31 Ocak 2015 Cumartesi

Taptuk Emre Türbesi / ANKARA / NALLIHAN / Emremsultan Köyü

Türbenin Yeri:  Taptuk Emre Türbesi, Ankara İli Nallıhan İlçesi, Emremsultan Köyü girişinde bulunan mezarlığın içindedir.
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Türbesi
Taptuk Emre Kimdir: Tapduk Emre, Taptuk Emre, Yunus Emre’nin hocasıdır. Köyle ilgili Osmanlı kayıtlarında Taptuk Emre, Emrem Sultan olarak kızı da Bacım Sultan olarak anılmaktadır.
Tabduk’un kapısında / Kul olduk kapusunda, / Yunus miskin çiğ idik / Piştik elhamdülillah! Dizleri ile Taptuk Emre’nin öğrencisi olduğunu söylemektedir Yunus Emre. Yunus Emre Tapduk Baba’nın dervişidir. Taptuk, Barak Baba’nın, o da Sarı Saltuk’un halifesidir. Horasan erenlerinden olan Taptuk Emre Cengiz Han’ın baskıları sebebiyle Anadolu’ya göç etmiştir. Doğum tarihi olarak 1210-1215 yılları düşünülmektedir. Adı Hacı Bektaş-ı Veli ‘Vilayetname’sinde geçtiğinden dolayı onunla çağdaş sayılmaktadır. 
Türbenin 100mt kadar altında yer alan başka bir türbenin Tapduk Emre’nin müritlerine ait olduğu, etraftaki kalıntıların da zaviye kalıntısı olduğu düşünülmektedir. Bu türbeye Hatipler Türbesi de denilmektedir.   
Taptuk Emre Türbesi Sandukalar
Sandukaların Son Hali
Hatipler Türbesi Sandukalar
Türbenin Durumu: Türbe meyilli bir arazi üzerinde kare planlı ve kubbeli olarak inşa edilmiştir. Sarıyar Barajı inşaatında 1954-58 yıllarında türbe Etibank tarafından onarılmıştır. Türbe 1991 yılında Vakıflar tarafından tekrar restore edilmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Yapının 14. yüzyılda, türbe önündeki ilavelerin de 17. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.
Türbe içinde altı sanduka bulunmaktadır. Büyük olan sanduka Taptuk Emre’ye, diğer beş tanesi annesi ve çocuklarına aittir.

Ziyaret Nedeni: Taptuk Emre Türbesi özellikle akıl hastalığından muzdarip olanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Yine çocuğu olmayan kadınlar ziyaret eder, mum adağında, kurban adağında bulunulmaktadır. Türbenin 500m aşağısında Öksürük Taşı, Deliktaş olarak anılan taşa öksürük ve boğmacadan muzdarip olan çocuklar getirilerek şifa aranmaktadır.

Menkıbeler: 1-) Taptuk Emre ile ilgili anlatılan birçok menkıbe vardır. Biz burada medfun bulunan kızıyla ilgili çıkarılan dedikoduya verdiği dersi aktarmak isteriz. Yunus Emre ve kızı Bacım Sultan tekkeye odun taşırlarmış. Hep beraber gezmeleri üzerine dedikodular çıkınca Emrem Sultan bir pamuğun içine yanan közü koymuş, köz yanmış bitmiş ama pamuğa bir şey olmamış. Böylece bu olayı seyredenlere bir ders vermiş olur.    
Kaynakça: www.ankararehberi.com / www.mesutsener.com.tr / www.panoramio.com / Prof.Dr. Hikmet Tanyu –Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri –Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları -1967

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme