19 Eylül 2013 Perşembe

Abdal Musa Türbesi / AMASYA –Amasya –Yağcıabdal Köyü

Türbenin Yeri: Abdal Musa Türbesi, Amasya İli merkez ilçesi Amasya’ya bağlı Yağcıabdal Köyünün yanındaki yüksek bir tepenin üzerinde, Ese Dede’nin türbesin bahçesindedir.

Abdal Musa Kimdir: Abdal Musa Ese Dede’nin mürididir ve onunla birlikte bölgeye gelip İslam’ın yaılması için mücadele etmişlerdir.
Köy halkının anlatımına göre köyü Yaycı Türkleri kurmuştur. Ese Dede ve Abdal Musa köye gelerek yerleşmiş ve ölünceye kadar burada yaşamıştırlar. Köyün adı daha sonra Yaycıabdalmusa Köyü olmuş, Cumhuriyet döneminde Yağcıabdal Köyü olarak son şeklini almıştır. 

Türbenin Durumu: Türbe mezardır ve Ese Dede türbesinin bahçesindedir. 1995 yılında köylüler Ese Dede türbesini yaparken Abdal Musa mezarının da üstü kapatılmıştır. Fakat aynı gece çatıyı tepeden aşağı yuvarladığı görülmüştür. bu yüzden Abdal Musa’nın üzerinin kapatılmasını istemediği düşünülmektedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe Ese Dede ziyaret edilirken hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Bir gece türbedarın rüyasına giren Abdal Musa “Ben Ese Dede’nin bekçisiyim” der. Kurtuluş Savaşında bölgeyi gelen düşman askerleri köye giremez. Köyün üstünde allı yeşilli duman görürler ve ürkerek bölgeden uzaklaşırlar. Bu dumanı Ese Dede’nin yaptığına inanılmaktadır.

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / Rahime Özdoğan –Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları -2006.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme