28 Kasım 2014 Cuma

Kalecik Türbeleri / ANKARA / KALECİK / Merkez

Kalecik Türbeleri: 1907 tarihli Salnamelere göre Ankara Kalecik Kazasında bulunan tarihi eserler bölümünde bazı türbelerin isimleri bulunmaktadır. Bu türbeler şöyledir.

Baba Nehhas-ı Ankaravi Türbesi: Yeri günümüzde kesin olarak bilinmiyor. Fakat birçok kaynakta adı zikredilen bu tasavvuf ehlinin anılmasında fayda gördük.
Değerli Ankara araştırmacısı Abdülkerim Erdoğan’ın “Ankara Evliyaları ve Ziyaret Yerleri” Listesinde “Baba Nahhas Ankaravi/Bedreddin Efendi” olarak anılıyor ve Kalecik Merkezinde medfun olduğu işaret ediliyor.
Önce Nehhas/Nahhas’ın “Bakırcı” demek olduğunu belirtip, Baba Nehhas’ın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin talebelerinden birisidir. Tasavvuf Ehlidir. Başka bir kaynakta Baba Demur yani Demir Baba denilmektedir. Kalecik’in Elmadağ Kayadibi Köyü tarafına düşen yamaçta Demir Baba yatırının mezarı vardır. Üstü açık ve oldukça uzun (4-5mt) bir mezardır. Yöre halkı tarafından Demir Baba’nın Hacı Bayram’ın önemli bir talebesi olduğu, demir ve diğer madenleri ısıtarak işleyen, çok çalışkan bir madenci olduğu söylenmektedir.

Şeyh Davut Türbesi: Günümüzdeki Davut Dede Türbesi olmalı. Ayrı bir madde olarak andık.     

İlmi Şeyh Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Mahmut Çelebi Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Balı Şeyh Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Koçu Baba Türbesi: Türbenin yeri ve kime ait olduğunu bilemiyoruz.

Balım Gazi Türbesi: Türbe eski Çöte Köyünde gözükmektedir. Günümüzde köyün adı Yeniçöte Köyüdür. Eğer köy taşınmış ise türbe eski köyde kalmış olabilir.
       
Kaynakça: Asuman Koçak –Salnamelere Göre Ankara Vilayeti (1871-1907)-2013 / www.ankarasevdam.net / www.antoloji.com ( Sayın Mustafa Ceylan’a Baba Nahhas hakkındaki değerli bilgileri için teşekkür ederim)

Taylan Köken 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder