12 Mart 2014 Çarşamba

Seyyid Mir Hamza Nigari Türbesi / AMASYA –Merkez-Şamlar Mahallesi

Türbenin Yeri: Seyyid Mir Hamza Nigari Türbesi, Amasya İli merkezindeki Şamlar Mahallesindeki Şirvanlı Camisindedir.
Şirvanlı Cami
Şirvanlı Cami
Seyyid Mir Hamza Nigari Kimdir: Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinde bulunan Cicimli Köyünde doğmuştur. Rus baskısı sebebiyle Amasya’ya gelip İsmail Şiraceddin Şirvani’nin müridi olur. Daha sonra icazetini alıp, Azerbaycan ve Osmanlı topraklarında irşad görevini yerine getiren önemli bir şairdir. Nakşibendiye tarikatının Halidiye Koluna mensuptur. Türkiye ve Azerbaycan’da Türkçe divanı ile bilinmekte ve hakkında araştırmalar yapılmıştır.
Özellikle Karapapak Türkleri arasında çok sevilmekte ve sayılmaktadır. Gazel ve kasideleri dilden dile söylenerek bugün dahi canlılığını sürdürmektedir. 
Hamza Nigari Türbesi
Hamza Nigari Sandukası
Türbenin Durumu: Türbe cami içerisindedir.

Ziyaret Nedeni: Türbe hayır duası için ziyaret edilmektedir.

Kaynakça: Yard.Doç.Dr. Parvana Bayram –Azerbaycan ve Türkiye’de Yayımlanan Seyyid Nigari Divanları Hakkında -2012 / www.amasya-abdulhalim.blogspot.com.tr

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme