22 Ağustos 2012 Çarşamba

Şahidi İbrahim Dede Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Şahidi İbrahim Dede Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Şahidi İbrahim Dede Kimdir: Muğlalı İbrahim Şahidi, İbrahim Şahidi olarak da anılan Muğla’nın yetiştirmiş olduğu Mevlevi evliyalarındandır. Aynı zamanda Şahidi mahlası ile şiirler yazmıştır. Muğlalı olan Şahidi 1470 yılında doğmuş, 1550 yılında Muğla’da veya Afyonkarahisar’da vefat etmiştir. Mezarından biri makamdır. Sultan Divani'nin sırdaşıdır. İkisi arasındaki yakınlık, Hz. Mevlana ile Şems hazretlerinin yakınlığına benzetilmektedir.
Eserleri : Türkçe Divan, Farsça Divan, Gülşen-i Vahdet, Gülşen-i Tevhîd, Gülşen-i Esrâr, Gülşen-i İrfân, Mevlid, Gülistan Şerhi, Sohbet-nâme, Müşâhedât-ı Şâhidiyye, Tırâş-nâme, Risâle-i Âfâk u Enfüs ve Tuhfe-i Şâhidî’dir.

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukalardan birisi Şahidi İbrahim Dede’ye aittir.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin merkezi olan Mevlevi Camiinde bulunan türbeler hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Sultan Divani’ye intisap ettikten sonra onun katiplik görevini de yerine getiren Şahidi İbrahim Dede, Sultan Divani’nin her gittiği yere ardından gitmiştir. Divani her seferinde ayağına giymesi için ayakkabı, binmesi için at verir ama Sultan Divani önüne döndüğünde Şahidi attan inip, ayakkabılarını çıkarırmış… Sultan Divani böyle yapmakla beni üzüyorsun dediğinde “Ey velayet şahı senin bastığın ve gölgenin bulunduğu bu top­raklara ayakkabı ile basmağa utanırım” diye cevap verirmiş.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992 / Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi Cilt-11 -1992 / www.sultandivani.com 

Taylan Köken           

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme