30 Eylül 2013 Pazartesi

Baba İlyas Türbesi / AMASYA –Merkez –İlyas Köyü

Türbenin Yeri: Baba İlyas Türbesi, Amasya İli merkez ilçesi Amasya’ya bağlı İlyas Köyündedir. İlyas Köyü Amasya-Tokat Karayolu üzerindedir.
Baba İlyas Türbesi
Baba İlyas Kimdir: Tam adı Pir Baba İlyas Horasani’dir. Gerçek ismi Ebul Baka Seyyit İlyas’dır. Babası Seyyit Ali’dir. Kesin bir bilgi olmasa da Baba İlyas 1190 yılında Nişabur kentinde doğmuştur. Hoca Ahmet Yesevi okulunda Lokman Perende tarafından eğitimi verilir. Babası vefat edince Nişabur dergahının başına geçer. Moğol istilası yüzünden Nişabur’dan birçok erenle ayrılarak Azerbaycan’ın Hoy Kentine, amcası Seyyit Haydar Gazi’nin yanına gelir. Moğol istilası Harzemşah Devletinin liderini kovalamıştır. Hükümdar Celaleddin Harzemşah’ın 1231 yılında vefatı üzerine Baba İlyas Celaleddin Harzemşah’ın oğlu Emir Bereket ile birlikte Anadolu’ya gelip, Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaattin Keykubat’ın izniyle Amasya’ya yerleşir.
Baba İlyas Sandukası
Baba İlyas’ın dergahı “Mesudiye Dergahıdır” ve eski adı Çat Köyü olan İlyas Köyünde irşada başlar. Baba İlyas Dede Kargın Ocağının yetiştirmiş olduğu beş halifenin en gencidir. Vefaiyye Tarikatına mensuptur. 
Baba İlyas Selçuklu Devletine karşı çıkan halk isyanını örgütlemiştir. İsyan kanlı bir şekilde bastırılmış ve Emir Armağan Şah komutasındaki Selçuklu Ordusu Amasya’da isyanı kanlı bir şekilde bastırıp, Baba İlyas’ı Amasya Kalesinin burçlarına asarak öldürmüştür. Cesedi 1240 yılında dergahına getirilmiştir. Oğulları Yahya Paşa, Mahmud Paşa, Halis Paşa ve Muhlis Paşa çeşitli devlet görevlerinde çalışmışlar ve halifeleri ile birlikte “Abdalan-ı Rum Hareketi”nin doğmasına sebep olmuşlardır. Bu hareket daha sonra Bektaşilik Tarikatını doğurmuştur.        

Türbenin Durumu: Türbe kare planlı, kiremit çatılı mimari özelliği olmayan basit bir türbedir. Mezar sandukası betondandır.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle İlyas Köyünün manevi lideri olduğu için özellikle köy halkı tarafından değişik dilekler ve hayır duası için sık sık ziyaret edilir.


Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme