27 Ağustos 2013 Salı

Habib-i Karamani Türbesi / AMASYA –Merkez –Mehmet Paşa Cami

Türbenin Yeri: Habib-i Karamani türbesi, Amasya merkezinde bulunan Mehmet Paşa Camisinin yanındadır.
Habib-i Karamani Mezarı
Habib-i Karamani Kimdir: Habib Karamani olarak da anılan ve Halvetiye Tarikatının ileri gelenlerinden olan şeyh Niğde’de doğmuştur. Niğde o zamanlar Karaman vilayetine bağlı olması sebebiyle Karamani olarak anılmıştır. Ana tarafından Hz. Ebubekir, baba tarafından Hz. Ömer ailesinden geldiği söylenmektedir. İran’a Halvetiye tarikatının pir-i sanisi Seyyid Yahya Şirvani’nin yanına eğitim almaya gider. 12 yıl eğitim aldıktan sonra Ankara’ya döner. Akşemsettin Hazretleri ile 1450-55 yıllarında sohbetlerde bulunur. Değişik şehirleri dolaşır, üç kez Hacca gider ve İskilip’te Ebusuud Efendi’nin kız kardeşi, Şeyh Yavsi Efendi’nin kızı olan Rukiye Hatun ile evlenir. Uzun süre İskilip’te kalıp burada medrese, cami, zaviye ve kütüphane vakfeder. Kayınpederiyle anlaşmazlığa düşer ve Amasya’ya gelip burada zaviyesini açar ve 1496 yılında vefat eder.
Kitabu’n-Nasayih ve Etvar-ı Seb bilinen eserleridir. Halvetiye tarikatının Anadolu’daki önemli temsilcilerinden olan Habib-i Karamani Amasya’daki halifeleri iki kol halinde varlığını sürdürmüştür. Bunlardan biri Şeyh Seyidüddin Ali Halveti ve Hacı Hızır Efendi’dir. İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren halifesi ise Nakkaş Baba’dır. Başka önemli bir halifesi ise Mudurnulu Davud-ı Halveti’dir.         

Türbenin Durumu: Türbe Mehmet Paşa Camisinin batısındadır. Türbesi Nezir Mehmet Paşa ve oğlunun mezarları arasındadır. Üstü açık bir mezardır. Türbede dört mezar vardır. Dördüncü mezar da Mehmet Paşa’nın babası Hızır Paşa’ya aittir.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Amasya’da görevlendirilen Sultan II. Beyazıd’ın oğlu Şeyhinşah Bey’in nişancısı şöyle aktarmıştır: Şeyhin önderliğinde namaz kılarken bir akrep saf tutanların arasına karışır. Nişancı ne kıldığı namazdan, ne de sonrasında yediği yemekten bir şey anlar. Akrebi düşünüp durmaktadır. Bunu anlayan Şeyh “Merak etme biz onu öldürdük, aklından çıkar artık” der.       

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / www.cansaati.org / www.amasya-abdulhalim.blogspot.com /

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme