18 Temmuz 2018 Çarşamba

Vâhib-i Ümmi Türbesi / ANTALYA / ELMALI –Merkez

Türbenin Yeri: Vâhib-i Ümmi Türbesi, Antalya İli, Elmalı İlçesi merkezinde, Tahtamescit Mahallesi, Ahmet Atılgan Sokakta, Pınarbaşı’ndadır.
Vahib-i Ümmi Türbesi
Vahib-i Ümmi Türbesi
Vâhib-i Ümmi Kimdir: 1595 yılında vefat eden Vâhib-i Ümmi Halveti tarikatının bölgedeki temsilcilerinden olup, mutasavvıf şairdir. Vehhab-ı Ümmi veya tam adıyla Abdülvehhab el-Ümmi el-Elmali el-Halveti olarak anılmaktadır. Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi’den eğitim almıştır. Onun vefatıyla birlikte Halveti tarikatının 300 yıl kadar Elmalı’da öncü tarikat olmasını sağlamıştır. 110-120 yıl kadar yaşadığı düşünülmektedir. Oldukça iyi bir divanın bir nüshası Elmalı Halk Kütüphanesindir.   
Vahib-i Ümmi Sandukası
Vahib-i Ümmi Sandukası
Türbenin Durumu: Pınarbaşı mevkinde bulunan türbesi uzun yıllar Elmalı’da Halveti tarikatının merkezi olarak kalmıştır. Yeniden yaptırılan türbesinin içinde eşi ve iki çocuğunun mezarları bulunmaktadır.  

Ziyaret Nedeni: Hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.
Pınarbaşı
Türbe tabelaları
Türbe tabelaları
Zincirlikaya


Menkıbeler: Yusuf Kırcan Beyin güzel anlatımıyla bir menkıbeyi buraya aynen aktarıyorum:
Vahab-ı Ümmi hazretleri bir gün Pınarbaşı’ndaki mekânında öğrencileriyle ders yapıyormuş. O anda Elmalı dağından büyük bir kaya kopup hızla üzerlerine gelmekteymiş. Bunu gören öğrencileri korkuyla : “Hocam yardım et!” diye bağırmışlar. Vahab-ı Ümmi hazretleri yüksek bir sesle kayaya doğru “Zincirle Ya Rab!..” diye bağırır. Kocaman kaya olduğu yerde aniden durur.
Bir başka söylenceye göre tarikat yolunun büyükleri arasında keramet gösterisinde bulunulur. Vahab-ı Ümmi hazretleri Zincirli kayayı durdurarak marifette asıl kerametin cansız varlıklar üzerinde göstermek olduğunu anlatır. Canlılar üzerinde herkes keramet gösterir der.

Kaynak: www.turbeler.org (Fotoğraflar için site yöneticilerine teşekkür ederim.)

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme