15 Şubat 2015 Pazar

Karaca Ahmet Türbesi / ANKARA / POLATLI / Karacaahmet Köyü

Türbenin Yeri: Karaca Ahmet Türbesi, Ankara İli Polatlı İlçesi, Karacaahmet Köyünün 1km kuzeyinde kalan bir tepenin eteklerindedir.
Karaca Ahmet Türbesi
Karaca Ahmet Kimdir: Karacaahmet Köyünün eski adı Tekke Köyüdür. Horasan’dan bölgeye gelip yerleşen, Seyyid olan Karaca Ahmet veya Kızılca Ahmet namıyla tüm Anadolu’da bilinen büyük evliya köye gelip tekkesini kurunca, köyün adı Karacaahmet olarak değişmiştir. Karacaahmet Köyü, 1530 yılı kayıtlarına göre Kızılca Ahmet Vakfı’nın yıllık geliri 750 akçe imiş.
Karaca Ahmet Horasan Türk büyüklerinden Süleyman Horasani’nin oğludur. Annesi Sultan Ana Eşme’nin Karacaahmet Köyündedir. Gözcü lakaplı Karaca Ahmet, Osmanlı Sultanı Orhan Gazi kuvvetleriyle Bizans Ordularıyla karşılaşmıştır.            

Türbenin Durumu: Türbe Karaca Ahmet Zaviyesine ait yapı kalıntılarının arasında sağlam kalabilmiştir. Dikdörtgen plana sahip türbe, yığma taştan inşa edilmiştir. Türbe içinde üç sanduka bulunmakta ve kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Türbe kapısında bulunan mermer yazıtta türbenin Şeyh Mehmed ve Şeyh Ali tarafından 1833 yılında tamir ettirildiği yazmaktadır.   
Türbe dışında bir hazire gibi çevrelenmiş olan küçük bir mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlıktaki mezar taşları da talan edilmiştir.
Yine zaviyenin güneydoğusundaki tepe üzerinde Çile Dede Türbesi bulunmaktadır. Kare planlı türbe kesme taştan inşa edilmiş olup, harap ve yıkık vaziyettedir.
Vakıflarca 1982 yılında yapılan onarımla Türbe ayakta kalırken zaviye kısımları tamamen yıkık durumdadır.

Ziyaret Nedeni: Karaca Ahmet Türbesi, özellikle Arife Günü toplu ziyaret edilmektedir. Türbede dualar ve Kuran okunmaktadır. 14. yüzyıldan beri bu adetin devam ettiği, yemekler hazırlandığı, ziyaretin ardından topluca yenildiği söylenmektedir.

Kaynakça: www.yesevi.edu.tr (Doç. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru –Ankara Polatlı Karacaahmet Köyünde Karaca Ahmed Zaviyesi / www.aktifhaber.com

Taylan Köken


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme