5 Aralık 2014 Cuma

Zeyve Dede Türbesi / ANKARA / KAZAN / Bitik Mahallesi

Türbenin Yeri: Zeyve Dede Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Bitik (Köyü) Mahallesi mezarlığındadır.

Zeyve Dede Kimdir: Bitik Köyü Oğuz Türkmen boylarının yerleştiği bir köydür. Kayıtlarda Tik”, “Tenk”, Nenk” “Nenek” ve “Yeğen” olarak anılmıştır.
Köyde Sungur Seydi ve Derviş Çavuş adıyla iki zaviye kurulmuştur. Zelve Dede, Zilve Dede, Zeyve Dede adıyla anılan ziyaret Seydi Yusuf’a aittir. Sungur Seydi ailesinden kimse kalmadığı için Zaviyenin korunması ve devamı Hacı Bayram-ı Veli’nin müritleri tarafından sağlanmıştır. Zeyve daha önce andığımız gibi Zaviye’den gelmiş olmalıdır.       

Türbenin Durumu: Türbe Karalar Köyünden getirilen antik devşirme malzemelerle inşa edilmiştir. İçinde dört sanduka bulunan, kare planlı bir türbe iken defineciler tarafından bir gecede yıkılmıştır. Türbe yakınında eski bir Türk mezarlığı vardır.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle bayramlarda köy halkı tarafından toplu olarak hayır duası için ziyaret edilmektedir. Ayrıca türbe sürekli çocuğu düşen kadınlar tarafından ziyaret edilmekte ve şifa bulmaktadırlar.  
       
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009)

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder