7 Mayıs 2014 Çarşamba

Bünyamin Ayaşi Türbesi / ANKARA / AYAŞ / Derviş İmam Mahallesi

Türbenin Yeri: Bünyamin Ayaşi Türbesi, Ankara İli Ayaş İlçesi Derviş İmam Mahallesi, Bünyamin Sokakta bulunan Bünyamin Camisinin bahçesindedir.
Bünyamin Ayaşi Türbesi
Bünyamin Ayaşi Kimdir: Bünyamin Ayaşi Hazretleri, Bayramiye Tarikatının Melamiye kolunun temsilcisidir. Bursa’da medfun Somuncu Baba’nın öğrencisi Ömer Dede’dir. Ömer Dede’nin de öğrencisi Bünyamin Ayaşi’dir. Doğumu bilinmiyor, 16.yüzyılda Ayaş’da yaşayıp burada vefat etmiştir. Başka bazı kaynaklarda ise Hacı Bayram-ı Veli’den el almış, onun halifelerinden biri olarak anılmaktadır.  
 
Türbenin İçi
Türbenin Durumu: Türbe Bünyamin Camisinin bahçesinde, kare planlı, yığma taştan, duvarları sıvalı, çatısı eski kiremitle kaplıdır. İçinde Ayaşi Hazretleri dahil dört sanduka bulunmaktadır.

Ziyaret Nedeni: Türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Menkıbeler: 1-) Bünyamin Ayaşi bir takım yakıştırmalar yüzünden ötürü Kütahya Kalesi’ne hapsedilir. Kanuni Sultan Süleyman Rodos’u muhasara altına almış, ama Rodos düşmek bilmiyor. Kalan hikayeyi Sevin Şentürk’den buraya olduğu gibi aktaralım:
“Güçlü Türk donanmaları Çoban Mustafa Paşa ve Kurtoğlu Muslihiddin Reis’in gayretlerine rağmen bir türlü ele geçmiyordur. Ada halkı, yaklaşık beş, bir rivayete göre yedi aydır direniş içindedir. ‘Muhteşem Süleyman’ bu durumdan gayri memnundur. Bu sırada padişahın çuhadarı, Ayaşî’nin yakın dostu Sarı Abdullah Efendi, huzura çıkar ve “Sultanım Hacı Bayram-ı Veli tarikatından Bünyamin Ayaşî, bunca zaman Kütahya kalesinde mahpustur, kuvvetli kanaatim budur ki Rodos’un İslam askerlerine şimdiye kadar mukavemet ederek fethedilmemesinin sebebi Bünyamin Ayaşî’nin mazlumen hapsolunmasıdır.” der. Padişah derhal ferman buyurur ve Hazret, tutulduğu yerden çıkarılarak, hürriyetine kavuşturulur. Aralık 1522 senesinde de 20 bin Türk askerinin şehit düştüğü Rodos fethedilir. Tekrar Ayaş’a dönen Hazret, bildiklerini anlatmaya kaldığı yerden devam eder.”

Kaynakça: www.yenibahardergisi.com (Sevim Şentürk) / www.envanter.org.tr

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme