21 Ekim 2013 Pazartesi

Şirvanlı İsmail Türbesi / AMASYA –Merkez –Şamlar Mahallesi

Türbenin Yeri: Şirvanlı İsmail Türbesi, Amasya İli merkezinde bulunan Şamlar Mahallesi Melikşah Sokaktadır.
Yukarı Türbe ve Camii
Şirvanlı İsmail Kimdir: Şirvanlı İsmail Şirvanlızade Mehmet Rüştü Paşa’nın babasıdır. İsmail Siraceddin olarak da anılmaktadır. Hazirede toplam beş mezar vardır. Bu mezarlarda kavuk ve kitap resimlerinin çizilmiş olması medfunların dergahtan olduğunu düşündürmektedir. Bu mezarlardan birisi Rüştü Paşa’nın kardeşi olan, İstanbul Kadılığı yapmış Seyyid Ahmet Hulusi Siraceddin’e aittir.


Türbenin Durumu: Türbe 1870 yılında inşa edilmiştir. Yukarı Türbe Camisine bitişik olarak yapılmıştır. Kesme taşlardan ve tuğladan inşa edilen türbenin üzeri kubbe şeklinde ve oluklu kiremitle kaplıdır.

Ziyaret Nedeni: Genellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: www.kurumsal.kulturturizm.gov.tr / www.panoramio.com

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme