28 Ağustos 2013 Çarşamba

Abdurrahman Çelebi Türbesi / AMASYA –Merkez –Yakup Paşa Tekkesi

Türbenin Yeri: Abdurrahman Çelebi türbesi, Amasya merkezinde bulunan Yakup Paşa Tekkesindedir.
Aşağı Pirler Evliyası Türbesi
Abdurrahman Çelebi Kimdir: Tam adı Gümüşlüzade Celaleddin Abdurrahman Çelebi’dir. Pir Hüsameddin isminde tasavvuf ehli bir zatın oğlu olan Abdurrahman Çelebi Pirzade ailesindendir. Babasının adından dolayı Hüsami mahlasını şiirlerinde kullanmıştır. Saraçhane Camisinin yanında medfun bulunan Şeyh Zekeriya Hazretlerinden eğitimini alır ve onun halifesi olmuştur. Sema yaparak zikir eder, rüya yorumları meşhurdur. Gümüşlüoğlu sülalesinden olduğundan Pirzade olarak anılmaktadır. Halk türbesine Aşağı Pirler Evliyası demektedir.

Türbenin Durumu: Türbe tekkeye bitişiktir. Türbenin durumu hakkında başka bir bilgimiz yoktur.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.       

Kaynakça: Abdülhalim Durma –Evliyalar Şehri Amasya -2003 / www.amasya05.net

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme