15 Ekim 2013 Salı

Süt Baba Türbesi / AMASYA –Merkez –Yuva Köy

Türbenin Yeri: Süt Baba Türbesi, Amasya İli merkez ilçesi Amasya’ya bağlı Yuva Köyündedir.

Süt Baba Kimdir: Süt Baba’nın kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Evliya olarak da adlandırılmakta ve ziyaret edilmektedir. Türbede medfun bulunan şahsın evliya ve veli bir kişi olduğuna inanılmaktadır. Yuva Köylüleri tarafından saygı görmekte ve yanından geçerken hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Türbenin Durumu: Türbe büyük bir pelit ağacının gölgesindedir. Türbe zamanın şartlarından dolayı bir hayli yıpranmıştır. Sayın Muhittin Gümüş’ün aktarımına göre 30 yıl kadar önce mezar define avcıları tarafından talan edilmiştir.

Ziyaret Nedeni: Genellikle Sütü az olan veya kesilen yeni doğum yapmış kadınlar ziyaret etmektedir. Ziyaret esnasında mezara süt dökülerek dualar okunur. Dökülen sütün karşılığının bolca alınacağına inanılır. Türbe ziyaretinde adak uygulaması yoktur. Hayır duası için de ziyaret edilir.

Kaynakça: www.yuvakoyu-amasya.com / Sayın Muhittin Gümüş’e vermiş olduğu değerli bilgiler için teşekkür ederim.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme