30 Eylül 2012 Pazar

Çavuşbaş Sultan Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez – Çavuşbaş Mah.

Çavuşbaş Sultan Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde Çavuşbaş Mahallesinde bulunan Çavuşbaş Cami bahçesinde türbesi vardır.

Çavuşbaş Sultan Kimdir: Caminin bahçesinde mezarı bulunan Turşan Hacı Ali’dir. 1788-89 yıllarında vefat ettiği bilinmektedir. Ama caminin banisi olarak anılan Mustafa Çavuş, Çavuşbaş, Serçavuş Mustafa Ağa’nın mezarı olarak yanlış bilinmektedir.  

Türbenin Durumu: Türbenin üstü açıktır. Kitabesinde şunlar yazılıdır:
İttifâk itdi bu ma‘nâda kamû ehl-i hüner

İhtilâf üzredir elvân-ı cihân ser-â-ser

Gülşene bâdî-i nazarda seyr idince bir kez
Hep fenâya virdi evrâk-ı gülü ba‘d-ı seher
Hamrı bilirüz humâr kasrı kusûra mâil
Sûrı müstelzim mâtem-i safveti ‘ayn-ı keder
Ya‘nî şehrâh-ı ‘adem ma’beridir bu dünyâ248
Her gelen mîr u gedâ itdi andan ebede güzâr
Çünki bir kimseye bâkî değil elbetde Cihân
İtdi el-Hâc Ali Ka‘be-yi ‘Ukbâ’ya sefer


Ziyaret Nedeni: Çevre halkı tarafından değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) İşkodra’dan askerlik için Afyon’a gelen Çavuşbaş Sultan, İstanbul’un fethine iştirak etmiş, şehir düşmüş, başı gövdesinden ayrılarak Afyon’daki askeri birliğin yanına gelmiştir. 

Kaynakça: Afyonkarahisar Vakıf Eserleri Cilt.I-2005 / Mehmet Gündoğan –Afyon Alimleri Evliyaları -1994

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme