19 Şubat 2015 Perşembe

Hacı Tuğrul Baba Türbesi / ANKARA / POLATLI / Gedikli Köyü

Türbenin Yeri: Hacı Tuğrul Baba Türbesi, Ankara İli Polatlı İlçesi, Gedikli Köyü arazisi içindedir. Türbe Hacıtğrul Köyünün 3km kuzeyinde, Gedikli Köyünün 4,2 km kuzeybatısında yer almaktadır.
Hacı Tuğrul Baba Türbesi (Eski Hali)
Hacı Tuğrul Baba Türbesi (Yeni Hali)
Hacı Tuğrul Baba Kimdir: Hacı Tuğrul Baba Türkmen Babasıdır. Yörede Doğrul Baba olarak da anılmaktadır. Türbesi yanında zaviye ve imaret kalıntıları bulunmaktadır. Türbe üzerinde okunan kitabeye göre Tuğrul Baba Türbesi Ekim 1391 yılında evladından Şeyh Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şeyh Paşa’nın babası alim bir zat olup adı Ahmed Paşa’dır ve 1340 yılında Sultan Orhan Gazi’nin veziri olmuştur.
Sincan, Bacı köyünde türbesi bulunan Fatma Bacı (Bacım Sultan) Hacı Tuğrul Baba’nın torunudur.     

Türbenin Durumu: Türbe Selçuklu Dönemi tarzına sahip bir kümbet biçimindedir. Türbe kitabesinde Arapça şu ifade yazılıdır. “Tesaddî bi i’mâretiha şemrâh-ı şecerat’il-fakir Şeyh Paşa bin Ahmed Paşa bin Mahmûd Seydi bin Hacî Tuğrul Bâbâ nûrullah kabreh. Fî evâsıt-ı receb’il-mücerreb lisene selase ve tis’în ve seb’a mietin ve’l-hamdü lillâhi vahdeh (20 Recep 793 / 9 Ekim 1391)”
Türbe gözlerden uzak bir konumda olduğundan, defineciler tarafından ağır tahribata uğratılmıştır.
Türbe değerli insan Abdülkerim Erdoğan’ın da yardımlarıyla, vakıflar tarafından 2009 yılından sonra restore edilmiştir.


Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme