17 Temmuz 2018 Salı

Sinan-ı Ümmi Türbesi / ANTALYA / ELMALI –Merkez


Türbenin Yeri: Sinan-ı Ümmi Türbesi, Antalya İli, Elmalı İlçesi merkezinde, Sinan-ı Ümmi Sokakta bulunan aynı ismi taşıyan camisinin ön tarafında türbesi vardır.
Sinan-ı Ümmi Cami ve Türbesi
Sinan-ı Ümmi Cami ve Türbesi
Sinan-ı Ümmi Kimdir: Ümmi Sinan olarak da anılan hazretin asıl adının Yusuf olduğu söylenmektedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Doğum tarihi olarak değişik kaynaklarda 1553-1563-1567 seneleri belirtilmektedir.

Almış olduğu medrese eğitiminden sonra bölgede bulunan Halveti tarikatının ileri gelenlerinden olan Şeyh Eroğlu Nuri'nin yoluna girer. Şeyhinin vefatından sonra medresesinde tasavvuf eğitimlerine başlar. Tasavvuf yönünün yanı sıra almış olduğu eğitimle zahiri ilimlerle ilgili dersler de verecektir.

Kuvvetli bir öğretmen olan Ümmi Sinan aynı zamanda Yunus Emre tarzında şiirler yazan bir şairdir. Aruz vezniyle yazmış olduğu şiirler dışında hece vezniyle yazılan şiirler de bulunmaktadır. Divan-ı İlahiyat ve Kutb-ül Meani isimli iki kitabı bulunmaktadır. Niyazi-i Mısri yetiştirmiş olduğu en önemli talebesidir.       
Türbe Girişi
Sinan-ı Ümmi Hazretleri Sandukası
Türbenin Durumu: Türbe aynı isimli caminin önünde kalmaktadır. Türbe içinde Sinan-ı Ümmi hazretlerin dışında aile fertlerinden ve müritlerinden oluşan bir mezar topluluğu vardır.

Ziyaret Nedeni: Hayır duası için ziyaret edilmektedir.    

Kaynak: www.turbeler.org (Fotoğraflar için site yöneticilerine teşekkür ederim.) / www.elmali.batiakdeniz.com

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme