3 Eylül 2012 Pazartesi

Abdürrahim Karahisari Efendi Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez – Mısri Mah.

Abdürrahim Karahisari Efendi Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde Mısri Mahallesinde bulunana Mısri Camisinin içinde türbesi vardır.
Mısri Cami ve Türbeleri
Abdürrahim Karahisari Efendi Kimdir: Akşemseddin Hazretlerinin talebesi ve halifesidir, mutasavvıftır. 15.yüzyılda yaşamıştır. Doğum ve ölüm yılları bilinmemektedir. İstanbul’un fethinde görev almış, sonra hocası ile birlikte Göynük’e gitmiştir. Zengin ve köklü bir ailedendir. 1483 yılından tüm mal varlığını Afyonda yaptırmış olduğu mescide vakfeder. Veliliğinin yanında iyi bir şair de olan Şeyh Karahisari Abdürrahim Efendi’nin Münyet-ül-Ebrar, Guyet-ül-Ahyar, Tercüme-i Kaside-i Bürde, Risale fi Eşrat-is-Sa’a ve Vahdetname adında eserleri vardır.
Bazı kaynaklarda adı Abdürrahim Mısri olarak da geçmektedir. Mısırlıoğlu sülalesinden gelme olduğu için Mısri lakabını almıştır. Aynı kaynaklara göre babası Mevlana Alaeddin Mısri’dir. 13.yüzyılda Mısır’dan Anadolu’ya gelen bir Türk ailesine mensuptur. Mustafa Çelebi Muslihuddin adında bir abisi ve Hacı Bula adında bir kız kardeşi vardır.
Türbenin Durumu: Türbe caminin genişletilmesi içeride kalmıştır. İki sanduka yan yanadır. Diğer sandukada damadı Kemaleddin(Sofu) Çelebi medfundur. 

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar’ın önemli şahsiyetlerinden olan Abdürrahim Mısri değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) İstanbul’un fethi esnasında Akşemsettin çadırına çekilir ve Abdürrahim Mısri’yi de kapısına diker ve kimseyi içeri sokmamasını söyler. Çadırın önüne gelen Fatih Sultan Mehmet içeri girmek ister fakat Mısri onu içeri koymaz. Çıkan gürültü üzerine Akşemsettin dışarı çıkar ve emri kendisinin verdiğini söylemesine rağmen Fatih İstanbul feth olununca Mısri’ye güvenmez ve onu Afyon’a gönderir. Ardından komutanı olan Kasım Paşa’yı Mısri’yi kontrol etsin diye Afyon’a gönderir. Buraya gelen Kasım Paşa Mısri’nin sohbetlerine katılır ve ondan etkilenir. Fatih Sultan Mehmet’e olumlu rapor gönderir ve kendisi de askerlik görevini bırakarak Mısri’nin müridi olur.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi Cilt-7 -1992.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme