23 Aralık 2014 Salı

Turasan Şah Türbesi / ANKARA / KAZAN / Tekke Köyü

Türbenin Yeri: Turasan Şah Türbesi, Ankara İli Kazan İlçesi Tekke Köyündedir.
Turasan Şah Türbesi (Eski Hali)
Turasan Şah Kimdir: Tarihi türbede medfun olan Turasan Şah, türbe kitabesine göre Duman Ağa’nın oğlu büyük Emir Turasan Bey’dir ve 1421 yılında vefat etmiştir. Turasan Şah bu köyde doğmuş, bu köyde ölümüş bir Türkmen Beyidir ve bu yüzden köy Beyköy olarak anılmıştır. Köyde cami, türbe ve zaviye yüzünden sonra Tekke adını almıştır.
Turasan Şah Türbesi
Turasan Şah Türbesi
Türbenin Durumu: Turasan Bey Osmanlı Döneminde yaşamasına rağmen türbe Selçuklu Dönemi yapısına benzemektedir. Kare planlı türbe, yığma taş, tuğla ve devşirme malzemelerden inşa edilmiştir. Çatısı kubbelidir. Türbe içindeki üç sanduka Turasan Bey’e, kız kardeşi Ayşe’ye ve yeğenine aittir.
Türbe 1990 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak Dur Hasan Türbesi adıyla tescillenmiştir.

Ziyaret Nedeni: Türbe özellikle hayır duası için ziyaret edilmektedir.    
Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan, Geçmişten Günümüze Kazan, Kazan Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009) / www.envanter.gov.tr

Taylan Köken