19 Aralık 2017 Salı

Eroğlu Nuri Türbesi / MANİSA / KULA – Eroğlu Mahallesi

Türbenin Yeri: Eroğlu Nuri Türbesi, Manisa İli, Kula İlçesi, Eroğlu Mahallesindedir.

Eroğlu Nuri Kimdir: Köye ismini veren Eroğlu Nuri, Yiğitbaşı Ahmed Efendi Hazretleri'nden ve Elmalılı Şeyh Abdülvehab Efendi Hazretleri'nden halifelik almış bir tekke şairi ve ozandır. "Divan"ı ile "Mir'atü'l-Âşıkîn" adında tarikata girenlerin hallerine dair Türkçe bir eseri Kula'da görülmüştür. Bu eserin bir nüshası da Manisa'da, Muradiye Kütüphanesinde bulunmaktadır. Eroğlu Nuri’nin bir diğer mezarı ise Fenike’dedir. Fakat bu türbede Eroğlu Nuri (Yahşi Efendi) ibaresi görülmektedir.

Türbenin Durumu: Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme