16 Nisan 2015 Perşembe

Çimi Mezarlığı / ANTALYA / AKSEKİ – Çimi Köyü

Mezarlığın Yeri: Çimi Mezarlığı, Antalya İli, Akseki İlçesi, Çimi Köyünün girişindedir.

Çimi Mezarlığı Bilgileri: Çimi Köyü iki medresesi, altı cami ve bir Nakşibendi Tekkesi olan nice alim ve idari adam yetiştirmiş bir köyümüzdür. Köyün Mezarlığı Korunması Gereken Anıt Eser olarak 2014 yılında tescillenmiştir.
Mezarlıkta Abdi Paşa, Mehmed Sadıki Paşa, Halid Hürev Paşa’nın validesi Sazene Kadın’a ait mezar taşlarını değerli araştırmacı Ali Sümbül Bey tespit etmiştir.

Orta Cami Haziresi: Orta Caminin haziresinde iki Nakşibendi halifesinin mezarı bulunmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Şerafettin Yıldız’ın okuduğu iki mezar taşı bilgisi şöyledir:

1-) Nakşibendi Tarikatı Halidi kolu Şeyhi Bozkırlı Mehmet Kudsi (Memiş) Efendi’nin Akseki -Çimi köyü halifesi Hacı Mehmet Efendi’nin mezar taşı kitabesi şu şekildedir:
Huve’l-bâkî sene 1276 (1860)
Tarîk-i Nakşibendden
Boşnakzâde
Hacı Mehmet Efendi

2-) Nakşibendi Tarikatı Halidi kolu Şeyhi olan Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi (1807-1903)’nin halifesi Hacı Hafız Kara Osman Efendi’nin mezar taşı kitabesinde şunlar yazılıdır:
Allah bâkî
Âmil ve fâzıl
Ulemâdan Çimili Hacı
Hafız Kara Osman Efendi
1303 (1887)

Kaynak: Ali Sümbül –Akseki ve Köyleri –Yaylacık Matbaası -1989 / www.toroslargazetesi.com.tr

Taylan Köken 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme