28 Ağustos 2012 Salı

Güneş Hatun Türbesi / AFYONKARAHİSAR –Merkez –Mevlevi Cami

Güneş Hatun Türbesinin Yeri: Afyonkarahisar İlinin Merkezinde bulunan Mevlevi Camisinin içinde türbesi vardır.
Mevlevi Cami Sandukaları
Güneş Hatun Kimdir: Sultan Divani’nin torunudur. Küçük Mehmet Çelebi babasıdır. Diğer kardeşleri Kerime, Rahime ve Seher’in en büyüğüdür ve 1610 yıllarında doğmuştur. Babası yanında ilk eğitimini almış olan Güneş Han Arapça ve Farsça dillerine Türkçe kadar hakimdir.
Dergahın şeyhi III. Mehmet Arif Çelebi olunca Güneş Hatun’da vakfın idari işlerini ele alır ve maharetle yürütür. Arif Çelebi’nin vefatından sonra şeyhlik makamına oturur ve halifelik makamını da layıkıyla yerine getirir. 

Türbenin Durumu: Türbe Mevlevi Camisinin içinde bulunan sandukaların arasındadır.

Ziyaret Nedeni: Afyonkarahisar Mevleviliğinin önemli şahsiyetlerinden olan Güneş Hatun Mevlevihane ziyaret edilirken kendisi de unutulmayarak bir hayır duası ile anılmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Güneş Hatunun şeyhliğinde dergah ikinci kez yanar. Devrin zengin veziri Kara Mustafa Paşa dergahın yeniden yapılması için gereken masrafı karşılayacağını söyler. Fakat Sultan Divani tekrar torunlarından olan Güneş Han’ın rüyasına girerek, ayak ucunda bulunan bir testi altını söyler. Bu altın bulunur ve dergah yeni baştan imar edilir.

Kaynakça: Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri Afyonkarahisar – 2009 / Mehmet Gündoğan – Afyon Alimleri Evliyaları -1994 / Yusuf Ilgar – Afyonkarahisar’da Mevlevilik -1992.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme