14 Mart 2015 Cumartesi

Fatma Bacı Türbesi / ANKARA / SİNCAN / Bacı Mahallesi

Türbenin Yeri: Fatma Bacı Türbesi, Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli Kasabası Bacı (Köyü) Mahallesinde bulunan Fatma Bacı Camisine bitişiktir.
Fatma Bacı Cami ve Türbesi
Türbe Kitabesi
Türbe Sandukaları
Fatma Bacı Kimdir: Bacı Köyü ve çevresi Antik Dönemlerden kalmış birçok yerleşime sahiptir. Bacı Köyü bölgede Türklerin ilk iskân yerlerinden biridir.
Bacım Sultan olarak da anılan Fatma Bacı Polatlı İlçesi Gedikli Köyünde medfun olan Hacı Tuğrul Baba’nın torunudur. Bacıyan-ı Rum olan Ahi Liderlerinin kadın olanındandır. 1310 yılında Bacı Köyünde vefat etmiştir. Ahi Fatma Bacı, Tımar Sahibi, Fütüvvet Ehli ve Ahi bir Veliyye’dir.
Başka bir rivayete göre Fatma Bacı, Taptuk Emre’nin kızıdır.
1530 yılı Osmanlı Kayıtlarında Fatma Bacı Köyü, Ahi Fatma Bacı Köyü olarak anılan köyde Fatma Bacı Zaviyesi’ne ait birçok kayıt bulunmaktadır.

Türbenin Durumu: Türbenin yaklaşık 700 yıl önce Yunus Emre tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. Bu tamamen rivayettir. Türbe duvarındaki kitabede “Vaktin neseb yönüyle dost ve yüce insanı Fatıma Bacı. 20 Muharrem sene 710 H./1310” yazmaktadır.
Türbe içinde Fatma Bacı, Eşi, İki çocuğu ve bir hizmetlisi medfundur.
Türbe yakın zamanda Vakıflar tarafından restore edilmiştir, çevre düzenlenmesi ise Belediye tarafından yapılmıştır.  

Ziyaret Nedeni: Fatma Bacı, özellikle hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme