölgeye gelmiş burada yaşamış bir erendir. Hakkında başka bir bilgi yoktur.

Türbenin Durumu: Hasan Dede Türbesi üstü açık mezardır. Mezarın başında kurumuş ulu bir ağaç vardır. Türbe çevresinde su vardır, koru içindeki ağaçlar ise kutsal kabul edildiğinden kesilmemektedir. Hasan Dede Türbesinin altında çıkan su Nallıhan’a şebeke suyu olarak verilmektedir.

Ziyaret Nedeni: Hasan Dede özellikle yağmur duası için toplu olarak ziyaret edilmektedir. Askere gidecek gençler de Hasan Dedeyi toplu olarak ziyaret ederler, türbeye bozuk para bırakırlar. Oğlak Bayramı (Hacet Bayramı) denilen yaz başı yapılan törenlerde 50’ye yakın kurban adanmaktadır. Törenler halen itinayla yapılmaktadır. Türbe etrafındaki ardıç ağaçlarına bez bağlanır, adak adanmaktadır.

Kaynakça: Prof. Dr. Hikmet Tanyu –Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri –Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları -1967 / www.nallihan.bel.tr

Taylan Köken

1 Şubat 2015 Pazar

Bacım Sultan Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Tekke Köyü

Türbenin Yeri: Bacım Sultan Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Tekke Köyündedir.
Tekke Köyü ve Türbe
Bacım Sultan Türbesi
Bacım Sultan Türbesi
Bacım Sultan Kimdir: Bacım Sultan, Nallıhan Emremsultan Köyünde türbesi bulunan Emrem Sultan veya Taptuk Emre’nin kızıdır. Köye gelenlerin karınları doyurulduğundan burası Tekke Köyü olarak anılır olmuştur. Bölgenin en önemli ziyaret yerlerindendir.  

Türbenin Durumu: Türbe üç bölümden oluşmaktadır. Tek çatı altında üç ayrı oda bulunmaktadır. Kapıdan girince hizmetçi odasında 4 sanduka vardır. En sağdaki oda 3 erkeğin sandukası vardır. Ortadaki odada Bacım Sultan’ın sandukasıyla beraber iki sanduka daha vardır. Türbede toplam 10 kişi medfundur.      
Bacım Sultan Sandukaları
Türbedeki Tokmaklar
Ziyaret Nedeni: Bacım Sultan ziyaretine özellikle aşk ve sevda derdinden aklını yitirenler, çocuk sahibi olmak isteyenler getirilmektedir. Hastalar türbede bırakılır, kuyu suyundan içirilip, bu suyla yıkanılarak şifa aranmaktadır. Daha azgın olanlar tokmaklarla sıvanmakta ve türbede bağlanarak daha uzun bırakılmaktadır. Eskiden köye Hıristiyan hastalar da gelmekteymiş.
Çocuğu olmayan ziyaretçi ise, türbenin içinde yedi defa dolanıyor. Yedi defa dolandıktan, bu dönmeyi tamamladıktan sonra, kadınlar, türbe odasında bulunan Bacım Sultan'ın baş kısmını öpüyorlar. Sonra seccade iki rekât namaz kılıyorlar, (Müslümanlar). Erkekler, kadınların gömülü bulunduğu tarafa girmiyorlar. Erkekler erkeği, kadınlar kadına ziyaret ediyor, murat ve adakta bulunuyorlar.
Hasta iyileştiği taktirde adak kurbanının muhakkak kesilmesi gerekmektedir. Köyde burada vefat eden akıl hastalarının defnedildiği mezarlık bulunmaktadır.
Sayın Mesut Şener’in sitesinden başka bir uygulama şeklini buraya aynen aktarıyoruz:
"Getirilen deli ayaklarından prangalanır, yaklaşık bir hafta böyle bekletilir, bir günde yani 24 saatte sadece sabahtan sabaha hoca tarafından el kadar (100gr) ekmek verilir, gülerse daha iyi olmadığı, ağlarsa (ağlarken gözünden yaş gelip gelmediğine bakılır) iyi olduğu düşünülürdü. Eskiden yılda 100 adak kurbanı kesilirken son yıllarda bu sayı ellinin altına düşmüştür."
Bacım Sultan Kuyusu
Menkıbeler: 1-) Bacım Sultan Türbesinin 200m aşağısında suyu tuzlu bir kuyu vardır. Bu kuyuya Bacım Sultan Kuyusu veya Bacım Sultan Hamur Kuyusu denmektedir. Hikâyesi şöyledir: Bacım Sultan hamur yoğururken "Baban geliyor" demişler. O'da sevinçle fırlayıp, tarlalara doğru koşmuş. Elinin hamurlu olduğunu görünce babasına karşı saygısızlık olacağından ürpererek, birden toprağa diz çökmüş, Allaha yalvarmış. Toprağa eğilip: "Çık ya mübarek" demiş, oradan hemen su çıkmış, Bacım Sultan da ellerini bu suyla yıkamış…

2-) 1939-1940 yılında, oraya Başçavuş ve maiyetinin atlarla geldikleri, hem türbeyi tahrip ettikleri, hem de eşyaları alıp Nallıhan'a satmaya götürdükleri anlatılmaktadır.
“Başçavuş türbe mahallinde ve bir de türbeye ve yatanlara ağır hakarette bulunuyor. Başçavuş türbeden dönüşte atından yuvarlanıyor. Atı derhal ölüyor, kendisi yaralı olarak evine dönebiliyor. Eve dönüşünde karısını çıldırmış buluyor. Karısını ve kendisini tedavi ettirmek üzere alelacele İstanbul'a gidiyor. Bir daha da Nallıhan'a gelmiyor. Başçavuşun dine, imana söverek balta ile türbenin ahşap kısmını kırmış, 12 hayvana türbe eşyaları sarılıp yüklenerek Nallıhan'a getirilmiş, çok ucuz fiyatla, örtü, seccade, kilim, halı, şamdanlık v.s. birçok eşyaların alenen satılığa çıkarılmış, hiç kimsenin almamış, eşyalar öylece yığılı kalmış, fakat din cephesi çok zayıf birisi almış, halkın bu yüzden adama Gavur lakabını taktığı söylenmektedir.
Bu tecavüzü müteakip bazı ormancıların da türbe ile eğlenip sataştığını, oradan ayrılır ayrılmaz, ormandan hücum eden bir domuz tarafından bunun karnının parçalandığını, bu yaka üzerine ormancıların, değil türbeye Tekke Köylülere bile dokunmayacaklarına dair tövbe ettikleri anlatılmaktadır.”

Kaynakça: www.mesutsener.com.tr / Prof. Dr. Hikmet Tanyu –Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri –Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları -1967 / www.yoldakiizler.com (Sayın Fatih Yıldız’a resimler için teşekkür ederim.)

Taylan Köken